A WEBHELY HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

Frissítve 2007 június.

A webhelyet a Mattel, Inc., annak leányvállalatai és fiókvállalatai (gyujto értelemben a "Mattel" és "mi") üzemeltetik. A webhely használatát az "A webhely használatának feltételei" részben foglaltak ("Felhasználói megállapodás") szabályozzák. Kérjük, olvassa át figyelmesen a jelen Felhasználói megállapodásban szereplo, és az abban hivatkozott információkat, és legyen tisztában azokkal, mert ez - a webhelyre és annak használatára vonatkozó tudnivalókat tartalmazó - megállapodás törvénynél fogva kötelezo érvényu. Elképzelheto, hogy a Felhasználói megállapodást egyoldalúan módosítjuk, ezért valahányszor felkeresi a webhelyet, olvassa át a Felhasználói megállapodást.

FIGYELEM: A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL ÖN MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZONEK FOGADJA EL A JELEN FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS ÖSSZES FELTÉTELÉT. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS ÖSSZES FELTÉTELÉVEL, AKKOR NEM HASZNÁLHATJA A WEBHELYET.

 

1. A webhely használatának joga

A Mattel korlátozott, nem kizárólagos és visszavonható engedélyt ad Önnek a webhelynek a jelen Felhasználói megállapodás feltételeivel összhangban álló, saját szórakozási, tájékozódási, tanulmányi, és kapcsolat-tartási célú használatára. A webhely a Mattel vállalatra, annak termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó anyagokat, illetve elemeket tartalmaz. A webhelyen üzleti partnereink, engedélyt kiadóink, illetve az általunk kiadott engedélyek birtokosai, valamint egyéb külso felek hasonló elemei is megtalálhatók (ezekre gyujto értelemben "Tartalomként" hivatkozunk). A tartalom információ, szöveg, adat, kép, grafika, gomb ikon, bejegyzett és be nem jegyzett védjegy, illusztráció, fénykép, hangklip, zene, hang, kép, videó, szoftver, valamint egyéb, már ismert illetve ma még nem létezo alakban és formátumban jelenhet meg. A webhely használata során -az alább részletezetteknek megfeleloen - tiszteletben kell tartania a Mattel és mások szellemi tulajdonjogait. A tartalom illetéktelen használata szerzoi jogi, védjegy, titoktartási, nyilvánossághoz való, közlési és egyéb jogokat sérthet. Az ilyen jellegu használatért személyes felelosséggel tartozik, és büntetojogi felelosségre is vonható.

 

2. Szerzoi jog

A tartalom egésze szerzoi jogi oltalom alatt áll. A Mattel vagy a jogtulajdonosa vagy engedéllyel rendelkezo felhasználója a tartalomnak. A Mattel minden olyan képviselettol és jótállástól eláll, amelynek célja azt bizonyítani, hogy a tartalom illetéktelen használatával nem sérülnek a nem a Mattel tulajdonában lévo, illetve a Mattel vállalattal kapcsolatban nem álló külso felek jogai.

A jelen Felhasználói megállapodásban meghatározottak kivételével tilos a tartalmat újra eloállítani, terjeszteni, közzétenni, közvetíteni, megváltoztatni, átdolgozni, lefordítani, megjeleníteni, megosztani, árusítani, engedélyezni, nyilvánosan eloadni, abból származtatott muvet készíteni, valamint egyéb módon felhasználni. A tartalom egyes részeirol egy példány ideiglenes tárolásra letöltheto egy számítógépre, ha azt kizárólag nem kereskedelmi és nem politikai célú személyes - de nem hálózaton át való - megtekintés és használat céljára tölti le, és amennyiben egyetlen szerzoi jogra, védjegyre illetve egyéb tulajdonjogra vonatkozó közlést sem töröl. Az említett korlátozott jog nem jelenti a tartalom tulajdonjogának átruházását. A jelen Felhasználói megállapodásban fentebb külön említettek kivételével semmi sem értelmezendo úgy, hogy az (közvetve, álláspont megváltoztatásának kizárásával, illetve egyéb módon) a szerzoi joggal és más szellemi tulajdonjoggal védett tartalomra vonatkozó bármiféle engedéllyel vagy joggal ruházná Önt föl.

A Mattel tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát. Ha úgy véli, hogy a jelen webhelyre való illetéktelen feltöltés vagy az vagy azon való megosztás révén az Ön muvét érinto jogsértést követtek el, akkor olvassa el az alábbi, Szerzoi jogok megsértésének tényállításával kapcsolatos eljáráscímu bekezdést.

 

3. Védjegyek

A webhelyen megjeleno védjegyek, emblémák és szolgáltatás-jelzetek (gyujtonévként a "Védjegyek", amelyek szintén a tartalom részét képezik) a Mattel és a külso felek tulajdonát képezik, a webhely térbeli védjegye a Mattel tulajdona. Azok a védjegyek, amelyeknek nem a Mattel a tulajdonosa, saját tulajdonosaik tulajdonát képezik, felhasználásuk engedéllyel történik A jelen webhely tartalmában semmi sem értelmezendo úgy, hogy az közvetve, álláspont megváltoztatásának kizárásával, illetve egyéb módon a védjegy használatára vonatkozó bármiféle joggal vagy engedéllyel ruházná Önt föl.

 

4. A Mattel vállalattal folytatott kapcsolattartás, a Mattel jogai a beküldött anyagokkal kapcsolatban

A Mattel vállalatot érdekli az Ön véleménye. Ne feledkezzen meg azonban arról, hogy a Mattel vállalattal folytatott kapcsolattartás során a Mattel - ha csak kifejezetten nem kéri - nem fogadja el és nem veszi figyelembe a termékekre, szolgáltatásokra marketingtervekre és egyéb ügyekre vonatkozó ötleteket és javaslatokat. Ezért ne küldjön a Mattel vállalatnak kéretlen anyagokat, például játékokkal és egyéb termékekkel kapcsolatos ötleteket, más jellegu javaslatokat, ötleteket, megjegyzéseket, rajzokat, találmányokat, technikákat, modelleket, terveket, fogalmazványokat, sem egyéb, hasonló jellegu információkat és anyagokat.

A Mattel a Mattel vállalatnak a webhelyre faxon, postai úton és egyéb módon átadással, feladással, webhelyre való feltöltéssel eljuttatott ilyen és hasonló jellegu anyagokat, kérdéseket, kommentárokat, válaszokat, javaslatokat (gyujto értelemben a "Beküldött anyagok"-at) nem bizalmasként és tulajdonjogilag nem védettként kezeli. Ezen túlmenoen a Mattel sem ezekért az anyagokért, sem az azok megkapásából és meg nem kapásából fakadóan semmiféle felelosséget és kötelezettséget nem vállal. Az, hogy a Mattel megkapja a beküldött anyagokat, nem jelenti azt, hogy a Mattel elismeri azok újszeruségét, elsobbségi jogát vagy eredetiségét, ez továbbá nem csorbítja a Mattel azon jogát, hogy kétségbe vonja a beküldött anyagok beküldojének jövore vonatkozó szellemi tulajdonjogát.

Ön nem kizárólagos, szabadalmi díjmentes, örökös, vissza nem vonható és további engedélyezést lehetové tévo jogot és engedélyt ad a Mattel vállalatnak a beküldött anyagoknak a világon bárhol és bármilyen adathordozón való újra eloállítására, terjesztésére, közzétételére, közvetítésére, megváltoztatására, átdolgozására, lefordítására, megjelenítésére, megosztására, árusítására, engedélyezésére, nyilvános eloadására, abból származtatott muvek készítésére, valamint egyéb módon való felhasználására. Ön büntetojogi felelossége tudatában kijelenti és garantálja, hogy: (a) külso fél beleegyezése nélkül jogában áll megadni a fent említett átruházást, valamint (b) a beküldött anyagok hitelesek, és azoknak a Mattel által való, a jelen Felhasználói megállapodásban foglaltaknak megfelelo felhasználásával egyetlen külso fél joga sem sérül sem a jelenben, sem a jövoben.

Ha e-mail üzenetet küld a Mattel számára, azzal elektronikus úton tartja a kapcsolatot a Mattel vállalattal, és beleegyezik abba, hogy elektronikus úton kapjon közleményeket a Mattel vállalattól. Egyúttal abba is beleegyezik, hogy a Mattel vállalattól elektronikus úton kapott összes megállapodásra, értesítésre, közlésre és egyéb közleményre az ilyen jellegu anyagok írásos alakjára vonatkozó jogi szabályozások érvényesek.

 

5. On-line vásárlás

A webhelyen és a Mattel egyéb webhelyein termékek (pl. játékok) és szolgáltatások (pl. tagság) on-line vásárlására is nyílhat lehetoség. Az ilyen vásárlásra csak a 18. életévüket betöltöttek jogosultak. A kiszállításra, visszatérítésre és a vásárlás egyéb szabályozására vonatkozó információk az on-line üzleteink oldalain olvashatók. A jelen webhelyen rendelkezésre álló termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban vegye figyelembe, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a leheto legpontosabban és élethubben jelenítsük meg a webhelyen a termékeket és szolgáltatásokat. A saját számítógépének monitorán látható színek, méretek és részletek azonban az egyéni környezettol függenek, így nem garantálhatjuk, hogy termékeink és szolgáltatásaink az adott környezetben is pontosan jelennek majd meg. A jelen webhelyen rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatban fontos tudni, hogy a szolgáltatási kínálat feltételeit esetenként külön megállapodás részletezi. Ezt a megállapodást az igénybe vett szolgáltatással együtt kapja meg, és az abban foglaltakat a jelen Felhasználói megállapodás feltételei egészítik ki.

A. Kiskorúak nem vásárolhatnak
Azzal, hogy on-line terméket vagy szolgáltatást rendel a Mattel vállalattól, Ön kijelenti, hogy betöltötte 18. életévét. Amennyiben egy 18. életévét be nem töltött személy szüloi illetve gyámi engedély nélkül rendel terméket vagy szolgáltatást a Mattel vállalattól, akkor a szülonek illetve gyámnak az adott rendelésre vonatkozó postai költség és csereforgalmi szabályozásoknak megfeleloen visszafizetés céljából lehetosége van visszajuttatni a terméket vagy szolgáltatást.

B. Adók és díjszabás
A forgalmi adót, fogyasztói adót és minden egyéb, a Mattel termékek és szolgáltatások on-line vásárlásával kapcsolatos adót megfizetése Önt terheli.

C. Szállítás és feldolgozás, biztosítás
Ugyancsak Önt terhelik az on-line vásárlással kapcsolatos szállítási és feldolgozási költségek (ebbe a szolgáltatásokhoz járuló termékek is beleértendok), valamint a vásárlás biztosítási költségei.

D. Visszaszolgáltatás és jótállás
A visszaszolgáltatásra vonatkozó szabályok és a jótállási információk az on-line üzleteink oldalain olvashatók. Kérjük, tekintse át ezeket.

 

6. A használat korlátozása

Ön beleegyezik abba, hogy (a) a webhelyet nem használja kereskedelmi és politikai célra (ebbe korlátozás nélkül beleértendo a hirdetés, az adománygyujtés, a termékárak gyujtése illetve a termékek árusítása is); (b) a webhelyen található tartalmat sem keresorobot, "bot" szoftver, keresopók (spider), felderíto program, kémprogram, algoritmus, eszköz, szoftver, kivonatoló eszköz, egyéb automatizált eszköz, segédprogram segítségével, sem manuális módon nem figyeli, nem gyujti és nem másolja le; (c) a védjeggyel ellátott és az egyéb tulajdonjogilag védett információkat nem zárja keretek közé (ebbe korlátozás nélkül beleértendo minden kép, szöveg és oldalelrendezés); (d) nem használ védjeggyel ellátott meta-címkéket és egyéb "rejtett szövegeket"; (e) a webhelyen keresztül illetve azzal kapcsolatban semmiféle olyan tevékenységet nem végez, amely a kiskorúakat veszélyezteti, törvénytelen, sérto, szeméremsérto, fenyegeto, zaklató, gyalázkodó vagy valamilyen külso fél jogát sérti; illetve (f) semmiféle olyan tevékenységet nem végez, amely megakadályozza, hogy egy felhasználó hozzáférjen a webhelyhez, illetve zavarja a webhely rendes muködését. Ön abba is beleegyezik, hogy a webhely használata során nem adja ki magát más természetes vagy jogi személynek.7. Közösségi felületek, etikai kódex

Elképzelheto, hogy a Mattel közösségi szolgáltatásokat is nyújt majd a webhelyen, pl. üzenofalat, elektronikus faliújságot, fórumokat és csevegoszobákat. Ebben az esetben a Mattel fenntartja annak jogát, hogy saját belátása szerint felügyelje, szurje, cenzúrázza, módosítsa illetve szabályozza a webhelyen az Ön illetve a mások által közzétett információkat, ugyanakkor ezzel kapcsolatban semmiféle kötelezettséget nem vállal. A Mattel ezeket a felhasználók és külso felek által közzétett információkat és tartalmakat nem szentesíti, azok hitelességét és megbízhatóságát nem garantálja, és azokkal kapcsolatban semmiféle kötelezettséget nem vállal.

A webhelyre feltöltött illetve arra küldött információkkal és tartalmakkal kapcsolatban Ön büntetojogi felelossége tudatában kijelenti és garantálja a Mattel számára, hogy ehhez külso fél beleegyezése nélkül joga van. Ön abba is beleegyezik, hogy a webhelyre nem tölt fel és nem küld: (a) jogsérto, becsületsérto, szeméremsérto, pornográf, fenyegeto, sérto, eroszakos, illegális, goromba, zaklató, illetve egyéb módon nem helyénvaló tartalmat, (b) vírusokat és egyéb kártékony elemeket, illetve (c) kereskedelmi célú tartalmat (pl. termékárusítási és szolgáltatásnyújtási ajánlatokat, adománygyujtési próbálkozásokat, valamint terméket és szolgáltatást népszerusíto hirdetéseket).

A Mattel fenntartja annak jogát, hogy saját belátása szerint külön rendszabályokat alkalmazzon a közösségi felületeken; életkor, földrajzi és egyéb kritériumok alapján mind egyéni, mind csoportos szinten szabályozza az ezekhez a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést; bármikor megtagadja vagy korlátozza azon egyének és csoportok számára a hozzáférést, akik/amelyek nem felelnek meg a Mattel által meghatározott kritériumoknak illetve szabályoknak; valamint, hogy bármikor módosíthassa a kritériumokat és a szabályokat. A Mattel annak jogát is fenntartja, hogy saját belátása szerint törölje azokat a webhelyre küldött anyagokat, amelyek nem egyeztethetok össze a jelen Felhasználói megállapodásban foglaltakkal, valamint hogy megtagadja bármelyik felhasználó számára a webhelyhez való hozzáférést (ugyanakkor ezzel kapcsolatban semmiféle kötelezettséget nem vállal).8. Nyomozás, jogi végrehajtásban való együttmuködés, elévülés

A Mattel korlátozás nélkül fenntartja annak jogát, hogy: (a) kivizsgálja a webhelye biztonságába, információtechnológiájába, egyéb rendszereibe illetve hálózataiba való bahatolás-gyanús eseteket, (b) kivizsgálja a jelen Felhasználói megállapodás megszegésével vélhetoen gyanúsítható eseteket, (c) ezeknek az ügyeknek a kivizsgálásába büntetojogi hatóságokat is bevonjon, illetve azokkal együttmuködjön, (d) a törvény adta keretek között bunvádi eljárást indítson a jelen Felhasználói megállapodás megszegoivel szemben, és (e) elozetes értesítés nélkül, indoklás és kötelezettségvállalás nélkül felfüggessze a webhely muködését, illetve megszakíthassa az ahhoz való hozzáférést.9. Titoktartási és biztonsági rendszabályok

A webhely muködtetése, a kérések teljesítése, valamint adott on-line tevékenységekben való részvétel biztosítása érdekében a Mattel vállalatnak szüksége van bizonyos információkra. A Mattel azonban tiszteletben tartja a látogatók személyes adatainak védelmét, különös tekintettel óvja a webhelyeire ellátogató gyermekek személyes adatait. Itt olvashatja el Adatvédelmi nyilatkozatunkat..

Az általunk kezelt személyes adatok elvesztése, az azokkal való visszaélés, illetve azok megváltoztatása ellen indokolt mértéku biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. A hitelkártya-adatok átvitele közben a Secure Sockets Layer (SSL) biztonsági protokoll felhasználásával biztosítjuk azok védelmét, és szigorú belso eljárásokkal alaposan ügyelünk arra, hogy ezek az adatok ne kerülhessenek ki a rendszerünkbol.

Beszállítóinknak, szolgáltatóinknak és mindazoknak, akik a webhely, valamint a termékeink és szolgáltatásaink elérhetové tételében segítenek, titoktartási megállapodást kell kötniük. Személyes információkat kizárólag a Mattel vállalat számára nyújtott szolgáltatásaikkal összefüggésben használhatnak. Mindezen óvintézkedések ellenére nem garantálhatjuk a személyes információk teljes köru védelmét.10. A felelosség elhárítása és korlátozása

A webhely technikai pontatlanságokat és egyéb hibákat tartalmazhat. A webhelyet saját kockázatára használhatja, és azon a saját kockázatára böngészhet. A WEBHELYET "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" ÉS "A MEGLÉVO ELÉRHETOSÉGGEL", MINDENFÉLE KINYILVÁNÍTOTT ÉS HALLGATÓLAGOS GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL MUKÖDTETJÜK. EBBE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTENDO A VÉLELMEZETT ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIA IS. A MATTEL NEM GARANTÁLJA, HOGY A WEBHELY MINDEN IGÉNYT KI FOG ELÉGÍTENI, SEM AZT, HOGY AZ SEGÍTENI FOGJA ADOTT CÉL ELÉRÉSÉT. AZT SEM GARANTÁLJA, HOGY A WEBHELY MINDIG MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL ÉS HIBÁKTÓL MENTESEN HASZNÁLHATÓ LESZ. TOVÁBBÁ AZT SEM GARANTÁLJA, HOGY A WEBHELY, ILLETVE AZ AZT ELÉRHETOVÉ TÉVO KISZOLGÁLÓ VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB KÁRTÉKONY ÖSSZETEVOKTOL MENTES LESZ. A MATTEL VÁLLALATOT NEM TERHELI ANYAGI FELELOSSÉG ABBAN AZ ESETBEN, HA A WEBHELY, ILLETVE AZ AZON TALÁLHATÓ ANYAG HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓAN VALAMILYEN VAGYONTÁRGYAT, ANYAGOT, BERENDEZÉST, ADATOT VAGY MÁST MEG KELL JAVÍTTATNIA, PÓTOLNIA KELL, VAGY KI KELL CSERÉLNIE. A FENTIEKBEN FOGLALT ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYU ELÁLLÁSOK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A MATTEL VÁLLALATOT NEM TERHELI FELELOSSÉG A WEBHELY, HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ KÖZVETLEN, ELORE NEM LÁTOTT, ABBÓL SZÜKSÉGSZERUEN KÖVETKEZO, KÖZVETETT, VALAMINT BÜNTETOJOGI KÁROKÉRT. AZ EBBEN A BEKEZDÉSBEN A FELELOSSÉG ELHÁRÍTÁSÁRA ÉS KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK A WEBHELY HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGBEVÁGÓ ELEMÉT KÉPEZIK. Egyes államokban nem engedélyezik a hallgatólagos garanciavállalástól való elzárkózást, ezért elofordulhat, hogy a fenti elzárkózás nem minden felhasználóra vonatkozik.

A Kalifornia államban bejelentett állandó lakhellyel rendelkezo lakosok az alábbi fogyasztóvédelmi információkra jogosultak: ezek a lakosok a Fogyasztóvédelmi Fofelügyelet ügyfélszolgálatának panaszirodájához (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs) fordulhatnak, postai úton a 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814 címen, illetve telefonon keresztül a (+1) 916 445 1254 számon. A kaliforniai állandó lakhellyel rendelkezo lakosok kifejezetten beleegyeznek abba, hogy elállnak a Kaliforniai polgári törvénykönyv (California Civil Code) 1542-es paragrafusától, amely szerint: egy általános kereskedelmi forgalomba hozatal nem terjeszti ki a követelo saját javára vonatkozó jogalapját, amelyrol a követelonek a kereskedelmi forgalomba hozatal idején nincs tudomása, illetve amelynek létezésérol nem tud. ("A general release does not extend the claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with the debtor.")

 

11. A webhelyre mutató hivatkozások

A Mattel korlátozott, nem kizárólagos és visszavonható engedéllyel ruházza Önt föl arra, hogy a webhelyre mutató hiperhivatkozásokat készítsen, amennyiben: (a) a hivatkozások csak a webhely kezdooldalára mutatnak, (b) a hivatkozások csak szöveges felületre mutatnak, és védjegy-grafikákat nem foglalnak magukba, (c) egyrészt sem a hivatkozások, sem a saját webhelyén azoknak megfelelo tartalom nem sugallja, hogy az Ön vállalata is a Mattel vállalatcsoport tagja, másrészt ezek következtében a felhasználók egyike sem tévesztheti össze az Ön vállalatát és a Mattel vállalatot, (d) a Mattel vállalatot, annak termékeit és szolgáltatásit sem a hivatkozások, sem a webhelyén azoknak megfelelo tartalom nem tünteti fel a hamis színben, félrevezeto módon, becsmérloen, sem egyéb sérto módon, valamint (e) sem a hivatkozásokat, sem a webhelyén azoknak megfelelo tartalmat nem kereskedelmi célból muködteti.

 

12. A webhelyrol más webhelyekre, illetve az azokról erre a webhelyre mutató hivatkozások

A webhelyrol más webhelyekre mutató, illetve az azokról erre a webhelyre mutató hivatkozások lehetnek ("Hivatkozott webhelyek"), ebbe korlátozás nélkül beleértendok a hirdetok, engedélyezok, a Mattel által engedéllyel rendelkezok, valamint a Mattel promóciós és üzleti partnerei által muködtetett webhelyek. A Mattel nem tudja befolyásolni a hivatkozott webhelyeken szereplo tartalmat, és a Mattel semmiféle kötelezettséget nem vállal a hivatkozott webhelyek felülvizsgálatára. A Mattel a hivatkozott webhelyeket, valamint az azokon szereplo, és azokon keresztül elérheto tartalmakat, hirdetéseket , információkat, anyagokat, termékeket, szolgáltatásokat és egyéb elemeket nem szentesíti, nem hagyja jóvá, és azokért nem kezeskedik. Ezekkel összefüggésben a Mattel mindennemu kötelezettségvállalástól elzárkózik. A hivatkozott webhelyeken végzett összes tevékenységre a hivatkozott webhely muködtetojének adatvédelmi nyilatkozatában, használati és egyéb feltételeiben foglaltak a mérvadóak. Ezekkel összefüggésben a Mattel mindennemu kötelezettségvállalástól elzárkózik.13. Reklámcsíkok, hirdetések és promóciók

A Mattel fenntartja magának a webhelyre reklámcsíkok, hirdetések és promóciók helyezésének jogát. A webhelyen, valamint az azon keresztül elérheto helyeken (ebbe a hivatkozott webhelyek is beleértendok) talált hirdetokkel és külso felekkel való mindennemu kapcsolattartás, levelezés és ügylet kizárólag az Önre és az adott külso félre tartozik (ebbe korlátozás nélkül beleértendok a külso fél hirdetéseinek tartalmával, a kifizetéssel, az áruk kézbesítésével, a jótállással stb. kapcsolatos ügyek és problémák). Ezekkel összefüggésben a Mattel mindennemu kötelezettségvállalástól elzárkózik.14. Szerzoi jogok megsértésének tényállításával kapcsolatos eljárás

A Mattel a U.S. Digital Millennium Copyright Act (digitális tartalomra vonatkozó jogvédelmi törvény, "DMCA") eloírásaival összhangban, az alábbiak szerint reagál a szerzoi jogok megsértésével kapcsolatos bejelentésekre. Ha Ön szerzoi jogvédelem alatt álló muvel rendelkezik, és úgy véli, hogy a jelen webhelyre való illetéktelen feltöltés vagy az azon való megosztás révén az Ön muvét érinto jogsértést követtek el, akkor juttasson el hozzánk egy írásos bejelentést, amelyben egyúttal az alábbiak mindegyikét is tüntesse fel:

i. egy feliratot vagy tárgymezot, amelyben szerepel a: "DMCA Copyright Infringement Notice" megjelölés;

ii. annak a szerzoi jogvédelem alatt álló munek a leírását, amelyet állítása szerint megsértettek;

ii. a webhely URL-címét, és az állítása szerint a szerzoi jogvédelem alatt álló muvet sérto rész adott webhelyen található helyének leírását;

iv. saját címét, telefonszámát, és e-mail címét;

v. egy Ön által írt nyilatkozatot, amelyben azt állítja, hogy a szerzoi jogvédelem alatt álló muvet állítólagosan sérto anyag használatára vélhetoen sem a szerzoi jog tulajdonosa, sem annak képviseloje, sem a törvény nem adott felhatalmazást;

vi. egy Ön által a büntetojogi felelossége tudatában írt nyilatkozatot, amelyben állítja, hogy a nyilatkozatában szereplo összes információ megfelel a valóságnak, és Ön a szerzoi jogok tulajdonosa (amennyiben nem Ön a szerzoi jogok tulajdonosa, akkor a nyilatkozatában szerepelnie kell annak is, hogy Ön egy vélhetoen megsértett kizárólagos jog tulajdonosának megbízásából jár el); valamint

vii. saját elektronikus vagy kézzel írt aláírását.

A Mattel csak - a postai úton, e-mail üzenetben vagy faxon - az alábbi címekre küldött DMCA-bejelentéseket fogadja:

Postai úton: Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo, California 90245-5012 Amerikai Egyesült Államok

Attention: Vice President, Legal and Business Affairs

E-mailben: CopyrightInfringementNotice@Mattel.com

Faxon: (+1) 310 252-2567.

A Mattel megteheti, hogy csak azokra a DMCA-bejelentésekre reagál, amelyek a fenti kívánalmak mindegyikének hiánytalanul megfelelnek, ugyanakkor azt is megteheti, hogy eltávolítsa azokat a szerzoi jogvédelem alatt álló muveket vélhetoen sérto anyagokat, amelyekrol a DMCA-bejelentésekre vonatkozó kívánalmaknak nem megfelelo bejelentéseken keresztül szerez tudomást. Esetleges további kérdéseivel kapcsolatban a (1) 310 252 2000 telefonszámon léphet kapcsolatba a Mattel munkatársaival..15. Általános rendelkezések Kártérítés 

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja és védi a Mattel vállalatot (ebbe a Mattel fiók- és leányvállalatai is beleértendoek), valamint mentesíti azt és annak igazgatósági tagjait, alkalmazottai, képviseloit, üzleti partnereit, engedélyezoit, és engedélyét felhasználóit mindennemu olyan kár, felelosség, költség és kiadás (ebbe az indokolt mértéku perköltség is beleértendo) alól, amely a webhely használatából fakadó, az adott felek által illetve azok ellen indított kereset, per, eljárás, követelés vagy perbefogás miatt, valamint a fentiek vizsgálata, védelme illetve elszámolása során keletkezik.

A. A webhely és a jelen Felhasználói megállapodás módosítása
A Mattel fenntartja annak jogát, hogy saját belátása szerint módosítsa a webhely muködését, ebbe korlátozás nélkül beleértendo a tartalom, a webhelyen rendelkezésre álló tevekénységek, valamint a webhelyen keresztül kínált termékek és szolgáltatások. A Mattel annak jogát is fenntartja, hogy saját belátása szerint - akár a jelen dokumentum frissítése, akár annak átdolgozása révén - módosítsa a jelen Felhasználói megállapodást. A megváltoztatott feltételek a webhelyen való közzététel napján lépnek érvénybe. A webhelynek az új feltételek érvénybe lépésének napjától való folytatólagos használatával Ön elfogadja a megváltoztatott feltételeket.

B. A webhely muködtetése, a termékek és a szolgáltatások elérhetosége
A Mattel az amerikai egyesült államokbeli El Segundoban (California) található székhelyérol irányítja és üzemelteti a webhelyet. A Mattel nem állítja, hogy a webhely az Amerikai Egyesült Államokon kívül is helyén való és használható. Ha az Amerikai Egyesült Államok területén kívül használja a webhelyet, az Ön felelossége betartani a vonatkozó helyi törvényi eloírásokat. Bár a Mattel termékei és szolgáltatásai a világ számos pontján elérhetok, a webhelyen olyan termékek és a szolgáltatások leírása is megtalálható, amelyek nem mindenütt, hanem csak az Amerikai Egyesült Államokban (illetve annak egyes részein) érhetok el.

C. Hatáskör, illetékesség és peren kívüli megegyezés
A webhellyel, a tartalommal, illetve a jelen Felhasználói megállapodással kapcsolatos összes olyan vitát és kereset, amelyet másként nem sikerül Ön és a Mattel között rendezni, kizárólag az American Arbitration Association (Amerikai Döntobírói Szövetség, "AAA") Commercial Arbitration Rules (kereskedelmi választott bírósági szabályok) szerint választott jogeros bíróság elott lehet rendezni az AAA Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Panaszvédelmi viták kiegészíto eljárásai) alapján. Ezek a viták és keresetek minden esetben egyedileg kerülnek elbírálásra, külso felek vitáival és kereseteivel nem vonhatók össze. A döntésre Los Angelesben (California) kerül sor, a választott bíróság ítélete minden olyan törvényszékben beiktatható, amelynek igazságszolgáltatásban van ennek megfelelo kategória. A webhellyel, a tartalommal, illetve a jelen Felhasználói megállapodással kapcsolatos összes olyan keresetet és kereseti alapot, a kereset illetve a kereseti alap érvényességétol számított egy éven belül meg kell indítani, különben az hatályát veszti. A Mattel az Ön webhelyhez illetve a tartalomhoz való hozzáférésével illetve annak használatával kapcsolatos eljárást vagy perbefogást a jelen bekezdésben foglaltaknak megfeleloen egy Los Angeles Countyban (California) található állami vagy szövetségi törvényszéken indítja meg. Ennek megfeleloen Ön beleegyezik abba, hogy a webhelyhez illetve a tartalomhoz való hozzáféréssel illetve annak használatával kapcsolatos ügyekben személyesen kell képviselnie magát a Los Angeles Countyban (California) található törvényszéken, valamint abba is beleegyezik, hogy lemondjon a tartalom eltávolítására vonatkozó, illetve az eltávolításhoz való beleegyezéshez szükséges jogáról. A jelen Felhasználói megállapodásra Kalifornia állam törvényei a mérvadóak, a megállapodás tartalmát is ezen törvények szerint kell értelmezni, függetlenül attól, ha annak tartalma valamelyik törvényi cikkellyel ütközik. Az ebben a bekezdésben fentebb részletezett rendelkezések nem vonatkoztathatók a Mattel által indított olyan keresetekre, amelynek célja az Ön tettébol vagy mulasztásából fakadóan a webhellyel, a tartalom bármely részével, a Mattel muködésével és/vagy a Mattel termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos károk helyreállítása, illetve a veszteségekkel, költségekkel vagy károkkal (illetve a potenciális veszteségekkel, költségekkel vagy károkkal) összefüggo büntetés végrehajtását felfüggeszto határozat.

D. Különválaszthatóság
Ha a jelen Felhasználói megállapodás valamelyik rendelkezése valamilyen oknál fogva törvényellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minosül, akkor az adott rendelkezés külön választható a Felhasználói megállapodás egyéb részeitol, és nem befolyásolja a Felhasználói megállapodás egyéb részeinek érvényességét és végrehajthatóságát.