VILKÅR FOR BRUK AV WEBOMRÅDET

Oppdatert juni 2007.

Dette webområdet leveres av Mattel, Inc. og tilknyttede selskaper og datterselskaper (heretter kalt "Mattel" og "vi"). Bruk av dette webområdet er underlagt disse vilkårene for bruk ("Brukeravtalen"). Les denne Brukeravtalen og annen informasjon som det blir henvist til eller som det finnes koblinger til i denne Brukeravtalen, svært nøye. Pass på at du forstår den, ettersom dette er en juridisk bindende avtale som inneholder viktig informasjon om webområdet vårt og hvordan du har lov til å bruke det. Vi kan fra tid til annen endre denne Brukeravtalen uten varsel, og derfor er det viktig at du går gjennom den hver gang du bruker webområdet.

MERK: VED Å BRUKE DETTE WEBOMRÅDET SAMTYKKER DU I AT DU ER BUNDET AV OG MÅ OVERHOLDE ALLE VILKÅRENE I DENNE BRUKERAVTALEN. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE VILKÅRENE I DENNE BRUKERAVTALEN, KAN DU IKKE BRUKE DETTE WEBOMRÅDET.


1. Rett til å bruke webområdet

Mattel gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv og gjenkallelig lisens for personlig bruk av dette webområdet til underholdning, informasjon, opplæring og kommunikasjon, i henhold til alle vilkårene i denne Brukeravtalen. Dette webområdet inneholder materiale og andre elementer som har forbindelse med Mattel og Mattels produkter og tjenester, og lignende elementer fra våre forretningspartnere, lisensgivere og lisensinnehavere og andre tredjeparter (heretter kalt "Innholdet"). Innholdet kan være informasjon, tekst, data, tegninger, grafikk, knappeikoner, registrerte og uregistrerte varemerker, illustrasjoner, fotografier, lydklipp, musikk, lyder, bilder, videoer, programvare eller andre former og formater som vi kjenner i dag, eller som blir funnet opp senere. Når du bruker dette webområdet, må du respektere opphavsretten til Mattel og andre, som beskrevet nedenfor. Uautorisert bruk av Innholdet kan utgjøre brudd på lover om opphavsrett, varemerker, personvern, offentliggjøring, kommunikasjon og andre lover, og slik bruk kan føre til erstatningsansvar, inkludert potensielt strafferettslig ansvar.

 

2. Opphavsrett

Det er opphavsrett på alt Innhold, og det eies av eller brukes med tillatelse fra Mattel. Mattel fraskriver seg eventuelle erklæringer eller garantier om at uautorisert bruk av Innholdet ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter som ikke eies av eller er tilknyttet Mattel.

Med unntak av det som er angitt i denne Brukeravtalen eller i teksten på dette webområdet, kan du ikke reprodusere, distribuere, publisere, overføre, endre, tilpasse, oversette, vise, distribuere, selge, lisensiere, fremføre offentlig, lage avledet arbeid fra eller på annen måte bruke eller utnytte Innholdet. Du kan laste ned én kopi av elementene i Innholdet til en midlertidig lagringsplass på én datamaskin bare til personlig, ikke-kommersiell, ikke-politisk visning og bruk utenfor alle nettverk, gitt at du ikke sletter eller endrer opphavsretts- eller varemerketekst eller andre opplysninger om eiendomsrett. Ovennevnte begrensede rettighet gir deg ingen eierrettigheter til noen deler av Innholdet. Med unntak av det som uttrykkelig er nevnt ovenfor, kan ingenting i denne Brukeravtalen tolkes dit hen at du blir tildelt (verken indirekte, ved stilltiende samtykke eller på annen måte) lisenser eller rettigheter til noen deler av Innholdet i henhold til eventuell opphavsrett eller andre åndsrettigheter.

Mattel respekterer andres opphavsretter. Hvis du mener at arbeidet ditt er krenket gjennom ulovlig publisering eller distribusjon via dette webområdet, kan du lese punktet med tittelen Fremgangsmåte ved påstand om krenkelse av opphavsrett nedenfor.

 

3. Varemerker

Varemerkene, logoene og tjenestemerkene på dette webområdet eies av Mattel og tredjeparter, og dette webområdets kjennetegn eies av Mattel (heretter kalt "Varemerker", som også omfatter Innhold). Alle Varemerker som ikke eies av Mattel, eies av de respektive eierne og brukes med tillatelse. Ingenting på dette webområdet kan tolkes som at det blir gitt, verken indirekte, ved stilltiende samtykke eller på annen måte, noen rettigheter eller lisenser til å bruke noen av Varemerkene.

 

4. Kommunikasjon til Mattel. Mattels rettigheter når det gjelder Bidrag fra deg

Mattel liker å høre fra deg. I kommunikasjonen med Mattel må du imidlertid huske at Mattel, med mindre vi spesifikt ber om det, ikke tar imot eller vurderer ideer eller forslag til produkter, tjenester, markedsføring eller annet. Derfor ber vi deg om å ikke uoppfordret sende materiale til Mattel, det være seg ideer til leker, spill eller andre produkter, eller andre forslag, ideer, notater, tegninger, oppfinnelser, teknikker, modeller, design, konsepter eller lignende informasjon eller materiale.

Eventuelt innsendt materiale og spørsmål, kommentarer, svar, forslag eller lignende som du har sendt til Mattel via dette webområdet eller via faks, e-post eller på annen måte, eller som du har overført, publisert eller lastet opp til dette webområdet (heretter kalt "Bidrag fra deg"), behandles som ikke-konfidensielt materiale som ikke er opphavsrettslig beskyttet, og Mattel tar ikke på seg ansvar, forpliktelser eller erstatningsansvar for slikt materiale eller for Mattels mottak eller manglende mottak av dette. Hvis Mattel mottar Bidrag fra deg, utgjør det ingen innrømmelse fra Mattels side av bidragenes nyhetsverdi, prioritet eller originalitet, og slikt mottak svekker ikke Mattels rettigheter til å bestride eksisterende eller fremtidig opphavsrett i forbindelse med Bidrag fra deg.

Du gir Mattel en ikke-eksklusiv, avgiftsfri, evigvarende og ugjenkallelig rettighet og lisens, som også kan viderelisensieres, til å reprodusere, distribuere, publisere, overføre, endre, tilpasse, oversette, vise, distribuere, selge, lisensiere, fremføre offentlig, lage avledet arbeid fra og på annen måte bruke eller utnytte Bidrag fra deg over hele verden og i alle medier. Du fremholder og garanterer at (a) du har rett og autoriasjon til å gi disse rettighetene uten samtykke fra tredjepart, og at (b) Bidrag fra deg er nøyaktige og ikke kan krenke tredjeparters rettigheter, slik de tillates brukt av Mattel i henhold til denne Brukeravtalen.

Når du sender oss e-post, kommuniserer du med oss elektronisk og samtykker i å motta kommunikasjon fra oss elektronisk. Videre samtykker du i at alle avtaler, kunngjøringer, opplysninger og annen kommunikasjon som vi sender deg elektronisk, oppfyller eventuelle juridiske krav om at slik kommunikasjon må foreligge skriftlig.

 

5. Kjøp på Internett

Dette webområdet og andre Mattel-webområder kan tilby kjøp av produkter (for eksempel leker) og tjenester (for eksempel medlemskap). Du må være 18 år for å foreta slike kjøp. Du finner mer informasjon om levering, retur og andre retningslinjer for salg i Internett-butikkene. Når det gjelder produkter og tjenester på dette webområdet, gjør vi deg oppmerksom på at vi gjør alt vi kan for å fremstille produktene og tjenestene som vises på dette webområdet, så nøyaktig som mulig. Fargene, størrelsen og detaljene som du ser på dataskjermen, varierer imidlertid etter utstyret du bruker, og derfor kan vi ikke garantere at utstyret gjengir detaljene om produktene og tjenestene på en nøyaktig måte. Når det gjelder tjenester på dette webområdet, kan det være at vilkårene for disse tjenestene angis i en separat avtale som du får i forbindelse med den kjøpte tjenesten, og de gjelder sammen med denne Brukeravtalen.

A. Mindreårige kan ikke foreta kjøp
Når du bestiller et produkt eller en tjeneste fra Mattel på Internett, bekrefter du at du har fylt 18 år. Hvis et barn under 18 år bestiller et produkt eller en tjeneste fra Mattel uten tillatelse fra foreldre eller foresatte, kan foreldre eller foresatte returnere produktet eller tjenesten og få refusjon i henhold til retningslinjene om retur og bytte for den aktuelle bestillingen.

B. Avgifter
Du er ansvarlig for å betale alle omsetningsavgifter, bruksavgifter og lignende avgifter i forbindelse med alle Internett-kjøp av produkter eller tjenester fra Mattel.

C. Frakt og håndtering, forsikring
Du er også ansvarlig for å betale alle fraktavgifter og håndteringsavgifter i forbindelse med Internett-kjøpene (inkludert eventuelle produkter du mottar som del av en tjeneste), og for å forsikre kjøpene.

D. Retur og garantier
Les gjennom retningslinjene våre for retur og garanti, som er tilgjengelige i Internett-butikkene.

 

6. Bruksbegrensninger

Du samtykker i at du ikke skal (a) bruke dette webområdet til kommersielle eller politiske formål (inkludert, uten begrensning, annonsering, innsamling av penger, innsamling av produktpriser eller salg av produkter); (b) overvåke, samle eller kopiere noe av Innholdet på dette webområdet ved å bruke roboter, "boter", edderkopper, kravlesøk, spionprogrammer, motorer, utstyr, programvare, innsamlingsverktøy eller andre automatiske enheter, verktøy eller manuelle prosesser; (c) ramme inn eller bruke innrammingsteknikker til å inkludere varemerkeinformasjon eller annen opphavsrettslig informasjon (inkludert, uten begrensning, bilder, tekst eller sideoppsett); (d) bruke metakoder eller annen "skjult tekst" som bruker varemerker; (e) delta i aktiviteter via eller i forbindelse med dette webområdet som forsøker å skade mindreårige, eller som er ulovlige, støtende, uanstendige, truende, sjikanerende eller grove, eller som krenker rettighetene til en tredjepart; eller (f) delta i aktiviteter som hindrer en brukers tilgang til eller normal drift av dette webområdet. Du samtykker også i at du ikke vil gi deg ut for å være en annen person eller enhet når du bruker dette webområdet.7. Fellesskapsområder, regler for god oppførsel

Mattel kan velge å tilby fellesskapsfunksjoner på dette webområdet, for eksempel oppslags- eller meldingstavler, forum og chatterom. I så fall vil ikke Mattel forplikte seg til å overvåke, filtrere, sensurere, redigere eller regulere informasjon eller innhold som du eller tredjeparter legger ut på dette webområdet, selv om Mattel forbeholder seg retten til dette etter eget skjønn. Mattel godkjenner ikke, garanterer ikke for nøyaktigheten av eller påliteligheten til og tar ikke på seg noe ansvar i forbindelse med slik informasjon eller slikt innhold som leveres av brukere eller tredjeparter.

Når det gjelder informasjon og innhold som du eventuelt laster opp eller legger inn på dette webområdet, fremholder og garanterer du overfor Mattel at du har rett og autoriasjon til å gjøre dette uten samtykke fra en tredjepart. Du samtykker også i å ikke laste opp eller legge inn følgende på dette webområdet: (a) innhold som er krenkende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, truende, grovt, voldelig, ulovlig, uforskammet, sjikanerende eller på annen måte upassende, (b) virus eller andre skadelige elementer eller (c) innhold med et kommersielt formål (for eksempel tilbud om å selge produkter eller tjenester eller forsøk på å samle inn penger eller annonsere for produkter eller tjenester).

Mattel forbeholder seg retten til etter eget skjønn å innføre ytterligere regler i ethvert fellesskapsområde og å begrense tilgang til funksjonene i et slikt fellesskap for individer eller grupper basert på alder, sted eller andre kriterier, å nekte eller begrense tilgang for individer eller grupper som ikke oppfyller disse kriteriene, eller for enhver som ikke oppfyller kriteriene eller reglene våre, og å endre eller redigere kriteriene når som helst. Mattel forbeholder seg også retten (men påtar seg ingen forpliktelse) til etter eget skjønn å slette innlegg på dette webområdet som krenker denne Brukeravtalen, og å nekte enhver bruker tilgang til dette webområdet.8. Undersøkelser, samarbeid med håndhevende myndigheter, avslutning

Mattel forbeholder seg retten, uten begrensninger, til å (a) undersøke mulige brudd på webområdesikkerheten eller informasjonsteknologien eller andre systemer eller nettverk, (b) undersøke mulige brudd på denne Brukeravtalen, (c) involvere og samarbeide med håndhevende myndigheter i slike saker, (d) anmelde overtredere av denne Brukeravtalen og (e) når som helst avslutte dette webområdet eller avslutte tilgangen til det, uten varsel, uavhengig av grunn og uten forpliktelser overfor deg.9. Personvern og sikkerhetstiltak

Mattel må samle inn visse typer opplysninger for å kunne drive dette webområdet og imøtekomme forespørslene dine eller muliggjøre deltakelse i enkelte Internett-aktiviteter. Mattel respekterer imidlertid personvernet til de besøkende, og er spesielt opptatt av å ivareta personvernet til barn som besøker sidene våre. Klikk her for å lese retningslinjene for personvern.

Vi har innført rimelige tiltak for å beskytte mot tap, misbruk og endring av de personlige opplysningene vi har tilgang til. Vi bruker SSL-teknologi (Secure Sockets Layer) for å beskytte kredittkortdata ved overføring, og vi har også strenge interne rutiner for å sikre denne informasjonen i systemet vårt. Leverandører, tjenesteleverandører og andre som bidrar med å gjøre dette webområdet og våre produkter og tjenester tilgjengelige, må underskrive avtaler om konfidensialitet. De har bare tillatelse til å bruke de personlige opplysningene i forbindelse med tjenestene de yter for Mattel. Likevel kan vi ikke garantere fullstendig sikkerhet for personlige opplysninger.10. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Dette webområdet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller andre feil, og du bruker og surfer på dette webområdet på eget ansvar. DETTE WEBOMRÅDET STILLES TIL RÅDIGHET "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG", UTEN NOEN FORM FOR GARANTIER, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE AV ANDRES RETTIGHETER. MATTEL GARANTERER IKKE AT DETTE WEBOMRÅDET OPPFYLLER KRAVENE DINE ELLER OPPNÅR ET BESTEMT RESULTAT, AT DIN BRUK AV DETTE WEBOMRÅDET VIL VÆRE UTEN AVBRUDD ELLER FEIL ELLER AT DETTE WEBOMRÅDET ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG, IKKE INNEHOLDER VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. HVIS DIN BRUK AV DETTE WEBOMRÅDET ELLER MATERIALET PÅ WEBOMRÅDET FØRER TIL AT DU MÅ REPARERE ELLER ERSTATTE EIENDELER, MATERIALE, UTSTYR, DATA ELLER ANDRE ENHETER, ER IKKE MATTEL ANSVARLIG FOR KOSTNADER I FORBINDELSE MED DETTE. UTEN Å BEGRENSE ALLMENNGYLDIGHETEN I DET FOREGÅENDE ER IKKE MATTEL ANSVARLIG FOR DIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE SKADER ELLER STRAFFEERSTATNING SOM FØLGE AV DIN BRUK AV DETTE WEBOMRÅDET. ANSVARSFRASKRIVELSENE OG BEGRENSNINGENE UNDER DETTE PUNKTET ER EN AVGJØRENDE DEL AV AVTALEN OM Å GJØRE DETTE WEBOMRÅDET TILGJENGELIG FOR DEG. Vær oppmerksom på at enkelte jurisdiksjoner ikke tillater forbehold om underforståtte garantier. Derfor er det ikke sikkert at alle forbeholdene ovenfor gjelder for deg.

Personer som er bosatt i California, har rett til følgende spesifikke opplysninger om forbrukerrettigheter: you may contact the Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs by mail at 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, or by telephone at 916.445.1254. California residents expressly agree to waive California Civil Code Sec. 1542, which states: "A general release does not extend the claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with the debtor."

 

11. Koblinger som du oppretter til dette webområdet

Du har en begrenset, ikke-eksklusiv og gjenkallelig rett til å opprette hyperkoblinger til dette webområdet, så lenge du oppfyller følgende krav: (a) Det er bare snakk om koblinger til hjemmesiden for dette webområdet, (b) koblingene inneholder bare tekst, og ingen varemerkebeskyttet grafikk, (c) koblingene og beslektet innhold på området ditt antyder ingen tilknytning til Mattel og forårsaker ikke forvirring hos kundene, (d) koblingene og det beslektede innholdet på området ditt beskriver ikke Mattel eller Mattels produkter eller tjenester på en feilaktig, villedende, nedsettende eller på annet vis støtende måte, og (e) koblingene og beslektet innhold på området drives ikke med kommersielle formål.

 

12. Koblinger på dette webområdet til og fra andre områder

Dette webområdet kan inneholde koblinger til eller fra tredjepartsområder ("Koblede områder"), inkludert, uten begrensning, områder som drives av annonsører, lisensgivere, lisensinnehavere og Mattels markedsførings- og forretningspartnere. Mattel har ingen kontroll over innholdet på Koblede områder, og Mattel påtar seg ingen forpliktelse til å gjennomgå Koblede områder. Mattel verken støtter, godkjenner eller sponser Koblede områder, eller innhold, annonsering, informasjon, materialer, produkter, tjenester eller andre elementer på eller tilgjengelig på eller fra slike områder, og Mattel fraskriver seg alt ansvar i forbindelse med dette. All aktivitet som du foretar deg i forbindelse med et Koblet område, er underlagt retningslinjene for personvern, vilkårene for bruk og andre vilkår som er pålagt av operatøren av det Koblede området, og Mattel fraskriver seg alt ansvar i denne forbindelse.13. Bannere, annonser og kampanjer

Vi forbeholder oss retten til å legge inn bannere, annonser, kampanjer og lignende innhold på hele dette webområdet. All kontakt, all korrespondanse og alle forretninger som du har med annonsører og tredjeparter som du finner på eller via dette webområdet (inkludert via Koblede områder), er utelukkende mellom deg og tredjeparten (inkludert, uten begrensning, spørsmål om innholdet i tredjepartsannonser, betalinger, levering av varer, garantier og lignende). Mattel fraskriver seg alt ansvar i forbindelse med dette.14. Fremgangsmåte ved påstand om krenkelse av opphavsrett

Mattel svarer på varsler om påstått krenkelse av opphavsrett som overholder kravene i den amerikanske U.S. Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), som beskrevet nedenfor. Hvis du har opphavsrettigheter til et arbeid og mener at disse opphavsrettighetene er krenket ved ulovlig publisering eller distribusjon av arbeidet via dette webområdet, kan du sende oss et skriftlig varsel som inneholder følgende punkter:

i. en tittel eller emnelinje med teksten "DMCA Copyright Infringement Notice"

ii. en beskrivelse av det opphavsrettslig beskyttede arbeidet som du hevder er krenket

iii. webadressen til området og en beskrivelse av hvor materialet som du hevder deg krenket av, er plassert på dette området

iv. adresse, telefonnummer og e-postadresse;

v. en erklæring fra deg om at du har god grunn til å tro at materialet du hevder deg krenket av, ikke er autorisert av opphavsrettseieren, opphavsrettseierens agent eller loven;

vi. en formell erklæring fra deg om at all informasjon i varselet er korrekt, og at du er eier av opphavsretten (hvis du ikke er eier av opphavsretten, må erklæringen angi at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket) og

vii. din elektroniske eller fysiske signatur.

Mattel kan bare motta DMCA-varsler via post, e-post eller faks på adressene nedenfor:

Post: Mattel, Inc.

333 Continental Boulevard
El Segundo, California 90245-5012, USA
Att. Vice President, Legal and Business Affairs

E-post: CopyrightInfringementNotice@Mattel.com

Faks: 310 252-2567.

Mattel kan velge å ikke svare på DMCA-varsler som ikke overholder alle de foregående kravene, og Mattel kan også velge å fjerne påstått krenkende materiale som de blir gjort oppmerksom på via varsler som ikke overholder DMCA. Har du flere spørsmål, kan du ringe Mattel på 310.252.2000.15. Generelle bestemmelser

A. Skadesløsholdelse
Du samtykker i å erstatte, forsvare og holde skadesløs Mattel (inkludert Mattels tilknyttede selskaper og datterselskaper) og Mattels representanter, ansatte, agenter, forretningspartnere, lisensgivere og lisensinnehavere i forbindelse med eventuelle erstatningssaker, skyldforhold, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter) på grunn av krav, søksmål, rettskrav, begjæringer eller rettslige skritt som er fremmet eller tatt mot disse, eller i forbindelse med etterforskning, forsvar eller forlik som følge av din bruk av dette webområdet.

B. Revidering av dette webområdet og denne Brukeravtalen
Mattel kan etter eget skjønn gjøre endringer i alle deler av dette webområdet, inkludert, uten begrensning, alt Innhold, alle aktiviteter på webområdet og alle produkter eller tjenester som tilbys via dette webområdet. Mattel kan også etter eget skjønn revidere denne Brukeravtalen ved å oppdatere eller revidere dette dokumentet, og de reviderte vilkårene vil da tre i kraft samme dag som de legges inn. Fortsatt bruk av dette webområdet etter datoen da slike endringer trer i kraft, innebærer at du godtar endringene.

C. Drift av webområde, tilgjengelighet for produkter og tjenester
Mattel kontrollerer og driver dette webområdet fra sitt hovedkontor i El Segundo, California, USA, og Mattel kan ikke garantere at dette webområdet er egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor USA. Hvis du bruker dette webområdet fra andre steder, er du selv ansvarlig for å overholde relevante lokale lover. Selv om Mattels produkter og tjenester er tilgjengelige i mange deler av verden, kan det forekomme at dette webområdet beskriver produkter og tjenester som bare er tilgjengelige i USA (eller i deler av USA), og som ikke er tilgjengelige over hele verden.

D. Jurisdiksjon, verneting og alternativ konfliktløsing
Eventuelle tvister eller krav i forbindelse med dette webområdet, Innholdet eller denne Brukeravtalen som ikke løses på annen måte mellom deg og Mattel, avgjøres utelukkende ved bindende voldgift i henhold til Commercial Arbitration Rules fra American Arbitration Association ("AAA"), administrert i henhold til AAAs Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes. Megling av eventuelle slike tvister eller krav skjer individuelt, og kan ikke slås sammen med voldgiftssaker med krav eller tvister for andre parter. Voldgiftssaken foregår i Los Angeles, California, USA, og vurdering av voldgiftkjennelsen gjøres av en hvilken som helst domstol hvis jurisdiksjon saken ligger under. Eventuelle krav eller rettskrav som du har i forbindelse med dette webområdet, Innholdet eller denne Brukeravtalen, må reises innen ett år etter at kravet eller rettskravet oppstår, ellers er kravene ugyldige for alltid. Eventuelle rettskrav eller rettslige skritt fra Mattels side i forbindelse med din tilgang til eller bruk av dette webområdet eller noe av Innholdet i henhold til dette punktet, fremmes ved statlige eller føderale domstoler i Los Angeles County, California, USA. Du godtar også den personlige jurisdiksjonen til domstolene i Los Angeles County, California, USA, når det gjelder alle saker som dreier seg om din tilgang til eller bruk av dette webområdet og Innholdet, og du gir avkall på dine rettigheter til overføring av sak eller samtykke til overføring av sak. Denne Brukeravtalen reguleres av og tolkes i henhold til lovene i staten California, USA, uten hensyn til bestemmelsene om lovkonflikter. Ovennevnte bestemmelser for dette punktet gjelder ikke for eventuelle rettslige skritt fra Mattels side for å få erstatning for, eller få en kjennelse i forbindelse med, eventuelle tap, kostnader eller skader (eller potensielle tap, kostnader eller skader) som kan knyttes til dette webområdet, Innholdet på webområdet, Mattels drift og/eller Mattels produkter eller tjenester, og som er forårsaket av dine handlinger eller mangel på handling.

E. Ugyldighet av enkeltbestemmelser
Hvis en bestemmelse i denne Brukeravtalen av noen som helst grunn anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke rettskraftig, kan denne bestemmelsen fjernes fra Brukeravtalen uten å påvirke gyldigheten eller rettskraften til resten av Brukeravtalen.