УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ

Последна корекция Юни 2008

Този уебсайт е разработен от Mattel, Inc., и неговите поделения и клонове (всички те наричани заедно Mattel и „ние”). Вашето ползване на този уебсайт е предмет на тези условия за ползване на уебсайт (Договор с потребител). Моля да прочетете този договор внимателно и да бъдете сигурни, че го разбирате, тъй като е правно обвързващ документ, който съдържа важна информация за нашия сайт и разрешения Ви достъп до него. Ние имаме право едностранно да променяме този договор, така че е важно да четете този договор всеки път, когато използвате сайта.

МОЛЯ ДА ОТБЕЛЕЖИТЕ: ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ ПРЕДСТАВЛЯВА ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАН С И ДА СЕ ПОДЧИНИТЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ДОГОВОР. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ОЗИ ДОГОВОР, ТО ВИЕ МОЖЕТЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА.

1. Право да се използва сайта

Mattel Ви дава ограничено, неизключително, отменимо право да използвате този сайт за Ваше лично развлечение, информация, образование и комуникация съгласно условията натози договор. Този уебсайт съдържа материали и други части, свързани с Mattel и неговите продукти и услуги, и подобни части от нашите бизнес партньори, лицензодатели и лицензополучатели и други трети лица. Съдържанието може да бъде под формата на информация, текст, данни, картини, графики, бутон-икони, регистрирани и нерегистрирани търговски марки, илюстрации, фотографии, аудио клипове, музика, звуци, снимки, видео, софтуеър или друга форма и формати, непознати или впоследствие изобретени. Използвайки този уебсайт, Вие трябва да зачитате правото на интелектуална собственост на Mattel и трети лица. Използването на съдържанието без разрешението на собственика може да наруши авторски права и права върху търговски марки, което да доведе до ангажиране на Вашата наказателна отговорност.

В случай на нарушаване търговската марка на Barbie (trade mark), то нарушителите ще бъдат преследвани съгласно българския Закон за марките и географските изображения.

2. Авторски права

Цялото съдържание е предмет на защита и е или собственост на Mattel или се използва с разрешението на Mattel. Mattel не разполага с никакво представителство или гаранция, че вашето неаутиризирано ползване на това съдържание няма да наруши права на трети лица, които не са собственост или не се числят към Mattel.

Освен ако друго не е казано в текста на този договори или уебсайт, Вие нямате право да възпроизвеждате, дистрибутирате, публикувате, предавате, изменяте, адаптирате, превеждате, излагате, продавате, лицензирате, да представяте публично, да изготвяне производни работи въз основа на настоящия уебсайт или по някакъв друг начин да използвате или експлоатирате неговото съдържание. Вие можете да сваляте или копирате част от съдържанието във временно складиране на Вашия компютър за Ваше персонално, нетърговско, не-политическо използване, както и използване по начин невъзможен да се види от мрежата и да я използвате, ако не изтривате или променяте каквото и да е авторско право, търговска марка или друга информация за защитени права. Горепосочените ограничени права не Ви дават никакво право на собственост върху съдържанието. Освен ако друго не е посочено по-горе, нищо в настоящите условия не може да се тълкува като прехвърляне на Вас на лицензии или права върху съдържанието под формата на авторско право или друго право на интелектуална собственост.

Mattel уважава интелектуалната собственост на други. Ако Вие вярвате, че Вашата работа е била нарушена чрез неправилно поставяне или дистрибутиране чрез този Уебсайт, то моля да погледнете параграфа по-долу, озаглавен „Процедура по заявяване на нарушени авторски права”.

 

3. Търговски марки

Търговските марки, логота и марки за услуги на този уебсайт са собственост на Mattel и на трети лица и търговския облик на този уебсайт е собственост на Mattel (заедно наричани „Търговските марки”, което също представлява Съдържание). Всички търговски марки, които не са собственост на Mattel, са собственост на съответните им собственици и се използват въз основа на разрешение от същите. Нищо в този сайт не може да се тълкува като косвено предоставяне или по друг начин предоставяне на права да се използват тези търговски марки.

 

4.Вашата комуникация с Mattel; Правата на Mattel относно Вашите предложения

Mattel обича да чува от Вас. Въпреки това, във Вашата комуникация с Mattel, Ви моля да имате предвид, че освен ако не сме изискали специални това, Mattel не приема или обсъжда каквито и да било идеи и предложения свързани с продукти, услуги, маркетингови планове, или други въпроси. Поради това, моля не изпращайте на Mattel непоискана информация, като например идеи за играчки, игри или други продукти, или други предложения, идеи, бележки, чертежи, въведения, техники, модели, дизайни, концепции или друга подобна информация, материали.

Всяко такова предоставяне и каквито и да било въпроси, коментари, отговори, предложения или други подобни, изпратени от Вас до Mattel чрез този уебсайт или по факс, е-мейл, или по друг начин, или изпратено по пощата, или качено от Вас на този сайт, ще се трети5ра като не-поверителна и не обект на собственост, и Mattel няма да носи никаква отговорност и задължения за тях или за тяхното получаване или неполучаване от страна на Mattel. Получаването от страна на Mattel на Вашите предложения не е приемане от страна на Mattel на тяхната новост, приоритет или оригиналност и това не накърнява правото на Mattel да оспори съществуващи или бъдещи интелектуални права свързани д Вашите предложения.

Вие предоставяте на Mattel неизключително, постоянно, неотменимо и подлежащо на сублицензиране право и лицензия да възпроизвежда, дистрибутира, публикува, предава, изменя, адаптира, превежда, излага, продава, лицензира, представя публично, да изработва деривативни произведения от него или по друг начин да използва или експлоатира Вашите предложения навсякъде по света и чрез всяка една медия. Вие декларирате и гарантирате, че (a) имате право и упълномощаване да направите горепосочената гаранция без съгласието на трето лице, и (b) Вашите предложения са точни и не нарушават правата на което и да е трето лице.

Когато изпратите е-мейл до нас, Вие се свързвате с нас електронно и се съгласявате да получите информация от нас по електронен път. Вие се съгласявате, че всички споразумения, уведомления, разкривания или други комуникации, които ние Ви предоставяме по електронен път задоволяват всички правни изисквания тези комуникации да са писмени.

 

5. Онлайн пазаруване

Този Уебсайт и други уебсайтове на Mattel могт да предлагат онлайн възможности за закупуване на продукти (като например играчки) и услуги (като членство). Вие трябва да ст поне на 18 години или повече, за да направите каквото и да е покупка. Посетете нашите онлайн магазини за повече информация относно доставка, връщане и други политики на продажби. Относно продуктите и услугите, представени на този уебсайт, моля да имате предвид, че ние правим всичко възможно да представим по възможно най-точен начин продуктите и услугите, които се появяват на този уебсайт. Въпреки това, цветовете, размерите и детайлите, които Вие виждате на Вашия монитор, могат да варират в зависимост от Вашето оборудване, поради това ние не можем да гарантираме, че Вашето оборудване ще изобрази точно детайлите на нашите продукти и услуги. Относно услугите, предоставяни на този уебсайт, условията на това предлагане ще бъдат уточнени в отделен договор, който ще Ви бъде предоставен във връзка със закупената услуга и ще представлява допълнение към настоящия договор.

А. Никакви покупки от малолетни
Като поръчвате продукт или услуга онлайн от Mattel, Вие заявявате, че сте на 18 години или повече. Ако дете под 18 години поръча продукт или услуга от Mattel без разрешението на родител или настойник, тогава родителят или настойникът могат да върнат този продукт или услуга срещу връщане на цената съгласно условията за връщане и политиката, които отговарят на тази поръчка. Ние можем да предлагаме повишени услуги на деца по 14 години на базата на абонамент. В тези случаи родителят трябва да се регистрира за услугата и да определи съответното ниво за достъп на детето. Съдържанието и дейностите, достъпни до Вас и Вашето дете, могат да се променят в зависимост от абонамента и сайта. На родителите ще се предоставя информация относно вида на съдържанието и дейностите, до които техните деца ще имат достъп по време на абонамента и ще бъдат отговорни за акаунта на тяхното дете. Може да се изисква заплащане на абонаментно възнаграждение за някои услуги.


Б. Такси
Вие сте отговорни за заплащане на всички такси относно продажби, използване или други подобни, свързани с която и да е Ваша онлайн покупка на продукт или услуга от Mattel.


В. Изпращане и обработка; Застраховка
Вие също сте отговорни за заплащане на всички такси за доставката и обработката, свързани с Вашата онлайн покупка (включително всеки продукт, предлаган с услуга), и за застраховане на Вашите покупки.


Г. Връщане и гаранции
Моля да разгледате информацията, достъпна на нашите онлайн магазини относно нашата политика за връщане на продуктите и за гаранциите.

 

6. Ограничение на използването

Вие се съгласявате, че няма да: (a) използвате този уебсайт за каквато и да било търговска или политическа цел (включително, но без да се ограничава до рекламни цели, събиране на продуктови цени или продажба на продукти); (b) контролирате, събирате или копирате съдържанието на този уебсайт чрез използването на какъвто и да е софтуер или друго техническо средство, или ръчен процес от какъвто и да е вид; (c) оформяте или използвате оформящи техники да заградите всяка търговска марка или друго право на интелектуална собственост и информация (включително, но без ограничение да образи, текст или изглед на старницата); (d) използвате всякакви meta tags или друг "скрит текст" използвайки търговските марки; (e) се въвличате в каквито и да било дейности чрез или във връцка с този уебсайт, което цели покушение или нараняване на малолетни или са незаконни, обидни, нецензурирани, заплашващи, тормозещи или злоупотребяващи, или по някакъв начин нарушават правата на трети лица; или (f) се въвличате в каквито и да било дейности, които навлизат в достъпа на юзърите до този уебсайт или неговата правилна употреба. Вие също се съгласявате, чрез използването на този уебсайт, че няма да се представяте за някое лице или дружество.


7. Зони за общуване. Кодекс за поведение

Mattel може избере да предлага обществени черти на този уебсайт, като съобщения или дъска с бюлетин, форуми и чат руум. В тези случаи, Mattel няма да има задължението да наблюдава, филтрира, цензурира, редактира или да регулира информацията или съдържанието, изпратено от Вас или трети лица на този уебсайт, въпреки че Mattel си запазва правото да го направи по своя собствена преценка. Mattel не поръчителства, гарантира акуратността или надеждността на, или предполага каквато и да е отговорност във връзка с всякаква такава информация или съдържание, предоставено от ползватели или трети лица.

Във връзка с всяка информация или съдържание, която Вие зареждате или поставяте на този уебсайт, Вие отговаряте и гарантирате на Mattel, че Вие имате правото и ауторизацията да го направите без съгласието на трета страна. Вие също така се съгласявате да не зареждате или поставяте на този уебсайт (а) престъпни, нецензурни, порнографски, заплашващи, оскърбителни, насилствени, незаконни, груби, тормозещи или по друг начин неподходящи съдържания, (б) вируси или други вредни неща, или (в) съдържание с търговска цел (като оферти за продажба на продукти или услуги или опити за събиране на средства или рекламиране на продукти или услуги).

Mattel си запазва правото, по своя собствена преценка, да приема допълнителни правила във всяка зона за общуване и да поставя условия за достъп до всякакви такива общностни черти на всеки индивид или група в съответствие с възрастта, географски или други критерии, да отказва или ограничава достъп на всеки индивид или група, които не отговарят на условията или правилата по всяко време. Mattel също така си запазва правото (но не приема каквото и да е задължение), по своя собствена преценка, да изтрива всякакви поставяния на уебсайта, които нарушават този Договор с потребител и да откаже достъп на който и да е ползвател на този уебсайт.


8. Разследвания; Съдействие с полицията; прекратяване

Mattel си запазва правото, без никакво ограничение, да: (а) разследва всяко заподозряно нарушаване на сигурността на уебсайта или неговата информационна технология или други системи или мрежи, (б) разследва всяко заподозряно нарушаване на този Договор с потребител, (в) намеси и да си кооперира с полицията в разследването на тези въпроси, (г) даде под съд нарушителите на този Договор с потребител с цялата сила на закона, и (д) преустанови този уебсайт или да прекрати Вашия достъп до него по всяко време, без предупреждение, по каквато и да е причина и без каквито и да било задължения към Вас.

9. Поверителност и защитни мерки

Mattel трябва да събира определена информация за да оперира този уебсайт и да изпълни Вашите изисквания или да направи възможно участието в определени онлайн дейности. Но Mattel уважава личното пространство на своите посетители и е особено загрижен за защита на личността на малките деца, които посещават нашия сайт. моля, кликнете тук, за да разгледате нашата Политика за поверителност.

Ние сме приели разумни мерки за защита срещу загубата, злоупотребата и промяната на личната информация под наш контрол. Ние използваме технология Secure Sockets Layer за защита на кредитните карти по време на операция и сме приеми внимателни вътрешни процедури да опазим тази информация в нашата система. Продавачи, или предоставящите услуги, и други, които ни помагат да направим този уебсайт и нашите продукти и услуги достъпни, трябва да подписват договор за конфиденциалност; на тях не им е разрешено да използват лична информация, с изключение във връзка с техните услуги към Mattel и трябва да се съгласят да се придържат към най-добрите практики в индустрията за защита на личните данни. Въпреки това, ние не можем да гарантираме тотална защита на личните данни.


10. Отказ от права и ограничаване на отговорността

Този уебсайт може да съдържа технически неточности или други грешки и Вашата употреба или браузване на този уебсайт може да е под риск. Този уебсайт Ви се представя „както е” и „както е достъпен”, без гаранции от какъвто и да е вид, както изразени, така и косвени, включително, без ограничаване, всякакви косвени гаранции за продажба, които да отговарят на определени цели. Mattel не гарантира, че този уебсайт ще отговори на Вашите изисквания или ще достигне определен резултат, или че вашият достъп до този сайт ще бъде непрекъснат или без грешки, или че този уебайт или сървърът, който го прави достъпен, са свободни от вируси или други вредни компоненти. Ако Вашата употреба на този сайт или съдържащият се на него материал резултира в необходимостта от услуги или подмяна на собственост, материали, оборудване, данни или друга част, то Mattel няма да носи отговорност за тези разходи. Без да се ограничава общия характер на гореизложеното, Mattel няма да бъде отговорно за каквито и да е директни, инцидентни, косвени, индиректни или наказателни вреди, произхождащи от ползването на този сайт. Ограничаването на отговорността, съдържащ се в този параграф, е съществена част от условията за ползване на този уебсайт.

Жители на Калифорния имат право на следната информация относно специфични права на потребители: Вие можете да се свържете с Отдела за помощ при жалби при Поделението за услуги на потребители към Департамента за потребители по пощата на адрес: Калифорния, 96814, Сакраменто, ул. Р, № 400, ап. 1080 или по телефона на 916.445.1254. жителите на Калифорния изрично се съгласяват да не се ползват от Гражданския кодекс на Калифорния, чл. 1542, който гласи: „ Общо опрощаване не удължава исковете, които кредиторът не е знаел или за които не е подозирал, че са в негова полза към момента на извършване на опрощаването, и които, ако беше знаел за тях, щяха значително да окажат влияние върху неговите отношения с длъжника.”

 

11. Линкове от Вас към този уебсайт

Вие имате право на ограничено, неизключително, отменимо право да създавате хиперлинкове към този уебсайт, доколкото: (а) линковете са само към заглавната страница на уебсайта, (б) линковете само съдържат текст и не използват никаква графика на търговска марка, (в) линковете и свързаното съдържание на Вашия сайт не внушават никаква връзка с Mattel или създават объркване в консуматорите, (г) линковете и свързаното съдържание на Вашия сайт не представят Mattel или неговите продукти или услуги по грешен, подвеждащ, уронващ или по друг оскърбителен начин и (д) линковете и свързаното съдържание на Вашия сайт не оперират за търговски цели.

12. Линкове на този уебсайт към и от други сайтове

Този уебсайт може да съдържа линкове към или от други сайтове на трети лица („Свързани сайтове”), включително, но без ограничение, сайтове оперирани от рекламодатели, лицензодатели, лицензополучатели, и популяризиращи или бизнес-партньори на Mattel. Mattel няма контрол върху съдържанието на Свързаните сайтове и Mattel не е задължено да преглежда свързаните сайтове. Mattel не поръчителства, одобрява или спонсорира каквито и да е Свързани линкове, или каквото и да е съдържание, реклама, информация, материали, продукти, услуги или други части на или достъпни на или от тях, и Mattel не носи отговорност, свързана с тях. Ние изискваме от предлагащите услуги и доверените подавачи, които оперират сайтове от наше име, да защитават личната информация, да спазват нашата интелектуална собственост и правата на трети страна и да оперират в съответствие с всички приложими изисквания. Всяка дейност, която Вие предприемате във връзка със Свъразните сайтове, е обект на правилата за поверителност, условията за използване и другите изисквания, наложени от оператора на Свързаните сайтове и Mattel не носи отговорност в тази връзка.

13. Банери, реклами и промоции

Ние си запазваме правото да поставяме банери, реклами, промоции или подобни навсякъде на този уебсайт. Трети лица – рекламодатели могат да оперират под различни условия за ползване, поради което Ви молим да ги разгледате подробно. Всяко взаимодействие, кореспонденция или бизнес отношения, които Вие имате с който и да е рекламодател или трети лица чрез този уебсайт, са единствено и само между Вас и съответното лице. Mattel не носи каквато и да е отговорност в тази връзка.

14. Процедура по заявяване на нарушено авторско право

Mattel ще отговори по подходящ начин на съобщения за нарушени авторски права, които са в съответствие със Закона за дигитални авторски права (DMCA) на САЩ и както е описано по-долу. Ако Вие притежавате авторски права и вярвате, че Вашата интелектуална собственост в тази работа е бола нарушена по неподходящо поставяне или дистрибутиране чрез този уебсайт, моля да ни изпатите писмено съобщение, което съдържано следното:

  • Легенда или предмет, който казва: съобщение за нарушено авторско право по DMCA
  • Описание на предмета на авторско право, което Вие твърдите, че е било нарушено
  • URL на сайта и описание къде на този сайт се намира материала, който Вие твърдите, че е нарушен
  • Вашият адрес, телефонен номер и е-мейл адрес
  • Изявление от Вас, че добросъвестно вярвате, че ползването на заявеният нарушен материал не е извършено от собственика, или негов пълномощник, или по закон
  • Изявление от Вас, за което носите наказание за лъжесвидетелстване, че цялата информация във Вашето уведомление е точна, и че Вие сте титуляря на авторското право (а ако не сте – изявлението трябва да съдържа индикация, че Вие сте пълномощен да действате от името на титуляря на изключителното право, което е нарушено) и
  • Вшият електронен или физически подпис

Mattel ще получава уведомления по DMCA по пощата, е-мейл или факс на следните адреси:
По пощата: Mattel, Inc.
бул. „Континентал”, № 333
На вниманието на Вицепрезидента по правни и бизнес въпроси
По е.мейл: CopyrightInfringementNotice@Mattel.com
По факс: 310 252-2567.

Mattel може да реши да не отговаря на уведомления по DMCA, които не отговарят на горепосочените изисквания, и Mattel може да избере да премахне материала, за който се твърди че е нарушен, който стига до неговото внимание чрез уведомления, които не отговарят на DMCA. Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с Mattel на тел. 310.252.2000.

15.Общи клаузи

A. Обезщетения
Вие се съгласявате да обезщетите, защити и оневините Mattel (като тук се включват и клонове и поделения на Mattel) и неговите служители, работници, агенти, бизнес партньори и лицензодържатели и лицензополучатели от каквито и да било вреди, отговорности, разходи (включително адвокатско възнаграждение) за заплащане по каквито и да е искове, дело, действия, искания или процедури направени от или срещу всяко такова лице, разследвания, произтичащи от употребата на този уебсайт.


Б. Промени в уебсайта и този Договор с ползвател
Mattel може, по свое усмотрение, да прави промени във всеки един аспект на този уебсайт, включително, но без ограничение до неговото съдържание, всички дейности на разположение в сайта, и всеки продукт или услуга, предложена през този сайт. Mattel може също така, по свое усмотрение, да променя този договор чрез актуализиране или ревизиране, като същото влиза в сила от датата на неговото излагане на сайта заедно с промените. Ако продължите да използвате сайта след датата на ефективното прилагане на новото споразумение, то Вие се съгласявате с тези промени.


В. Юрисдикция
Всеки спор или иск във връзка с този уебсайт и неговото съдържание, които не могат по друг начин да бъдат решени, ще бъдат подсъдни на българското законодателство.


Г. Отделност
Ако някоя от клаузите на този договор бъде обявена за незаконна, недействителна или неприложима по някоя причина, тогава тази клауза ще се счита за отделна от останалата част от споразумението и няма да влияе върху валидността или приложимостта на останалата част от споразумението.