UVJETI I PRAVILA UPOTREBE INTERNETSKE STRANICE

Internetskom stranicom (definirano ispod) upravlja Mattel, Inc i njegove podružnice, uključujući bez ograničenja Fisher-Price, Inc i American Girl marke, LLC (zajedničkim imanom ''Mattel'', ''mi'', ''naš'' ili ''nas''). Ovi „Uvjeti i pravila korištenja internetske stranice“ (ovaj „Korisnički ugovor“) reguliraju vaše korištenje internetske stranice bez obzira na to kako ste joj pristupili ili je koristili. Pod „Internetskom stranicom“ mislimo na adresu internetske domene na kojoj se nalaze ovaj Korisnički ugovor, sve aplikacije, sadržaji i preuzimanja s kojima upravljamo i koji su dostupni putem ili u interakciji s njom, i/ili linkovi na ovaj Korisnički ugovor.

AKO NISTE PUNOLJETNI (granica punoljetnosti je 18 godina u većini zemalja), tada vaši roditelji/staratelji mogu biti odgovorni za neke ili sve vaše aktivnosti na Internetskoj stranici. Zbog navedenog i zbog toga što je razumno očekivati od roditelja ili staratelja da prate aktivnosti svoje djece, uključujući i internetske stranice koje posjećuju, potrebno je roditelja ili staratelja upoznati sa stranicom koju posjećujete – jer ovaj Korisnički ugovor i vaše korištenje Internetske stranice utječu na njihova zakonska prava i obveze.

ŽELITE LI KORISTITI OVU INTERNETSKU STRANICU, pažljivo pročitajte ovaj Korisnički ugovor, jer predstavlja pisani sporazum između vas i Mattela i utječe na vaša zakonska prava i obveze.

 •      Svaki put kada pristupate i/ili koristite ovu Internetsku stranicu (osim u svrhu čitanja ovog Korisničkog ugovora) suglasni ste da prihvaćate sve uvjete ovog Korisničkog ugovora, kao i sve Dodatne uvjete (definirano u nastavku). Stoga nemojte koristiti ovu Internetsku stranicu ukoliko se ne slažete s apsolutno svim navedenim uvjetima ovog Korisničkog ugovora i svim Dodatnim uvjetima.
 •      Poslovnost vezana uz rad Internetske stranice takve je naravi da, bez ograničenja utvrđenih ovim Korisničkim ugovorom – kao što su vaše dopuštenje i odricanje od prava, ograničenje naše odgovornosti, dobivanje odštete od naše strane i naša arbitraža određenih sporova – Mattel vam neće omogućiti korištenje ove Internetske stranice.Sažetak ključnih pojmova

 •      Bitno je da pročitate ovaj Korisnički ugovor u cijelosti, ali eto nekih od važnijih pojmova na koje želimo skrenuti pozornost:
  • Svaki puta kada koristite ovu Internetsku stranicu, ovaj se Korisnički ugovor odnosi na to korištenje. Navedeno također vrijedi i za sva ažuriranja, tako da je neophodno povremeno provjeravati nije li došlo do kakvih promjena.
  • Koristiti možete isključivo sadržaj Internetske stranice u skladu s dozvoljenim aktivnostima na njoj – ne izvan mrežno ili na drugoj internetskoj stranici. (Vidi poglavlja 1(C), 2(B), 3(A) i 3(B) ispod.) Stranicu nije dopušteno koristiti u komercijalne, političke ili bilo kakve druge neprimjerene svrhe. (Vidi poglavlja 1(C), 2(B) i 3(A) ispod.)
  • Korištenjem Internetske stranice ne dobivate nikakva vlasnička ili intelektualna prava ili druge interese nad bilo kakvim virtualnim i ostalim sadržajima koji mogu biti korišteni u svezi s njom. (Vidi poglavlje 1(B), 1(C) i 9 ispod.)
  • Osim ranije navedenog u Polici privatnosti koja se odnosi na ovu Internetsku stranicu, vi i Mattel nemate nikakav povjerljiv, fiducijarni ili drugi posebni odnos vezan uz vaše korištenje Internetske stranice ili vašu komunikaciju s Mattelom putem ili u vezi iste. (Vidi poglavlja 2(A)(ii) i 7 ispod.)
  • Razne vrste sporova koji mogu proizaći u vezi s vašim pristupom i korištenjem Internetske stranice mogu se rješavati jedino arbitražno – što uključuje vaše odricanje od prava na suđenje pred porotom. (Vidi poglavlje 13 ispod.)
  • Mattel vam omogućuje korištenje Internetske stranice baš „takve kakva je“, bez jamstva bilo koje vrste i Mattelova odgovornost prema vama kao korisniku Internetske stranice je vrlo ograničena. (Vidi poglavlja 14 i 15 ispod.). Postoje i mnoga druga ograničenja i odricanja koja se odnose na vaše korištenje Internetske stranice. (Vidi poglavlja 13(D) i 16 ispod.)
 • U nekim slučajevima za ovaj Korisnički ugovor i odvojene smjernice, pravila, ponuđene usluge ili prodaju, utvrđuju se dodatni ili različiti uvjeti koji se odnose na Internetsku stranicu, usluge ili proizvode koji se preko nje nude (u svakom takvom slučaju, pod zajedničkim nazivom "Dodatni uvjeti"). Na području gdje eventualno postoji konflikt između ovog Korisničkog ugovora i Dodatnih uvjeta, na snazi su Dodatni uvjeti ukoliko Dodatni uvjeti izričito ne određuju suprotno. Molimo proučite također i Policu privatnosti vezanu uz ovu Internetsku stranicu.

Sadržaj:

 1. Sadržaj Internetske stranice, vlasništvo, ograničenje licence i prava drugih.
 2. Sadržaj koji ste nam poslali i pravila korištenja zajednice.
 3. Ograničenje korištenja Internetske stranice i Sadržaja.
 4. Služba za korisnike.
 5. Postupak pri navodnom kršenju autorskih prava.
 6. Postupak pri navodnom kršenju prava na ostalo intelektualno vlasništvo.
 7. Zabrana neželjenih ideja i materijala; Bez povjerljivog ili posebnog odnosa s Mattelom.
 8. Otvaranje i zatvaranje računa.
 9. Pristup Internetskoj stranici; Naknade; Registracija; Korištenje pretplata; Virtualna dobra i usluge; Nenovčana vrijednost ili dobit; Zabranjeni transferi.
 10. Vaše poveznice na Internetsku stranicu
 11. Povezane internetske stranice; Oglašavanje; Poslovanje s trećim stranama.
 12. Bežićni pristup.
 13. Rješavanje sporova.
 14. Odricanje od odgovornosti i jamstva.
 15. Ograničenja odgovornosti Mattelovih stranaka.
 16. Odricanje od zabrane ili pravnog lijeka.
 17. Opće odredbe.

1. Sadržaj internetske stranice, vlasništvo, ograničenje licence i prava drugih.

A. Sadržaj.Sadržaj Internetske stranice sastoji se od niza: (i) materijala i ostalog u vezi s Mattelom i njihovim proizvodima i uslugama, kao i ostalog srodnog materijala od naših pružatelja licenci i ostalih trećih strana, uključujući kompletan izgled, informacije, tekstove, podatke, datoteke, fotografije, skripte, dizajn, grafike, ikone, upute, ilustracije, slike, audio zapise, glazbu, zvukove, video snimke, oglase, poveznice, tehnologiju, programe, interaktivne značajke, „izgled i doživljaj“ Internetske stranice, kao i kompilacije, montaže i raspored materijala na stranici, te sav materijal zaštićen autorskim pravima (uključujući izvorni i objektni kod); (ii) zaštitnih znakova, loga, trgovačkih naziva proizvoda, servisnih oznaka i trgovačkih identiteta raznih stranaka, uključujući i Mattelove (pod zajedničkim nazivom „Zaštitni znaci“) i (iii) ostalih formi intelektualnog vlasništva (Sve navedeno, pod zajedničkim nazivom „Sadržaj“.)

B. Vlasništvo.Internetska stranica (uključujući prošle, sadašnje i buduće verzije) i Sadržaj, u vlasništvu su ili pod kontrolom Mattela ili njegovih pružatelja licenci i određenih trećih strana. Sva prava, naslovi i udjeli u Sadržaju dostupnom putem Internetske stranice u vlasništvu su Mattela ili pružatelja licenci ili određenih trećih strana i zaštićeni su američkim i međunarodnim autorskim pravima, zaštitnim znacima, patentima ili ostalim pravima na intelektualno vlasništvo, te zakonima u najvećoj mogućoj mjeri. Mattel ima autorsko pravo na odabir, kompilaciju, montažu, aranžman i unapređenje Sadržaja na Internetskoj stranici.

C. Ograničenje licence. Ovisno o strogosti vašeg poštovanja ovog Korisničkog ugovora i Dodatnih uvjeta, Mattel vam daje ograničeno, neekskluzivno, opozivo, neprenosivo, osobno dopuštenje (i) za preuzimanje (samo privremeno skladištenje), prikazivanje, pregledavanje, korištenje, igru, reprodukciju i/ili ispis jedne kopije Sadržaja (osim izvornog i objektnog koda u osnovnoj formi ili slično, ako nije dostupno za pristup i korištenje putem standardnog internetskog preglednika kako bi se omogućio prikaz) na osobnom računalu, mobilnom telefonu ili drugom bežićnom uređaju ili uređaju koje ima pristup internetu ("Internetski uređaj“) isključivo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu, te (ii) korištenje određenog Sadržaja kojeg izričito vama povremeno možemo staviti na raspolaganje kao dio vašeg Korisnički generiranog sadržaja (definirano u poglavlju 2(A)(i) ispod) (" Mattel licencirani elementi “), ali samo za točno određene svrhe navedene u to vrijeme u Mattelovim licenciranim elementima i s tim da mi i naši pružatelji licenci i određene treće strane, kao što može biti slučaj, zadržavamo pravo vlasništva nad takvim Mattel licenciranim elementima. Navedena ograničena licenca (i) ne daje vam pravo vlasništva ili bilo kakvo intelektualno pravo nad bilo kojim Sadržajem (i) i može biti trenutno ukinuta iz bilo kojeg razloga, u potpunosti ovisno o Mattelovoj volji i bez prethodne najave ili bilo kakve odgovornosti. U nekim vam slučajevima možemo omogućiti veći pristup i korištenje Sadržaja i/ili Mattel licenciranih elemenata, ovisno o određenim Dodatnim uvjetima.

D. Prava drugih. Kod korištenja Internetske stranice morate poštovati intelektualno vlasništvo i ostala prava Mattela i drugih. Neovlašteno korištenje Sadržaja može kršiti autorska prava, zaštitne znakove, privatnost, publicitet, komunikacije i ostale zakone, a svaka takva zloupotreba može dovesti do vaše osobne odgovornosti, uključujući i potencijalnu kaznenu odgovornost. Mattel poštuje tuđa autorska prava i intelektualno vlasništvo. Ukoliko smatrate da je vaš rad oštećen neprimjerenim prikazivanjem ili distribucijom preko Internetske stranice, molimo pogledati poglavlje 5 ispod.


2. Sadržaj koji ste nam poslali i pravila korištenja zajednice.

 1. A.  Korisnički generirani sadržaj.

  1. i.  Općenito. Mattel može sada ili u budućnosti posjetiteljima Internetske stranice ponuditi priliku za postavljanje, prikazivanje, objavu, distribuciju, prenošenje, emitiranje, ili na drugi način učiniti dostupnim na, ili postavljanje putem Internetske stranice (zajedničkim nazivom „postavljanje“) poruka, tekstova, ilustracija, datoteka, fotografija, komentara, zvukova, glazba, video snimaka, informacija, sadržaja, ocjena, mišljenja, podataka, pitanja, prijedloga, osobnih podataka ili ostalih informacija ili materijala i ideja sadržanih u njima (pod zajedničkim nazivom, ali isključujući iz toga Mattel licencirane elemente,"Korisnički generirani sadržaj"). Mattel to može učiniti putem foruma, blogova, oglasnih ploča, društvenih mreža, društvenih zajednica, elektronske pošte i ostalih komunikacijskih kanala. U skladu s pravima i dozvolom na koje ste pristali u ovom Korisničkom ugovoru zadržavate zakonski priznata prava, pravo vlasništva i interese koje imate u svom Korisnički generiranom sadržaju.
  2. ii.  Nepovjerljivost vašeg Korisnički generiranog sadržaja. Ukoliko nije drugačije navedeno u Polici privatnosti ili Dodatnim uvjetima objavljenim na Internetskoj stranici, pristajete na to da se vaš Korisnički generirani sadržaj ne smatra povjerljivim i vlasničkim i da vam neće biti vraćen, a (b) Mattel ne preuzima nikakvu obavezu prema vama ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s vašim Korisnički generiranim sadržajem. Ukoliko Matell to zatraži, potrebno je dostaviti svu dokumentaciju koja je neophodna za potkrijepljivanje tih prava i potvrđivanje vašeg pridržavanja Korisničkog ugovora ili bilo kojeg Dodatnog uvjeta. Potvrđujete da ste svjesni kako na internetu može doći do povrede sigurnosti i da vaš Korisnički generirani sadržaj ne može biti siguran, te da ćete razmisliti o tome prije postavljanja vašeg Korisnički generiranog sadržaja.
  3. iii.  Dozvola Mattelu za korištenje vašeg Korisnički generiranog sadržaja. Ako nije drugačije navedeno u bilo kojim Dodatnim uvjetima (kao što su službena pravila natjecanja) koji će upravljati postavljanjem vašeg Korisnički generiranog sadržaja, ovim putem dajete pravo Mattelu i suglasni ste da se Mattelu odobri neekskluzivno, neograničeno, bezuvjetno, međunarodno, neopozivo trajno i besplatno pravo i licenca za korištenje, umnožavanje, snimanje, distribuiranje, reproduciranje, objavljivanje, prodaju, preprodaju, podlicenciranje (kroz više razina), prikazivanje, javno izvođenje, prenošenje, emitiranje, prevođenje, izradu izvedenih radova, ili iskorištavanje na bilo koji način svih ili pojedinih dijelova vašeg Korisnički generiranog sadržaja (i iz njega izvedenih radova) u bilo koje svrhe i u svim oblicima, na ili putem bilo kojeg medija, programa, formule ili medija koji su danas poznati ili će biti razvijeni u budućnosti i koristeći bilo koju tehnologiju ili uređaje koji su danas poznati ili će biti razvijeni u budućnosti, te da reklamira, prodaje ili promovira isto. Bez ograničenja, priznata prava uključuju i prava na: (a) konfiguraciju, gostovanja, indeksiranje, pohranu, arhiviranje, prodaju, digitalizaciju, kompresiranje, optimiziranje, modificiranje, preoblikovanje, uređivanje, prilagođavanje, objavljivanje u pretraživim oblicima, te uklanjanje Korisničkog sadržaja kao takvog i njegovo kombiniranje s ostalim materijalima, te (b) korištenje bilo koje ideje, koncepta, ili tehnike sadržane u bilo kojem Korisnički generiranom sadržaju u bilo koje svrhe, uključujući i razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda i/ili usluge. Kako bi se dodatno utjecalo na prava i licence koje ste dali Mattelu vezano uz vaš Korisnički generirani sadržaj, ovime također dajete Mattelu bezuvjetno, trajno, neopozivo pravo na korištenje i upotrebu vašeg imena, osobe i sličnosti u vezi s bilo kojim Korisnički generiranim sadržajem, bez ikakve obaveze i naknade prema vama. Osim ako nije zabranjeno zakonom, ovim se također odričete i pristajete se odreći bilo kakvog moralnog prava (uključujući pripisivanje i integritet) koje možete imati u bilo kojem Korisnički generiranom sadržaju, čak ako je i izmijenjen i promijenjen na način koji vam se ne sviđa. U mjeri do koje se ne možete odreći, nepovratno pristajete na to da nećete ostvarivati ta prava (ukoliko postoje) na način koji bi ometao bilo koji zadatak priznatih prava. Shvaćate da nećete primiti bilo kakve naknade, sume, protuusluge ili nagrade za bilo koje od odobrenih prava navedenih u ovom poglavlju 2(A)(iii).
  4. iv.  Mattelovo isključivo pravo upravljanja svim Korisnički generiranim sadržajima. Mattel može, ali nema nikakvu obavezu recenzija, nadgledanja, prikazivanja, objavljivanja, pohranjivanja, održavanja, prihvaćanja ili korištenja na druge načine bilo kojeg vašeg Korisnički generiranog sadržaja, isto tako Mattel može po svom vlastitom nahođenju obrisati, premjestiti, preoblikovati, maknuti, odbiti objaviti ili postupiti na bilo koji drugi način s bilo kojim Korisnički generiranim sadržajem, bez najave ili bilo kakve odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani. Mattel zadržava pravo tretirati Korisnički generirani sadržaj na Internetskoj stranici kao pohranjen na zahtjev korisnika za koji Mattel neće vršiti kontrolu osim u svrhu blokiranja ili uklanjanja sadržaja za koji Mattel smatra da je uvredljiv, opscen, nepristojan, seksualnog sadržaja, nasilan, uznemirujući, ilegalan ili na bilo koji način neprimjeren Mattelu, ili za provedbu prava trećih strana ili ograničenja sadržaja navedenog dolje pod pravilima (definirano u poglavlju 2(B) ispod) ako uoči povredu istih. Takav Korisnički generirani sadržaj postavljen od vas ili bilo kog drugog ne mora međutim biti od naše strane zadržan na Internetskoj stranici kroz bilo koji vremenski period i vi nemate pravo, nakon što ste ga postavili, pristupiti, arhivirati, održavati ili na bilo koji drugi način koristiti takav Korisnički generirani sadržaj na Internetskoj stranici.
  5. v Izjave i jamstva vezane uz vaš Korisnički generirani sadržaj Svaki puta kada postavljate bilo kakav Korisnički generirani sadržaj, izjavljujete i jamčite da ste punoljetni barem u državi u kojoj prebivate i da ste roditelj ili zakonski skrbnik, ili da imate odgovarajuću suglasnost od roditelja ili zakonskog skrbnika, ili bilo kojeg maljoljetnika koji je izradio ili sudjelovao u izradi bilo kojeg Korisnički generiranog sadržaja koji postavljate, ili da ste jedini autor i vlasnik intelektualnog vlasništva tog Korisnički generiranog sadržaja (a) i ostalih prava na njega, ili da imate zakonsko pravo za postavljanje Korisnički generiranog sadržaja i da odobrite Mattelu prava na njega koja mu dodjeljujete ovim Korisničkim ugovorom i Dodatnim uvjetima, sve bez ikakve obaveze Mattela da pribavi suglasnost bilo koje treće strane i bez nastanka bilo kakve obaveze ili odgovornosti od strane Mattela; (b) Korisnički generirani sadržaj je korektan; (d) Korisnički generirani sadržaj, prema dozvoli za korištenje i upotrebu danim Mattelu i navedenima ranije u ovom Korisničkom ugovoru, ne povređuje nikakvo intelektualno vlasništvo ili ostala prava treće strane; i (e) Korisnički generirani sadržaj ne krši ovaj Korisnički ugovor (uključujući njegova pravila) ili bilo koje Dodatne uvjete, ili uzrokuje bol ili štetu bilo kojoj osobi.
  6. vi.  Provođenje. Mattel nema obavezu nadzirati ili braniti prava na vašu intelektualnu imovinu, odnosno vaš Korisnički generirani sadržaj, ali nam dajete pravo na obranu i zaštitu naših prava na vaš Korisnički generirani sadržaj, uključujući u to i radnje u vaše ime i u vašu korist (na Mattelov trošak, a s tim ste suglasni i neopozivo ste imenovali Mattel svojim zakonskim zastupnikom s pravom supstitucije i delegacije, što je povezano s interesom).
 2. B.Pravila korištenja zajednice .Vaše sudjelovanje u Zajednici je ovisno o svim uvjetima ovog Korisničkog ugovora, uključujući i ova Pravila:

  1. i  Priroda pravila. Votre participation aux Communautés est soumise à l’ensemble des conditions du présent Contrat d’utilisateur, ce qui inclut les présentes Règles :
   • Vaš Korisnički generirani sadržaj. Nemojte koristiti bilo kakav Korisnički generirani sadržaj koji pripada drugim osobama i proslijeđivati ga kao svoj vlastiti; ovo uključuje i bilo kakav sadržaj koji se može naći drugdje na internetu. Na primjer, vaš Korisnički generirani sadržaj ne smije sadržavati vidljiva loga, fraze ili zaštitne znakove koji pripadaju trećim stranama. Ukoliko netko doprinosi vašem Korisnički generiranom sadržaju ili na njega polaže bilo kakvo pravo, ili ako se bilo tko pojavljuje u vašem Korisnički generiranom sadržaju, tada je neophodno da imate njihovu dozvolu za postavljanje takvog Korisnički generiranog sadržaja Mattelu. (Na primjer, ako je netko fotografirao vas i vaše prijatelje, tada morate imate imati dozvolu svih osoba na fotografiji, kao i samog fotografa, prije no što postavite fotografiju.)
   • Kad već govorimo o fotografijama. Ne šaljite fotografije, video snimke ili slike bilo koje osobe osim vas i vaših prijatelja i obitelji. Ukoliko odlučite postaviti fotografije na Internetsku stranicu, poveznicu na video snimku ili ostale prikaze stvarnih osoba, tada budite sigurni da uključuju vas i nekoga koga poznajete – i to samo ako imate dozvolu za njihovo postavljanje. Osim navedenog, ako fotografija, video snimka ili slika prikazuje maloljetnu osobu, morate biti roditelj ili zakonski staratelj da biste smjeli postaviti takav sadržaj, ili imati dozvolu djetetovih roditelja ili staratelja prije no što ga postavite.
   • Ponašajte se primjereno. Poštujte tuđe stavove i komentare tako da možemo nastaviti s izgradnjom Zajednice u kojoj će svi uživati. Ukoliko mislite da vaš Korisnički generirani sadržaj može nekoga uvrijediti ili nekome biti neugodan, tada će najvjerojatnije i biti i stoga ne spada na Internetsku stranicu. Psovke, uznemiravanje, uhođenje, uvredljivi komentari, osobni napadi, ogovaranje i slično su strogo zabranjeni. Vaš Korisnički generirani sadržaj ne smije prijetiti, zlostavljati ili na bilo koji način štetiti ostalima, te ne smije sadržavati bilo kakve negativne komentare vezane uz rasu, nacionalno podrijetlo, spol, seksualnu orijentaciju ili tjelesni nedostatak. Vaš Korisnički generirani sadržaj ne smije biti pogrdan, uvredljiv, klevetnički, nepristojan, opscen, pornografski ili seksualno eksplicitan.
   • Ne koristite u komercijalne ili političke svrhe. Vaš Korisnički generirani sdaržaj ne smije oglašavati ili promovirati proizvode i usluge ili drugu komercijalnu djelatnost, ili političara, javnog službenika ili zakon. Ukoliko postavite Korisnički generirani sadržaj za koji Mattel s pravom smatra da krši ovaj stavak, tada će se poduzeti bilo kakve pravne radnje koje smatramo prikladnima, prema vlastitom nahođenju.
   • Ne koristite u neprikladne svrhe. Vaš Korisnički generirani sadržaj ne smije promicati bilo kakvo kršenje autorskih prava, ilegalne ili ostale neprimjerene aktivnosti. Ukoliko postavite Korisnički generirani sadržaj za koji Mattel s pravom smatra da krši ovaj stavak, tada će se poduzeti bilo kakve pravne radnje koje smatramo prikladnima, prema vlastitom nahođenju.
   • Budite iskreni i nemojte lažno predstavljati sebe ili svoj Korisnički generirani sadržaj. Nemojte se predstavljati kao druga osoba, korisnik ili tvrtka, te nemojte postavljati Korisnički generirani sadržaj za koji vjerujete da je lažan, obmanjujući, vodi u zabludu, netočan ili daje krivi dojam, ili pogrešno predstavlja vaš identitet ili povezanost s drugom osobom ili tvrtkom.
   • Ostali mogu vidjeti. Nadamo se da ćete koristiti Zajednicu za razmjenu informacija i sadržaja, te za komunikaciju s ostalim članovima. Ipak, molimo zapamtite da je Zajednica javni forum i da će Korisnički generirani sadržaj koji postavite na Internetsku stranicu unutar zajednice biti dostupan i vidljiv ostalim korisnicima. Ne postavljajte osobne informacije, (na primjer ime i prezime zajedno, lozinku, telefonski broj, adresu, broj kreditne kartice, medicinske informacije, adresu elektronske pošte ili ostale osobne indentifikacijske informacije ili kontaktne informacije) u prostor Zajednice i budite posebno oprezni kada takvu vrstu podataka dijelite s drugima.
   • Ne dijelite tuđe osobne podatke Vaš Korisnički generirani sadržaj ne smije otkrivati tuđe adrese, telefonske brojeve, adrese elektronske pošte, brojeve zdravstvenog osiguranja, medicinske informacije, financijske informacije ili bilo kakve druge informacije koje se mogu koristiti za pronalaženje, praćenje, lažno predstavljanje, osim ako nisu u određenom obliku posebno zatražene od Mattela.
   • Ne oštećujte Internetsku stranicu ili bilo čije računalo ili ostale internetske uređaje. Vaš Korisnički generirani sadržaj ne smije sadržavati viruse, trojance, špijunske programe ili bilo kakve druge tehnologije ili zlonamjerne kodove koji mogu utjecati na rad stranice ili bilo kojeg računala ili drugog internetskog uređaja.
   • Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku zatražimo dokaze vezane uz dozvolu za gore navedeno u obliku koji nam odgovara. Ukoliko nam se ne dostavi takav dokaz moguće je, uz ostalo, da upitan Korisnički generirani sadržaj bude uklonjen s Internetske stranice.


   ii.  Vaša interakcija s ostalim korisnicima; Sporovi. Za svoje interakcije s ostalim korisnicima internetske stranice, bilo na mreži ili izvan nje, isključivo ste odgovorni vi. Ne odgovarmo za ponašanje ili sadržaj bilo kojeg korisnika. Zadržavamo pravo, ali ne i obavezu, nadgledanja ili uplitanja u sporove između vas i ostalih korisnika. U vašim interakcijama s ostalim korisnicima vodite se zdravim razumom i vlastitom procjenom (na primjer dok šaljete svoje osobne i druge informacije), kao i u svim ostalim internetskim aktivnostima.


3. Ograničenje korištenja Internetske stranice i Sadržaja.

A. Ograničenje korištenja Internetske stranice. . Slažete se da nećete: (a) koristiti Internetsku stranicu u bilo kakve komercijalne ili političke svrhe. (uključujući i u svrhu oglašavanja, prikupljanja sredstava, sakupljanja cijena proizvoda i prodaje proizvoda); (b) koristiti meta oznake ili bilo kakav drugi „skriveni tekst“ koristeći bilo kakve Mattelove zaštitne znakove ili trgovačke nazive; (c) sudjelovati u bilo kakvim aktivnostima putem ili u vezi s Internetskom stranicom, a koje bi mogle pokušati ili stvarno naškoditi bilo kojem pojedincu ili instituciji ili su nezakonite, uvredljive, opscene, nepristojne, niske, seksualno orijentirane, nasilne, prijeteće, uznemirujuće ili krše bilo kakva prava bilo koje treće strane, ili su na bilo koji drugi način nepoželjne Mattelu; (d) vršiti obrnuti inženjering, dekompiliranje, rastavljanje, obrnuto sastavljanje i izmjenu bilo kojeg izvornog ili objektnog koda Internetske stranice ili bilo kojeg programa ili drugih proizvoda, usluga ili procesa dostupnih putem bilo kojeg dijela Internetske stranice; (e) sudjelovati u bilo kojoj aktivnosti koja ometa pristup korisnicima na Internetsku stranicu ili pravilan rad Internetske stranice, ili na bilo koji drugi način uzrokuje štetu Internetskoj stranici, Mattelu ili ostalim korisnicima Internetske stranice; (f) ometati ili izbjegavati sigurnosne mogućnosti Internetske stranice ili bilo koju mogućnost koja ograničava ili nameće ograničenja pristupu ili korištenju Internetske stranice, Sadržaju ili Korisnički generiranom sadržaju; ili (g) na drugi način kršiti ovaj Korisnički ugovor ili Dodatne uvjete.

B. Ograničenje upotrebe sadržaja Također pristajete na to da koristeći Sadržaj (osim vašeg Korisnički generiranog sadržaja koji ne sadrži bilo kakve Mattel licencirane elemente): (a) nećete nadzirati, sakupljati, kopirati ili distribuirati takav Sadržaj (osim ako nije rezultat potrage standardne tražilice ili aktivnosti ili upotrebe standardnog internetskog preglednika) na Internetskoj stranici koristeći robot, rover, „bot“, spider, scraper, crawler, špijunski program, uređaj, pogon, program, alat za ekstrakciju ili bilo koji automatski uređaj, program ili manualni proces bilo koje vrste; (b) nećete formulirati ili koristiti tehnike za formuliranje kako biste uklopili bilo kakav Sadržaj (uključujući slike, tekstove ili izgled stranice); (c) ostaviti ćete netaknute sve zaštitne znakove, autorska prava i obavijesti o intelektualnom vlasništvu u Sadržaju; (d) nećete koristiti takav Sadržaj na način koji sugerira neovlaštenu povezanost s bilo kojim našim proizvodom ili proizvodom naših pružatelja licenci, kao i uslugama ili brendovima; (e) nećete napraviti nikakve izmjene takvog Sadržaja (osim u dopuštenoj mjeri, ako je primjenjivo); (f) nećete mijenjati, reproducirati, arhivirati, prodavati, iznajmljivati, unajmljivati, razmjenjivati, stvarati izvedene uratke, objavljivati putem fizičke kopije ili elektronskim putem, javno izvoditi, prikazivati, distribuirati, emitirati, prenositi, prosljeđivati bilo kojoj trećoj strani ili bilo kojim internetskim stranicama trećih strana, ili na druge načine koristiti ili iskorištavati takav Sadržaj na bilo koji način i u bilo koju svrhu osim ako je to posebno dozvoljeno ovim Korisničkim ugovorom ili bilo kojim Dodatnim uvjetima ili uz unaprijed izdanu pisanu dozvolu službenika Mattela ili, u slučaju Sadržaja čiji je vlasnik pružatelj licence, vlasnika Sadržaja; ili (g) nećete umetnuti bilo kakav kod ili proizvod u svrhu manipuliranja takvim Sadržajem na bilo koji način koji negativno utječe na bilo koje iskustvo korisnika.

C. Dostupnost Internetske stranice i Sadržaja. Mattel može trenutno obustaviti ili prekinuti dostupnost Internetske stranice i Sadržaja (uključujući i svih elemenata i njihovih mogućnosti) iz bilo kojeg razloga, po Mattelovom vlastitom nahođenju i bez prethodne najave ili odgovornosti (osim kako je navedeno u poglavlju 9 ispod ili Dodatnim uvjetima).

D. Ograđivanje od svih prava koja nisu odobrena na Sadržaj i Internetsku stranicu. Ovaj Korisnički ugovor i bilo koji Dodatni uvjeti uključuju samo uska, ograničena prava na Sadržaj i korištenje i pristup Internetskoj stranici. Nijedno pravo ili dozvola ne mogu se tumačiti u smislu bilo koje pravne teorije, doslovno, kao prepreku iznošenja zahtjeva ili na bilo koji drugi način. Sva prava koja vam nisu izričito dodijeljena zadržana su od strane Mattela, njegovih pružatelja licenci i ostalih trećih strana. Bilo kakvo neovlašteno korištenje Sadržaja ili Internetske stranice u bilo koje svrhe je zabranjeno.

 


4. Služba za korisnike.

 1. Mattel neće odgovarati na upite potrošaća ili bilo kakve slične upite poslane na adrese u poglavlju 5 ispod. Ukoliko imate bilo kakva pitanja za Službu za korisnike u vezi naših proizvoda i usluga, onda kao izvor informacija molimo koristite našu Internetsku stranicu i sljedeće adrese:
 2. Mattel brendovi i Fisher-Price brendovi:http://service.mattel.com/us/
 3. Fisher-Price online trgovina:https://service.mattel.com/us/intl.aspx#countryCode=HR
 4. American Girl brendovi: https://www.americangirl.com/webapp/wcs/stores/servlet/MattelAGContactUsContentView?catalogId=10601&langId=-1&storeId=10651
 5. Distributer za Hrvatsku Orbico d.o.o., Koturaška 69, Zagreb +385 1 3444 800.


5. Postupak pri navodnom kršenju autorskih prava.

DMCA obavijest Mattel će reagirati na odgovarajući način na obavijesti o navodnom kršenju autorskih prava koje su u skladu s američkim zakonom Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), kako je navedeno ispod. Ako ste vlasnik autorskih prava na rad (ili predstavljate vlasnika takvih prava) i vjerujete da su ista (vaša ili vlasnikova) narušena neprimjerenim objavama ili distribucijom s ili putem ove Internetske stranice, tada nam pošaljite pisanu obavijest koja sadrži sve navedeno:

 • i. dopis s naslovom : "DMCA Copyright Infringement Notice" (DMCA obavijest o povredi autorskih prava);
 • ii. opis djela s autorskim pravom za kojeg tvrdite da je povrijeđeno ili, ako se u istom dopisu navodi nekoliko djela, reprezentativan popis tih djela;
 • iii. opis gdje se nalazi materijal koji krši autorska prava ili čija se autorska prava krše koji je dostatan kako bismo ga pronašli (molimo uključite URL internetske stranice na kojoj se materijal pojavljuje);
 • iv. svoje puno ime, adresu, broj telefona i adresu elektronske pošte;
 • v. vašu izjavu kako imate razloga vjerovati da se dotični materijal upotrebljava na sporan način bez odobrenja vlasnika, njegovog zastupnika ili zakona;
 • vi. vašu izjavu, sastavljenu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da su svi podaci u obavijesti točni i da ste vi vlasnik autorskih prava (ili ako niste vlasnik, onda izjava mora navoditi da ste ovlašteni postupati u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povrijeđeno); i
 • vii. vaš fizički potpis ili, ukoliko se šalje elektronskom poštom (a ne putem fizičkog dokumenta ili digitalnog dokumenta u prilogu elektronske pošte), vaše ime u formi elektronskog potpisa (vaše ime i prezime i “//s//”).• Mattel će odgovarati isključivo na DMCA obavijesti koje će primiti poštom, elektronskom poštom ili telefaksom na dolje navedene adrese:


 Poštom :

        Mattel, Inc.
        333 Continental Boulevard
        El Segundo, California 90245-5012
        Attention: Vice President, Intellectual Property

 Elektronskom poštom :    

        InfringementNotice@Mattel.com

 Telefaksom :    

        310.252.2567

 • o Često je teško odrediti jesu li vaša autorska prava uistinu prekršena. Mattel može odlučiti ne reagirati na DMCA obavijesti koje savršeno ne udovoljavaju svim gore navedenim zahtjevima, a isto tako Mattel može odlučiti maknuti navodno sporni materijal na kojeg mu se skrene pažnja putem obavijesti koje se u potpunosti ne podudaraju s DMCA.

 • o Moramo napomenuti da DMCA smatra kako svaka osoba koja svjesno lažno svjedoči kako neki materijal ili aktivnost krše autorska prava podliježe kaznenoj odgovornosti.

 • o Informaciju koju ste nam poslali u svojoj obavijesti možemo proslijediti osobi za koju se tvrdi da krši autorsko pravo. Ta osoba može odlučiti poslati DMCA žalbu.

 • o Bez ograničavanja Mattelovih ostalih prava, Mattel može, u određenim okolnostima, višestrukim prekršiteljima ukinuti pristup Internetskoj stranici i svim ostalim internetskim stranicama čiji je vlasnik ili kojima upravlja Mattel.

 • DMCA žalba. Ukoliko je pristup radu koji ste poslali na Internetskoj stranici onemogućen ili je uklonjen kao rezultat DMCA obavijesti, a vi smatrate da je navedeno rezultat pogreške ili pogrešne identifikacije, onda nam možete poslati DMCA žalbu na gore navedene adrese. Vaša DMCA žalba mora sadržavati sljedeće informacije:

  . dopis s naslovom: "DMCA Counter-Notification" (DMCA žalba);
 • i. opis materijala koji je maknut ili mu je ukinut pristup i lokaciju gdje se materijal nalazio prije no što je uklonjen ili mu je ukinut pristup (molimo pošaljite nam URL internetske stranice s koje je materijal uklonjen ili mu je ukinut pristup);

 • ii. izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da imate razloga vjerovati kako je materijal uklonjen ili mu je onemogućen pristup zbog greške ili pogrešne identifikacije;

 • iii. vaše puno ime i prezime, adresu, telefonski broj, adresu elektronske pošte i korisničko ime vezano uz vaš račun;

 • iv. izjavu u kojoj pristajete na nadležnost suda ovisno o mjestu vašeg boravka (ako je mjesto boravka izvan granica S.A.D., nadležan je Centralni okružni sud u Kaliforniji - United States District Court for the Central District of California), te da ćete prihvatiti sudski spor od osobe koja nam je poslala DMCA obavijest ili njenog zastupnika; i

 • v. vaš fizički potpis ili, ukoliko se šalje elektronskom poštom (a ne putem fizičkog dokumenta ili digitalnog dokumenta u prilogu elektronske pošte), vaše ime u formi elektronskog potpisa (vaše ime i prezime i “//s//”).

 • o Moramo napomenuti da DMCA smatra kako svaka osoba koja svjesno lažno svjedoči kako je neki materijal uklonjen ili mu je onemogućen pristup zbog greške ili pogrešne identifikacije podliježe kaznenoj odgovornosti.

 • o Ako zaprimimo DMCA žalbu, možemo vratiti materijal koji smo uklonili (ili mu ponovno omogućiti pristup) u periodu od najmanje 10 i najviše 14 radnih dana po primitku DMCA žalbe. Međutim, nećemo to učiniti ako smo na gore navedene adrese primili obavijest da je osoba koja nam je poslala DMCA obavijest o povredi autorskih prava pokrenula sudski postupak i traži zabranu korištenja materijala na Internetskoj stranici. Budite također svjesni da vašu DMCA žalbu možemo proslijediti osobi koja nam je poslala DMCA obavijest o povredi autorskih prava.

 


6. Postupak pri navodnom kršenju prava na ostalo intelektualno vlasništvo

Ukoliko ste vlasnik intelektualnog vlasništva koje ne spada pod autorsko pravo i vjerujete da je vaše intelektualno vlasništvo povrijeđeno neprimjerenom objavom ili distribucijom putem Internetske stranice, tada nam možete poslati pisanu obavijest na jednu od adresa ranije navedenih u poglavlju 5. Obavijest mora sadržavati sve od dolje navedenog:

 • a. dopis s naslovom: „Obavijest o povredi prava na intelektualno vlasništvo“ (“Intellectual Property Infringement Notice“);
 • b. opis intelektualnog vlasništva za koje tvrdite da je povrijeđeno;
 • c. opis mjesta gdje se nalazi materijal za kojeg tvrdite da krši pravo na intelektualno vlasništvo ili čije se pravo krši i koji je dostatan kako bismo ga pronašli (molimo uključite URL internetske stranice na kojoj se materijal pojavljuje);
 • d. svoje puno ime, adresu, broj telefona i adresu elektronske pošte;
 • e. vašu izjavu kako imate razloga vjerovati da se dotični materijal upotrebljava na sporan način bez odobrenja vlasnika, njegovog zastupnika ili zakona;
 • f. vašu izjavu, sastavljenu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da su svi podaci u obavijesti točni i da ste vi vlasnik intelektualnog vlasništva o kojem se radi (ili ako niste vlasnik, onda izjava mora navoditi da ste ovlašteni postupati u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povrijeđeno); i
 • g. vaš fizički potpis ili, ukoliko se šalje elektronskom poštom (a ne putem fizičkog dokumenta ili digitalnog dokumenta u prilogu elektronske pošte), vaše ime u formi elektronskog potpisa (vaše ime i prezime i “//s//”).

• Na navedene obavijesti odgovarati ćemo po vlastitom nahođenju. Svaki korisnik Internetske stranice koji ne odgovori Mattelu vezano za bilo koju takvu obavijest na zadovoljavajući način podliježe obustavi ili prekidu. Informacije koje nam pošaljete možemo proslijediti osobi koja nam je poslala materijal koji navodno krši prava intelektualnog vlasništva.

 


7. Zabrana neželjenih ideja i materijala; Bez povjerljivog ili posebnog odnosa s Mattelom

 • Kao najveći svjetski proizvođać igračaka, Mattel zapošljava veliki broj dizajnera radi razvoja novih ideja i, svake godine, Mattel naručuje i prima tisuće ideja za proizvode od profesionalnih izumitelja s kojima je u poslovnom odnosu.
 • Zbog toga u svojim komunikacijama s Mattelom molimo imajte na umu da Mattel ne prima niti uzima u razmatranje bilo koju nepoželjnu ideju ili materijale za proizvode ili usluge, pa čak ni za poboljšanje proizvoda ili usluga, kao što su prijedlozi, koncepti, izumi, ili dizajn za igračke, igrice, videoigrice, knjige, skripte, scenarije, filmove, televizijske emisije, kazališne predstave, glazbene produkcije, ili internetske epizode (zajedničkim imenom „Samoinicijativne ideje i materijali“). Zato ne šaljite Mattelu (čak ni u sklopu svog Korisnički generiranog sadržaja koji možemo zahtijevati), u bilo kojem obliku i na bilo koji način, bilo kakve Samoinicijativne ideje i materijale. Sve Samoinicijativne ideje i materijale koje postavite na Internetsku stranicu ili nam ih pošaljete tretirati će se kao Korisnički generirani sadržaj i dajte nam dozvolu da s njim postupamo na način opisan gore.
 • Osim ako nije drugačije naglašeno u Polici privatnosti ili nekom od Dodatnih uvjeta, vaš odnos s Mattelom nije povjerljiv, fiducijarni ili na bilo koji način poseban i vaše Samoinicijativne ideje i materijali, kao i sve ostalo što ste postavili (kao bilo kakva pitanja, komentari, odgovori, korespodencija, postovi i slično) smatrati će se javnim i nevlasničkim Korisnički generiranim sadržajem – bez obzira na to označite li navedeno kao „povjerljivo“, „vlasništvo“ ili slično tome. Mattel ne preuzima nikakvu odgovornost, obavezu ili slično za primitak ili neprimitak bilo čega navedenog. Dakle, vaša odluka da podnesete Mattelu bilo kakve Samoinicijativne ideje i materijale ne dovodi Mattel u poziciju drugačiju od one koju imaju pripadnici javnosti s poštovanjem prema vašim Samoinicijativnim idejama i materijalima.
 • Mattel smatra da su mnogi podnesci koje prima, uključujući i one koji dolaze od profesionalnih izumitelja, već u javnoj domeni; ili su isti ili izrazito slični razvijenim proizvodima ili proizvodima u razvitku od strane našeg vlastitog osoblja, ili, iz mnogih drugih razloga nisu novi niti jedinstveni. Dakle, ako nam šaljete bilo što od vaših Samoinicijativnih ideja i materijala unatoč našem zahtjevu da to ne činite, vjerojatno su identični ili izrazito slični idejama, konceptima i materijalima koji su u prošlosti već razvijeni od strane našeg osoblja ili nam podneseni od drugih. Jednako se tako u budućnosti možemo, bez ikakve veze s bilo kojim vašim Samoinicijativnim idejama i materijalima, razvijati iz drugih ideja, koncepata i materijala koji su identični ili izrazito slični vašim Samoinicijativnim idejama i materijalima.
 • Mattelov primitak vaših Samoinicijativnih ideja i materijala ne znači da Mattel priznaje njihovu inovativnost, originalnost ili da im daje prioritet, te također ne umanjuje Mattelovo osporavanje postojećih ili budućih prava na intelektualno vlasništo vezano uz vaše Samoinicijativne ideje i materijale.

 


8. Otvaranje i zatvaranje računa.

 • Kako bi pristupili ili koristili neke (ili potencijalno sve) mogućnosti Internetske stranice, možete postati registrirani korisnik Internetske stranice (ili njenog dijela). Ovisno o vašoj dobi, registracija može zahtijevati pristanak roditelja. Praksa Internetske stranice vezana uz prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka prikazana je u Polici privatnosti. Vaša odluka da nam pružite ove podatke je potpuno dobrovoljna i po izboru; ipak, ukoliko ih odlučite ne pružiti, možda nećete imati pristup određenom Sadržaju ili Zajednici ili učestvovati u nekim aktivnostima na Internetskoj stranici.

 • Ukoliko se registrirate za bilo koju mogućnost koja zahtijeva lozinku i/ili korisničko ime, tada sami odabirete lozinku prilikom registracije (ili vam mi možemo poslati nasumično generiranu početnu lozinku putem elektronske pošte) i pristajete da:

 • a) Nećete koristiti korisničko ime (ili adresu elektronske pošte) koje se već koristi od neke druge osobe, može oponašati drugu osobu, pripada drugoj osobi, krši prava intelektualnog vlasništva ili druga prava bilo koje osobe ili subjekta, ili je uvredljivo. Mi možemo odbiti korištenje bilo koje lozinke, korisničkog imena ili adrese elektronske pošte iz bilo kojeg razloga po vlastitom nahođenju.

 • b) Podaci o sebi koje nam pružate pri registraciji moraju biti točni, važeći i potpuni, te ako je dopušteno, trebate ih konstantno održavati i ažurirati kako bi nastavili biti točni, važeći i potpuni za svo vrijeme korištenja mogućnosti na koju se registracija odnosi.

 • c) Za sve aktivnosti koje se odvijaju preko vašeg računa, pod vašom lozinkom i korisničkim imenom odgovorni ste isključivo vi, bilo da aktivnost odobravate ili ne (osim u slučaju da je netko pristupio našem sustavu bez da je koristio vaše korisničko ime i lozinku).

 • d) Isljučivo ste vi odgovorni za održavanje tajnosti vaše lozinke i ograničavanja pristupa vašem internetskom uređaju, tako da nitko drugi ne može pristupiti bilo kojem zaštićenom dijelu Internetske stranice koristeći vaše korisničko ime i lozinku. Odmah ćete nas obavijestiti o svakom neovlaštenom korištenju vašeg računa, lozinke, korisničkog imena ili o bilo kakvoj drugoj povredi sigurnosti. (Vidi poglavlje 4 gore). Nećete prodati, prenijeti ili dodijeliti svoj račun ili bilo kakva prava vezana uz njega.

 • Mi nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu (bilo koje vrste i po bilo kojoj pravnoj osnovi), nanesenu vama ili bilo kojoj trećoj strani, proizašlu iz vaše nesposobnosti ili neuspjeha, iz bilo kojeg razloga, da se pridržavate bilo koje od navedenih obaveza.

 • Ukoliko postoji neka informacija koju ste nam pružili, ili imamo opravdani razlog za sumnju da je bilo koja informacija koju ste nam pružili lažna, netočna, zastarjela, nepotpuna ili krši ovaj Korisnički ugovor, bilo koji Dodatni uvjet ili bilo koji pravni uvjet ili zakon, tada možemo obustaviti ili ukinuti vaš račun. Također zadržavamo općenito i širokospektralno pravo na ukidanje ili obustavu vašeg računa, ili uskraćivanje pristupa na njega ili pogodnosti vezane uz njega na bilo koji drugi način – sve prema vlastitom nahođenju, iz bilo kojeg razloga i bez prethodne najave ili obaveze (osim kako je navedeno u poglavlju 9 ispod ili u bilo kojem Dodatnom uvjetu).

 


9. Pristup Internetskoj stranici; Naknade; Registracija; Korištenje pretplata; Virtualna dobra i usluge; Nenovčana vrijednost ili dobit; Zabranjeni transferi.

A. Pravo na naplatu ili zahtjev za registracijom; Pristup i naknade koje se odnose na vaš Internetski uređaj. Mattel zadržava pravo, prema obavijesti s obrazloženjem, na: (i) naplatu pristupa Internetskoj stranici ili nekim njenim dijelovima, naplatu pristupa premijskim funkcijama ili Sadržaju na Internetskoj stranici ili nekim njenim dijelovima, ili zahtjev za besplatnu pretplatu ili registraciju računa za pristup Internetskoj stranici ili nekim njenim dijelovima („Korištenje pretplate“); (ii) promjenu Uvjeta korištenja Internetske stranice ili nekih njenih dijelova; i (iii) ograničenje pristupa Internetskoj stranici ili nekim njenim dijelovima, u potpunosti ili djelimično, koje Mattel može nametnuti na temelju bilo kojih zakonskih odredbi (npr. geografski ili demografski bazirana ograničenja). Dužni ste nabavljati i održavati, na svoj vlastiti trošak, sve Internetske uređaje i ostalu opremu i programe, kao i sve internetske, mobilne i ostale usluge potrebne za vaš pristup Internetskoj stranici i njeno korištenje.

B. Korisnička pretplata; Virtualna dobra i usluge.

 1. i. Pravo na izmjenu, revalorizaciju ili izradu besplatne Korisničke pretplate. Mattel može mijenjati, revalorizirati ili pružati besplatnu Korisničku pretplatu po svom vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti ili odgovornosti. Osim ako nije drugačije navedeno u bilo kojem Dodatnom uvjetu, u slučaju da Mattel ukine ili izmijeni Internetsku stranicu ili neki njen dio ili sadržaj ili mogućnosti vezane uz Korisničku pretplatu na način koji bitno umanjuje vrijednost vaše Korisničke pretplate, a u tim će vam slučajevima Mattel po svom vlastitom nahođenju ponuditi sljedeće: (a) pro rata povrat vaše neiskorištene Korisničke pretplate koji odgovara vrijednosti smanjenih mogućnosti ili dijela ukinute ili izmijenjene Internetske stranice; ili (b) on-line kredit koji odgovara vrijednosti ukinutih mogućnosti ili dijela ukinute ili izmjenjene Internetske stranice za budući povrat. Procjenu vrijednosti pro rata povrata ili kredita izvodi Mattel u dobroj namjeri i poslovnoj prosudbi i njegova je odluka konačna. Odredba o pro rata povratu ili kreditu biti će vaš jedini i isključivi pravni lijek u vezi s poštovanjem Mattelovog prava ukidanja ili izmjene Internetske stranice ili njenog dijela na način da umanjuje vrijednost vaše Korisničke pretplate.
 2. ii. Pravo na izmjenu, revalorizaciju ili pružanje besplatnih Virtualnih dobara i usluga; Kupljena Virtualna ponuda može biti prije otkupljena. Mattel vam može ponuditi priliku za kupnju ili korištenje virtualne valute, kredita, bodova, virtualnih usluga ili virtualnih predmeta („Virtualna dobra i usluge“). Mattel može mijenjati, revalorizirati ili pružati besplatno Virtualna dobra i usluge po svom vlastitom nahođenju, a takve izmjene mogu učiniti Virtualna dobra i usluge više ili manje uobičajenima, vrijednima, učinkovitima ili funkcionalnima. Virtualni bodovi, krediti ili valuta („Virtualna ponuda“) na vašem računu, a koja je kupljena pravim novcem, može biti otkupljena prije nego Virtualna ponuda na vašem računu koja nije kupljena (tj. ona koja je zarađena kroz igru), bez obzira na to kada je Virtualna ponuda nabavljena.
  1. Ako raspolažete odgovarajućom Korisničkom pretplatom. Ako raspolažete odgovarajućom Korisničkom pretplatom, tada je vaše korištenje Virtualnih dobara i usluga ograničeno na vijek trajanja vaše Korisničke pretplate, podložno svakoj ranijoj izmjeni ili ukidanju Internetske stranice, vašeg računa ili Korisničke pretplate kako je navedeno u poglavljima 8 i 9.
  2. Ukoliko nemate odgovarajuću Korisničku pretplatu. Ukoliko nemate odgovarajuću Korisničku pretplatu, tada se preporučuje da svoja Virtualna dobra i usluge iskoristite što prije – jer Mattel ne jamči nastavak dostupnosti takvih Virtualnih dobara i usluga. Dostupnost takvih Virtualnih dobara i usluga ovisi o Mattelovim pravima na ukidanje Internetske stranice ili vašeg računa, kao što je navedeno u poglavljima 8 i 9, bez bilo kakve naknade za bilo koja neiskorištena Virtualna dobra i usluge.
 3. iii. Ukidanje ili izmjena Korisničke pretplate i Virtualnih dobara i usluga. Osim kako je navedeno u bilo kojem Dodatnom uvjetu (kao što su bilo kakva pravila o povratu koja su primjenjiva na pretplatičke usluge) ili u poglavlju 9(B)(i) iznad, a koje se odnosi na Korisničku pretplatu, ako Mattel izmijeni, suspendira ili ukine bilo koje korištenje Korisničke pretplate ili Virtualnih dobara i usluga, tada gubite izmijenjeno, suspendirano ili ukinuto korištenje Korisničke pretplate ili Virtualnih dobara i usluga. Jednako tako, osim kako je navedeno u poglavlju 9(B)(i), bilo kojem od Dodatnih uvjeta ili u slučajevima kada je propisano zakonom, Mattel nije odgovoran za popravak ili zamjenu vaše Korisničke pretplate ili Virtualnih dobara i usluga, ili pružanje bilo kakvog kredita ili povrata ili bilo kakve druge sume u slučaju da: (a) Mattel izmijeni, suspendira ili ukine bilo koje korištenje Korisničke pretplate ili Virtualnih dobara i usluga; ili (b) dođe do gubitka ili štete zbog pogreške na Internetskoj stranici, ili iz bilo kojeg drugog razloga. U skladu sa svojim pravom na ukidanje računa navedenog u poglavlju 8 gore, Mattel zadržava pravo ukidanja korištenja Korisničke pretplate i Virtualnih dobara i usluga iz bilo kojeg razloga, trenutno i po svom vlastitom nahođenju bez prethodne najave ili odgovornosti. U tom slučaju nećete imati pravo na pro rata povrat ili kredit.

C. Nenovčana vrijednost; Ograničeno pravo korištenja; Bez imovinskog, ekonomskog ili vlasničkog interesa. Osim kako je navedeno u eventualnim Dodatnim uvjetima ili poglavlju 9(B)(i) iznad vezano uz Korisničku pretplatu, kupovina Virtualnih dobara i usluga je konačna, nepovratna, nema novčanu vrijednost (tj. nisu gotovinski ili slično), te su kupljeni samo na ograničeno, neisključivo, opozivo, nedodjeljivo, osobno i neprenosivo pravo na korištenje, čak i ako dolazi u ograničenoj vremenskoj formi (npr. mjesečna pretplata). Bez obzira na ugovor s Mattelom koji vam pruža diskrecijsko pravo pro rata povrata ili kredita u određenim uvjetima, nemate imovinsko, intelektualno, vlasničko, ekonomsko ili monetarno pravo na svoju Korisničku pretplatu ili Virtualna dobra i usluge i ono ostaje isključivo u vlasništvu Mattela (podliježe samo dozvoli navedenoj u poglavlju 1(C) gore, Korisničkom ugovoru i nekom od Dodatnih uvjeta). Osim kako je ranije navedeno u poglavlju 9, dozvola može biti trenutačno suspendirana ili ukinuta iz bilo kojeg razloga, po Mattelovom vlastitom nahođenju i bez prethodne najave ili odgovornosti.

D. Zabrana transfera. Mattel neće priznati prijenos Korisničke pretplate ili Virtualnih dobara i usluga (uključujući za pravi novac ili drugu vrijednost ili bilo kakvu protuuslugu bilo na ili izvan Internetske stranice). U skladu s navedenim, osim putem Mattelove poklon kartice što će biti naznačeno u Dodatnim uvjetima, ne možete poklanjati, kupovati, razmjenjivati ili trgovati Korisničkom pretplatom ili Virtualnim dobrima i uslugama, ili nuditi kupnju, prodaju, razmjenu, poklanjanje ili trgovanje Korisničkim pretplatama ili Virtualnim dobrima i uslugama. Svaki takav pokušaj prijenosa biti će ništavan.


10. Vaše poveznice na Internetsku stranicu.

Dajemo vam ograničenu, neisključivu, opozivu, nedodjeljivu, osobnu i neprenosivu dozvolu za kreiranje poveznica na Internetsku stranicu, sve dok: (a) poveznice sadrže samo tekst i ne koriste nikakve grafike zaštitnih znakova koje su u vlasništvu ili licencirane Mattelu, (b) poveznice i sadržaj na vašoj internetskoj stranici ne sugeriraju bilo kakvu povezanost s Mattelom ili uzrokuju bilo kakvu drugu zabunu, i (c) poveznice i sadržaj na vašoj internetskoj stranici ne smiju predstavljati Mattel ili njegove proizvode ili usluge na lažan, obmanjujući, pogrdni ili na bilo koji uvredljiv način i ne smiju sadržavati materijale koji nisu primjereni djeci, ili su nezakoniti, uvredljivi, opsceni, nepristojni, seksualno orijentirani, nasilni, prijeteći, uznemirujući ili pogrdni ili ugrožavaju prava bilo koje treće strane ili na bilo koji način nisu poželjni Mattelu. Mattel zadržava pravo obustave ili zabrane postavljanja poveznica na Internetsku stranicu iz bilo kojeg razloga, po vlastitom nahođenju, bez prethodne najave i bez bilo kakve odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani.

 


11. Povezane internetske stranice; Oglašavanje; Poslovanje s trećim stranama.

A. Povezane internetske stranice; Oglašavanje. Internetska stranica može sadržavati poveznice kao dio oglašavanja trećih strana na Internetskoj stranici ili obratno, s ili prema internetskim stranicama trećih strana („Povezane internetske stranice“), uključujući internetske stranice kojima upravlja oglašivač, davatelji licenci, primatelji licenci i određene ostale treće strane koje s Mattelom mogu biti u poslovnom odnosu. Mattel možda nema kontrolu nad sadržajem, radnjama, policama, pravilima ili ostalim elementima Povezanih internetskih stranica i Mattel ne preuzima nikakvu obavezu kontrolirati bilo koju Povezanu internetsku stranicu. Mattel ne prihvaća, odobrava, ili sponzorira bilo koju Povezanu internetsku stranicu, ili sadržaj, oglase, informacije, materijale, proizvode, usluge i ostalo bilo koje treće strane. Mattel se odriče svake odgovornosti u vezi s navedenim. Bilo koje vaše aktivnosti povezane s Povezanim internetskim stranicama podliježu pravilima privatnosti i ostalim policama, uvjetima korištenja i ostalim pravilima koja su izdana od strane operatera istih Povezanih stranica. Mattel se odriče svake odgovornosti u vezi s tim.

B. Poslovanje s trećim stranama. Bilo kakve interakcije, korespondencije, transakcije i ostalo poslovanje koje imate s trećim stranama na ili putem Internetske stranice (uključujući i na ili putem Povezanih internetskih stranica ili oglašavanja) isključivo su između vas i trećih strana (uključujući i pitanja povezana sa sadržajem oglasa trećih strana, plaćanja, dostave dobara, garancija (uključujući i garancije na proizvode), privatnosti i sigurnosti podataka i slično). Mattel se odriče svake odgovornosti u vezi s navedenim.


12. Bežični pristup.

A. Bežične mogućnosti. Internetska stranica može nuditi određene mogućnosti i usluge koje su vam dostupne putem bežičnog Internetskog uređaja. Te mogućnosti i usluge mogu uključivati pristup Internetskoj stranici i postavljanje sadržaja na Internetsku stranicu, primanje poruka s Internetske stranice i preuzimanje aplikacija na vaš bežični Internetski uređaj (zajedničkim nazivom „Bežične mogućnosti“). Standardno slanje poruka, podataka i ostalo može biti naplaćeno od strane vašeg pružatelja usluga. Naknade i pristojbe mogu se pojaviti na vašem računu za bežični pristup ili se odbiti od vaših unaprijed uplaćenih sredstava (pre-paid). Vaš pružatelj usluga može zabraniti ili ograničiti određene Bežične mogućnosti i određene Bežične mogućnosti mogu biti nekompatibilne s vašim pružateljem usluga ili vašim bežičnim Internetskim uređajem. U vezi navedenih pitanja obratite se svom pružatelju usluga.

B. Uvjeti Bežičnih mogućnosti. Slažete se da vam, što se tiće Bežičnih mogućnosti za koje ste registrirani, šaljemo obavijesti na vaš Internetski uređaj u vezi nas ili ostalih suradnika – osim ako otkažete registraciju ili isključite opciju u skladu s bilo kojim postupkom koji smo utvrdili mi ili zakon. Nadalje, možemo sakupljati informacije povezane s vašim korištenjem Bežičnih mogućnosti. Ukoliko ste se putem Internetske stranice registrirali za Bežične mogućnosti, tada ste pristali obavještavati Mattel o bilo kakvoj promjeni svog bežičnog broja (uključujući i broja svog telefona) i ažurirati svoje podatke na Internetskoj stranici kako bi oni bili u skladu s datumom , ili nas obavijestiti kada želite prekinuti vašu registraciju. (Vidi poglavlje 4 gore.)
13. Rješavanje sporova.

Određeni dijelovi ovog 13. poglavlja smatraju se "pismenim sporazumom za arbitražu" na temelju Zakona o arbitraži. Vi i Mattel slažete se da je naša namjera da ovo 13. poglavlje zadovoljava "pisane" zahtjeve zakona o arbitraži.

A. Prvo – Pokušaj rješavanja Sporova i Izvansudske nagodbe. Ukoliko bilo kakva kontroverza, optužba ili zahtjev proizlazi iz ili je vezan uz Internetsku stranicu, Sadržaj, vaš Korisnički generiran sadržaj, vaše Samoinicijativne ideje i materijale, ovaj Korisnički ugovor ili bilo koji od Dodatnih uvjeta (zajedničkim nazivom „Spor“), ili bilo koje Mattelovo stvarno ili navodno intelektualno vlasništvo , ili uz bilo koje Mattelovo stvarno ili navodno pravo na intelektualno vlasništvo ("Izvansudske nagodbe", što obuhvaća i radnje navedene naprijed u odjeljku 13(D) dolje), tada se i vi i mi slažemo da onom drugom pošaljemo pisanu obavijest u kojoj ćemo predočiti razumni opis Spora ili Izvansudske nagodbe, zajedno s prijedlogom rješenja istog. Naša obavijest vama biti će poslana bazirajući se na najnovijim informacije o kontaktu koje ste nam pružili. Ali ukoliko informacije te vrste ne postoje ili su zastarjele, onda nemamo nikakve obaveze prema navedenom u ovom poglavlju 13(a). Vaša obavijest nama mora biti poslana na adresu: Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El Segundo, California, 90245, U.S.A., Attention: General Counsel (Pažnja: Glavni pravni savjetnik). Najkasnije 60 dana od datuma primitka obavijesti od druge strane, vi i Mattel ćete dijalogom pokušati riješiti Spor ili Izvansudsku nagodbu, ali ništa ne obavezuje ni vas ni Mattel na prihvaćanje rješenja koje ne odgovara objema stranama.

B. Forum za alternativno rješavanje sporova

 1. i. Arbitraža
 2. • Ukoliko ne uspijemo riješitiSpor kako je navedeno u poglavlju 13(A) gore unutar 60 dana od primitka obavijesti, tada bilo koja strana može predati Spor na formalnu arbitražu u skladu s ovim poglavljem 13(B). Ukoliko ne uspijemo riješiti Izvansudsku nagodbu kako je navedeno u poglavlju 13(A) gore unutar 60 dana od primitka obavijesti, tada bilo koja strana može predati Izvansudsku nagodbu na formalnu arbitražu jedino u slučaju ako i vi i Mattel, uključujući i glavnog pravnog savjetnika, date svoj pismeni i potpisani pristanak da se predmet preda na arbitražu. U slučaju (i jedino u tom slučaju) da se Izvansudska nagodba preseli na arbitražu, ona se počinje smatrati "Sporom" u ostatku ovog 13(B) poglavlja.
 3. • Nakon isteka važećeg razdoblja od 60 dana i u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa zakonom, Spor će se riješiti isključivo obvezujućom arbitražom u skladu s važečim pravilima trgovačke arbitraže (Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association – „AAA“). Ako Spor nema utvrđenu vrijednost veću od 250.000 $, tada će arbitražu preuzeti i utvrditi jedan neutralan arbitar koji je ujedno i umirovljeni sudac ili odvjetnik s najmanje 15 godina iskustva kao aktivni član odvjetničke komore na području materijalnog prava vezanog uz Spor, koji će upravljati postupkom u skladu s AAA dodatnim postupcima za potrošačke sporove. Ukoliko je utvrđena vrijednost Spora veća od 250.000 $, ili ako Mattel po svom vlastitom nahođenju odluči snositi troškove arbitraže koji prelaze troškove koji se javljaju u procesu s jednim neutralnim arbitrom, onda arbitražu vodi i utvrđuje tročlana komisija u kojoj se nalazi po jedan član odabran od svake strane i jedan član (koji predsjeda komisijom) odabran od strane ranije navedenih članova ili ga bira AAA u skladu s važečim pravilima trgovačke arbitraže. Arbitar ili arbitražna komisija će, kao što može biti slučaj, primjenjujući važeće zakone i odredbe ovog Korisničkog ugovora i svih Dodatnih uvjeta, riješiti Spor u skladu s važećim zakonima i utvrđenim činjenicama i ni na koji drugi način, te odrediti pravne mjere. Ukoliko i vi i Mattel ne pristajete na arbitražu što se tiće Izvansudske nagodbe, kako je navedeno gore u prethodnom stavku ovog poglavlja 13(B)(i), onda se ovaj stavak i ostatak poglavlja 13(B) ne mogu primjeniti na Izvansudsku nagodbu.
 4. • Ako stranka pravilno podnese Spor za formalnu arbitražu na AAA i AAA ne želi ili ne može zakazati ročište unutar 60 dana od podnošenja „zahtjeva za arbitražu“, onda svaka od strana može odabrati arbitražu kojom će upravljati Pravosudna arbitraža i Služba za mirenje (Judicial Arbitration and Mediation Services Inc.) („JAMS“) koristeći JAMSova efikasna arbitražna pravila i procedure, ili bilo koja druga arbitražna služba na koju pismeno pristanete i vi i Mattel. Područje materijalnog prava određuje broj arbitara kojima se spor dodjeljuje na temelju praga od 250.000 $, kako je navedeno u poglavlju gore za AAA arbitražu, a što će se također primjenjivati u slučaju bilo kakve takve arbitraže pod JAMSom ili drugim arbitražnim uredom.
 5. • AAA i JAMS procedure, pravila i informacije o naknadama možete provjeriti na sljedećim adresama:

 6. AAA:

  800.778.7879

  http://www.adr.org/

 7. JAMS:

  949.224.1810

  http://www.jamsadr.com

 8. ii.Priroda, ograničenja i lokacije alternativnog načina rješavanja sporova. Na arbitraži, baš kao i na sudu, arbitar mora poštovati uvjete ovog Korisničkog ugovora (i svih Dodatnih uvjeta) i može dobitničkoj strani dodijeliti odštetu i ostale pravne lijekove (uključujući i naknadu troškova odvjetnika). Ipak, NA ARBITRAŽI (A) NE POSTOJI SUDAC NI POROTA, (B) ARBITRAŽNI POSTUPCI I NJEN ISHOD PODLIJEŽU ODREĐENOJ PRIVATNOSTI I (C) SUDSKA KONTROLA ARBITAŽNOG ISHODA JE OGRANIČENA. Sve strane u arbitražnom postupku imaju pravo, na svoj vlastiti trošak, da ih zastupa odvjetnik ili neki drugi zastupnik po njihovom izboru. Ukoliko je potrebno osobno arbitražno saslušanje, tada će se ono provoditi u „metropolitanskom statističkom području“ (kako je definirao američki ured za popis stanovništva) na kojem ste imali prebivalište u vrijeme kada je Spor predan na arbitražu. Vi i Mattel platiti ćete administrativne i arbitražne pristojbe i ostale troškove u skladu s važećim arbitražnim pravilima; ali ako važeća arbitražna pravila ili zakoni zahtijevaju da Mattel plati veći dio ili sve navedene naknade i troškove u svrhu toga da bi ovo 13. poglavlje bilo na snazi, tada Mattel ima pravo odabira plaćanja naknada i troškova i nastavi s arbitražom. Dokazi će biti odobreni u skladu s važečim arbitražnim pravilima. Odluka arbitra mora se sastojati od pismene izjave u kojoj se redom navode zahtjevi u Sporu, te mora davati izjavu o osnovnim nalazima i zaključcima na kojima se temelji konačna odluka i pravni lijek (ukoliko postoji). Presuda o arbitražnoj odluci i pravnom lijeku (ako postoji) može se upisati na bilo kojem sudu koji ima nadležnost nad strankama u skladu s Člankom 9 Federalnog zakona o arbitraži (Section 9 of the Federal Arbitration Act).

C. Ograničeno vrijeme za zahtjev. PREMA ZAKONSKI PROPISANOM MAKSIMALNOM VREMENU, AKO VI ILI MI ŽELIMO POKRENUTI SPOR (ALI NE IZVANSUDSKU NAGODBU) PROTIV ONOG DRUGOG, TADA MI ILI VI MORAMO POKRENUTI PARNICU (DOSTAVLJANJEM PISANE OBAVIJESTI KAKO JE NAVEDENO RANIJE U POGLAVLJU 13(A) GORE) UNUTAR GODINU DANA OD KADA JE POTREBA ZA SPOROM NASTALA – ILI ĆE TO BITI ZAUVIJEK ONEMOGUĆENO.

D. Zabrana djelovanja. Prethodne odredbe navedene u ovom poglavlju 13 neće biti primjenjive na bilo kakvu pravnu akciju kojom Mattel traži zabranu djelovanja ili bilo kakvu sličnu pravnu pomoć povezanu s bilo kakvim gubitkom, troškom ili pretrpljenom štetom (ili bilo kakvim potencijalnim gubitkom, troškom ili štetom) vezano za Internetsku stranicu, bilo koji Sadržaj, vaš Korisnički generirani sadržaj ili Samoinicijativne ideje i materijale i/ili Mattelova prava intelektualnog vlasništva (uključujući i one za koje Mattel tvrdi da mogu biti predmet spora), Mattelovih djelovanja i/ili Mattelovih proizvoda ili usluga.

E. Sitni sporovi su isključeni iz zahtjeva za arbitražu. Bez obzira na gore navedeno, obje strane mogu predati zahtjev za Spor (ne Izvansudsku nagodbu) na lokalni sud.

F. Bez grupnih akcija. Sporovi će se arbitrirati isključivo na individualnoj osnovi i neće biti ujedinjavani s bilo kojim drugim arbitražama ili postupcima koji uključuju bilo kakva potraživanja ili polemike bilo koje druge stranke. Ali ako, iz bilo kojeg razloga, bilo koji nadležni sud ili bilo koji arbitar izabran na temelju poglavlja 13(B)(i) gore smatra da je ovo ograničenje nerazumno ili neprovedivo, tada se naš sporazum iz poglavlja 13(B) iznad neće primjenjivati i Spor mora biti doveden isljučivo na sud u skladu s poglavljem 13(G) dolje.

G. Savezni i državni sudovi u Los Angelesu. Osim u području koje zahtijeva arbitražu opisano u poglavlju 13(B) gore i osim na izvršenje bilo koje arbitražne odluke ili naknade , bilo koje radnje ili postupci u vezi s bilo kojim Sporom ili Izvansudskom nagodbom mogu se pokrenuti isključivo na saveznom ili državnom sudu u Los Angelesu, Kalifornija. U skladu s navedenim, vi i Mattel ste suglasni na isključivu nadležnost i sjedište tih sudova za navedena pitanja.
14. Odricanje od odgovornosti i jamstva.

 • VAŠ PRISTUP I KORIŠTENJE INTERNETSKE STRANICE ISKLJUČIVO JE NA VAŠU OSOBNU ODGOVORNOST.
 • OVA JE STRANICA DOSTUPNA NA „KAKO JE“, „KAKO JE DOSTUPNO“ I „SA SVIM NEDOSTACIMA“ OSNOVI. Stoga, u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri, Mattel Inc. i njegove podružnice, svaki od njihovih poštovanih zaposlenika, direktora, članova, menadžera, dioničara, agenata, dobavljača, pružatelja linence, uživatelja licence, izvođača, kupaca, nasljednika (zajedničkim imenom „Mattelove stranke“) ovim se putem odriču i ne daju nikakve izjave, jamstva, odobrenja ili obećanja, bilo na direktan ili na indirektan način, vezano za:
 • a. Internetsku stranicu (uključujući Sadržaj i Korisnički generirani sadržaj);
 • b. funkcije, mogućnosti ili bilo koje druge elemente na Internetskoj stranici ili dostupne putem nje;
 • c. bilo koje proizvode, usluge ili upute na internetskoj stranici ili dostupne putem nje (osim posebnih garancija navedenih u Dodatnim uvjetima Mattelove stranke koja je ujedno i proizvođač proizvoda koji ste kupili od nas);
 • d. sigurnost vezanu za prijenos vašeg Korisnički generiranog sadržaja Mattelu ili putem Internetske stranice;
 • e. stanje je li Internetska stranica, ili njeni serveri, slobodna od štetnih komponenti (uključujući viruse, trojance i ostale tehnologije koje bi mogle štetno utjecati na vaš internetski uređaj);
 • f. činjenicu jesu li podaci (uključujući sve upute) na Internetskoj stranici točni, potpuni, ispravni, adekvatni, korisni, novi ili pouzdani;
 • g. postojanje nedostataka na Internetskoj stranici i njihovo popravljanje; i
 • h. vaše korištenje Internetske stranice u skladu sa zakonom bilo kojeg zakonodavnog sustava.
 • OSIM BILO KAKVIH SPECIFIČNIH JAMSTAVA KOJA SU NAVEDENA U DODATNIM UVJETIMA I KOJE DAJE MATTELOVA STRANKA KOJA JE UJEDNO I PROIZVOĐAČ PROIZVODA I KOJA DOLAZE ZAJEDNO S PROIZVODOM KOJI STE OD NAS KUPILI, MATTELOVE STRANKE SE OVIME ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZRAVNIH ILI NEIZRAVNIH, UKLJUČUJUĆI I JAMSTVA PRODAJE, PODOBNOSTI PROIZVODA ZA ODREĐENU NAMJENU, NEPOVREDIVOSTI ILI PRONEVJERE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA TREĆE STRANE, NAZIVA, NARUDŽBI, TRGOVINE, NESMETANOG UŽIVANJA, INTEGRACIJE SUSTAVA I SLOBODE OD RAČUNALNIH VIRUSA.
 • Neka pravna ograničenja ne dopuštaju odricanje od prešutnih ili ostalih jamstava tako da gore navedena odricanja možda nisu primjenjiva na područjima takvih jurisdikcija i njihovih važećih zakona.
15. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI MATTELOVIH STRANAKA.

 • NI POD KOJIM UVJETIMA NIJEDNA MATTELOVA STRANKA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE, uključujući osobne ozljede ili smrt ili bilo kakvu direktnu, indirektnu, materijalnu, primjernu, posebnu, kaznenu, slučajnu ili posljedičnu štetu ili gubitak koji su direktno ili indirektno vezani uz:
 • a. Internetsku stranicu (uključujući Sadržaj i Korisnički generirani sadržaj);
 • b. vaše korištenje ili nemogućnost korištenja Internetske stranice, ili rad Internetske stranice;
 • c. bilo kakvu radnju u vezi s istragom Mattelovih stranaka ili zakonskih tijela u vezi vašeg korištenja Internetske stranice;
 • d. bilo kakvu radnju poduzetu u vezi s vlasnicima autorskih prva ili prava na intelektualno vlasništvo ili ostalih prava;
 • e. bilo kakve greške ili propuste u tehničkim operacijama na Internetskoj stranici; ili
 • f. bilo kakve štete na bilo kojem korisnikovom računalu, hardveru, programima, modemu ili ostaloj opremi ili tehnologiji, uključujući i štetu nastalu bilo kakvom povredom sigurnosti ili od bilo kakvih virusa, bugova, kvarova, grešaka, propusta, prekida, defekata, kašnjenja u radu ili prijenosu, povezanosti računala ili mrežnih grešaka ili bilo kakvom drugom tehničkom ili sličnom neispravnošću, uključujući gubitke ili oštećenja u obliku gubitka profita, gubitka dobara, gubitka podataka, prestanka rada, točnosti rezultata ili zatajenja ili kvara na opremi.
 • Prethodno navedena ograničenja odgovornosti primjenjivati će se čak iako su prethodno navedeni događaji ili okolnosti predvidivi i čak iako su Mattelove stranke upozorene ili bi trebale biti svjesne mogućnosti takvih gubitaka ili oštećenja, bez obzira podnosite li tužbu vezanu uz ugovor, nemar, pravnu odgovornost ili delikt (bilo da su nastali, djelomično ili sasvim, zbog nemara, slučajno, greškom u telekomunikaciji ili uništavanjem internetske stranice).
 • Neke jurisdikcije ne dopuštaju isključenje ili ograničenje od slučajne ili posljedične štete vrsta navedenih gore, tako da gornja ograničenja ili isključenja možda nisu primjenjiva u vašem slučaju.
 • OSIM KAKO MOŽE BITI NAVEDENO U DODATNIM UVJETIMA, U NAJVEĆOJ ZAKONSKI DOPUŠTENOJ MJERI, NI U KOJEM SLUČAJU MATTELOVE STRANKE NEĆE SNOSITI POTPUNU ODGOVORNOST PREMA VAMA, ZA SVU MOGUĆU ŠTETU, GUBITKE I POSLJEDICE DJELOVANJA U VEZI S VAŠIM PRISTUPOM NA INTERNETSKU STRANICU I NJENIM KORIŠTENJEM I VAŠIM PRAVIMA NAVEDENIM U OVOM KORISNIČKOM UGOVORU, A KOJA PRELAZI IZNOS JEDNAK ONOM KOJI STE PLATILI MATTELU ZA TRANSAKCIJE KOJE PODLIJEŽU TUŽBI; UZ PRETPOSTAVKU DA SE OVA ODREDBA IPAK NEĆE PRIMJENJIVATI AKO NADLEŽNI SUD ODLUČI DA JE NESAVJESNA. RADI POJAŠNJENJA PRETHODNE REČENICE MORAMO NAVESTI DA ONA NE PROŠIRUJE NITI NE OGRANIČAVA BILO KOJE JAMSTVO NA PROIZVOD KOJE DAJE PROIZVOĐAČ FIZIČKOG PROIZVODA.
 • Što se tiče bilo koje komercijalne elektronske usluge na stranicama Mattela, stanovnici Kalifornije imaju pravo na sljedeće informacije o pravima potrošača: ukoliko imate pritužbu, možete kontaktirati Jedinicu za pritužbe Ureda za prava potrošača kod Ministarstva za poslove s potrošačima, na adresi: 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, ili telefonom na broj 916.445.1254. Vidi također: http://www.dca.ca.gov

 


16. Odricanje od zabrane ili pravnog lijeka

 UKOLIKO TVRDITE DA STE PRETRPJELI BILO KAKVE GUBITKE, ŠTETE ILI OZLJEDE U VEZI S VAŠIM KORIŠTENJEM INTERNETSKE STRANICE, POTOM TI GUBICI , ŠTETE I OZLJEDE NEĆE BITI NEPOPRAVLJIVE ILI DOVOLJNE DA VAM DAJU PRAVO NA SUDSKU ZABRANU ILI NEKI DRUGI PRAVNI LIJEK BILO KOJE VRSTE. NAVEDENO ZNAČI DA SE, U VEZI S VAŠOM PRITUŽBOM, SLAŽETE DA NEĆETE POTRAŽIVATI I NEĆETE IMATI PRAVO OD SUDA DOBITI BILO KAKVU SUDSKU PRESUDU KOJA BI OMETALA ILI SPRIJEČAVALA RAZVOJ ILI KORIŠTENJE BILO KOJE INTERNETSKE STRANICE, SADRŽAJA, KORISNIČKI GENERIRANOG SADRŽAJA, SAMOINICIJATIVNIH IDEJA I MATERIJALA, PROIZVODA, USLUGA ILI OSTALIH INTELEKTUALNIH DOBARA U VLASNIŠTVU, LICENCIRANIH ILI KONTROLIRANIH OD STRANE MATTELA (UKLJUČUJUĆI I VAŠ KORISNIČKI GENERIRANI SADRŽAJ) ILI MATTELOVIH PRUŽATELJA LICENCE.

 


17. Opće odredbe

A. Ažuriranja Korisničkog ugovora. Mattel zadržava pravo izmjene ovog Korisničkog ugovora i bilo kojeg Dodatnog uvjeta u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave("Novi uvjeti). Slažete se da vas mi možemo obavijestiti o Novim uvjetima objavljujući ih na Internetskoj stranici tako da su dostupni putem poveznice na Internetskoj stranici, te da će vaše korištenje Internetske stranice nakon što smo objavili Nove uvjete (ili uključivanje u slične aktivnosti koje možemo navesti) automatski značiti da pristajete na Nove uvjete. Iz tih biste razloga trebali redovito i često pregledavati ovaj Korisnički ugovor i sve Dodatne uvjete. Ažurirani uvjeti stupaju na snagu onog trena kada ih Mattel objavi na naslovnici internetske stranice, ili nekog kasnijeg datuma koji je u njima naveden.

B. Mattelova suglasnost ili odobrenje. Što se tiče bilo koje odredbe u ovom Korisničkom ugovoru ili bilo kojem Dodatnom uvjetu koji jamči Mattelu pravo na suglasnost ili odobrenje, ili dopušta Mattelu da prava dodjeljuje „po svom vlastitom nahođenju“, Mattel može ta prava dodjeljivati prema svojoj vlastitoj i konačnoj prosudbi. Nikakva Mattelova suglasnost ili odobrenje ne može se smatrati odobrenim ako nije u pisanom obliku i potpisano od strane Mattelovog službenika.

C. Važeči zakon. Ovim Korisničkim ugovorom i svim Dodatnim uvjetima upravljati će se i tumačiti ih u skladu sa, te će svaki Spor i Izvansudska nagodba biti rješavani u skladu sa, zakonima Države New York, bez obzira na njihov eventualni sukob sa zakonskim odredbama.

D. Obeštećenje. Slažete se da ćete i vi kroz ovo braniti, obeštećivati i držati Mattelove stranke sigurnima od bilo kojih i svih potraživanja, šteta, gubitaka, izdataka, istraga, odgovornosti, suđenja, naknada, kazni, nagodbi, kamata i troškova (uključujući i odvjetničke naknade) koji direktno ili indirektno proizlaze iz ili su povezani s bilo kakvim zahtjevom, parnicom, radnjom, potražnjom ili postupkom koji je pokrenut ili donesen protiv bilo koje Mattelove stranke, ili na račun istrage, obrane ili rješavanja istih, a koji proizlaze ili su povezani s: (i) vašim Korisnički generiranim sadržajem; (ii) vašim korištenjem Internetske stranice i vaših aktivnosti povezanih s tom stranicom; (iii) vašim povredama ili preuranjenim kršenjem ovog Korisničkog ugovora ili bilo kojeg Dodatnog uvjeta; (iv) vašim povredama ili preuranjenim kršenjem bilo kojeg zakona, pravila, regula, kodeksa, statuta, pravilnika ili naloga bilo kojeg državnog i poludržavnog tijela u vezi s vašim korištenjem Internetske stranice ili vaših aktivnosti povezanih s tom stranicom; (v) podacima ili materijalima prenesenima putem vašeg Internetskog uređaja, čak i ako ih niste prenijeli vi osobno, koji narušavaju, krše ili zloupotrebljavaju bilo kakva autorska prava, zaštitne znakove, poslovne tajne, zaštićeni dizajn, patent, publicitet, privatnost ili ostala prava bilo koje osobe ili entiteta; (vi) bilo kakvim lažnim predstavljanjem s vaše strane; (vii) korištenjem informacija koje ste nam vi dostavili od strane Mattelovih stranaka (uključujući i vaš Korisnički generirani sadržaj); (viii) vašim navodnim „vlasništvom“ nad upotrebom pretplate ili virtualnim predmetima; i (ix) povećanjem ili smanjenjem „vrijednosti“ ili gubitkom mogućnosti korištenja Korisničke pretplate ili virtualnih predmeta ako ih Mattel izbriše, ukine ili promijeni (sve od navedenog, "Potraživanja i gubici"). Vi ćete u potpunosti surađivati, kako se zahtijeva od strane Mattelovih stranaka, u obrani bilo kakvih Zahtjeva i gubitaka. Bez obzira na gore navedeno, Mattelove stranke zadržavaju isključivo pravo na nagodbu, kompromis i namirenje bilo kojih i svih Zahtjeva i gubitaka. Mattelove stranke zadržavaju pravo preuzimanja ekskluzivne obrane i kontrole nad bilo kojim Potraživanjima i gubicima. Vi ni u kom slučaju nećete rješavati nikakva Potraživanja i gubitke bez prethodnog pismenog odobrenja službenika Mattelove stranke.

E. Rad Internetske stranice; Dostupnost proizvoda i usluga; Međunarodna pitanja. Mattel kontrolira i upravlja Internetskim stranicama iz svojih ureda u S.A.D.-u. Mattel ne garantira da će Internetska stranica biti prikladna ili dostupna izvan granica S.A.D.-a. Ako koristite Internetsku stranicu s drugih lokacija, činite to na vlastitu inicijativu i odgovorni ste za poštivanje važečih lokalnih zakona koji se tiču ponašanja na internetu i prihvatljivosti sadržaja. U skladu s uvjetima ovog Korisničkog ugovora, zadržavamo pravo ograničenja dostupnosti, zabrani usluga ili ukinuća internetske stranice i/ili bilo kojeg sadržaja, programa, proizvoda, usluge ili ostalih mogućnosti opisanih ili dostupnih na Internetskoj stranici bilo kojoj osobi, subjektu, geografskom području ili jurisdikciji, u bilo koje doba i po svom vlastitom nahođenju, kao i ograničiti količinu bilo kojeg sadržaja, programa, proizvoda, usluga ili mogućnosti koje mogu biti dostupne na ovoj Internetskoj stranici jedino na osnovi pretplate. I vi i mi se odričemo bilo kakvog zahtjeva prema ovom Korisničkom ugovoru od Konvencije ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji dobara.

F. Kontrola izvoza. Programi koji se odnose ili su dostupni putem Internetske stranice mogu biti podložni kontroli izvoza iz S.A.D.-a. Nijedan program s ove Internetske stranice ne smije se preuzeti, izvoziti ili ponovno izvoziti (i) u bilo koju zemlju ili drugu jurisdikciju u koju S.A.D. ima zabranu izvoza dobara, programa, tehnologije ili usluga (a to su, na dan stupanja na snagu ovog Korisničkog ugovora, Kuba, Sjeverna Koreja, Iran i Sirija), ili (ii) bilo kome na popisu posebno označenih nacija Američkog ministarstva financija ili u tabeli odbijenih narudžbi Američkog ministarstva trgovine, ili (iii) bilo kome na popisu Američkog ministarstva industrije i sigurnosti entiteta koji je objavljen u Pravilniku o izvozu (uključujući i entitete uključene u oružje za masovno uništenje čiji broj rapidno raste u raznim zemljama i osobe i entitete za koje se sumnja da krijumčare originalne američke predmete u zemlje pod embargom ili teroristima). Preuzimanjem bilo kojeg programa povezanog s Internetskom stranicom, izjavljujete i jamčite da se ne nalazite u, niste pod kontrolom, ili po nacionalnosti ili državljanin bilo koje države koja se nalazi na bilo kojoj sličnoj listi.

G. Odvojivost; Tumačenje. Ako se bilo koja odredba ovog Korisničkog ugovora, ili bilo kojeg Dodatnog uvjeta, iz bilo kojeg razloga smatra nevažećom, nezakonitom, nevrijednom, ili neprovedivom od strane suda ili arbitra ili kompetentne jurisdikcije, tada će se ta odredba smatrati odvojenom od ovog Korisničkog ugovora ili Dodatnih uvjeta i nevaljanost te odredbe neće utjecati na valjanost ili provedivost ostalih odredbi ovog Korisničkog ugovora ili Dodatnih uvjeta (koji će ostati u punoj snazi i učinku). Do mjere dopuštene važećim zakonom, pristajete na odricanje, a ovime se i odričete, svih važećih zakonskih i općih prava koja mogu omogućiti da se ovaj Korisnički ugovor može tumačiti na štetu onoga tko ga je sastavio. Gdje god se u ovom Korisničkom ugovoru ili Dodatnim uvjetima koristi riječ „uključujući“, ona će se tumačiti kao „uključujući, bez ograničenja“.

H. Komunikacije. Kada s nama komunicirate elektronskim putem, npr. elektronskom poštom i tekstualnim porukama, suglasni ste da i mi s vama komuniciramo na isti način. Molimo imajte na umu da, osim kako je navedeno u poglavlju 5 gore, nismo dužni odgovoriti na upite koje primimo. Pristajete na to da svi ugovori, obavijesti, objave i ostale komunikacije koje vam šaljemo elektronskim putem zadovoljavaju sve zakonske uvjete kao da su u pisanom obliku.

I. Istrage; Suradnja sa zakonom; Prekid; Opstanak. Mattel zadržava pravo, bez bilo kakvog ograničenja, da: (i) istražuje bilo kakve sumnje u povrede sigurnosti Internetske stranice ili informatičke tehnologije ili ostalih sustava ili mreža, (ii) istražuje bilo kakve sumnje u povrede ovog Korisničkog ugovora i bilo kojih Dodatnih uvjeta, (iii) istražuje svaku dobivenu informaciju u vezi s pregledom baze podataka zakonskih odredbi ili usklađivanja s kaznenim zakonima, (iv) se uključuje i surađuje s pravosudnim tijelima u istrazi bilo kojeg od gore navedenih pitanja, (v) progoni prekršitelje ovog Korisničkog ugovora i bilo kojeg Dodatnog uvjeta, i (vi) prekine rad Internetske stranice, u cjelosti ili samo djelomično, ili, osim kako može biti izričito navedeno u eventualnim Dodatnim uvjetima, obustavi ili ukine vaš pristup Internetskoj stranici, u cjelosti ili djelomično, uključujući u to i sve korisničke račune i pretplate, u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, iz bilo kojeg razloga i bez ikakve obveze prema vama ili bilo kojoj trećoj strani. Bilo koja obustava ili ukidanje neće utjecati na vaše obaveze prema Mattelu u okviru ovog Korisničkog ugovora ili bilo kojeg Dodatnog uvjeta. Nakon obustave ili ukidanja vašeg pristupa Internetskoj stranici, ili nakon Mattelove obavijesti, odmah prestaju sva prava koja su vam bila dodijeljena ovim Korisničkim ugovorom ili bilo kojim Dodatnim uvjetom, a vi pristajete na to da ćete odmah prekinuti s upotrebom ove Internetske stranice. Odredbe ovog Korisničkog ugovora i svih Dodatnih uvjeta po svojoj naravi opstaju nakon što vam se obustavi ili ukine korištenje, uključujući i prava i dozvole koje ste dali Mattelu putem ovog Korisničkog ugovora, kao i naknade, objave, odricanja i ograničenja odgovornosti i odredbe koje se tiču nadležnosti, odabira zakona, odricanja od grupnog djelovanja i obavezne arbitraže.

J. Dodjela. Mattel može dodijeliti svoja prava i obveze iz ovog Korisničkog ugovora i bilo kojih Dodatnih uvjeta, u cjelosti ili djelomično, bilo kojoj stranci u bilo koje vrijeme i bez bilo kakve obavijesti. Ovaj Korisnički ugovor i bilo koje Dodatne uvjete ne možete dodjeljivati vi, kao što ne možete prepuštati drugom svoje obaveze prema njima, bez prethodne pisane suglasnosti Mattelovog službenika.

K. Bez odricanja. Osim kako je navedeno ranije u ovom Korisničkom ugovoru ili bilo kojem od Dodatnih uvjeta, (i) nije dopušten nikakav propust ili kašnjenje od strane vas ili Mattela u provedbi bilo kojeg prava, ovlasti ili pravnog lijeka pod kojima se odvija odricanje od njih ili bilo kojih ostalih prava, ovlasti ili pravnog lijeka, i (ii) neće biti prihvaćeno odricanje ili izmjena bilo koje odredbe ovog Korisničkog ugovora ili bilo kojeg Dodatnog uvjeta osim ako nije u pismenom obliku i potpisano od strane protiv koje se traži provođenje odricanja ili izmjene.

   Zadnja izmjena: 14. veljače, 2013

© 2021 Mattel, Inc. Sva prava pridržana.