VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDENE

Opdateret juni 2007

Denne Hjemmeside er stillet til rådighed af Mattel, Inc. samt Mattels tilknyttede selskaber og søsterselskaber (tilsammen betegnet "Mattel" og "vi"). Din brug af denne Hjemmeside er underlagt følgende vilkår og betingelser ("Brugeraftalen"). Læs venligst denne Brugeraftale omhyggeligt og vær sikker på, at du forstår den, da den udgør en juridisk bindende aftale, som indeholder vigtige oplysninger om vores Hjemmeside, og hvordan du må bruge den. Denne Brugeraftale kan med jævne mellemrum ændres, så det er vigtigt at gennemlæse den, hver gang du benytter denne Hjemmeside.

BEMÆRK: VED AT BRUGE DENNE HJEMMESIDE ACCEPTERER DU AT VÆRE FORPLIGTET AF OG OVERHOLDE ALLE VILKÅRENE I DENNE BRUGERAFTALE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE ALLE VILKÅRENE I DENNE BRUGERAFTALE, MÅ DU IKKE BRUGE DENNE HJEMMESIDE.

1. Ret til at bruge denne Hjemmeside

Mattel giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, genkaldelig ret til at bruge denne Hjemmeside til din personlige underholdning, information, uddannelse og kommunikation i henhold til vilkårene i denne Brugeraftale. Denne Hjemmeside indeholder materiale og andet, der vedrører Mattel og Mattels produkter og tjenester samt lignende fra vores partnere, licensgivere, licenstagere og tredjeparter (tilsammen betegnet "Indholdet"). Indholdet kan foreligge i form af information, tekst, data, billeder, grafik, knapikoner, registrerede og ikke-registrerede varemærker, illustrationer, fotografier, lydklip, musik, lyd, billeder, video, software eller andre eksisterende eller fremtidige former og formater. Når du bruger denne Hjemmeside, skal du respektere Mattels og andres immaterielle rettigheder i henhold til beskrivelsen herunder. Hvis du bruger Indholdet på en uautoriseret måde, kan det indebære, at du overtræder gældende love om ophavsret, varemærker, privatlivets fred, reklame, kommunikation og andre love, og enhver sådan brug kan medføre, at du pådrager dig personligt ansvar, herunder strafansvar.

 

2. Ophavsret

Alt Indhold er ophavsretligt beskyttet og tilhører Mattel eller anvendes af Mattel med tilladelse. Mattel fremsætter ingen erklæring om eller garantier for, at din uautoriserede brug af Indholdet ikke krænker tredjeparts rettigheder, hvor sådan tredjepart ikke ejes af eller er tilknyttet Mattel.

Du må ikke, medmindre det udtrykkeligt er anført i denne Brugeraftale eller på denne Hjemmeside, gengive, distribuere, udgive, overføre, ændre, tilpasse, oversætte, udstille, distribuere, sælge, licensere, offentligt forevise, fremstille afledte produkter af eller på anden måde bruge eller udnytte Indholdet. Du må downloade ét eksemplar af dele af Indholdet til midlertidig lagring på én computer til din personlige, ikke-kommercielle, ikke-politiske, ikke-netværksbaserede brug og gennemlæsning, forudsat at du ikke sletter eller ændrer nogen meddelelser vedrørende copyright, varemærke eller ophavsret. Ovenstående begrænsede ret giver dig ingen ejendomsret til nogen del af Indholdet. Intet i denne Brugeraftale kan, medmindre det ovenfor udtrykkeligt er anført, fortolkes som en overførelse (underforstået, ifølge berettiget antagelse eller på anden måde) af nogen tilladelse eller ret til nogen del af Indholdet i henhold til nogen form for ophavsret eller anden immateriel rettighed.

Mattel respekterer andres immaterielle rettigheder. Hvis du mener, at dit værk er blevet krænket i form af uautoriseret fremvisning eller distribution på denne Hjemmeside, bør du læse nedenstående afsnit med overskriften.Fremgangsmåde ved påstået krænkelse af ophavsret.

 

3. Varemærker

De varemærker, logoer og servicemærker, der vises på denne Hjemmeside, tilhører Mattel og tredjeparter, og denne Hjemmesides design tilhører Mattel (tilsammen betegnet "Varemærker", som også er en del af Indholdet). Alle varemærker, der ikke tilhører Mattel, tilhører deres respektive ejere og anvendes med tilladelse. Intet på denne Hjemmeside kan fortolkes som nogen tilladelse eller ret til (underforstået, ifølge berettiget antagelse eller på anden måde) at bruge noget varemærke.

 

4. Din kommunikation med Mattel; Mattels rettigheder i forhold til dine bidrag

Mattel vil gerne høre fra dig. I din kommunikation med Mattel bør du imidlertid være opmærksom på, at Mattel ikke accepterer eller behandler idéer eller forslag vedrørende produkter, tjenester, markedsføringsplaner eller andet, medmindre vi udtrykkeligt har anmodet om dem. Send derfor ikke uopfordret materiale som f.eks. idéer til legetøj, spil eller andre produkter eller andre forslag, idéer, bemærkninger, tegninger, opfindelser, teknikker, modeller, konstruktioner, koncepter eller andre lignende informationer eller materialer til Mattel.

Alle sådanne bidrag og alle spørgsmål, kommentarer, svar, forslag og lignende, som du sender til Mattel via denne Hjemmeside eller via fax, post eller på anden måde, eller som du overfører, sender eller uploader til denne Hjemmeside (tilsammen betegnet "Dine Bidrag") behandles som ikke-fortrolige og ikke ophavsretligt beskyttede, og Mattel påtager sig intet ansvar og ingen forpligtelser for dem eller for Mattels modtagelse eller manglende modtagelse af dem. Mattels modtagelse af Dine Bidrag er ikke ensbetydende med, at Mattel anerkender deres patenterbarhed, prioritet eller originalitet, og modtagelsen påvirker ikke Mattels ret til at bestride eksisterende eller fremtidige immaterielle rettigheder i forhold til Dine Bidrag..

Du giver Mattel en ikke-eksklusiv, royaltyfri, permanent, uigenkaldelig og viderelicenserbar ret og tilladelse til at reproducere, distribuere, udgive, overføre, ændre, tilpasse, oversætte, udstille, distribuere, sælge, licensere, offentligt forevise, fremstille afledte produkter af eller på anden måde bruge eller udnytte Dine Bidrag i hele verden i alle former for medier. Du erklærer og garanterer, at: (a) du har ret og bemyndigelse til at give ovenstående tilladelse uden samtykke fra tredjepart, og (b) Dine Bidrag er nøjagtige og i henhold til Mattels tilladelse til brug i medfør af denne Brugeraftale ikke vil krænke tredjeparts rettigheder, hverken nu eller i fremtiden.

Når du sender e-mail til os, kommunikerer du elektronisk med os, og du accepterer at modtage e-mails fra os. Du er derudover indforstået med, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation, vi sender til dig elektronisk, opfylder alle lovkrav om, at en sådan kommunikation skal være skriftlig.

 

5. Internethandel

Der kan på denne Hjemmeside og andre Mattel-hjemmesider være mulighed for onlinekøb af produkter (som f.eks. legetøj) og tjenester (som f.eks. medlemskaber). Du skal være mindst 18 år for at kunne foretage sådanne køb. Gå til vores internetbutik for at få yderligere oplysninger om levering, returnering og anden salgspolitik. Vi gør alt, hvad der står i vores magt, for at gengive de produkter og tjenester, der vises på denne Hjemmeside, så nøjagtigt som muligt. De farver, størrelser og detaljer, du ser på din computerskærm, kan imidlertid variere afhængigt af dit computerudstyr, så vi kan ikke garantere, at dit udstyr gengiver vores produkter og tjenester nøjagtigt i alle detaljer. Vilkårene for de tjenester, der vises på denne Hjemmeside, kan specificeres i en særskilt aftale, som bliver stillet til rådighed for dig i forbindelse med den købte tjeneste, og som vil være et tillæg til denne Brugeraftale.

А. Intet salg til mindreårige
Når du bestiller et produkt eller en tjeneste online fra Mattel, erklærer du, at du er mindst 18 år. Hvis et barn under 18 år bestiller et produkt eller en tjeneste fra Mattel uden forældrenes eller værgens tilladelse, kan forældrene eller værgen returnere produktet eller tjenesten og få pengene tilbage i henhold til den oplyste returnerings- og ombytningspolitik, der gælder for den pågældende bestilling.

B. Skatter og afgifter
Du bærer selv ansvaret for at betale alle omsætningsafgifter, brugsafgifter og lignende skatter i forbindelse med alle onlinekøb af produkter eller tjenester fra Mattel.

C. Forsendelse og ekspedition; forsikring
Du bærer også selv ansvaret for at betale alle forsendelses- og ekspeditionsomkostninger i forbindelse med dine onlinekøb (herunder alle produkter, der leveres i tilknytning til en tjeneste) og at forsikre dine køb.

D. Returnering og garantier
Læs venligst de oplysninger, der er tilgængelige i vores internetbutikker, om vores returneringspolitik og vores garantier.

 

6. Begrænsninger af brug

Du forpligter dig til ikke at: (a) bruge denne Hjemmeside til kommercielle eller politiske formål (herunder, men ikke begrænset til, reklame, pengeindsamling, indsamling af produktpriser eller salg af produkter); (b) overvåge, indsamle eller kopiere Indhold på denne Hjemmeside ved hjælp af nogen form for robot, "bot", spider, crawler, spyware, søgemaskine, udstyr, software, ekstraheringsværktøj eller nogen form for andet automatisk udstyr og værktøj eller manuel proces; (c) frame eller bruge framingteknikker til at vise Varemærker eller andre ophavsretligt beskyttede informationer (herunder, men ikke begrænset til, billeder, tekst eller sidelayout); (d) bruge metatags eller anden "skjult tekst" ved hjælp af Varemærker; (e) via eller i forbindelse med denne Hjemmeside gennemføre aktiviteter, der har til hensigt at forsøge at skade mindreårige, eller som er ulovlige, krænkende, uanstændige, truende, chikanerende eller anstødelige, eller som krænker tredjeparts rettigheder; samt ikke at (f) gennemføre aktiviteter, der påvirker en brugers adgang til denne Hjemmeside eller Hjemmesidens tilsigtede funktion. Når du bruger denne Hjemmeside, forpligter du dig også til ikke at udgive dig for at være en anden person eller instans.7. Fællesområder, adfærdskodeks

Mattel kan på denne Hjemmeside vælge at tilbyde fællesfunktioner som f.eks. opslagstavler, bulletinboards, fora og chatrooms. I sådanne tilfælde påtager Mattel sig ikke noget ansvar for at overvåge, filtrere, censurere, redigere eller regulere information eller indhold, som stilles til rådighed af dig eller tredjepart på denne Hjemmeside, selvom Mattel forbeholder sig retten til efter eget skøn at gøre dette. Mattel hverken bekræfter eller garanterer for nøjagtigheden eller pålideligheden af, eller påtager sig nogen form for ansvar i forbindelse med sådan information eller sådant indhold, der stilles til rådighed af brugere eller tredjeparter.. Hvad angår al information og alt indhold, som du uploader eller sender til denne Hjemmeside, erklærer og garanterer du, at du har ret og bemyndigelse til at gøre dette uden tredjeparts samtykke. Du forpligter dig desuden til ikke at uploade eller sende: (a) rettighedskrænkende, æreskrænkende, pornografisk, truende, anstødeligt, voldeligt, ulovligt, utilbørligt, chikanerende eller på anden måde upassende indhold, (b) virus eller andre skadelige komponenter, eller (c) indhold med et kommercielt formål (f.eks. tilbud om salg af produkter eller tjenester eller forsøg på at indsamle penge eller reklamere for produkter eller tjenester) til denne Hjemmeside.


Mattel forbeholder sig retten til efter eget skøn at indføre yderligere regler for alle fællesområder og at begrænse adgang til sådanne fællesfunktioner til enkeltpersoner eller grupper ud fra alder, geografisk lokalitet eller andre kriterier, og at nægte eller begrænse adgang for enkeltpersoner eller grupper, som ikke opfylder sådanne kriterier, samt for alle, der ikke lever op til de til enhver tid fastsatte kriterier eller regler, og til enhver tid at kunne ændre eller modificere kriterier og regler. Mattel forbeholder sig også ret (men påtager sig ingen forpligtelse) til på denne Hjemmeside efter eget skøn at slette indlæg, som er i strid med denne Brugeraftale, og at nægte en hvilken som helst bruger adgang til denne Hjemmeside.

8. Undersøgelser; samarbejde med politiet, ophør

Mattel reserves the right, without any limitation whatsoever, to: (a) investigate any suspected breaches of its Website security or its information technology or other systems or networks, (b) investigate any suspected breaches of this User Agreement, (c) involve and cooperate with law enforcement authorities in investigating any such matters, (d) prosecute violators of this User Agreement to the full extent of the law, and (e) discontinue this Website or terminate your access to it at any time, without notice, for any reason and without any obligation to you whatsoever.9. Privacy and Security Measures

Mattel har brug for at indsamle visse informationer for at drive denne Hjemmeside og for at kunne imødekomme dine ønsker eller muliggøre deltagelse i visse onlineaktiviteter. Mattel respekterer dog de besøgendes ret til beskyttelse af personlige oplysninger og er især opmærksom på at beskytte besøgende børns privatliv. Klik her for at se vores regler om persondata.

Vi har indført rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte os mod tab, misbrug eller ændring af de personlige oplysninger, vi har modtaget. Vi anvender Secure Sockets Layer-teknologi til at beskytte kreditkortdata under overførsel og har indført omfattende, interne procedurer til beskyttelse af sådanne oplysninger i vores system. Forhandlere, serviceudbydere og andre, der hjælper os med at stille denne Hjemmeside og vores produkter og tjenester til rådighed, skal underskrive aftaler om tavshedspligt; de må ikke bruge personlige oplysninger, medmindre det sker i forbindelse med deres arbejde for Mattel. På trods af dette kan vi ikke garantere fuldstændig beskyttelse af personlige oplysninger

 

10. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Denne Hjemmeside kan indeholde tekniske fejl og andre fejl, og din brug af og søgning på Hjemmesiden sker på eget ansvar. DENNE HJEMMESIDE STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER OM, AT INGEN RETTIGHEDER KRÆNKES. MATTEL GARANTERER IKKE, AT DENNE HJEMMESIDE OPFYLDER DINE BEHOV ELLER KAN BRUGES TIL AT OPNÅ ET BESTEMT RESULTAT, ELLER AT DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER UDEN FEJL, ELLER AT DENNE HJEMMESIDE ELLER DEN SERVER, DER GØR DEN TILGÆNGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. HVIS DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER DET MATERIALE, DER FINDES PÅ DENNE HJEMMESIDE, RESULTERER I, AT DU SKAL HAVE UDFØRT SERVICE ELLER UDSKIFTET DELE, MATERIALE, UDSTYR, DATA ELLER ANDET, KAN MATTEL IKKE DRAGES TIL ANSVAR FOR SÅDANNE OMKOSTNINGER. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE SÆTNINGERS GENERELLE KARAKTER PÅTAGER MATTEL SIG INTET ANSVAR FOR DIREKTE TAB, HÆNDELIGE TAB, FØLGETAB, INDIREKTE TAB ELLER PØNALERSTATNING FORÅRSAGET AF DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE. ANSVARSFRASKRIVELSERNE OG BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT ER EN VÆSENTLIG DEL AF DENNE AFTALE, SOM GIVER DIG ADGANG TIL DENNE HJEMMESIDE. Da visse retsområder ikke tillader fraskrivelse af underforståede garantier, gælder nogle af ovenstående fraskrivelser muligvis ikke for dig.

Borgere i Californien har ret til følgende, specifikke informationer om forbrugerrettigheder: Du kan kontakte Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services ved Department of Consumer Affairs via post på adressen 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, eller via telefon på +1 916.445.1254. Borgere i Californien fraskriver sig udtrykkeligt bestemmelserne i California Civil Code Sec. 1542 med følgende ordlyd: "A general release does not extend the claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with the debtor."

 

11. Links oprettet af dig til denne Hjemmeside

Mattel giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, genkaldelig ret til at oprette hyperlinks til denne Hjemmeside, forudsat at: (a) linkene udelukkende fører til startsiden på denne Hjemmeside, (b) linkene udelukkende indeholder tekst og ikke anvender Varemærkegrafik, (c) linkene og tilhørende indhold på din hjemmeside ikke antyder nogen tilknytning til Mattel eller skaber forvirring blandt forbrugere, (d) linkene og tilhørende indhold på din hjemmeside ikke fremstiller Mattel eller Mattels produkter og tjenester på en falsk, misvisende, nedsættende eller på anden vis stødende måde, og (e) linkene og tilhørende indhold på din hjemmeside ikke anvendes til kommercielle formål.

 

12. Links på denne Hjemmeside til og fra andre hjemmesider

Denne Hjemmeside kan indeholde links til og fra tredjeparters hjemmesider ("Linkede Hjemmesider"), herunder, men ikke begrænset til, hjemmesider, der drives af annoncører, licensgivere, licenstagere og Mattels partnere. Mattel har ingen kontrol over indholdet af Linkede Hjemmesider, og Mattel påtager sig intet ansvar for at gennemse Linkede Hjemmesider. Mattel støtter, godkender og sponsorerer ikke Linkede Hjemmesider eller nogen form for indhold, reklame, information, materiale, produkter, tjenester eller andet, som findes på disse eller er tilgængeligt via disse, og Mattel fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med disse. Al din aktivitet i forbindelse med en Linket Hjemmeside er omfattet af reglerne for persondata, vilkårene for brug og andre betingelser, der er fastlagt af operatøren af den Linkede Hjemmeside, og Mattel fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse dermed.

 

13. Bannere, reklamer og kampagner

Vi forbeholder os ret til at bringe bannere, reklamer, kampagner og lignende indhold på denne Hjemmeside. Enhver interaktion, korrespondance, og handel mellem dig og annoncører eller andre tredjeparter, du finder på eller via denne Hjemmeside (herunder Linkede Hjemmesider), angår udelukkende dig og tredjeparten (herunder, men ikke begrænset til, spørgsmål vedrørende indholdet af tredjepartens reklamer, betaling, levering af varer, garantier og lignende). Mattel fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse dermed.

 

14. Fremgangsmåde ved påstået krænkelse af ophavsret

Mattel vil træffe de nødvendige foranstaltninger ved underretning om påstået krænkelse af ophavsret i henhold til U.S. Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), som beskrevet herunder. Hvis du har ophavsretten til et værk, og du mener, at dine immaterielle rettigheder er blevet krænket i form af uretmæssig fremvisning eller distribution af produktet via denne Hjemmeside, bør du sende os en skriftlig meddelelse med følgende oplysninger:

i. en overskrift eller emnelinje med ordlyden "DMCA – meddelelse om krænkelse af ophavsret";

ii. en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, hvortil ophavsretten efter din opfattelse er krænket;

iii. en beskrivelse af, hvor det materiale, hvormed ophavsretten efter din opfattelse krænkes, befinder sig på hjemmesiden, samt internetadressen til denne webside;

iv. din adresse, dit telefonnummer og din e-mail-adresse;

v. en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at anvendelsen af det materiale, som forårsager den påståede krænkelse, ikke er autoriseret af ophavsretsindehaveren, dennes repræsentant eller i form af lovgivning;

vi. en edsvoren erklæring fra dig om, at informationerne i din meddelelse er korrekt, og at du er ophavsretsindehaveren (hvis du ikke er ophavsretsindehaveren, skal det fremgå af din erklæring, at du er bemyndiget til at handle på ophavsretsindehaverens vegne); og,

vii. din elektroniske eller fysiske underskrift.

Mattel accepterer kun DMCA-meddelelser via post, e-mail eller fax på nedenstående adresser:

Via Post: Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo, California 90245-5012
Attention: Vice President, Legal and Business Affairs
Via E-Mail: CopyrightInfringementNotice@Mattel.com

Via Fax: +1 310 252-2567.

Mattel kan vælge ikke at reagere på DMCA-meddelelser, som ikke overholder alle ovenstående krav, og Mattel kan vælge at fjerne materiale, der hævdes at være krænkende, som Mattel får kendskab til via meddelelser, der ikke opfylder DMCA-kravene. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte Mattel via telefon på +1 310.252.2000.

 

15. Generelle bestemmelser

A. Skadesløsholdelse
Du forpligter dig til at skadesløsholde, forsvare og friholde Mattel (herunder Mattels tilknyttede selskaber og datterselskaber) og Mattels bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, repræsentanter, partnere, licensgivere og licenstagere i forbindelse med enhver form for skadeserstatning, erstatningsansvar, omkostninger og udgifter (herunder rimelige udgifter til advokatbistand) som følge af enhver form for fordring, retssag, sagsanlæg, krav eller retsforfølgelse, der iværksættes eller gøres gældende mod nogen af ovenstående parter, eller som følge af de dermed forbundne undersøgelser, forsvar eller forlig, som opstår i forbindelse med din brug af denne Hjemmeside.


B. Ændringer af denne Hjemmeside og denne Brugeraftale
Mattel kan efter eget skøn ændre alle dele af denne Hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, alt Indhold, alle aktiviteter, der er tilgængelige på denne Hjemmeside, og alle produkter og tjenester, der tilbydes via denne Hjemmeside. Mattel kan også efter eget skøn ændre denne Brugeraftale ved at opdatere eller revidere dette dokument, således at de reviderede bestemmelser træder i kraft den dag, de bliver offentliggjort på denne Hjemmeside. Ved fortsat at bruge denne Hjemmeside efter ikrafttrædelsesdatoen for sådanne ændringer, accepterer du disse ændringer.


C. Hjemmesidens drift; produkters og tjenesters tilgængelighed
Mattel kontrollerer og administrerer denne Hjemmeside fra sit hovedkontor i El Segundo, Californien, USA, og Mattel giver ingen garanti for, at denne Hjemmeside er egnet eller tilgængelig til brug uden for USA. Hvis du bruger denne Hjemmeside uden for USA, er du ansvarlig for at overholde alle gældende, lokale love. Selvom Mattels produkter og tjenester er tilgængelige i mange dele af verden, beskriver denne Hjemmeside muligvis produkter og tjenester, der kun er tilgængelige i USA (eller dele af USA), og som ikke er tilgængelige i hele verden.


D. Retsområde, værneting og alternativ konfliktløsning
Alle søgsmål og tvister vedrørende denne Hjemmeside, Indholdet eller denne Brugeraftale, som ikke kan løses på anden vis mellem dig og Mattel, afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med de regler (Commercial Arbitration Rules), der er fastsat af American Arbitration Association ("AAA"), og som administreres i overensstemmelse med AAA's Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes. Alle sådanne søgsmål og tvister skal i hvert enkelt tilfælde afgøres ved voldgift og kan ikke sammenlægges i en voldgiftssag, der indeholder søgsmål og tvister med andre parter. Voldgiftssagen skal behandles i Los Angeles, Californien, og voldgiftsrettens kendelse kan indbringes for alle domstole, hvis jurisdiktion den falder indenfor. Alle krav og søgsmålsgrunde, du måtte have i forbindelse med denne Hjemmeside, Indholdet eller denne Brugeraftale, skal gøres gældende inden for et år efter, at kravet eller søgsmålsgrunden er opstået, hvorefter de bortfalder. Alle søgsmål og sager, der anlægges af Mattel vedrørende din adgang til eller brug af denne Hjemmeside eller nogen del af dens Indhold i henhold til dette afsnit, vil blive anlagt ved en delstatsdomstol eller forbundsdomstol i Los Angeles County, Californien, USA. I henhold til ovenstående giver du dit samtykke til personlig jurisdiktion ved domstolene i Los Angeles County, Californien, USA, i forbindelse med alle forhold vedrørende din adgang til eller brug af denne Hjemmeside og Indholdet, og du fraskriver dig retten til at flytte jurisdiktion eller give tilladelse til flytning af jurisdiktion. Denne Brugeraftale reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med staten Californiens lovgivning, som skal anvendes i stedet for reglerne i den internationale privatret. Ovenstående bestemmelser i dette afsnit gælder ikke sager, der anlægges af Mattel for at få erstatning eller for at få nedlagt et forbud i forbindelse med tab, omkostninger eller skader (eller potentielle tab, omkostninger eller skader) i forbindelse med denne Hjemmeside, nogen del af dens Indhold, Mattels virksomhed og/eller Mattels produkter eller tjenester, som forårsages af dine handlinger eller undladelser.

E. Vilkårenes uafhængighed
Såfremt nogen bestemmelse i denne Brugeraftale er lovstridig, ugyldig eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse udskilles fra resten af denne Brugeraftale, men skal ikke påvirke gyldigheden eller retskraften af denne Brugeraftale i øvrigt.