ПРАВИЛА І УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ

Діють з: 14 лютого 2013 року

Веб-сайт (згідно з визначенням, поданим нижче) ведеться Компанією Mattel та її дочірніми компаніями, серед яких, поміж інших, Компанія Fisher-Price та Компанія American Girl Brands (далі — «Mattel»). Ці «Правила і умови користування Веб-сайтом» (далі — «Угода користувача») регулюють питання, пов’язані з користуванням користувачем Веб-сайтом незалежно від способу його використання чи засобів доступу до нього. Під терміном «Веб-сайт» у цьому документі мається на увазі адреса Інтернет-домену, що становить предмет цієї Угоди користувача, та всі доступні для використання функції, застосунки, контент та доступні до завантаження засоби, підготовлені Mattel, якими користувач має змогу користуватися та з якими користувач може взаємодіяти, та/або будь-які подальші посилання користувача на перелічені вище елементи, охоплені положеннями цієї Угоди користувача.

ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ ДОСЯГНУВ ПОВНОЛІТТЯ (у більшості країн світу повноліття настає з досягненням 18-річного віку), за деякі чи всі дії користувача на Веб-сайті відповідальність несуть його/її батьки або піклувальники. З цієї причини та оскільки доцільно, щоб батькам або піклувальникам користувача було відомо про діяльність користувача на Веб-сайті, включаючи про те, які саме веб-сайти користувач відвідує, користувачеві слід довести до відома своїх батьків або піклувальників інформацію про те, що він/вона користується Веб-сайтом, оскільки ця Угода користувача та факт використання користувачем Веб-сайту має безпосередній зв’язок із його/її юридичними правами та обов’язками.

ЯКЩО КОРИСТУВАЧ БАЖАЄ КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ ВЕБ-САЙТОМ, він зобов’язаний ретельно ознайомитися зі змістом цієї Угоди користувача, адже вона є письмовим договором між користувачем та Mattel, та в ній викладено усі юридичні права та обов’язки користувача.

 • Щоразу, коли користувач відвідує або використовує Веб-сайт (за винятком самого лише ознайомлення з текстом цієї Угоди користувача), користувач погоджується на дотримання усіх умов і положень цієї Угоди користувача та будь-яких Додаткових умов (визначені нижче). Таким чином, користувач не використовуватиме Веб-сайт, якщо він не згоден з умовами і положеннями цієї Угоди користувача та будь-яких Додаткових умов.
 • Відповідно, особливість функціонування Веб-сайту в розрізі користування ним полягає у тому, що Mattel не зможе забезпечити користувачу доступ до Веб-сайту, якщо користувач не дотримуватиметься обмежень, встановлених у цій Угоді користувача, поміж яких: надання користувачем відповідних прав і відмова від відповідних прав, дотримання відповідних обмежень щодо відповідальності Mattel, звільнення Mattel від будь-якої відповідальності та надання повноважень Mattel на врегулювання певних спорів і суперечок.


Огляд основних умов

 • Вкрай важливо, щоб користувач прочитав умови Угоди користувача повністю; водночас, у цьому розділі подано найважливіші умови, на які Mattel бажає звернути особливу увагу користувача:
 • Щоразу при відвідуванні Веб-сайту до користувача застосовуватимуться положення цієї Угоди користувача. Будь-які зміни, доповнення та оновлення до цієї Угоди користувача автоматично застосовуватимуться до користувача; відповідно, час від часу користувачу слід перевіряти внесення змін, доповнень чи оновлень до цієї Угоди користувача.
 • Користувач повинен використовувати Контент на Веб-сайті лише у зв’язку з дозволеною користувачу діяльністю на Веб-сайті, і повинен не використовувати його в офлайновому режимі чи на іншому веб-сайті. (Див. пункти 1(C), 2(B), 3(A), та 3(B) нижче.) Користувач не може використовувати Веб-сайт для комерційних, політичних або інших невідповідних і неналежних цілей. (Див. пункти 1(C), 2(B) та 3(A) нижче.)
 • Використовуючи Веб-сайт, користувач не одержуватиме жодних прав власності чи прав інтелектуальної власності ані на нього, ані на будь-які віртуальні чи інші елементи, що можуть використовуватися користувачем у зв’язку з його діяльністю на Веб-сайті. (Див. пункти 1(B), 1(C) та розділ 9 нижче.)
 • За винятком випадків, визначених у Заяві про конфіденційність, що застосовується до Веб-сайту, між користувачем та Mattel не встановлюється конфіденційних, фідуціарних або будь-яких інших особливих відносин унаслідок використання користувачем Веб-сайту чи внаслідок звернення користувача до Mattel з будь-яких питань через Веб-сайт чи стосовно нього. (Див. пункти 2(A)(ii) та розділ 7 нижче.)
 • Багато видів спорів і суперечок, що можуть виникати у зв’язку з доступом користувача до Веб-сайту та у зв’язку з використанням користувачем Веб-сайту, можуть вирішуватися винятково в порядку арбітражного провадження, що передбачає відмову користувача від права на розгляд у суді присяжних. (Див. розділ 13 нижче.)
 • Mattel надає користувачу доступ до Веб-сайту в тому вигляді, в якому він існує, без будь-яких гарантій і запевнень будь-якого характеру, і відповідальність Mattel перед користувачем у зв’язку з користуванням ним Веб-сайтом є дуже обмеженою. (Див. розділи 14 та 15 нижче.) На використання Веб-сайту користувачем поширюється багато інших обмежень щодо зобов’язань та відповідальності. (Див. пункт 13(D) та розділ 16 нижче.)
 • У певних випадках на додаток до цієї Угоди користувача до використання користувачем цього Веб-сайту або деяких послуг чи продукції, що пропонується через Веб-сайт, будуть застосовуватися окремі настанови, правила або умови надання послуг чи продажу, якими будуть встановлюватися додаткові або відмінні умови і положення (надалі в кожному відповідному випадку або усі разом — «Додаткові умови»). У разі існування розбіжностей між цією Угодою користувача та Додатковими умовами, Додаткові умови матимуть переважну силу, хіба що в самих Додаткових умовах буде визначено інакше. Будь ласка, додатково ознайомтеся з положеннями Заяві про конфіденційність, що стосується Веб-сайту.

Зміст:

 1. Контент Веб-сайту, право власності, обмежена ліцензія та права інших осіб.
 2. Контент, що публікується користувачем, і правила користування спільнотою.
 3. Обмеження щодо використання Веб-сайту та Контенту.
 4. Клієнтська служба.
 5. Порядок подання заяв про порушення авторських прав.
 6. Порядок подання заяви про порушення інших прав інтелектуальної власності.
 7. Заборона подання незапитаних задумів і матеріалів та заборона конфіденційних чи особливих відносин із Mattel.
 8. Створення та припинення облікових записів.
 9. Доступ до Веб-сайту. Збори. Реєстрація. Підписки користувачів. Віртуальні товари і послуги. Заборона створення грошового вираження чи майнових інтересів. Заборона передачі.
 10. Посилання користувачів на Веб-сайт.
 11. Створення посилань на веб-сайти. Реклама. Відносини з третіми сторонами.
 12. Послуги бездротового зв’язку.
 13. Порядок вирішення спорів.
 14. Відмова від запевнень і гарантій.
 15. Обмеження відповідальності пов’язаних осіб Mattel.
 16. Відмова від використання засобів правового забезпечення та інших подібних засобів.
 17. Загальні положення.


1. Контент Веб-сайту, право власності, обмежена ліцензія та права інших осіб.

A. Контент. Веб-сайт містить низку: (і) матеріалів, інших елементів, продукції та послуг, що належать Mattel, а також подібні елементи від її ліцензіарів та інших третіх сторін, що можуть включати будь-які схеми розміщення, інформацію, тексти, дані, файли, зображення, скрипти, ескізи, графіку, іконки кнопок, інструкції, ілюстрації, фотографії, аудіокліпи, музику, звуки, малюнки, відео, рекламні тексти, посилання, технології, програмне забезпечення, інтерактивні продукти, загальний вигляд і сприйняття Веб-сайту, а також компіляції, компонування та сортування матеріалів Веб-сайту та всіх і будь-яких охоронюваних авторським правом матеріалів (включно з вихідним та об’єктним кодом); (іі) торгових марок, логотипів, торгових найменувань, знаків послуг та торгових фірмових стилів різних сторін, включаючи належні Mattel (далі — «Торгові марки»); та (ііі) інших форм інтелектуальної власності (враховуючи всі вказані вище, далі — «Контент»).

B. Право власності. Веб-сайт (попередні, поточна і майбутні версії) та його Контент перебувають у власності й під контролем Mattel, її ліцензіарів та відповідних інших третіх сторін. Усі майнові та немайнові права чи інтереси щодо Контенту, розміщеного на Веб-сайті, належать Mattel, її ліцензіарам та відповідним іншим третім сторонам, та захищаються законодавством США і міжнародним законодавством щодо авторських прав, торгових марок, патентів або інших прав інтелектуальної власності в обсязі, що дозволяє якомога повніший захист таких прав згідно з відповідними законодавчими нормами. Mattel володіє усіма авторськими правами на відбір, компіляцію, компонування, структурування та вдосконалення Контенту на Веб-сайті.

C. Обмежена ліцензія. У разі суворого дотримання користувачем цієї Угоди користувача та Додаткових умов, Mattel надає користувачу обмежену, невиключну, відкличну, невідступну, персональну і невідчужувану ліцензію на: (i) завантаження (лише для тимчасового зберігання), демонстрацію, перегляд, використання, відтворення та/або друк однієї копії Контенту (за винятком вихідного та об’єктного коду в необробленій чи іншій формі будь-яким іншим способом, окрім як оприлюдненого для публічного доступу та з використанням через стандартний веб-переглядач, який уможливлює його перегляд) на персональному комп’ютері, на мобільному телефоні чи на іншому бездротовому пристрої або ж на будь-якому пристрої з доступом до мережі Інтернет (далі — «Інтернет-пристрій») винятково для особистого і некомерційного використання користувачем, та (іі) використання певного Контенту, який буде оприлюднюватися час від часу на Веб-сайті винятково для користувача у якості складової Контенту користувача (див. визначення у пункті 2(A)(i) нижче) (далі — «Ліцензовані елементи Mattel»), проте лише для чітко встановлених цілей під час оприлюднення таких Ліцензованих елементів Mattel на Веб-сайті; водночас Mattel, її ліцензіари та відповідні інші треті сторони, залежно від конкретного випадку, залишатимуть за собою права власності на такі Ліцензовані елементи Mattel. Обумовлена вище обмежена ліцензія (i) не передбачає передачі жодних прав власності чи прав інтелектуальної власності на будь-який Контент, та (ii) може бути негайно призупинена чи відкликана з будь-якої причини на розсуд Mattel без будь-якого попередження чи відповідальності. У деяких випадках Mattel може надавати більше прав на доступ та використання Контенту та/або Ліцензованих елементів Mattel відповідно до конкретних Додаткових умов.

D. Права інших осіб. Користуючись цим Веб-сайтом, користувач повинен поважати права інтелектуальної власності та інші права Mattel та інших осіб. Недозволене використання користувачем Контенту може призвести до порушення законодавства про авторські права, торгові марки, конфіденційність, поширення інформації, комунікації та інших законів, а будь-яке подібне використання може призвести до персональної (в тому числі кримінальної) відповідальності користувача. Mattel поважає права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо користувач вважає, що його робота використовується у будь-який спосіб, що порушує його права, в тому числі через невідповідне опублікування чи розповсюдження подібної роботи через Веб-сайт, будь-ласка, див. розділі 5.

 


2. Контент, що публікується користувачем, і правила користування спільнотою.

A. Контент користувача

 1. i. Загальні положення. Mattel пропонує відвідувачам Веб-сайту станом на поточний час та у майбутньому публікувати, вивантажувати, оприлюднювати, розповсюджувати, передавати, демонструвати та іншим чином робити доступними для широкої громадськості або подавати через Веб-сайт (далі — «подавати») повідомлення, тексти, ілюстрації, файли, графіку, фотографії, коментарі, звуки, музику, відео, інформацію, контент, рейтинги, огляди, дані, запитання, пропозиції, персональні дані чи іншу інформацію або матеріали та ідеї, що містяться у подібних об’єктах (далі — «Контент користувача», до якого не входять Ліцензовані елементи Mattel, що можуть становити складову такого контенту). Mattel надає можливість здійснювати такі дії через форуми, блоги, дошки оголошень, середовища соціальних мереж, соціальні спільноти, електронною поштою та іншими комунікаційними засобами. Згідно з правами і ліцензією, що надані користувачеві за цією Угодою користувача, користувач має право зберігати за собою будь-які майнові і немайнові права та інтереси щодо Контенту користувача, що визнаються законодавством.
 2. ii. Неконфіденційний характер Контенту користувача. Якщо інакше не визначено у Заяві про конфіденційність, оприлюдненій на Веб-сайті, а також у Додаткових умовах, користувач погоджується, що: (а) Контент користувача буде оброблятися як неконфіденційний та невласницький, та не підлягатиме поверненню, та (b) Mattel не бере на себе жодної відповідальності за дотримання будь-яких прав щодо Контенту користувача будь-якими третіми сторонами. За запитом Mattel користувач повинен надати будь-яку необхідну документацію на підтвердження відповідних прав та для перевірки відповідності дотримання положень цієї Угоди користувача або будь-яких Додаткових умов. Користувач розуміє, що мережа Інтернет не захищена від посягань на безпеку, та що передача користувачем будь-якого Контенту користувача може не бути безпечною, тож користувач зважатиме на цю інформацію, коли буде подавати, завантажувати і передавати будь-який Контент користувача.
 3. iii. Дозволи користувача, що надаються ним щодо Контенту користувача на користь Mattel. Якщо інакше не передбачено Додатковими умовами (зокрема, офіційними правилами конкурсу), що регулюють подання Контенту користувача, користувач надає Mattel та погоджується надати Mattel невиключні, необмежені, беззастережні, територіально безмежні, безвідкличні, безперервні та безоплатні права та ліцензію на використання, копіювання, запис, розповсюдження, тиражування, розкриття, продаж, перепродаж, субліцензування (без обмеження глибини), демонстрацію, публічне виконання, передачу, опублікування, ефірне відтворення, транслювання, виготовлення похідних робіт та будь-яке інше використання у будь-який обраний спосіб усього чи будь-якої частини Контенту користувача (та похідних від нього робіт), з будь-якою метою у будь-яких форматах на будь-яких носіях, за допомогою будь-якого програмного забезпечення або у рамках будь-якої композиції, в тому числі й із допомогою будь-яких носіїв, які існують станом на сьогоднішній день чи будуть винайдені чи розроблені в майбутньому, та із застосуванням будь-яких технологій або пристроїв, які існують станом на сьогоднішній день чи будуть винайдені в майбутньому, а також рекламувати, просувати або використовувати в будь-яких маркетингових чи рекламних цілях будь-що з описаного вище. Поміж іншого, надані права включають право на: (а) конфігурування, хостинг, індексування, кешування, архівування, зберігання, оцифровування, стискання, оптимізацію, модифікування, реформатування, редагування, адаптування, опублікування у придатному до пошуку форматі, та видалення будь-якого Контенту користувача, та його комбінування з іншими матеріалами, та (b) використання ідей, концепцій, ноу-хау або методик, присутніх у будь-якому Контенті користувача для будь-яких цілей, включаючи розробку, виготовлення та введення в обіг продукції та/або послуг. З метою подальшого підтвердження прав і ліцензії, що користувач надає Mattel щодо Контенту користувача, користувач додатково надає Mattel та погоджується надати Mattel безумовні, безперервні та безвідкличні права на використання та застосування імені, особи та зображення користувача у зв’язку з будь-яким Контентом користувача без будь-яких зобов’язань перед користувачем або без обов’язку виплати користувачеві будь-якої винагороди. За винятком випадків, заборонених законом, користувач відмовляється та погоджується відмовитися у будь-який час у майбутньому від будь-яких немайнових прав (зокрема, на встановлення авторства та збереження цілісності твору) щодо будь-якого з елементів Контенту користувача, навіть якщо його було змінено або модифіковано у спосіб, який не було погоджено з користувачем. Користувач надає безвідкличну згоду не здійснювати жодні права (якщо такі існують чи існуватимуть), від яких користувач не міг, не може або не зможе відмовитися в силу закону чи інших нормативних положень або обставин, внаслідок чого будь-які з наданих прав підлягали б оскарженню. Користувач усвідомлює, що він не одержуватиме жодних платежів, сум, відшкодувань або винагород за будь-які права, надані ним згідно з пунктом 2(A)(iii).
 4. iv. Виключні права Mattel на управління усім Контентом користувача. Mattel може, проте не зобов’язується, переглядати, відстежувати, демонструвати, оприлюднювати, зберігати, обліковувати, приймати чи в будь-який інший спосіб використовувати будь-який Контент користувача, також Mattel може на власний розсуд видаляти, переносити, переформатовувати, вилучати або відмовлятися оприлюднювати чи в будь-який інший спосіб використовувати Контент користувача без будь-якого попередження або будь-якої відповідальності перед користувачем чи будь-якою третьою стороною. Mattel залишає за собою право розглядати Контент користувача на Веб-сайті як контент, що зберігається за розпорядженням користувачів, над якими Mattel не здійснює контролю, за винятком блокування або видалення контенту, який на думку Mattel має характер образливого, непристойного, безсоромного, розпусного, шкідливого, агресивного, підбурливого, оманливого, протиправного або будь-якого іншого подібного характеру, що на думку Mattel може ображати чи завдавати дискомфорту іншим користувачам, або ж здійснювати права третіх сторін або застосовувати обмеження щодо контенту, визначені нижче у Правилах (див. пункт 2(В) нижче), у разі повідомлення про їх порушення до відома Mattel. Подібний Контент користувача, що подаватиметься користувачем або іншими особами, ніколи не буде оброблятися чи зберігатися на Веб-сайті, а після подачі подібного Контенту користувач не матиме права доступу до нього, як і не матиме права архівування та обробки або ж будь-якого іншого використання такого Контенту користувача на Веб-сайті.
 5. v. Запевнення і гарантії щодо Контенту користувача. Під час подання Контенту користувача користувач запевняє і гарантує, що за законами своєї держави він/вона щонайменше є повнолітньою особою або одним із батьків чи законним піклувальником, або має усі належні згоди від одного з батьків чи законного піклувальника будь-якої неповнолітньої особи, опис чи доробок якої міститься в будь-якому Контенті користувача, що подається, а також що, стосовно цього Контенту користувача: (а) користувач є єдиним автором та власником прав інтелектуальної власності та інших прав на Контент користувача або має законне право подавати такий Контент користувача і передавати Mattel права на нього, надані за умовами цієї Угоди користувача та будь-яких Додаткових умов, без будь-яких зобов’язань зі сторони Mattel щодо отримання згоди будь-яких третіх сторін та без створення зобов’язань чи відповідальності з боку Mattel; (b) точність Контенту користувача; (d) Контент користувача не порушує, та, згідно з дозволеними Mattel способами використання і експлуатації, що наведені в цій Угоді користувача, не порушуватиме будь-яких прав інтелектуальної власності чи інших прав будь-якої третьої сторони; та (e) Контент користувача не порушуватиме умов цієї Угоди користувача (включно з Правилами) чи будь-яких Додаткових умов та не спричинить травм чи шкоди будь-яким особам.
 6. vi. Здійснення прав. Mattel не зобов’язується відстежувати чи здійснювати права інтелектуальної власності користувача на Контент користувача, однак користувач надає Mattel право на захист і здійснення своїх прав на Контент користувача, включаючи подання позовів і контроль провадження від імені користувача та на його користь (за рахунок Mattel, що за цією Угодою користувача безвідклично призначається довіреною особою користувача з правом на заміну і делегування, та призначення якого поєднується із зацікавленням).

B. Правила користування спільнотою. За своїм призначенням Правила користування спільнотою (далі - «Правила») допомагають користувачам Веб-сайту зрозуміти, якої поведінки очікують від учасників онлайн-спільнот Веб-сайту (далі - «Спільноти»).

 1. i. Зміст Правил. На участь користувача у Спільнотах поширюються всі умови цієї Угоди користувача включно з цими Правилами:
  • Власний Контент користувача. Не дозволяється використання Контенту користувача, що належить іншим особам, та його передача як власного Контенту користувача; сюди належить будь-який Контент, доступний деінде в мережі Інтернет. Наприклад, власний Контент користувача не повинен містити жодних видимих логотипів, фраз чи торгових марок, які належать третім сторонам. Якщо інші особи брали участь у створенні власного Контенту користувача або ж мають на нього будь-які права, або коли Контент користувача містить згадку про особу, користувач повинен отримати згоду такої особи на подання такого Контенту користувача до Mattel. (Наприклад, якщо хтось зробив фотознімок користувача та друга цього користувача, і такий користувача подає знімок до Mattel як власний Контент користувача, такий користувач повинен отримати згоду фотографа і свого друга на подання).
  • Правила подання фотографій: Допускається подання лише тих фотографій, відео чи зображень, де зображено користувача та його друзів і членів родини. Якщо користувач подає фотографії, посилання на включені відео або інші зображення реальних людей, потрібно переконатись у тому, що на цих фотографіях зображений сам користувач або він і його знайомі. В останньому випадку також потрібно отримати дозвіл на подання від іншої зображеної особи. Крім того, якщо на фотографії, відео чи зображенні є неповнолітня особа, користувач повинен бути одним із батьків чи піклувальником цієї дитини або отримати перед поданням дозвіл від батьків чи піклувальників цієї дитини.
  • Чемна поведінка. Необхідно поважати погляди і коментарі інших людей, щоб ми могли і далі розвивати позитивні Спільноти для всіх. Якщо на думку користувача його Контент користувача може образити чи спантеличити когось, це напевно так, а тому такому Контенту не місце на Веб-сайті. Забороняються такі дії як лайка, прояви агресії, переслідування, образливі коментарі, особисті напади, плітки та подібні до них дії. Власний Контент користувача не повинен бути підбурливим, оманливим чи шкідливим для інших, та не повинен містити негативних коментарів, пов’язаних із расою, національністю, сексуальною орієнтацією чи фізичними вадами. Власний Контент користувача не повинен бути дискредитуючим, ганебним, непорядним, грубим, порнографічним чи непристойним.
  • Заборона використання з комерційною чи політичною метою. Власний Контент користувача не повинен містити рекламу та не повинен просувати продукцію, послуги або інший вид комерційної діяльності, а також не повинен просувати політиків, державних службовців чи закони. Якщо користувач подає Контент, котрий на обґрунтовану думку Mattel порушує вимоги цього пункту, Mattel на власний розсуд має право вживати будь-яких передбачених законом заходів, що є необхідними на думку Mattel.
  • Заборона неналежного використання. Власний Контент користувача не повинен просувати будь-які неналежні, незаконні або подібні до них невідповідні види діяльності. Якщо користувач подає Контент, котрий на обґрунтовану думку Mattel порушує вимоги цього пункту, Mattel на власний розсуд має право вживати будь-яких передбачених законом заходів, що є необхідними на думку Mattel.
  • Вимога щодо чесності та відсутності спотворень особи користувача і його власного Контенту. Користувач не повинен видавати себе за іншу особу, користувача, компанію та не повинен подавати Контент, котрий на думку такого користувача є невірним, шахрайським, оманливим чи неточним або таким, що спотворює особу користувача чи його зв’язок із іншою особою чи компанією.
  • Доступність Контенту. Згідно із задумом Mattel, Спільноти використовуються для обміну інформацією і контентом, а також для обговорень з іншими учасниками цих Спільнот. При цьому користувачі повинні пам’ятати, що Спільноти є відкритими, і Контент користувача, поданий на Веб-сайт, може бути доступним і видимим для інших користувачів. На сторінках Спільноти не можна подавати персональні дані (тобто, вказувати разом ім’я та прізвище особи, пароль, номер телефону, адресу, номер кредитної картки, медичні дані, адресу електронної пошти чи інші персональні або контактні дані особи), також потрібно бути обережними, повідомляючи таку інформацію іншим особам.
  • Заборона розголошення персональних даних інших осіб. Окрім відповідних випадків, а також за відповідною формою та у відповідний спосіб, передбачений Mattel, власний Контент користувача не повинен містити дані щодо адреси іншої особи, її номер телефону, адресу електронної пошти, номер соціального забезпечення, номер кредитної картки, медичну інформацію, дані щодо фінансів чи будь-яку іншу інформацію, що може бути використана для відстеження, контактування чи імітацію такої особи.
  • Заборона завдання шкоди Веб-сайту, а також комп'ютерам чи іншим Інтернет-пристроям, що є власністю інших осіб. Власний Контент користувача повинен бути вільним від вірусів, троянських коней, шпигунського програмного забезпечення чи будь-яких інших технологій або шкідливого коду, які можуть вплинути на роботу Веб-сайту або іншого комп’ютера чи Інтернет-пристрою.
  • Компанія Mattel залишає за собою право в будь-який час вимагати прийнятного підтвердження наявності дозволів, пов’язаних із зазначеним вище переліком. Ненадання таких підтверджень може, серед іншого, тягти за собою видалення з Веб-сайту відповідного Контенту користувача.


 2. ii. Взаємодія між користувачами та порядок вирішення спорів. Користувач самостійно несе відповідальність за свою взаємодію з іншими користувачами Веб-сайту в онлайновому чи офлайновому режимі. Компанія Mattel не має пов’язаних зобов’язань та не несе відповідальності за поведінку чи контент користувачів. Компанія Mattel залишає за собою право, однак не зобов’язується стежити чи долучатись до спорів між користувачами. У спілкуванні між собою та під час будь-якої іншої діяльності онлайн користувачі повинні керуватись здоровим глуздом і найкращими міркуваннями (наприклад, подаючи персональні дані чи будь-яку іншу інформацію).

 

 


3. Обмеження щодо користування Веб-сайтом та Контентом.

 1. Обмеження щодо користування Веб-сайтом. Користувач погоджується не вчиняти таких дій: (а) користування Веб-сайтом з комерційною чи політичною метою (включаючи рекламу, збір пожертвувань, збір інформації про ціни та продаж товарів) (b) користування мета-тегами чи будь-якими іншими видами «прихованого тексту», де використовуються торгові марки чи торгові назви Mattel; (c) через Веб-сайт або у пов’язаний із ним спосіб брати участь у будь-яких заходах, що включають спроби завдати чи завдання шкоди будь-яким фізичним або юридичним особам або є незаконними, образливими, непристойними, безсоромними, розпусними, брудними, жорстокими, агресивними, підбурливими, оманливими, або такими, що порушують права будь-якої третьої сторони чи інакше суперечать політиці Mattel. (d) зворотне проектування, декомпілювання, деасемблювання, зворотне асемблювання чи модифікацію будь-якого вихідного чи об’єктного коду Веб-сайту або будь-якого програмного забезпечення чи інших продуктів, послуг або процесів, до яких надано доступ через будь-який розділ Веб-сайту; (e) участь у будь-якій діяльності, котра перешкоджає здійсненню користувачами доступу до Веб-сайту або належній роботі Веб-сайту або інакше чинить шкоду Веб-сайту, компанії Mattel або іншим користувачам Веб-сайту; (f) втручання у роботу чи обхід будь-яких функцій безпеки Веб-сайту або будь-якої функції, що здійснює або слугує для обмеження використання чи доступу до Веб-сайту, Контенту або Контенту користувача; або (g) порушення в інший спосіб цієї Угоди користувача чи будь-яких Додаткових умов.
 2. Обмеження щодо використання Контенту. Щодо використання Контенту користувача (котрий не належить до категорії Власного Контенту користувача, що не містить жодних Ліцензованих елементів Mattel) Користувач також погоджується дотримуватись таких умов: (a) не здійснювати моніторинг, збирання, копіювання чи поширення Контенту (це не стосується результатів роботи стандартної пошукової системи або роботи чи використання стандартного веб-переглядача) на Веб-сайті за допомогою будь-яких роботів, мобільних апаратів, автоматичних програм, різних типів пошукових роботів, програм вилучення інформації, шпигунського програмного забезпечення, систем, приладів, програмного забезпечення, засобів для вилучення чи будь-яких інших автоматичних приладів, сервісних програм чи будь-яких ручних операцій; (b) не кадрувати та не використовувати технології кадрування для включення будь-якого Контенту (включно із будь-якими зображеннями, текстом чи макетом сторінки); (c) залишати у незмінному вигляді усі відмітки про торгові марки, авторські права та про інші права інтелектуальної власності, що містяться в такому Контенті; (d) не використовувати такий Контент у спосіб, що передбачає несанкціоновані асоціації з будь-яким продуктом, послугою або брендом Mattel чи ліцензіара Mattel; (e) не здійснювати жодних модифікацій такого Контенту (окрім необхідних модифікацій, що відповідають дозволеному використанню Ліцензованих елементів Mattel); (f) утримуватись від модифікування, відтворення, архівування, продажу, оренди, обміну, створення похідних робіт, оприлюднення в друкованій чи електронній формі, публічного виконання, показу, передачі, опублікування, ефірного відтворення, транслювання, передачі будь-яким третім сторонам чи стороннім веб-сайтам або використання чи експлуатації такого Контенту у будь-який інший спосіб та з іншою метою, окрім передбачених цією Угодою користувача чи будь-якими Додатковими умовами або за наявності попередньої письмової згоди співробітника Mattel або, стосовно Контенту ліцензіара — власника Контенту. (g) не вносити будь-яких кодів чи продуктів для маніпулювання таким Контентом у будь-який спосіб, що негативно впливає на користувачів.
 3. Доступ до Веб-сайту та Контенту. Доступ до Веб-сайту і Контенту (а також до будь-яких їх елементів і функцій) може бути негайно призупинено чи відкликано з будь-якої причини на розсуд Mattel без будь-якого попередження чи відповідальності (окрім випадків, що встановлені далі в розділі 9 чи в будь-яких Додаткових умовах).
 4. Застереження усіх непередбачених прав на Контент і Веб-сайт. Цією Угодою користувача, а також будь-якими Додатковими умовами передбачено надання лише обмеженого кола прав на Контент та на користування і доступ до Веб-сайту. Не допускається тлумачення будь-яких прав чи ліцензій відповідно до будь-якої правової теорії як наслідку, процесуального відводу, промислового стандарту або в інший спосіб. Усі права, що не були безпосередньо передбачені для користувача, належать компанії Mattel, її ліцензіарам і третім сторонам. Забороняється будь-яке несанкціоноване використання Контенту чи Веб-сайту.

 


4. Клієнтська служба.

A. Mattel не відповідає на опитування споживачів та подібні до них запити, надіслані на одну з адрес, що зазначені далі в розділі 5. За наявності в користувачів запитань до клієнтської служби стосовно наших продуктів чи послуг слід використовувати одну з адрес нашого Веб-сайту:

B. Бренди Mattel та Fisher-Price: http://service.mattel.com/us/

C. Онлайн-магазин Fisher-Price: https://service.mattel.com/us/intl.aspx#countryCode=UA

D. Бренди American Girl: https://www.americangirl.com/webapp/wcs/stores/servlet/MattelAGContactUsContentView?catalogId=10601&langId=-1&storeId=10651

 


5. Порядок подання заяв про порушення авторських прав.

A. Повідомлення відповідно до Закону про захист авторських прав у цифрову епоху (повідомлення DMCA). Mattel відповідно до зазначеної нижче процедури надає належні відповіді на повідомлення про підозру в порушенні авторських прав, що відповідають вимогам закону США про захист авторських прав у цифрову епоху (далі «DMCA»). Якщо користувач володіє авторськими правами в роботі (або такий користувач є представником власника авторських прав) та вважає, що його авторські права (або авторські права власника) в такій роботі були порушені через невідповідне опублікування чи розповсюдження подібної роботи через Веб-сайт, він може надіслати письмове повідомлення, де зазначено таке

 • i. напис або рядок теми зі словами: «DMCA Copyright Infringement Notice» (Повідомлення DMCA);
 • ii. опис захищеної авторськими правами роботи, щодо якої подається заява про порушення, або, для повідомлень про декілька захищених авторськими правами робіт — репрезентативний перелік таких робіт;
 • iii. опис місця, де заявлений матеріал порушує авторські права або є предметом порушення, достатній для того, щоб компанія Mattel могла знайти матеріал (необхідно зазначити URL-адресу сторінки Веб-сайту, де розміщено такий матеріал);
 • iv. П.І.Б., адресу, номер телефону, адресу електронної пошти;
 • v. заяву користувача про наявність обґрунтованих підстав вважати, що використання матеріалу в заявлений спосіб не було санкціоноване власником авторських прав, його представником чи законом;
 • vi. заява користувача, зроблена після попередження про покарання за надання неправдивої інформації, про те, що уся зазначена у повідомленні інформація є точною, а користувач є власником авторських прав (або, коли заявник не є власником авторських прав, у заяві необхідно зазначити дозвіл діяти від імені власника виключного права, щодо якого заявлено про порушення прав); а також
 • vii. фізичний підпис заявника, або, у випадку надсилання електронною поштою (на відміну від надсилання фізичних документів чи вкладень в електронних листах), ім’я заявника із позначкою «//s//» після нього в якості електронного підпису.
o Mattel відповідає лише на ті повідомлення DMCA, що були надіслані звичайною поштою, електронною поштою або факсом на зазначені нижче адреси:
 Пошта:
        Mattel, Inc.        333 Continental Boulevard        El Segundo, California 90245-5012        Attention: Vice President, Intellectual Property
 Електронна пошта:    InfringementNotice@Mattel.com
 Факс:    310.252.2567

  • У багатьох випадках складно визначити, чи були порушені авторські права користувача. Mattel може прийняти рішення не відповідати на повідомлення DMCA, що по суті не відповідають усім зазначеним вище вимогам, а також може видаляти матеріали з імовірними порушеннями, про які було зазначено у повідомленнях, що по суті не відповідають усім вимогам DMCA.
  • Необхідно пам’ятати, що згідно з DMCA будь-яка особа, яка свідомо надає неправдиву інформацію про порушення таким матеріалом чи діями авторських прав, може бути притягнута до відповідальності.
  • Mattel може надсилати зазначену в повідомленні інформацію особі, яка надала роботу з імовірним порушенням авторських прав. Така особа може надіслати зустрічне повідомлення про порушення авторських прав.
  • Без обмежень для інших своїх прав та за відповідних обставин Mattel може припинити подальший доступ порушника до Веб-сайту та будь-якого іншого сайту, що належить або перебуває в управлінні Mattel.
 1. Зустрічне повідомлення DMCA. У випадку, коли доступ до поданої користувачем роботи на Веб-сайті Mattel було припинено або роботу було видалено у відповідь на повідомлення DMCA, а користувач вважає, що таке припинення доступу або видалення відбулись у результаті помилки чи неправильного визначення, він може надіслати на зазначені вище адреси зустрічне повідомлення DMCA. Зустрічне повідомлення DMCA повинно містити таку інформацію:
  • . напис або рядок теми зі словами: «DMCA Counter-Notification» (Зустрічне повідомлення DMCA);
  • i. опис матеріалу, що був видалений або до якого було закрито доступ, із зазначенням його місцезнаходження до такого видалення чи закриття доступу (необхідно вказати адресу URL на Веб-сайті, з якого було видалено матеріал або де було закрито доступ до такого матеріалу);
  • ii. заяву, зроблену під страхом покарання за надання неправдивої інформації, про наявність обґрунтованих підстав вважати таке видалення або закриття доступу результатом помилки чи неправильного визначення матеріалу;
  • iii. П.І.Б., адресу, номер телефону, адресу електронної пошти, а також ім’я користувача облікового запису;
  • iv. заяву користувача про його згоду на застосування юрисдикції федерального окружного суду відповідного округа, до якого належить адреса користувача (або, коли адреса знаходиться за межами території США, юрисдикції окружного суду США для центрального округа Каліфорнії), а також про прийняття повісток від особи, яка надіслала до Mattel повідомлення DMCA, чи представника такої особи; та
  • v. фізичний підпис заявника, або, у випадку надсилання електронною поштою (на відміну від надсилання фізичних документів чи вкладень в електронних листах), ім’я заявника із позначкою «//s//» після нього в якості електронного підпису.
 2. Необхідно пам’ятати, що згідно з DMCA будь-яка особа, яка свідомо надає неправдиву інформацію про видалення чи закриття доступу до такого матеріалу чи дій через помилку чи неправильне визначення, може бути притягнута до відповідальності.
 3. У разі отримання зустрічного повідомлення DMCA Mattel може замінити видалений матеріал (або відновити доступ до нього) протягом не менш як 10 та не більш як 14 робочих днів з дати отримання Зустрічного повідомлення DMCA. При цьому такі дії не будуть здійснені, якщо до отримання зустрічного повідомлення на одну із вказаних вище адрес Mattel надійде повідомлення про те, що особа, яка подала повідомлення DMCA, подала до суду позов про заборону особі, яка подала матеріал, брати участь у діях, що становлять порушення та пов’язані з розміщеним на Веб-сайті матеріалом. Необхідно також пам’ятати про можливість передачі зустрічного повідомлення особі, яка надіслала повідомлення DMCA.

 


6. Порядок подання заяви про порушення інших прав інтелектуальної власності

Якщо користувач володіє іншими правами інтелектуальної власності, аніж авторські права, та вважає, що його права інтелектуальної власності були порушені через невідповідне опублікування чи розповсюдження через Веб-сайт, він може надіслати письмове повідомлення на одну із зазначених вище у розділі 5 адрес Mattel, де зазначено усі вказані нижче дані:

 • a. напис або рядок теми зі словами: “Intellectual Property Infringement Notice” (Повідомлення про порушення прав інтелектуальної власності);
 • b. опис об’єкта інтелектуальної власності, щодо якого заявлено про порушення прав;
 • c. опис місця, де заявлений матеріал порушує авторські права або є предметом порушення, достатній для того, щоб компанія Mattel могла знайти матеріал (необхідно зазначити URL-адресу сторінки Веб-сайту, де розміщено такий матеріал);
 • d. П.І.Б., адресу, номер телефону, адресу електронної пошти;
 • e. заяву користувача про наявність обґрунтованих підстав вважати, що використання матеріалу в заявлений спосіб не було санкціоноване власником прав інтелектуальної власності, його представником чи законом;
 • f. заява користувача, зроблена після попередження про покарання за надання неправдивої інформації, про те, що уся зазначена у повідомленні інформація є точною, а користувач є власником відповідних прав інтелектуальної власності (або, коли заявник не є власником таких прав, у заяві необхідно зазначити дозвіл діяти від імені власника прав інтелектуальної власності, щодо якого заявлено про порушення прав); а також
 • g. фізичний підпис заявника, або, у випадку надсилання електронною поштою (на відміну від надсилання фізичних документів чи вкладень в електронних листах), ім’я заявника із позначкою «//s//» після нього в якості електронного підпису.


• Mattel вживає заходів у відповідь на такі повідомлення на власний розсуд. Обліковий запис будь-якого користувача Веб-сайту, який не надасть Mattel належної відповіді на будь-яке з цих повідомлень, буде призупинено або припинено. Mattel може надсилати зазначену в повідомленні інформацію особі, яка надала матеріал із імовірним порушенням авторських прав.

 


7. Заборона подання незапитаних задумів і матеріалів та заборона конфіденційних чи особливих відносин із Mattel.

 1. • Як найбільший у світі виробник іграшок Mattel має великий штат дизайнерів, які розробляють нові ідеї. Також щороку Mattel запитує і отримує тисячі задумів продукції від професійних винахідників, з якими вже встановлено ділові відносини.
 2. • Отже, під час спілкування з Mattel необхідно пам’ятати, що Mattel не приймає та не розглядає жодні незапитані ідеї чи матеріали, пов’язані з товарами чи послугами, а також пропозиції щодо покращення товарів чи послуг (задуми, концепції, винаходи або дизайни іграшок, ігор, відеоігор, книг, рукописів, сценаріїв, кінострічок, телешоу, театральних вистав, музичних вистав чи онлайн-випусків, що далі разом іменуються «Незапитані задуми і матеріали»). Тому навіть у рамках власного запитаного контенту користувачі в жодній формі та у жодний спосіб не повинні надсилати до Mattel будь-які незапитані задуми і матеріали. Будь-які незапитані задуми і матеріали, що публікуються на Веб-сайті чи надсилаються через нього до Mattel, вважаються власним контентом користувача і підлягають застосуванню зазначеної вище процедури ліцензування.
 3. • За винятком особливих випадків, визначених у Заяві про конфіденційність, що застосовується до Веб-сайту, між користувачем та Mattel не встановлюється конфіденційних, фідуціарних або будь-яких інших особливих відносин, а тому незапитані задуми і матеріали, а також будь-які інші подання від користувачів (як-то будь-які запитання, коментарі, відповіді, кореспонденція, записи тощо) вважаються неконфіденційним та незахищеним Контентом користувача незалежно від наявності позначок «конфіденційно», «захищено» тощо. Mattel не несе відповідальності та не бере на себе відповідальності, обов’язків чи зобов’язань через отримання чи неотримання будь-яких із зазначених матеріалів. Таким чином, унаслідок рішення користувача про подання до Mattel будь-яких незапитаних задумів і матеріалів положення Mattel відносно поданих незапитаних задумів і матеріалів не відрізняється від положення відносно них представників громадськості.
 4. • Mattel вважає, що багато отриманих подань включно з тими, що надійшли від професійних винахідників, уже є загальнодоступними або ідентичними або ж значною мірою подібними до товарів, котрі вже розроблені або розробляються штатними співробітниками Mattel, або є такими, що з багатьох причин не є новими чи унікальними. Тому, якщо, незважаючи на прохання не робити цього, користувачі надсилають будь-які незапитані задуми і матеріали, імовірно, що вони ідентичні або ж значною мірою подібні до задумів, концепцій і матеріалів, що в минулому були розроблені штатними працівниками Mattel або отримані від інших осіб. Подібним чином надалі Mattel може без будь-яких посилань на подані незапитані задуми і матеріали розробляти чи отримувати від інших осіб задуми, концепції і матеріали, що є ідентичними або ж значною мірою подібні до незапитаних задумів і матеріалів.
 5. • Факт отримання Mattel незапитаних задумів і матеріалів не означає визнання їх новизни, пріоритетності чи оригінальності та не перешкоджає праву Mattel оскаржувати наявні чи майбутні права інтелектуальної власності, пов’язані з такими незапитаними задумами і матеріалами.

 


8. Створення та припинення облікових записів.

 1. • Для отримання доступу або для використання деяких (а по суті — всіх) функцій Веб-сайту необхідна реєстрація користувачів на сайті або у певному його розділі. Для реєстрації користувачів певного віку може знадобитися дозвіл батьків. Практика подальшого збору і використання персональних даних користувачів Веб-сайту викладена в Заяві про конфіденційність. Користувачі надають свої персональні дані добровільно та на власний розсуд. При цьому внаслідок відмови надати персональні дані користувач може не отримати доступ до деякого Контенту чи Спільнот або не зможе користуватись певними функціями Веб-сайту.
 2. • Під час реєстрації для використання будь-яких функцій, що передбачають встановлення паролю та/чи імені користувача, такі користувачі повинні визначити власний пароль (або обрати отримання електронного листа з довільним початковим паролем) і надати згоду на таке:

  1.a. Користувачі не можуть використовувати імена (або адресу електронної пошти), що вже використовуються іншим користувачем, пов’язані з іншою особою, належать іншій особі, порушують права інтелектуальної власності або інші права будь-якої фізичної чи юридичної особи або ж мають образливий характер. Mattel на власний розсуд та з будь-яких причин може відхилити будь-який пароль, ім’я користувача чи адресу електронної пошти.

  2.b. Під час реєстрації користувачі повинні надавати точні, актуальні й повні дані про себе та, коли це можливо, оновлювати і підтримувати їх в актуальному стані, а також оперативно забезпечувати їх точність, актуальність і повноту відповідно до вимог функцій, що використовуються після реєстрації.

  3.c. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії, вчинені з використанням його облікового запису, паролю та імені користувача незалежно від наявності дозволу на такі дії (окрім випадків, коли такі дії вчиняються в результаті отримання доступу до системи користувача без використання його даних чи паролю).

  4.d. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності свого паролю та за обмеження доступу до свого Інтернет-пристрою так, щоб, скориставшись особистим іменем користувача, іменем користувача чи його паролем, інші особи не змогли отримати доступ до захищених паролем розділів Веб-сайту. Користувач повинен негайно повідомити Mattel про будь-які факти несанкціонованого доступу до його облікового запису, паролю чи імені користувача та про будь-яке інше порушення безпеки. (Див. розділ 4 вище.) Користувачам заборонено продавати, передавати чи відступати свій обліковий запис чи передбачені ним права.

 3. • Mattel не несе відповідальності за будь-яку втрату чи пошкодження (будь-якого роду чи за будь-якою правовою теорією), завдані користувачеві чи будь-якій третій стороні через неспроможність виконати чи невиконання з будь-яких причин будь-яких із зазначених вище зобов’язань.
 4. • Коли будь-яка надана інформація є, або коли Mattel має підстави для підозр про те, що будь-яка надана інформація є неправдивою, неточною, застарілою, неповною або ж порушує умови цієї Угоди користувача, будь-які Додаткові умови чи будь-яку передбачену законом вимогу, Mattel має право призупинити або припинити обліковий запис користувача. Mattel також залишає за собою більш загальне і широке право на свій розсуд з будь-якої причини без будь-якого попередження чи відповідальності (окрім можливих випадків, що встановлені далі в розділі 9 чи в будь-яких Додаткових умовах) припинити, призупинити обліковий запис користувача або інакше відмовити користувачеві в доступі до облікового запису чи його переваг.

 


9. Доступ до Веб-сайту. Збори. Реєстрація. Підписки користувачів. Віртуальні товари і послуги. Заборона створення грошового вираження чи майнових інтересів. Заборона передачі.

 1. A. Право стягувати плату чи вимагати реєстрації. Надання доступу та винагороди, пов’язані з використанням Інтернет-пристрою користувача. За умови надання відповідного повідомлення Mattel залишає за собою право (і) стягувати плату за доступ до деяких або усіх розділів Веб-сайту, брати плату за доступ до преміум-засобів чи Контенту в деяких чи усіх розділах Веб-сайту або ж вимагати оформлення безкоштовної підписки чи реєстрації облікового запису для отримання доступу до деяких чи усіх розділів Веб-сайту («Підписки користувачів»); (іі) змінювати умови роботи Веб-сайту чи його окремих розділів; та (ііі) частково чи повністю обмежувати доступ до Веб-сайту чи його окремих розділів відповідно до будь-яких обраних Mattel вимог законодавства щодо допуску (наприклад, географічних чи демографічних обмежень). Користувач несе відповідальність за отримання і підтримку за свій власний рахунок усіх Інтернет-пристроїв та іншого обладнання і програмного забезпечення, а також усіх послуг мережі Інтернет, мобільних та інших послуг, необхідних користувачеві для отримання доступу і користування Веб-сайтом.
 2. B. Підписки користувачів. Віртуальні товари і послуги
  1. i. Право на зміну, переоцінку та встановлення безоплатного використання підписок користувачів. Mattel має право на власний розсуд без попередження чи відповідальності змінювати, переоцінювати чи встановлювати безоплатне використання підписок користувачів. Якщо інше не передбачено будь-якими Додатковими умовами, в разі припинення роботи чи зміни Веб-сайту, його частини, його Контенту чи засобів, пов’язаних із підписками користувачів таким чином, що це суттєво знижує вартість Підписок користувачів, Mattel на власний розсуд надає користувачам один із таких варіантів дій: (а) відшкодування за невикористані Підписки користувачів пропорційно до вартості зменшених функцій або зміненої чи припиненої частини Веб-сайту; або (b) онлайн-кредит на майбутнє відшкодування порівнянної вартості відповідно до вартості зменшених функцій або зміненої чи припиненої частини Веб-сайту. Розмір пропорційного відшкодування або кредиту визначається відповідно до добросовісного ділового рішення Mattel, яке вважається остаточним. Надання пропорційного відшкодування або кредиту є єдиним і виключним засобом захисту користувача у випадку, коли Mattel припиняє або змінює Веб-сайт таким чином, що це суттєво знижує вартість Підписок користувачів.
  2. ii. ii. Право на внесення змін, переоцінку чи встановлення безоплатного використання віртуальних товарів і послуг. Можливість першочергового відшкодування вартості придбаних віртуальних платіжних засобів.. Mattel може запропонувати користувачеві можливість придбання чи використання віртуальної валюти, кредитів, балів або віртуальних послуг («Віртуальні товари та послуги»). Mattel на власний розсуд може змінювати, переоцінювати або встановлювати безоплатне використання віртуальних товарів і послуг. Такі зміни можуть зробити ці віртуальні товари і послуги більш або менш поширеними, цінними, ефективними чи функціональними. Віртуальні бали, кредити або валюта («Віртуальні платіжні засоби»), що зараховані на обліковий запис користувача та були придбані за реальні гроші, можуть бути відшкодовані перед відшкодуванням непридбаних віртуальних платіжних засобів (тобто, тих, що були отримані через практику гри) незалежно від того, коли були отримані такі віртуальні платіжні засоби.
   1. a. Дії у разі наявності відповідної підписки користувача. За наявності відповідної підписки користувача використання наявних віртуальних товарів і послуг обмежується тривалістю такої підписки користувача з урахуванням більш ранніх змін чи припинення роботи Веб-сайту, облікового запису користувача або його підписки, як передбачено розділами 8 та 9.
   2. b. Дії у разі відсутності відповідної підписки користувача. У разі, якщо користувач не має відповідної підписки, йому буде запропоновано якомога скоріше використати наявні в нього віртуальні товари і послуги, оскільки Mattel не надає заяв щодо продовження таких віртуальних товарів і послуг. На доступність таких віртуальних товарів і послуг поширюється право Mattel припинити роботу Веб-сайту чи облікового запису користувача відповідно до розділів 8 та 9 без жодних відшкодувань за невикористані чи не відшкодовані віртуальні товари і послуги.
  3. iii. Припинення або зміна підписок користувачів та віртуальних товарів і послуг. Окрім вимог, що передбачені Додатковими умовами (як-то будь-які політика відшкодування, що може застосовуватись до послуг підписок) або пунктом 9(B)(i) стосовно підписок користувачів, коли Mattel змінює, призупиняє чи припиняє дію будь-яких підписок користувача або віртуальних товарів і послуг, користувач втрачає змінені, призупинені чи припинені підписки або віртуальні товари і послуги. Подібним чином, окрім випадків, передбачених пунктом 9(B)(i) чи Додатковими умовами, або передбачених застосовним законодавством, у вказаних нижче випадках Mattel не несе відповідальності за ремонт чи заміну підписок користувача або його віртуальних товарів і послуг чи за надання користувачу будь-яких кредитів чи відшкодування будь-яких сум: (а) здійснення Mattel зміни, призупинення чи припинення будь-якої підписки користувача або його віртуальних товарів і послуг, або (b) за втрату чи пошкодження через помилку Веб-сайту або з будь-якої іншої причини. На виконання цього права припинення облікових записів відповідно до розділу 8 Mattel залишає за собою право негайно на власний розсуд з певних причин припиняти чинність підписок користувачів та віртуальних товарів і послуг без попередження чи відповідальності. У такому випадку не передбачено виплату користувачу пропорційного відшкодування чи надання кредиту.
 3. C. Заборона створення грошового вираження. Обмеження права на використання. Заборона майнових, економічних інтересів чи прав власності. Окрім вимог, що передбачені будь-якими Додатковими умовами або пунктом 9(B)(i) стосовно підписок користувачів, покупки за підписками користувачів, а також віртуальні товари і послуги є остаточними, не підлягають відшкодуванню, не мають грошового вираження (тобто, не є грошовим рахунком чи його еквівалентом) та є придбанням лише обмеженої, невиключної, відкличної, такої, що не підлягає передачі чи переуступленню або передачі, персональної ліцензії на використання навіть якщо вони мають певний термін дії (наприклад, місячна підписка). Незважаючи на будь-які угоди Mattel щодо ініціативи з надання за певних обставин пропорційного відшкодування чи кредитів, користувач не отримує жодних інтересів, пов’язаних із майновими, речовими правами, правами інтелектуальної власності, правами володіння, економічними чи грошовими інтересами щодо своїх підписок чи віртуальних товарів і послуг, що залишаються виключною власністю Mattel (лише з урахуванням умов ліцензії за наведеним вище пунктом 1(C), цієї Угоди користувача та будь-яких Додаткових умов). Окрім випадків, що зазначені в цьому Розділі 9, ліцензія може бути негайно призупинена чи відкликана з будь-якої причини на розсуд Mattel без будь-якого попередження чи відповідальності.
 4. D. Заборона передачі. Mattel не визнає факти передачі підписок користувача або віртуальних товарів і послуг (включно з фактами передачі в обмін на «реальні» гроші чи інший вид компенсації, вироби чи цінність, що здійснюється через Веб-сайт чи поза ним). Відповідним чином окрім подарункових карток, випущених Mattel, на які не поширюються Додаткові умови, користувач не має права купувати, продавати, обмінювати, дарувати чи торгувати будь-якими підписками користувачів або віртуальними товарами і послугами, чи пропонувати купівлю, продаж, обмін, дарування чи торгівлю будь-якими підписками користувачів або віртуальними товарами і послугами. Будь-які з таких фактів передачі вважаються недійсними.

 


10. Посилання користувачів на Веб-сайт.

• Mattel надає користувачу обмежену, невиключну, відкличну, невідступну, персональну і невідчужувану ліцензію на створення гіперпосилань на Веб-сайт на таких умовах: (a) ці посилання містять лише текст та вільні від будь-яких графічних зображень торгових марок, що належать Mattel чи надані Mattel за ліцензією, (b) посилання і контент на веб-сайті користувача не припускають приєднання до Mattel та не створюють жодної іншої плутанини, а також (c) ці посилання і контент на веб-сайті користувача не створюють недостовірного, оманливого, зневажливого чи іншого образливо враження про Mattel чи її продукти, не містять недозволеного для дітей контенту та не є незаконними, образливими, непристойними, безсоромними, розпусними, брудними, жорстокими, агресивними, підбурливими, оманливими, або такими, що порушують права будь-якої третьої сторони чи інакше суперечать політиці Mattel. Mattel залишає за собою право з будь-якої причини на власний розсуд без попередження чи будь-якої відповідальності перед користувачем чи будь-якими третіми сторонами призупиняти чи забороняти посилання на Веб-сайт.

 


11. Створення посилань на веб-сайти. Реклама. Відносини з третіми сторонами.

A. Пов’язані веб-сайти. Реклама. На Веб-сайті допускається розміщення посилань, пов’язаних зі сторонніми веб-сайтами («Пов’язані веб-сайти»), як частини сторонньої реклами чи на інших умовах, включаючи веб-сайти рекламодавців, ліцензіарів, ліцензіатів та інших третіх сторін, з якими Mattel може встановлювати ділові відносини. Mattel не має зобов’язання контролювати контент, роботу, політику, умови чи інші елементи пов’язаних веб-сайтів та не приймає зобов’язань щодо перевірки будь-яких Пов’язаних веб-сайтів. Mattel не індосує, не схвалює та не спонсорує жодні Пов’язані веб-сайти чи сторонній контент, рекламу, інформацію, матеріали, продукти, послуги чи інші речі. Mattel відмовляється від будь-якої відповідальності у зв’язку з цим. На будь-яку діяльність, у якій користувач бере участь у зв’язку з будь-чим із вищезазначеного, поширюються умови політики приватності та іншої політики, умови користування та правила операторів Пов’язаних веб-сайтів. Mattel відмовляється від будь-якої відповідальності у зв’язку з цим.

B. Відносини з третіми сторонами.. Будь-яка взаємодія, листування, операції та інші відносини з будь-якими третіми сторонами, що здійснюються через Веб-сайт (включаючи їх здійснення на Пов’язаному веб-сайті або через нього чи рекламу), відбуваються лише між користувачем і третьою стороною (включно з питаннями, що пов’язані з контентом сторонньої реклами, платежів, доставки товарів, гарантій (включно з гарантіями на продукти), захистом приватності й даних тощо). Mattel відмовляється від будь-якої відповідальності у зв’язку з цим.

 


12. Послуги бездротового зв’язку

A. Бездротові функції. На Веб-сайті можуть розміщуватись певні функції та послуги, доступні при використанні бездротового Інтернет-пристрою. Ці функції й послуги можуть включати можливість здійснення доступу до функцій Веб-сайту і завантаження на нього контенту, отримання повідомлень з Веб-сайту й завантаження застосунків через бездротовий Інтернет-пристрій (що далі разом іменуються — «Бездротові функції»). Під час використання бездротових функцій оператор користувача може стягувати стандартну плату за пересилання повідомлень, даних та інше. Збори і плата можуть зазначатись у рахунку за використання бездротового зв’язку або вираховуватись із передплатного рахунку. Оператор користувача може встановлювати заборону або обмеження для використання певних бездротових функцій, і такі функції можуть бути несумісними з послугами оператора користувача або Інтернет-пристроєм. Користувач повинен дізнатися в оператора про наявність і вартість планів надання послуг. Щодо цих питань користувачам необхідно звертатись до своїх операторів.

B. Умови використання бездротових функцій. Користувач погоджується, що для його зареєстрованих Бездротових функцій, Mattel може надсилати на Інтернет-пристрій користувача повідомлення стосовно себе чи третіх сторін до припинення реєстрації чи відмови у передбаченому законом порядку. Крім того, Mattel може збирати дані про використання користувачем Бездротових функцій. У разі реєстрації через Веб-сайт на використання Бездротових послуг користувач погоджується повідомляти Mattel про будь-які зміни номеру бездротового пристрою (включно з номером телефону) та оновлювати дані своїх облікових записів на Веб-сайті відповідно до таких змін, а також повідомляти Mattel про намір припинити свою реєстрацію. (Див. розділ 4 вище.)

 


13. Порядок вирішення спорів.• Згідно з вимогами Федерального закону про арбітраж, деякі пункти цього розділу 13 вважаються «згодою на арбітраж». Користувач і Mattel погоджуються з наміром вважати, що розділ 13 задовольняє вимогу Федерального закону про арбітраж щодо письмової форми.

A. Першочергова вимога щодо спроб вирішення та виключення спорів. У разі виникнення будь-яких суперечок, припущень чи претензій через або у зв’язку з Веб-сайтом, Контентом, власним Контентом користувача, незапитаними задумами і матеріалами, цією Угодою користувача або будь-якими Додатковими умовами (що далі разом іменуються «Спори»), або у зв’язку з будь-якими фактичними чи можливими правами інтелектуальної власності, що належать Mattel (далі — «Виключені спори», до яких належать дії, передбачені нижче в пункті 13(D), користувач і Mattel погоджуються надсилати одне одному письмові повідомлення з обґрунтованим описом Спору чи Виключеного спору та пропозиціями щодо його вирішення. Mattel надсилає користувачеві повідомлення на основі останніх наявних у Mattel контактних даних користувача. За відсутності таких даних або за наявності застарілих контактних даних користувача Mattel не матиме жодних зобов’язань за умовами пункту 13(A). Адреса для повідомлень від користувачів: Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El Segundo, California, 90245, U.S.A., Attention: General Counsel. Протягом 60 днів з дати отримання повідомлення від іншої сторони Mattel і користувач повинні розпочати діалог з метою здійснення спроби вирішення Спору чи Виключеного спору, однак ніщо не вимагає від користувача або Mattel вирішувати Спори чи Виключені спори на умовах, що на розсуд користувача чи Mattel є для них незручними.

B. Альтернативні шляхи вирішення спорів.

 1. i. Арбітраж.
  • • У разі неможливості вирішення Спорів за умовами пункту 13(A) протягом 60 днів після отримання повідомлення, користувач або Mattel мають право передати їх до формального арбітражу згідно з цим пунктом 13(B). У разі неможливості вирішення Виключених спорів за умовами пункту 13(A) протягом 60 днів після отримання повідомлення, користувач або Mattel мають право передати їх до формального арбітражу лише за наявності їх письмової згоди на передачу головним юристом Mattel (General Counsel) до арбітражу. У таких випадках (і лише тоді), коли Виключені спори вважаються Спорами згідно з рештою умов цього пункту 13(B).
  • • Після завершення 60-денного строку та наскільки це передбачено відповідними законами, Спори повинні вирішуватись виключно в рамках обов’язкового арбітражу згідно з діючими Правилами комерційного арбітражу Американської арбітражної асоціації («AAA»). У разі, коли заявлена у Спорі сума не перевищує 250 тисяч доларів США, арбітражні слухання проводяться, а рішення приймаються одним нейтральним арбітром, яким може бути колишній суддя чи адвокат із не менш як 15-річним досвідом роботи в якості практикуючого адвоката за напрямком діяльності, пов’язаним зі Спорами, котрий керує провадженням згідно з Додатковими процедурами вирішення споживчих спорів ААА. У разі, коли заявлена в спорі сума перевищує 250 тисяч доларів США або Mattel на власний розсуд вирішить здійснити витрати на арбітраж понад суми у випадку з одним нейтральним арбітром, арбітражні слухання проводяться, а рішення приймаються комісією з трьох арбітрів, де два обираються по одному кожною стороною, а третій (голова колегії) обирається двома обраними представниками сторін або ААА згідно з Правилами комерційного арбітражу. Арбітр або, у відповідному випадку, арбітражна комісія застосовують діюче законодавство і положення цієї Угоди користувача і Додаткових умов, розглядають Спори та приймають обґрунтоване рішення у Спорах відповідно до діючих законів та фактів, що базуються на записах, але не на жодній іншій основі. У разі, якщо і користувач, і Mattel не погодяться на арбітраж Виключеного спору відповідно до умов, передбачених у наступній частині цього пункту 13(B)(i), ця частина та решта пункту 13(B) не застосовуються до Виключеного спору.
  • • У разі, якщо сторона спору передасть його до ААА для формального арбітражу, а ААА не бажатиме або не матиме змоги визначити дату слухання протягом 60 днів з дати отримання «вимоги застосування арбітражу», будь-яка зі сторін спору може звернутись до компанії «Judicial Arbitration and Mediation Services Inc.» (далі — «JAMS»), яка застосовує правила і процедури прискореного арбітражу, або до будь-якої іншої арбітражної установи, яку користувач або юрист Mattel погодять у письмовій формі. Вимоги щодо напрямку діяльності арбітра та порогова сума 250 тисяч доларів США для звернення до призначених у справі вирішення Спору арбітрів, визначені у попередній частині на випадок звернення до ААА, також застосовуються у випадку будь-якого іншого арбітражу в JAMS чи іншій арбітражній установі.
  • • Інформацію щодо вартості, правил, процедур AAA та JAMS можна отримати, скориставшись такими контактними даними:
 2. AAA:

  800.778.7879

  http://www.adr.org/

 3. JAMS:

  949.224.1810

  http://www.jamsadr.com


 4. ii. Зміст, обмеження та місце альтернативного вирішення спорів. Як і в суді, під час арбітражу арбітр повинен враховувати умови цієї Угоди користувача (та будь-яких Додаткових умов) і може присудити компенсацію збитків та інші види виплат (включно з гонорарами адвокатів), здійснених стороною, що виграла спір. При цьому, АРБІТРАЖЕМ (A) НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО НАЯВНОСТІ СУДДІ ЧИ ПРИСЯЖНИХ, (B) НА АРБІТРАЖНЕ ПРОВАДЖЕННЯ І РІШЕННЯ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПЕВНІ ПРАВИЛА ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ТА (C) ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ АРБІТРАЖНОГО РІШЕННЯ В СУДІ. Усі сторони арбітражу мають право за власний рахунок на свій вибір визначати своїх представників чи адвокатів. У разі, коли арбітражним слуханням вимагається особиста присутність, таке слухання проводиться у «столичному статистичному районі» (що визначається бюро перепису населення США), де мешкає користувач у період вирішення Спору в порядку арбітражу. Користувач і Mattel сплачують витрати на адміністрування і гонорар арбітра, а також інші витрати згідно з чинними правилами арбітражу. При цьому, якщо такі правила чи закони вимагають від Mattel сплати більшої частини чи усіх таких гонорарів і витрат на виконання цього розділу 13, Mattel має право не сплачувати такі гонорари і витрати та перейти до арбітражу. Подання документів допускається відповідно до діючих правил арбітражу. Рішення арбітра повинно складатися з письмової заяви із зазначенням погашення кожної з претензій у Спорі, а також повинно містити основні результати і висновки, на яких засновано рішення та будь-які ухвали (якщо є). Вирок щодо арбітражного рішення та ухвали (якщо є) може передаватись до або вноситись на розгляд будь-яким судом, компетенція якого поширюється на сторони згідно з розділом 9 Федерального закону про арбітраж.

C. Обмеження строку подання претензій. У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ДІЮЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, У РАЗІ, ЯКЩО КОРИСТУВАЧ АБО MATTEL БАЖАЮТЬ ЗАЯВИТИ ПРО ПРЕТЕНЗІЇ (АЛЕ ЦЕ НЕ СТОСУЄТЬСЯ ВИКЛЮЧЕНИХ СПОРІВ) ОДНЕ ДО ОДНОГО, КОРИСТУВАЧ АБО MATTEL ПОВИННІ ПОДАТИ ЇХ (ШЛЯХОМ ВРУЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 13(A) ПРОТЯГОМ 1 РОКУ ПІСЛЯ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ. У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УМОВИ ТАКІ СПОРИ ЗАКРИВАЮТЬСЯ НАЗАВЖДИ.

D. Судова заборона. Зазначені вище положення розділу 13 застосовуються не до всіх позовів Mattel про встановлення заборони чи інших справедливих засобі захисту у зв’язку з будь-якими втратами, витратами чи збитками (чи будь-якими потенційними втратами, витратами чи збитками), що пов’язані з Веб-сайтом, будь-яким Контентом, власним Контентом користувача чи Незапитаними задумами і матеріалами та/або правами інтелектуальної власності Mattel (включно з тими, котрі можуть бути заявлені Mattel як спірні), функціонуванням Mattel, а також/або продуктами чи послугами Mattel.

E. Звільнення дрібних претензій від вимоги застосування арбітражу. Незважаючи на зазначене вище, користувач або Mattel мають право звертатись щодо претензій у рамках Спорів (але це не стосується Виключених спорів) до суду, що займається розглядом дрібних претензій.

F. Заборона групових позовів. Спори вирішуються виключно в індивідуальному порядку та не підлягають об’єднанню з будь-якими іншими арбітражними чи іншими провадженнями, в яких фігурують будь-які претензії чи суперечки будь-якої іншої сторони. Однак, якщо з будь-якої причини будь-який компетентний суд чи будь-який арбітр, обраний згідно з вимогами пункту 13(B)(i), вважає таке обмеження несправедливим чи таким, що не підлягає виконанню, тоді угода між користувачем і Mattel за умовами пункту 13(B) щодо арбітражу не застосовується, а питання розгляду Спору підлягає передачі виключно до суду згідно з пунктом 13(G).

G. Федеральні суди і суди штату в місті Лос-Анджелес. Окрім випадків, коли застосування арбітражу вимагається за пунктом 13(B), та за винятком виконання будь-якого арбітражного рішення чи ухвали, будь-який позов чи провадження стосовно будь-яких Спорів чи Виключених спорів може розглядатись виключно в суді штату чи федеральному суді в місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Відповідним чином, у разі виникнення таких питань користувач і Mattel погоджуються із виключною персональною компетенцією та місцезнаходженням таких судів.
14. Відмова від запевнень і гарантій.

 • КОРИСТУВАЧ ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ І КОРИСТУЄТЬСЯ НИМ НА ВЛАСНИЙ СТРАХ І РИЗИК.
 • ВЕБ-САЙТ ПРАЦЮЄ ЗА ПРИНЦИПАМИ «ЯК Є», «ЯК НАДАНО» ТА «З УСІМА ПОМИЛКАМИ». Тому, наскільки це дозволено законом, компанія Mattel, Inc., її дочірні компанії, а також відповідно кожен із їхніх співробітників, директорів, учасників, керівників, акціонерів, агентів, представників, ліцензіарів, ліцензіатів, підрядників, клієнтів, правонаступників та цесіонаріїв (далі разом — «Пов’язані особи Mattel»), цим відмовляються від та не надають жодних явних чи ймовірних запевнень, гарантій, індосаментів чи обіцянок щодо наступного:
  • a. Веб-сайт (включно з Контентом та Контентом користувача);
  • b. дії, функції, та будь-які інші елементи Веб-сайту або такі, що доступні через Веб-сайт;
  • c. будь-які продукти, послуги чи інструкції, що пропонуються або щодо яких зазначено згадку чи посилання через Веб-сайт (окрім будь-яких конкретних гарантій, що передбачені у додаткових умовах Пов’язаною особою Mattel, котра також є виробником продукту, що включений до продукту, придбаного користувачем у Mattel);
  • d. питання безпеки, пов’язані з передачею власного Контенту користувача до Mattel або через Веб-сайт;
  • e. чи вільний Веб-сайт або сервери, на яких його розміщено, від шкідливих компонентів (включаючи віруси, троянські коні та інші технології, які можуть негативно впливати на роботу Інтернет-пристрою користувача);
  • f. чи є інформація (включно з будь-якими інструкціями), розміщена на Веб-сайті, точною, повною, вірною, адекватною, корисною, своєчасною чи надійною;
  • g. чи буде усунено будь-які недоліки Веб-сайту; та
  • h. чи є користування Веб-сайтом законним з точки зору будь-якої конкретної підсудності.
 • ОКРІМ БУДЬ-ЯКИХ КОНКРЕТНИХ ГАРАНТІЙ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ В ДОДАТКОВИХ УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЮ ОСОБОЮ MATTEL, КОТРА ТАКОЖ Є ВИРОБНИКОМ ПРОДУКТУ, ЩО ВКЛЮЧЕНИЙ ДО ПРОДУКТУ, ПРИДБАНОГО КОРИСТУВАЧЕМ У MATTEL, ЦИМ НАДАЛІ ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ MATTEL ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД УСІХ ЯВНИХ ЧИ ІМОВІРНИХ ГАРАНТІЙ ВКЛЮЧНО З ГАРАНТІЯМИ ЩОДО ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ, НЕПОРУШЕННЯ ЧИ НЕЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТРЕТІХ СТОРІН, ЩОДО ПРАВОВОГО ТИТУЛУ, МИТНИХ, ТОРГОВИХ ГАРАНТІЙ, ГАРАНТІЙ ЩОДО БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ВИКОРИСТАННЯ, СИСТЕМНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ВІДСУТНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ ВІРУСІВ.
 • Юрисдикція деяких територій передбачає встановлення обмежень або заборони відмови від явних чи можливих гарантій, а тому дія зазначених вище відмов не поширюється на сферу застосування законів цих територій.

 
15. Обмеження відповідальності пов’язаних осіб Mattel.

 • БУДЬ-ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ MATTEL ЗА ЖОДНИХ УМОВ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ФІНАНСОВОЇ, ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ АБО ШКОДУ, в тому числі шкоду здоров’ю або смерть, а також будь-які прямі та непрямі економічні, типові чи особливі, штрафні, випадкові або супутні збитки чи шкоду, які прямо або непрямо пов’язані з:
  • a. Веб-сайтом (у тому числі його контентом та контентом користувачів);
  • b. використанням користувачем веб-сайту, його неспроможністю користуватися Веб-сайтом або роботою Веб-сайту;
  • c. будь-якими діями, пов’язаними з вивченням Пов’язаними особами Mattel або розслідуваннями правоохоронних органів обставин доступу до Веб-сайту або його використання з боку користувача;
  • d. будь-якими діями, пов’язаними з авторським правом або власниками інших інтелектуальних та інших прав;
  • e. будь-якими помилками в технічній експлуатації Веб-сайту;
  • f. будь-якою шкодою, завданою комп’ютеру, техніці, ПЗ, модему або іншому обладнанню чи технологіям користувача, у тому числі шкодою, пов’язаною з порушенням безпеки, вірусами, шкідливими програмами, отриманням незаконного доступу, шахрайством, помилками, збоями, перериваннями, недоліками або затримкою у виконанні операцій або передачі, некоректною роботою автономних ПК або мереж, іншими технічними або будь-якими іншими неполадками, збитками або шкодою у формі втрачених прибутків, збитків або гудвілу, втрати даних, переривання роботи, неточних даних, а також некоректної роботи або несправності обладнання.
 • Обмеження відповідальності, про які йдеться вище, застосовуються навіть у випадках, коли зазначені події чи обставини є передбачуваними або Пов’язані особи Mattel отримали попередження чи мали б бути поінформовані про можливість завдання такої шкоди або збитків, незалежно від предмету позову (договір, недбалість, пряма фінансова відповідальність, цивільне правопорушення), який подається користувачем, та факторів, які повністю або частково спричинили таку шкоду або збитки (недбалість, природні явища, некоректна робота телекомунікаційної мережі, пошкодження Веб-сайту).
 • Законодавство деяких країн не дозволяє застосовувати виключення або обмеження відповідальності за випадкову або супутню шкоду зазначених вище видів, тому передбачені винятки можуть не застосовуватися до деяких користувачів.
 • ОКРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ІНШЕ ПЕРЕДБАЧЕНО БУДЬ-ЯКИМИ ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ, ЗАГАЛЬНА ПЕРЕДБАЧЕНА ЗАКОНОМ СУМА ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОВ’ЯЗАНИХ ОСІБ MATTEL ПЕРЕД КЛІЄНТОМ ЗА БУДЬ-ЯКУ МОЖЛИВУ ШКОДУ ТА ЗБИТКИ, А ТАКОЖ ЗА УСІМА МОЖЛИВИМИ ПОЗОВАМИ, ПОВ’ЯЗАНИМИ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ВЕБ-САЙТУ ТА ПРАВАМИ КОРИСТУВАЧА ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ, НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ СУМИ, СПЛАЧЕНОЇ КОРИСТУВАЧЕМ НА КОРИСТЬ MATTEL У ЗВ’ЯЗКУ З ОПЕРАЦІЯМИ, ЯКІ Є ПРЕДМЕТОМ ПОЗОВУ; ОДНАК, ЦЯ УМОВА НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ЯКЩО КОМПЕТЕНТНИЙ СУД ВИЗНАЄ ЇЇ НЕПРИЙНЯТНОЮ. ДЛЯ УНИКНЕННЯ СУМНІВІВ, ПОПЕРЕДНЄ ПОЛОЖЕННЯ НЕ РОЗШИРЮЄ ТА НЕ ОБМЕЖУЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ НА ПРОДУКЦІЮ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВИРОБНИКАМИ РЕАЛЬНИХ ТОВАРІВ.
 • Щодо будь-яких електронних комерційних послуг, які надаються на веб-сайті Mattel, резиденти штату Каліфорнія мають право отримувати таку спеціальну інформацію щодо прав споживачів: за наявності будь-яких скарг, користувач може звернутися до Відділу розгляду скарг Підрозділу обслуговування клієнтів Департаменту по роботі з клієнтами, поштою за адресою: 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, або за телефоном: 916.445.1254. Див. також http://www.dca.ca.gov

 


16. Відмова від використання засобів правового забезпечення та інших подібних засобів

• ЯКЩО КОРИСТУВАЧ ЗАЯВЛЯЄ, ЩО ВІН ЗАЗНАВ БУДЬ-ЯКОЇ ШКОДИ, МАЙНОВИХ АБО НЕМАЙНОВИХ ЗБИТКІВ У ЗВ’ЯЗКУ З КОРИСТУВАННЯМ ВЕБ-САЙТОМ, ЦЕ НЕ Є ДОСТАТНЬОЮ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ НИМ ЗАСОБІВ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ІНШИХ ПОДІБНИХ ЗАСОБІВ. ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ НЕ ВИМАГАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ПРАВА РОЗПОЧИНАТИ БУДЬ-ЯКІ СУДОВІ АБО ІНШІ ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАВАЖАТИ АБО ПЕРЕШКОДЖАТИ РОЗРОБЦІ ЧИ ВИКОРИСТАННЮ БУДЬ-ЯКИХ ВЕБ-САЙТІВ, КОНТЕНТУ, КОНТЕНТУ КОРИСТУВАЧІВ, ДОБРОВІЛЬНО НАДАНИХ ІДЕЙ ТА МАТЕРІАЛІВ, ПРОДУКТІВ, ПОСЛУГ АБО ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ КОМПАНІЇ MATTEL, ЛІЦЕНЗУЮТЬСЯ АБО КОНТРОЛЮЮТЬСЯ НЕЮ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВЛАСНОГО ЛІЦЕНЗОВАНОГО КОНТЕНТУ КОРИСТУВАЧА) АБО ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРОМ.

 


17. Загальні положення

A. Оновлення Угоди користувача Mattel залишає за собою право вносити зміни до цієї Угоди користувача та будь-яких додаткових угод у будь-який час та без попередження (далі — Оновлені умови). Користувач погоджується, що компанія може повідомити про Оновлені умови, опублікувавши їх на своєму Веб-сайті та забезпечивши доступ до них за посиланням на сайті, та що користування сайтом після опублікування Оновлених умов (або виконання інших об’єктивних умов, зазначених компанією) вважається його згодою з Оновленими умовами. З огляду на це, користувач зобов’язаний регулярно переглядати цю Угоду користувача та додаткові угоди до неї. Оновлені положення Угоди набирають чинності з моменту їх опублікування Mattel на домашній сторінці Веб-сайту або з майбутньої дати, зазначеної в Угоді.

B. Дозвіл або ухвала Mattel. Якщо будь-якими положення цієї Угоди користувача або будь-яких додаткових угод надають Mattel право надання дозволу або ухвали, або дозволяють Mattel реалізувати певне право «на власний розсуд», Mattel може реалізувати такі права на власний розсуд. Будь-який дозвіл або ухвала вважаються наданими Mattel лише тоді, коли вони оформлені у письмовому вигляді за підписом співробітника Mattel.

C. Застосовне законодавство Ця Угода користувача та будь-які додаткові угоди регулюються та інтерпретуються, а будь-які спори вирішуються на основі законодавства штату Нью-Йорк без урахування принципів колізійного права.

D. Звільнення від відповідальності Цією угодою користувач погоджується звільнити від відповідальності та забезпечити захист Пов’язаних осіб Mattel від будь-яких позовів, шкоди, збитків, витрат, розслідувань, фінансової відповідальності, вироків, штрафів, стягнень розрахунків, пені та витрат (у тому числі плати за послуги адвокатів), пов’язаних зі скаргами, справами, позовами, вимогами або провадженнями, розпочатими або поданими проти будь-якої з Пов’язаних осіб Mattel, а також у ході розслідувань, захисту або розрахунків, які виникають на основі або у зв’язку з: (i) його власним Контентом користувача; (ii) користуванням Веб-сайтом та його діяльністю, пов’язаною з Веб-сайтом; (iii) порушенням користувачем умов цієї Угоди користувача та будь-яких додаткових угод, у тому числі до набрання ними чинності. (iv) порушенням користувачем будь-яких законів, правил, нормативних актів, кодексів, розпоряджень та наказів будь-яких державних органів (у тому числі до набрання ними чинності) влади у зв’язку з користуванням Веб-сайтом або здійснення діяльності, пов’язаної з Веб-сайтами; (v) інформацією або матеріалами, які передаються через пристрій доступу до Інтернету користувача (навіть якщо вони передаються не самим користувачем), які порушують будь-які авторські права, права на торгові марки, комерційні таємниці, маркування, патент, рекламу, привабність або інші права фізичних чи юридичних осіб; (vi) будь-яким хибним тлумаченням з боку користувача; (vii) використанням Пов’язаними особами Mattel будь-якої інформації, наданої їм користувачем (у тому числі його Контенту користувача); (viii) удаваним «правом власності» користувача на підписки або віртуальні елементи; (ix) збільшенням або зменшенням «вартості» або втратою підписок користувача або віртуальних елементів — у випадках, коли Mattel видаляє їх, закриває доступ до них або змінює (далі разом — Вимоги та збитки). На вимогу Пов’язаних осіб Mattel Користувач зобов’язаний надавати їм усю необхідну підтримку для захисту від Вимог та збитків. Не зважаючи на попереднє положення, Пов’язані особи Mattel зберігають за собою ексклюзивне право вирішувати, чи укладати мирові угоди та покривати будь-які Вимоги та збитки. Пов’язані особи Mattel зберігають за собою право особисто здійснювати захист та контроль за будь-якими Вимогами та збитками. У будь-якому разі, користувач не має права самостійно погашати будь-які Вимоги та збитки без попереднього письмового дозволу співробітника Пов’язаної особи Mattel.

E. Адміністрування Веб-сайту; доступ до продуктів та послуг; міжнародні питання. Mattel здійснює контроль та адміністрування Веб-сайту зі своїх офісів на території США. Mattel не гарантує доступу до Веб-сайту або його придатності для користування за межами США. У разі користування веб-сайтом на іншій території, користувач робить це з власної ініціативи та особисто відповідає за дотримання застосовних норм місцевого законодавства щодо діяльності он-лайн та законності контенту у відповідному обсязі. Згідно з положеннями цієї Угоди користувача, компанія залишає за собою право обмежувати доступ, забороняти або припиняти його та/або будь-які контент, програми, продукти, сервіси чи інші елементи, що розміщені чи доступні на ньому, для будь-яких осіб, установ, географічних регіонів чи країн у будь-який час та на власний розсуд, а також обмежувати кількість будь-яких контенту, програм, продуктів, сервісів чи інших елементів, що містяться на сайті. Деякі контент, програми, сервіси або елементи можуть бути доступними на сайті лише за підпискою на платній основі. Сторони погоджуються, що на цю Угоду користувача не поширюється дія положень Конвенції ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів».

F. Контроль експортних операцій Програмне забезпечення, доступне на Веб-сайті або пов’язане з ним, може бути об’єктом експортного контролю з боку США. Забороняється завантаження, експорт або реекспорт будь-якого ПЗ з Веб-сайту: (i) до країн (або їхніх резидентів), щодо яких США встановили ембарго на товари, ПЗ, технології та послуги (якими, станом на дату підписання цієї Угоди користувача, є Куба, північна Корея, Іран, Судан та Сирія) або (ii) для осіб, включених що Списку особливих категорій громадян та заборонених осіб Міністерства фінансів США (iii) для осіб, включених до Списку Бюро промисловості та безпеки при Міністерстві торгівлі США, що міститься у Правилах експортного контролю (у тому числі, юридичних осіб, які займаються розповсюдженням зброї масового знищення в різних країнах, а також фізичних та юридичних осіб, які підозрюються у збуті вироблених у США товарів країнам, щодо яких діє ембарго, та терористичним організаціям). Завантажуючи будь-яке програмне забезпечення, пов’язане з Веб-сайтом, користувач підтверджує та гарантує, що він не знаходиться під контролем будь-якої із зазначених країн, не є їхнім громадянином або резидентом та не фігурує у будь-якому зі згаданих списків.

G. Незалежність положень. Тлумачення. У разі якщо будь-яке положення цієї Угоди користувача чи будь-яких Додаткових умов вважатиметься таким, що не має юридичної сили, або ж неправомірним, недійсним чи таким, що не підлягає виконанню судом чи арбітром компетентної юрисдикції, таке положення вважається таким, що не залежить від цієї Угоди користувача чи Додаткових умов, а його недійсність не впливатиме на дійсність чи необхідність виконання решти положень цієї Угоди користувача чи Додаткових умов (що повністю зберігають свою юридичну силу). В обсязі, дозволеному чинним законодавством, користувач погоджується відмовитись та за цією Угодою користувача відмовляється від будь-якого діючого статутного чи загального права, що можуть допускати тлумачення договору не на користь сторони, яка його підготувала. В усіх випадках вживання у тексті цієї Угоди користувача чи будь-яких Додаткових умов слова «включно з/включаючи» воно вживається у значенні «включаючи, без обмежень/включно із, без обмежень».

H. Засоби зв’язку. У разі використання для зв’язку з Mattel таких електронних засобів зв’язку, як електронна пошта або текстові повідомлення, користувач погоджується отримувати електронні повідомлення від Mattel. Необхідно пам’ятати, що окрім випадків, передбачених розділом 5, Mattel не зобов’язана відповідати на отримані запити. Користувач погоджується, що усі угоди, повідомлення, оголошення та інші види електронних повідомлень від Mattel відповідають правовим вимогам щодо письмових повідомлень.

I. Розслідування. Співпраця з правоохоронними органами. Порядок припинення. строк дії. Mattel залишає за собою право на здійснення, без обмежень, таких дій: (і) розслідування підозр у порушенні безпеки Веб-сайту або його інформаційних технологій або інших систем чи мереж, (іі) розслідування підозр у порушенні положень цієї Угоди користувача та будь-яких Додаткових умов, (ііі) розслідування будь-якої інформації, отриманої Mattel у зв’язку з перевіркою баз даних правоохоронних органів чи виконання вимог карного законодавства, (iv) участь та співпраця з правоохоронними органами у розслідуваннях будь-яких із зазначених вище питань, (v) переслідування порушників цієї Угоди користувача та будь-яких Додаткових умов. та (vi) повне або часткове припинення роботу Веб-сайту або, окрім випадків, що прямо визначені в будь-яких Додаткових умовах, призупинення чи повне або часткове припинення доступу користувача до нього включно з будь-якими обліковими записами чи реєстраціями користувача, у будь-який час із будь-якої причини без попередження та без будь-якої відповідальності перед користувачем чи третіми сторонами. Будь-яке призупинення чи припинення не впливає на зобов’язання користувача перед Mattel за цією Угодою користувача чи будь-якими Додатковими умовами. У разі призупинення чи припинення доступу користувача до Веб-сайту або у разі надходження повідомлення від Mattel усі права користувача, надані йому за умовами цієї Угоди користувача чи будь-якими Додатковими умовами, негайно припиняються, а користувач погоджується з негайним припиненням доступу до Веб-сайту. Положення цієї Угоди користувача та будь-яких Додаткових умов, що за своїм змістом повинні діяти після призупинення чи припинення, продовжуватимуть діяти, включаючи надані Mattel користувачем права і ліцензії за цією Угодою користувача, а також компенсації, звільнення, відмови та застереження щодо відповідальності, а також положення про підсудність, вибір законодавства, відсутність групових позовів та обов’язковий арбітраж.

J. Переуступлення. Mattel має право на переуступлення (повністю або частково) своїх прав і зобов’язань за цією Угодою користувача та будь-якими Додатковими умовами будь-якій стороні у будь-який час без попередження. Користувач не має права на переуступлення цієї Угоди користувача та будь-яких Додаткових умов, а також не має права делегувати свої обов’язки згідно з ними без отримання попередньої письмової згоди посадової особи Mattel.

K. Відсутність відмови від прав. Окрім випадків, що прямо передбачені цією Угодою користувача чи будь-якими Додатковими умовами, (і) жоден факт незастосування чи затримки в застосуванні компанією Mattel чи користувачем будь-яких їхніх прав, повноважень чи відповідних засобів захисту не вважається їхньою відмовою від такого чи будь-якого іншого права, повноваження чи засобу захисту, та (іі) жодна відмова чи зміна будь-яких умов цієї Угоди користувача чи будь-яких Додаткових умов не вважається дійсною без письмового оформлення та підписання стороною, щодо якої є намагання реалізувати таку відмову чи зміну.

 

Востаннє оновлено: 14 лютого 2013 року

© 2021 Mattel, Inc. Усі права застережено.