TINKLALAPIO NAUDOJIMOSI NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Įsigaliojimo data: 2013 m. vasario 14 d.

Šis Tinklalapis (toliau vadinama) yra valdomas Mattel, Inc. ir jos dukterinių bendrovių, įskaitant, be apribojimų, Fisher-Price, Inc. ir American Girl Brands, LLC (kartu vadinami „Mattel“, „mes“, „mūsų“ ar „mums“). Šios „Tinklalapio naudojimosi nuostatos ir sąlygos“ (ši „Vartotojo sutartis“) reglamentuoja Jūsų naudojimąsi šiuo Tinklalapiu neriklausomai nuo prieigos ir naudojimo būdo. „Tinklalapis“ reiškia interneto domeno adresą, kuriame pateikta ši Vartotojo sutartis ir visos mūsų valdomos bei Tinklalapyje esančios funkcijos, programėlės, turinys ir atsisiuntimai ir/ar nuorodos į šią Vartotojo sutartį.

JEI ESATE NEPILNAMETIS (daugumoje valstybių – jaunesnis nei 18 metų amžiaus), Jūsų tėvai ar globėjai gali būti atsakingi už kai kurias arba visą Jūsų veiklą Tinklalapyje. Dėl šios priežasties ir dėl to, kad Jūsų tėvai ar globėjai turėtų žinoti apie Jūsų veiklą, įskaitant Jūsų lankomus tinklalapius, Jūs turite informuoti savo tėvus ar globėjus, kad naudojatės šiuo Tinklalapiu, kadangi ši Vartotojo sutartis ir Jūsų naudojimasis Tinklalapiu gali turėti įtakos jų teisėms ir įsipareigojimams.

JEI JŪS NORITE NAUDOTIS ŠIUO TINKLALAPIU, tada atidžiai perskaitykite šią Vartotojo sutartį, nes ji reiškia rašytinį susitarimą tarp Jūsų ir "Mattel" ir turi įtakos Jūsų teisėms ir pareigoms.

         •Kaskart kai prisijungiate/naudojatės Tinklalapiu (net neskaitydami šios Vartotojo sutarties), Jūs sutinkate laikytis šios Vartotojo sutarties ir papildomų sąlygų (apibrėžta toliau), todėl nesinaudokite Tinklalapiu, jei Jūs nesutinkate su visomis šios Vartotojo sutarties ir visomis papildomomis sąlygomis.

         •Tinklalapio valdymo verslas reglamentuoja, kad Mattel nesuteiks Jums prieigos prie Tinklalapio be šioje Vartotojo sutartyje nustatytų apribojimų, tokių kaip Jūsų teisių suteikimas ir atsisakymas, mūsų atsakomybės apribojimai, Jūsų kompensacijos mums, tam tikrų ginčų arbitražas).

Pagrindinių sąvokų santrauka

•         Svarbu, kad Jūs perskaitytymėte visą šią Vartotojo sutartį, nes čia yra pateikiama keletas svarbesnių sąlygų, į kurias mes norime atkreipti Jūsų dėmesį:

•         Ši Vartotojo sutartis galioja kaskart Jums naudojantis Tinklalapiu. Bet kokie sutarties pakeitimai Jums bus taip pat taikomi, todėl Jūs turėtumėte dažnai pasitikrinti sutarties atnaujinimus.

•         Galite naudoti tik svetainės turinį, susijusius su Jūsų leidžiamų veiklą dėl svetainė - o ne autonominio aplinkoje arba kitoje interneto svetainėje (žiūrėti 1 dalies (c) punktą, 2 (B) 3 (A) ir 3 (B), žemiau). Jūs negalite naudotis Svetaine komerciniams, politinių ar netinkamu tikslu (žiūrėti 1 dalies (C), 2 (B), ir 3 dalies (A) žemiau).

•         Tinklalapio turinį galima naudoti tik vykdant Tinklalapyje leidžiamą veiklą. Jo negalima naudoti neprisijungus prie interneto ar esant kitame tinklalapyje (žiūrėti 1(C), 2(B), 3(A) ir 3(B) skyrius). Tinklalapio negalima naudoti komerciniais, politiniais ar netinkamais tikslais (žiūrėti 1(C), 2(B) ir 3(A) skyrius).

•         Jei Tinklalapiui taikomame Privatumo dokumente nėra numatyta kitaip, Jūs ir Mattel neturite jokių konfidencialių, pasitikėjimu grindžiamų ar kitokių išskirtinių ryšių dėl Jūsų naudojimosi Tinklalapiu ar su pastaruoju susijusio bendravimo (žiūrėti 2(A)(ii) ir 7 skyrius).

•         Daugelį ginčų, kurie gali kilti dėl Jūsų prieigos prie Tinklalapio ir naudojimosi juo, sprendžia tik arbitražas. Tai apima ir Jūsų teisės į prisiekusiųjų teismą atsisakymą (žiūrėti 13 skyrių).

•         Mattel Jums suteikia tokį Tinklalapį, „koks jis yra“, be jokių garantijų. Mattel atsakomybė Jums dėl Jūsų naudojimosi Tinklalapiu yra labai ribota (žiūrėti 14 ir 15 skyrius). Daugelis kitų apribojimų ir atsisakymų yra susiję su Jūsų naudojimusi Tinklalapiu (žiūrėti 13(D) ir 16 skyrius).

•         Kai kuriais atvejais, tiek ši Vartotojo sutartis, tiek atskiros rekomendacijos, taisyklės, ar paslaugų teikimo ir pardavimo sąlygos, nustatančios papildomas ar kitokias sąlygas, bus taikomos Jūsų naudojimuisi Tinklalapiu ar Tinklalapyje siūlomai paslaugai ar produktui (kiekvieną kartą tokiais atvejais ir visada "Papildomos sąlygos"). Jei tarp šios Vartotojo sutarties ir bet kokių Papildomų sąlygų iškyla prieštaravimų, pirmenybė bus teikiama Papildomoms sąlygoms, išskyrus atvejus, jei Papildomose sąlygose aiškiai nurodyta kitaip. Perskaitykite Tinklalapio Privatumo dokumento sąlygas.

Turinys

 1. Tinklalapio turinys. Nuosavybės teisė. Ribota licencija ir kitų asmenų teisės.
 2. Jūsų pateikiamas turinys ir bendruomenės naudojimosi taisyklės.
 3. Tinklalapio ir turinio naudojimo apribojimai.
 4. Klientų aptarnavimas.
 5. Autorinių teisių pažeidimo įrodymo tvarka.
 6. Kitos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo įrodymo tvarka.
 7. Nepageidaujamos idėjos ir draudžiama medžiaga. Jokių konfidencialių ar išskirtinių ryšių su Mattel.
 8. Paskyrų sukūrimas ir panaikinimas.
 9. Prieiga prie Tinklalapio. Mokesčiai. Registracija. Naudojimosi prenumerata. Virtualios prekės ir paslaugos. Jokių piniginių ar turtinių reikalų. Draudžiami sandoriai.
 10. Jūsų nuorodos į Tinklalapį.
 11. Tinklalapiai su nuorodomis. Reklaminiai skelbimai. Santykiai su trečiosiomis šalimis.
 12. Bevielis internetas.
 13. Ginčų sprendimas.
 14. Atsakomybės dėl pareiškimų ir garantijų atsisakymas.
 15. Mattel atstovų atsakomybės apribojimai.
 16. Paskirtos ar teisinės pagalbos atsisakymas.
 17. Bendrosios nuostatos.


1. Tinklalapio turinys. Nuosavybės teisė. Ribota licencija ir kitų asmenų teisės.

A. Turinys. Tinklalapyje yra įvairių: (i) medžiagų ir kitų su Mattel ir jos produktais bei paslaugomis susijusių dalykų bei panašių mūsų licencijos davėjų ir kitų trečiųjų šalių produktų, įskaitant visas schemas, informaciją, tekstą, duomenis, bylas, atvaizdus, scenarijus, projektus, grafiką, mygtukų piktogramas, instrukcijas, iliustracijas, nuotraukas, klipus, garso įrašus, muziką, garsus, paveikslėlius, vaizdus, reklamos kopijas, URL, technologijas, programinę įrangą, interaktyvias funkcijas, Tinklalapio vaizdą, medžiagos surinkimą, išdėstymą, visą kitą autorinių teisių saugomą medžiagą (įskaitant šaltinius ir objektų kodus); (ii) įvairių šalių prekių ženklų, logotipų, prekių pavadinimų, paslaugų ženklų ir prekių tapatybių, įskaitant ir Mattel (kartu vadinamų “Prekių ženklais”); ir (iii) kitokių intelektinės nuosavybės formų (visi paminėti punktai kartu vadinami “Turiniu”).

B. Nuosavybė. Tinklalapis (įskaitant buvusią, esamą ir būsimą versijas) ir jo turinys priklauso ir yra konstroliuojamas Mattel, mūsų lincencijų davėjų bei kitų trečiųjų šalių. Visos teisės į per Tinklalapį prieinamą turinį bei įvairūs kiti interesai, pavadinimai, interesai yra Mattel, mūsų lincencijų davėjų bei kitų trečiųjų šalių nuosavybė, kurią visais įmanomais būdais saugo JAV ir tarptautinės autorinių teisių, prekės ženklų, patentų ar kitokios intelektinės nuosavybės teisės ir įstatymai. Mattel priklauso autorinės Tinklalapio turinio atrankos, rinkimo, išdėstymo ir tvirtinimo teisės.

C. Ribota licencija. Jei Jūs griežtai laikotės šios Vartotojo sutarties ir jos Papildomų sąlygų, Mattel suteikia Jums ribotą, neišimtinę, atšaukiamą, nesvarstytiną, asmeninę ir neperleidžiamą licenciją (i) atsisiųsti (tik laikinam saugojimui), demonstruoti, žiūrėti, naudoti, žaisti ir/ar spausdinti vieną turinio kopiją (išskyrus neapdorotą ar kitokią šaltinio ar objekto kodo versiją kitokiais būdais nei prieiga ir naudojimasis per standartinę interneto naršyklę) asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ir kitokiame bevieliame įrenginyje ar internetą naudojančiame prietaise (toliau “Internetiniai prietaisai”) Jūsų asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui, ir (ii) naudoti tam tikru laiku Tinklalapyje pateikiamą turinį tik kaip Jūsų sukurto turinio dalį (nurodytą žemiau esančiame 2(A)(i) skyriuje) (“Mattel licencijuojami elementai”), tačiau tik tokiems tikslams, kurie gali būti aiškiai nurodomi tuo metu, kai Mattel licencijuojami elementai yra prieinami Tinklalapyje, tačiau mes, mūsų licencijų davėjai ir tam tikros trečiosios šalys (priklausomai nuo atvejo) išsaugome teisę į šių Mattel licencijuojamų elementų nuosavybę. Aukščiau nurodyta ribota licencija (i) nesuteikia Jums jokių nuosavybės teisių ir nenumato jokių kitokių intelektinės nuosavybės interesų į turinį, ir (ii) gali būti nedelsiant sustabdoma ar nutraukiama dėl kitokių priežasčių Mattel nuožiūra be išankstinio pranešimo ar atsakomybės. Tam tikrais atvejais ir atsižvelgiant į tam tikras Papildomas sąlygas, mes galime suteikti Jums daugiau prieigos ir naudojimosi turiniu ir/ar Mattel licencijuojamais elementais teisių.

D. Kitų asmenų teisės. Naudodamiesi Tinklalapiu, Jūs privalote gerbti Mattel ir kitų asmenų intelektinės nuosavybės ir kitokias teises. Neteisėtas Jūsų naudojimasis Tinklalapiu pažeidžia autorinių teisių, prekės ženklo, privatumo, viešumo, ryšių ir kitus įstatymus. Nereglamentuotas naudojimasis gali turėti įtakos Jūsų asmeninei atsakomybei, įskaitant ir galimą baudžiamąją atsakomybę. Mattel gerbia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Jei manote, kad į Jūsų kūrinį buvo pasikėsinta per Tinklalapį netinkamo paskelbimo ar platinimo priemonėmis, skaitykite 5 punktą.

 


2. Jūsų pateikiamas turinys ir bendruomenės naudojimosi taisyklės.

A. Vartotojo sukurtas turinys.

i. Bendroji informacija. Dabar ar ateityje, Mattel gali Tinklalapio lainkytojams pasiūlyti galimybę siųsti, įkelti, demonstruoti, paskelbti, platinti, perduoti, transliuoti ar kitaip Tinklalapyje viešinti arba pateikti (bendrai,“pateikti”) pranešimus, tekstą, iliustracijas, bylas, atvaizdus, grafiką, nuotraukas, komentarus, garsus, muziką, vaizdus, informaciją, turinį, reitingus, apžvalgas, duomenis, klausimus, pasiūlymus, asmenį identifikuojančią ar kitokią informaciją, medžiagą ir joje esančias idėjas (neįtraukiant čia esančių Mattel licencijuotų elementų, “Vartotojo sukurtas turinys”). Mattel gali tai atlikti forumuose, tinklaraščiuose, skelbimų lentose, socialiniuose tinkluose, socialinėse bendruomenėse, elektroniniame pašte ir kitokiais ryšių būdais ir priemonėmis). Atsižvelgiant į Jūsų Vartotojo sutartyje suteikiamas teises ir licenciją, Jūs išsaugote visas teisiškai pripažįstamas ir Vartotojo sukurtame turinyje esančias teises ir interesus.

ii. Jūsų sukurto Vartotojų turinio nekonfidencialumas. Jei Tinklalapyje pateiktamePrivatumo dokumente ar Papildomose sąlygose nėra nurodyta kitaip, Jūs sutinkate, kad (a) Jūsų Vartotojo sukurtas turinys būtų laikomas nekonfidencialiu ir neprivačiu, taip pat nebūtų grąžinamas ir (b) Mattel neprisiima jokių įsipareigojimų Jums ar trečiajai šaliai dėl Jūsų Vartotojo sukurto turinio. Mattel prašymu, Jūs pateiksite mums visus dokumentus, reikiamus šių teisių pagrindimui ir šios Vartotojo sutarties ar Papildomų sąlygų laikymosi patikrinimui. Jūs pripažįstate, kad interneto saugumas gali būti pažeidžiama ir Jūs žinote, kad Vartotojo sukurtas turinys gali būti nesaugus. Jūs apsvarstysite tai, prieš pateikdami bet kokį Vartotojo sukurtą turinį.

iii. Licencija Mattel dėl Jūsų Vartotojo sukurto turinio. Jei Papildomose sąlygose (pvz. oficialiose konkurso taisyklėse), reglamentuojančiose Vartotojo sukurto turinio pateikimą, nėra nurodyta kitaip, Jūs sutinkate suteikti Mattel ir perleidžiate neišskirtinę, besąlyginę, nevaržomą, neribotą, pasaulinę, neatšaukiamą, nuolatinę ir nemokamą teisę ir licenciją naudoti, kopijuoti, įrašyti, platinti, atkurti, atskleisti, parduoti, perparduoti, sublicencijuoti (keliais lygmenimis), demonstruoti, viešai atlikti, perduoti, paskelbti, transliuoti, išversti, atlikti išvestinius darbus ir bet kokiu kitu būdu eksploatuoti visą ar dalį Jūsų Vartotojo sukurto turinio (ir jo išvestinių formų) – įvairiais tikslais, visais formatais, per bet kurią esančią ar ateityje sukuriamą terpę, programinę įrangą, formuluotę ar laikmeną, bet kuria dabar žinoma ar vėliau sukursima technologija ar prietaisais bei reklamuoti, prekiauti ir skatinti turinį. Suteiktos teisės be apribojimų: (a) konfigūruoti, priimti, indeksuoti, laikyti, saugoti, skaitmeninti, glaudinti, optimizuoti, keisti, performatuoti, redaguoti, pritaikyti, skelbti paieškos formatą ir šalinti Vartotojo sukurtą turinį bei jungti jį su kita medžiaga ir (b) naudoti Vartotojo sukurtame turinyje esančias idėjas, sąvokas, patirtį ar techniką įvairiems tikslams, įskaitant produktų ir/ar paslaugų kūrimą, gamybą ir rinkodarą. Siekiant vykdyti teises ir licenciją, kurias Jūs suteikėte Mattel dėl Vartotojo sukurto turinio, Jūs taip pat suteikiate ir sutinkate perleisti Mattel besąlyginę, nuolatinę ir neatšaukiamą teisę naudoti ir eksploatuoti Jūsų vardą, asmenį ir atvaizdą su Vartotojo sukurtu turiniu be įsipareigojimų ar atlygio Jums. Jei to nedraudžia įstatymas, Jūs atsisakote ir sutinkate atsisakyti bet kokių moralinių (neturtinių) teisių (įskaitant priskyrimą ir sąžiningumą), kurių galite turėti dėl Vartotojo sukurto turinio, net jei jis būtų modifikuotas ar pakeistas Jums nepriimtinu būdu. Jei neatsisakote, Jūs neatšaukiamai sutinkate neįgyvendinti šių teisių (jei jų yra) tokiu būdu, kuris trukdytų suteiktų teisių įgyvendinimui. Jūs suprantate, kad negausite jokių mokesčių, sumų, atlygio ar atsiskaitymo už bet kurią šiame 2(A)(iii) skyriuje suteiktą teisę.

iv. Išskirtinė Mattel teisė valdyti visą Vartotojo sukurtą turinį. Mattel gali, tačiau neprivalo peržiūrėti, tikrinti, demonstruoti, skelbti, saugoti, palaikyti, priimti ar kitaip naudotis Jūsų Vartotojo sukurtu turiniu. Mattel gali savo nuožiūra šalinti, perkelti, performatuoti, panaikinti, atsisakyti skelbti ar kitaip naudoti Vartotojo sukurtą turinį be pranešimo ar atsakomybės Jums ar bet kuriai trečiajai šaliai. Mattel pasilieka teisę apdoroti Vartotojo sukurtą turinį Tinklalapyje – kaip vartotojų valdymui skirtą medžiagą, kurios Mattel nekontroliuos, išskyrus turinio, kuris atkreipia Mattel dėmesį kaip užgaulus, nešvankus, nepadorus, gašlus, bjaurus, smurtinis, įžeidžiantis grasinantis, plūstantis, neteisėtas ar kitaip Mattel nepageidaujamas, blokavimą ar šalinimą. Mattel taip pat gali įgyvendinti trečiųjų šalių teises ar žemiau esančiose Taisyklėse (apibūdinta 2(B) skyriuje) nurodytus turinio apribojimus, jei pranešimas apie pažeidimą atkreipia Mattel dėmesį. Toks Jūsų ar kitų asmenų pateiktas Vartotojo sukurtas turinys iš viso neturi būti saugomas Tinklalapyje ir Jūs, pateikę tokį turinį, neturėsite teisės jo pasiekti, archyvuoti, palaikyti ar kitaip naudoti kaip Vartotojo sukurtą turinį Tinklalapyje.

v. Su Jūsų Vartotojo pateiktu turiniu susiję pareiškimai ir garantijos. Kaskart pateikę Vartotojo sukurtą turinį, Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad esate pilnametis savo gyvenamosios valstybės asmuo, esate vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas (a), arba turite visus tėvų ar teisėto globėjo sutikimus dėl nepilnamečio vaiko, kuris yra vaizduojamas bet kokiame Jūsų pateiktame Vartotojo sukurtame turinyje ir kad dėl Vartotojo sukurto turinio (a) Jūs esate vienintelis intelektinės nuosavybės ir kitų Vartotojo sukurto turinio teisių autorius ir savininkas arba Jūs turite teisę pateikti Vartotojo sukurtą turinį ir suteikti Mattel teisę pagal šią Vartotojo sutartį ir Papildomas sąlygas be jokio Mattel įsipareigojimo gauti bet kurios trečiosios šalies sutikimą be Mattel sukuriamų įsipareigojimų ar atsakomybės; (b) Vartotojo sukurtas turinys yra tikslus; (d) Vartotojo sukurtas turinys nepažeidžia ir nepažeis jokių bet kurios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar kitokių teisių dėl Mattel leistino naudojimo ir eksploatacijos, nurodytos šioje Vartotojo sutartyje; (e) Vartotojo sukurtas turinys nepažeis šios Vartotojo sutarties (įskaitant Taisykles) ar Papildomų taisyklių bei nepakenks jokiam asmeniui.

vi. Vykdymas. Mattel neįsipareigoja stebėti ar įgyvendinti Jūsų intelektinės nuosavybės teisių dėl Jūsų Vartotojo sukurto turinio, tačiau Jūs suteikiate mums teisę saugoti ir įgyvendinti mūsų teises dėl Jūsų Vartotojo sukurto turinio, įskaitant veiksmų vykdymą ir kontrolę Jūsų vardu (Mattel išlaidomis, dėl kurių Jūs sutinkate ir neatšaukiamai paskiriate Mattel būti Jūsų atstovu, su perįgaliojimo ir pavedimo teise, kurio paskyrimas yra susietas su interesais).

B. Bendrosios naudojimosi taisyklės. Kadangi Jūs esate Tinklalapio vartotojas, šios Bendrosios naudojimosi taisyklės ("Taisyklės") skirtos padėti Jums suvokti elgesį, kurio mes tikimės iš Tinklalapio bendruomenės narių ("Bendruomenės").

i. Taisyklių pobūdis. Jūsų dalyvavimui Bendruomenėse yra taikomos visos Vartotojo sutarties sąlygos, įskaitant ir šias Taisykles:

 • Jūsų Vartotojo sukurtas turinysNenaudokite Vartotojo sukurto turinio, kuris priklauso kitiems asmenims, ir neteikite jo kaip savo turinio. Tai apima bet kurį turinį, aptinkamą internete. Pavyzdžiui, Jūsų Vartotojo sukurtame turinyje neturi būti jokių matomų trečiosioms šalims priklausančių logotipų, frazių ar prekių ženklų. Jei kas nors prisideda prie Jūsų Vartotojo sukurto turinio kūrimo, turi teisių į Jūsų Vartotojo sukurtą turinį ar įvardijamas Vartotojo sukurtame turinyje, Jūs turite gauti to asmens leidimą pateikti tokį Vartotojo sukurtą turinį Mattel. Pavyzdžiui, jei kažkas nufotografavo Jus ir Jūsų draugą, o Jūs pateikėte šią nuotrauką Mattel kaip savo Vartotojo sukurtą turinį, Jūs privalėjote gauti savo draugo ir fotografo sutikimus.
 • Nuotraukos: vaizdai ir prasmė. Tik Jūsų, Jūsų draugų ir šeimos nuotraukos, vaizdai ir paveikslai. Jei nusprendžiate Tinklalapyje pateikti nuotraukas, nuorodas į vaizdus ar paskelbti kitų žmonių atvaizdus įsitikinkite, kad jie yra Jūsų ar Jūsų pažįstamų žmonių ir Jūs turite jų leidimą tai publikuoti. Taip pat, jei nuotraukoje, vaizde ar atvaizde yra nepilnametis asmuo, Jūs turite būti vienu iš vaiko tėvų, globėjų arba gauti vaiko tėvų ar globėjų sutikimą iki turinio paskelbimo.
 • Tinkamas elgesys. Gerbkite kitų žmonių nuomonę ir pastabas, kad mes galėtume kurti visiems patinkančias Bendruomenes. Jei manote, kad Jūsų Vartotojo sukurtas turinys gali ką nors įžeisti ar sutrikdyti, greičiausiai taip ir nutiks, ir tai nepriklausys nuo Tinklalapio. Draudžiami keiksmai, priekabūs, persekiojamojo pobūdžio, įžeidžiantys komentarai, išpuoliai prieš asmenį, paskalos ir pan. Jūsų Vartotojo sukurtas turinys negali grasinti, koneveikti ar įžeisti kitų asmenų. Jame neturi būti jokių neigiamų komentarų apie rasę, nacionalinę kilmę, lytį, lytinę orientaciją ar fizinę negalią. Jūsų Vartotojo sukurtas turinys negali būti įžeidžiantis, šmeižiantis, nepadorus, nešvankus, pornografinio ar aiškiai seksualinio pobūdžio.
 • Nenaudojimas komerciniais ar politiniais tikslais. Jūsų Vartotojo sukurtas turinys negali reklamuoti ar remti produkto, paslaugos, kitokios komercinės veiklos, politiko, valstybės tarnautojo ar teisės. Jei Mattel pagrįstai mano, kad Jūsų pateiktas Vartotojo sukurtas turinys pažeidžia šį straipsnį, mes savo nuožiūra galime imtis reikiamų ir teisinių veiksmų.
 • Nenaudojimas netinkamais tikslais. Jūsų vartotojo sukurtas turinys negali skatinti ar reklamuoti jokios nelegalios ar netinkamos veiklos. Jei Mattel pagrįstai mano, kad Jūsų pateiktas Vartotojo sukurtas turinys pažeidžia šį straipsnį, mes savo nuožiūra galime imtis reikiamų ir teisinių veiksmų.
 • Būkite sąžiningi ir neiškraipykite savo Vartotojo sukurto turinio. Neapsimeskite kitu asmeniu, vartotoju ar įmone ir nepateikite tokio Vartotojo sukurto turinio, kuris, Jūsų nuomone, gali būti neteisingas, klaidingas, apgaulingas, netikslus, klaidinantis, iškreipia Jūsų tapatybę ar ryšį su kitu asmeniu bei įmone.
 • Turinį gali matyti kiti asmenys. Mes tikimės, kad Jūs, keisdamiesi informacija ir turiniu, naudositės Bendruomenėmis ir Turiniu bei bendrausite, diskutuosite su kitais nariais. Atsiminkite, kad Bendruomenės – tai viešas forumas, taigi Tinklalapyje pateiktą Jūsų Vartotojo sukurtą turinį pasieks ir matys kiti Bendruomenės nariai. Nepateikite asmenį identifikuojančios informacijos (pvz., vardo ir pavardės, slaptažodžio, telefono numerio, adreso, kreditinės kortelės numerio, medicininės informacijos, elektroninio pašto adreso ar kitokios asmenį identifikuojančios ar kontaktinės informacijos) Bendruomenės erdvėje ir būkite atsargūs, atskleisdami panašaus tipo informaciją kitiems asmenims.
 • Nesidalinkite kitų žmonių asmenine informacija. Jūsų Vartotojo sukurtas turinys neturi atskleisti kito asmens adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, socialinio draudimo numerio, kreditinės kortelės numerio, medicininės informacijos, finansinės ar bet kokios kitokios informacijos, kuri gali būti panaudota to asmens sekimui, susisiekimui su juo ar apsimetimui juo, išskyrus atvejus, jei to konkrečiai pareikalautų Mattel.
 • Nesugadinkite Tinklalapio, kitų asmenų kompiuterių ar kitokių interneto prietaisų. Jūsų Vartotojo pateiktame turinyje negali būti virusų, „Trojos arklių“, šnipinėjimo programų ar kitokių technologijų bei kenksmingų kodų, galinčių turėti įtakos Tinklalapio, bet kurio kompiuterio ar kitokio interneto įrenginio veikimui.

 •  Mes pasiliekame teisę bet kada pareikalauti mūsų priimtinos formos leidimų, susijusių su aukščiau nurodyta sąlyga. Nepateikus tokio leidimo, atitinkamas Vartotojo sukurtas turinys gali būti pašalintas iš Tinklalapio.

ii. Jūsų bendravimas su kitais Vartotojais. Ginčai.. Jūs esate atsakingas už bendravimą su kitais Tinklalapio vartotojais prisijungus ar atsijungus nuo interneto. Mes neprisiimame atsakomybės už vartotojų elgesį ar turinį. Mes pasiliekame teisę, tačiau neprivalome stebėti nesutarimų tarp Jūsų ir kitų vartotojų ir dalyvauti ginčuose. Bendraudami su kitais asmenimis (pvz., pateikdami bet kokią asmeninę ar kitokią informaciją) ir vykdydami bet kokią veiklą internete, vadovaukitės sveiku protu ir priimkite geriausius sprendimus.

 


3. Tinklalapio ir turinio naudojimo apribojimai.

A. Tinklalapio naudojimosi apribojimai. Jūs sutinkate: (a) nenaudoti Tinklalapio komerciniams ar politiniams tikslams (įskaitant reklamą, lėšų rinkimą, produktų kainų rinkimą ir produktų pardavimą); (b) nenaudoti jokių metažymų ar “paslėpto teksto”, kur būtų naudojami Mattel prekių ženklai ar pavadinimai; (c) nevykdyti jokios su Tinklalapiu susijusios veiklos, kuria bandytumėte pakenkti fiziniams ar juridiniams asmenims ir kuri būtų neteisėta, įžeidžianti, nešvanki, nepadori, gašli, bjauri, smurtinė, grasinanti, užgauli, įžeidžianti, pažeidžianti bet kurią trečiosios šalies teisę ar kitokiais būdais nepageidaujama Mattel įmonės; (d) neperprojektuoti, neardyti, neperrinkinėti ir nekeisti jokio Tinklalapio šaltinio, objekto kodo, jokios programinės įrangos, kitokių produktų, paslaugų ar procesų, kuriuos galima pasiekti per bet kurią Tinklalapio dalį; (e) neužsiimti jokia veikla, trukdančia vartotojų prieigai prie Tinklalapio, sklandžiam Tinklalapio veikimui ar keliančia kitokių žalos grėsmių Tinklalapiui, Mattel ar kitiems Tinklalapio vartotojams; (f) netrikdyti ir nesistengti pergudrauti Tinklalapio saugumo ir kitokių funkcijų, apribojančių ar pritaikančių apribojimus Tinklalapio, Turinio ar Vartotojo sukurto turinio naudojimui ar prieigai; ar (g) kitaip nepažeisti šios Vartotojo sutarties ar Papildomų sąlygų.

B. Turinio naudojimosi apribojimai. Jūs taip pat sutinkate, kad naudodamiesi Turiniu (kitu nei Vartotoju sukurtu, kuriame nėra Mattel licencijuojamų elementų): (a) Jūs nestebėsite, nerinksite, nekopijuosite ir neplatinsite šio Turinio (išskyrus atvejus, jei tai įvyktų atliekant paiešką standartine paieškos sistema ar naudojantis standartine interneto naršykle) Tinklalapyje, naudodami robotus, piratus, “botus”, vorus, „grandiklius“, keliautojus, šnipus, sistemas, įrenginius, programines įrangas, išskleidimo įrankius ar kitokius automatinius prietaisus, paslaugas ar rankiniu būdu valdomus procesus; (b) Jūs nepritaikysite ir nepanaudosite “rėminimo” technologijos šio Turinio atskyrimui (įskaitant bet kokius atvaizdus, tekstą ar puslapio išdėstymą); (c) Jūs nekeisite šiame Turinyje esančių pranešimų dėl prekės ženklų, autorinių teisių ir kitokios intelektinės nuosavybės; (d) Jūs nenaudosite Turinio būdais, kurie reikštų neleistinus ryšius su bet kuriuo iš mūsų licencijos davėjų produktų, paslaugų ar prekių rūšių; (e) Jūs neatliksite jokių šio Turinio pakeitimų (išskyrus Mattel leidžiamais atvejais – jei tai leidžia Mattel licencijuoti elementai (jei tai taikoma); (f) Jūs nekeisite, nekopijuosite, nearchyvuosite, neparduosite, nenuomosite, neišnuomosite, neiškeisite, nekursite išvestinių formų, neskelbsite kopijų – popierinių ar elektroninėmis priemonėmis, viešai neatliksite, nedemonstruosite, neskleisite, neplatinsite, netransliuosite, neretransliuosite, nesiųsite jokiai trečiajai šaliai ar jos tinklalapiui bei kitaip nesinaudosite ar neeksploatuosite šio Turinio jokiais tikslais, išskyrus atvejus, konkrečiai leistinus šia Vartotojo sutartimi ar Papildomomis sąlygomis, išankstiniu rašytiniu Mattel darbuotojo sutikimu arba, jei Turinys gautas iš licencijos davėjo, Turinio savininko sutikimu; ar (g) Jūs neįterpsite jokio kodo ar produkto, kad galėtumėte neigiamą įtaką bet kurio vartotojo patirčiai turinčiu būdu valdyti šį Turinį.

C. Tinklalapio ir Turinio veikimas. Mattel gali nedelsiant savo nuožiūra ir be išankstinio pranešimo ar atsakomybės (išskyrus, jei 9 skyriuje ar Papildomose sąlygose būtų numatyta kitaip) sustabdyti ar nutraukti Tinklalapio ar Turinio (ir bet kurių jo elementų ar funkcijų) veikimą.

D. Visų, Turiniui ir Tinklalapiui nesuteikiamų teisių išsaugojimas. Ši Vartotojo sutartis ir Papildomos sąlygos apima tik siaurą ir ribotą Turinio ir Tinklalapio naudojimo bei prieigos teisių suteikimą. Jokia teisė ar licencija negali būti aiškinama remiantis bet kokia teisės teorija, potekste, nušalinimu, įprasta pramonės praktika ar kitokiomis sąlygomis. Mattel, jo licencijos davėjai ir trečiosios šalys išsaugo visas teises, kurios nebuvo Jums suteiktos tiesiogiai. Draudžiamas bet koks neleistinas Turinio ar Tinklalapio naudojimas bet kokiais tikslais.

 


4. Klientų aptarnavimas.

A. Mattel neatsakys į vartotojų ar kitokias užklausas, atsiųstas 5 skyriuje nurodytais adresais. Jei turite klausimų dėl mūsų produktų ir paslaugų, naudokitės šiais tinklalapių adresais:

B. Mattel ir Fisher-Price prekių ženklai: http://service.mattel.com/us/

C. Fisher-Price internetinė parduotuvė:  https://service.mattel.com/us/intl.aspx#countryCode=LT

D. American Girl prekės: https://www.americangirl.com/webapp/wcs/stores/servlet/MattelAGContactUsContentView?catalogId=10601&langId=-1&storeId=10651

 


5. Autorinių teisių pažeidimo įrodymo tvarka.

A. DMCA pranešimas. Mattel tinkamai atsakys į pranešimus dėl įtariamų autorinių teisių pažeidimų, kurie numatyti JAV Skaitmeninės eros autorinių teisių įstatyme (“DMCA”), kaip nurodyta žemiau. Jei Jums priklauso autorinės kūrinio teisės (ar atstovaujate autorinių teisių savininkui) ir manote, kad Jūsų (ar savininko) kūrinio autorinės teisės buvo pažeistos netinkamai jį publikuojant ar platinant per Tinklalapį, galite siųsti mums rašytinį pranešimą, kuriame nurodyta

i. Pavadinimas: „Pranešimas apie DMCA autorinių teisių pažeidimą“

ii. dėl pažeistų autorinių teisių ginamo kūrinio aprašymas arba, jei viename pranešime nurodomi keli autorinių teisių ginami kūriniai, šių kūrinių atstovų sąrašas;

iii. pažeidimo aprašymas ar pažeidimo veiklos subjektas. Pateikimas turi būti pakankamai išsamus, kad mes aptiktume tą medžiagą (pridėkite Tinklalapio, kuriame yra medžiaga, URL);

iv. Jūsų vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

v. Jūsų pareiškimas, kad Jūs sąžiningai tikite, jog šio medžiagos panaudojimo apskundžiamu būdu neleidžia autorinių teisių savininkas, jo atstovas ar įstatymas;

vi. Jūsų pareiškimas, įvardijant žinojimą apie baudą už melagingus parodymus, kad visa informacija yra tiksli ir Jūs esate autorinių teisių savininkas (jei nesate autorinių teisių savininkas, Jūsų pareiškime turi būti nurodyta, kad esate įgaliotas veikti išskirtinės ir pažeistos teisės savininko vardu); ir,

vii. Jūsų parašas arba, jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu (ne popieriniu ar prie elektroninio laiško prisegtu skaitmeniniu dokumentu), atspausdintas Jūsų vardas, pavardė ir “//s//” ženklas, kuris reikš elektroninį Jūsų parašą.

o    Mattel atsakys tik į paštu, elektroniniu paštu ar faksu nurodytais adresais gautus DMCA pranešimus:

Paštu:

Mattel, Inc. 
333 Continental Boulevard 
El Segundo, California 90245-5012 
Kam: Viceprezidentui, Intelektinė nuosavybė

Elektroniniu paštu: InfringementNotice@Mattel.com

Faksu: 310.252.2567

o    Kartais gali būti sunku nustatyti, ar Jūsų autorinės teisės buvo pažeistos. Mattel gali nuspręsti neatsakyti į DMCA pranešimus, kurie iš esmės neatitinka visų aukščiau nurodytų reikalavimų. Mattel taip pat gali nuspręsti pašalinti galimai pažeidžiančią medžiagą, į kurią atkreipiamas dėmesys dėl DMCA iš esmės neatitinkančių pranešimų.

o    Įsiminkite, kad DMCA nurodo, jog asmuo, kuris tyčia klaidingai nurodo medžiagą ar veiklą, pažeidžiančias teises, gali būti patrauktas atsakomybėn.

o    Mes galime siųsti Jūsų pranešime nurodytą informaciją asmeniui, kuris pateikė galimai teises pažeidžiantį kūrinį. Šis asmuo gali nuspręsti atsiųsti mums DMCA atsakymą į pranešimą.

o    Neapribodama kitų savo teisių, Mattel, esant atitinkamoms aplinkybėms, gali panaikinti pakartotinę pažeidėjo prieigą prie Tinklalapio ir bet kurio kito Mattel valdomo ir eksploatuojamo tinklalapio.

 B. DMCA atsakymas į pranešimą. Jei prieiga į Jūsų pateiktą Mattel kūrinį yra panaikinama arba kūrinys yra pašalinamas dėl DMCA pranešimo ir Jūs manote, kad panaikinta prieiga ir pašalinimas įvyko dėl klaidos ar klaidingo nustatymo, Jūs galite atsiųsti DMCA atsakymą į pranešimą aukščiau nurodytais adresais. Jūsų DMCA atsakyme į pranešimą turi būti nurodyta ši informacija:

                       .        Pavadinimas: "DMCA atsakymas į pranešimą";

                      i.        pašalintos medžiagos ar medžiagos, į kurią buvo panaikinta prieiga, aprašymas ir vieta, kur buvo medžiaga iki jos pašalinimo ar prieigos panaikinimo (nurodykite Tinklalapio, iš kurio buvo pašalinta medžiaga ar panaikinta prieiga, URL);

                     ii.        Jūsų pareiškimas, pateiktas žinant apie baudą už melagingus parodymus, kad Jūs sąžiningai tikite, jog medžiaga buvo pašalinta ar prieiga panaikinta dėl klaidos ar klaidingo medžiagos nustatymo;

                    iii.        Jūsų vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir Jūsų paskyros vartotojo vardas;

                    iv.        pareiškimas, kad Jūs sutinkate su Federalinio apygardos teismo jurisdikcija dėl savo adreso teismo apygardoje (jei Jūsų adresas yra ne JAV teritorijoje, sutinkate su Jungtinių Valstijų Apygardos teismo jurisdikcija Kalifornijos centrinėje apygardoje) ir su tuo, kad DMCA pranešimą mums pateikęs asmuo ar šio asmens atstovas įteiktų Jums procesinius dokumentus; ir

                     v.        Jūsų parašas arba, jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu (ne popieriniu ar prie elektroninio laiško prisegtu skaitmeniniu dokumentu), atspausdintas Jūsų vardas, pavardė ir “//s//” ženklas, kuris reikš elektroninį Jūsų parašą.

    o     Įsiminkite, kad DMCA nurodo, jog asmuo, kuris tyčia klaidingai nurodo medžiagos ar veiklos pašalinimą ar panaikinimą dėl klaidos, gali būti patrauktas atsakomybėn.  oGavę DMCA atsakymą į pranešimą, mes galime pakeisti pašalintą medžiagą (ar nutraukti prieigos blokavimą) per ne mažiau nei 10 ir ne daugiau nei per 14 darbo dienų nuo DMCA atsakymo į pranešimą gavimo. Tačiau mes to neatliksime, jei aukščiau nurodytais adresais būsime gavę pranešimą, kad DMCA Autorinių teisių pažeidimo pranešimą mums atsiuntusi šalis pateikė ieškinį, prašydama teismo neleisti medžiagą pateikusiam asmeniui užsiimti neteisėta veikla, susijusia su Tinklalapyje esančia medžiaga. Jūs taip pat turėtumėte žinoti, kad mes galime persiųsti DMCA atsakymą į pranešimą tai šaliai, kuri atsiuntė mums DMCA Autorinių teisių pažeidimo pranešimą.

 


6. Kitos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo įrodymo tvarka .

 •      Jei Jūs valdote intelektinę nuosavybę (ne autorines teises) ir manote, kad Jūsų intelektinę nuosavybę pažeidė netinkamas jos paskelbimas ar platinimas Tinklalapyje, galite vienu iš 5 skyriuje nurodytų adresų siųsti rašytinį pranešimą, kuriame nurodyta:

a.     Pavadinimas: “Pranešimas apie intelektinės nuosavybės pažeidimą”;

b.    pažeistos intelektinės nuosavybės aprašymas;

c.     aprašymas, kur yra nuosavybę pažeidžianti medžiaga ar pažeidimo veiklos subjektas. Pateikimas turi būti pakankamai išsamus, kad mes aptiktume tą medžiagą (pridėkite Tinklalapio, kuriame yra medžiaga, URL);

d.    jūsų vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

e.    jūsų pareiškimas, kad jūs sąžiningai tikite, jog šio medžiagos panaudojimo apskundžiamu būdu neleidžia intelektinės nuosavybės teisių savininkas, jo atstovas ar įstatymas;

f.     jūsų pareiškimas, pateiktas žinant apie baudą už melagingus parodymus, kad visa informacija jūsų pranešime yra tiksli ir jūs esate autorinių teisių savininkas (jei nesate autorinių teisių savininkas, jūsų pareiškime turi būti nurodyta, kad jūs esate įgaliotas veikti išskirtinės ir pažeistos teisės savininko vardu); ir,

g.    jūsų parašas arba, jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu (ne popieriniu ar prie elektroninio laiško prisegtu skaitmeniniu dokumentu), atspausdintas jūsų vardas, pavardė ir “//s//” ženklas, kuris reikš elektroninį jūsų parašą.

•         Šiuos pranešimus mes tvarkome savo nuožiūra. Jei Tinklalapio vartotojas nepateikia patenkinamo atsakymo Mattel dėl tokio pobūdžio pranešimo, jo veikla gali būti sustabdoma ar nutraukiama. Mes galime siųsti jūsų pranešime nurodytą informaciją asmeniui, kuris pateikė teises galimai pažeidžiančią medžiagą.

 


7. Nepageidaujamos idėjos ir draudžiama medžiaga. Jokių konfidencialių ar išskirtinių ryšių su Mattel.

 •  Didžiausio pasaulyje žaislų gamintojo Mattel įmonėje dirba daug naujas idėjas kuriančių dizainerių. Mattel kasmet prašo ir gauna tūkstančius profesionalių išradėjų, su kuriais palaikomi verslo santykiai, idėjų ir pasiūlymų.
 • Taigi bendraudami su Mattel, turėkite galvoje, kad įmonė nepriima ir nesvarsto jokių nepageidaujamų idėjų, susijusių su produktais ir paslaugomis ar net produktų ir paslaugų tobulinimu; pvz., idėjų, sąvokų, išradimų ar projektų žaislams, žaidimams, vaizdo žaidimams, knygoms, raštui, scenarijams, filmams, televizijos laidoms, teatro spektakliams, muzikos renginiams ar internetiniams serialams (kartu “Nepageidaujamos idėjos ir medžiaga”). Todėl nesiųskite Mattel (net ir su Jūsų Vartotojo sukurtu turiniu, kurio galime paprašyti) jokia forma ir priemonėmis Nepageidaujamų idėjų ir medžiagos. Visos paskelbtos ar mums per Tinklalapį atsiųstos Nepageidaujamos idėjos ir medžiaga yra laikomos Vartotojo sukurtu turiniu ir yra licencijuojamos, kaip nurodyta aukščiau.
 • Jei Tinklalapio Privatumo dokumente ar Papildomose sąlygose nėra nurodyta kitaip, Jūsų ryšiai su Mattel nėra konfidencialūs, pagrįsti pasitikėjimu ar išskirtiniai, o Jūsų Nepageidaujamos idėjos ir medžiagos ir kt. pateiktas turinys (pvz., klausimai, komentarai, atsakymai, susirašinėjimas, paskelbimai ir pan.) bus laikomas nekonfidencialiu ir neprivačiu Vartotojo sukurtu turiniu, nepriklausomai nuo to, ar Jūs pažymėjote jį “Konfidencialu”, “Privatu” ar panašiomis žymomis. Mattel neprisiims jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už aukščiau nurodyto turinio gavimą ar negavimą. Todėl, Jūsų sprendimas pateikti Mattel Nepageidaujamų idėjų ar medžiagos nenustato Mattel padėties, kuri skirtųsi nuo plačiosios visuomenės pozicijos dėl Jūsų Nepageidaujamų idėjų ir medžiagos.
 • Mattel mano, kad dauguma gaunamų pasiūlymų, įskaitant ir profesionalių išradėjų pasiūlymus, jau yra paskelbti viešai; arba yra identiški, ar iš esmės panašūs į mūsų darbuotojų pagamintus ar gaminamus produktus; arba dėl daugelio kitokių priežasčių nėra naujoviški ar išskirtiniai. Taigi, jei atsiųsite mums savo Nepageidaujamų idėjų ar medžiagos, nepaisant mūsų prašymo to nedaryti, greičiausiai jos bus identiškos ar iš esmės panašios į praeityje mūsų darbuotojų sukurtas ar kitų asmenų pateiktas idėjas, sąvokas ir medžiagas. Be to, ateityje mes galime be jokių nuorodų į Jūsų Nepageidaujamas idėjas ir medžiagą kurti ar iš kitų asmenų gauti idėjų, sąvokų ir medžiagų, kurios yra identiškos ar iš esmės panašios į Jūsų Nepageidaujamas idėjas ir medžiagą.
 • Jei Mattel gauna Jūsų Nepageidaujamų idėjų ir medžiagos, tai nėra laikoma įmonės pripažinimu dėl jų naujumo, prioriteto ar originalumo. Tai taip pat netrukdo Mattel teisei užginčyti esamas ar būsimas intelektinės nuosavybės teises, susijusias su Jūsų Nepageidaujamomis idėjomis ir medžiaga.

 


8. Paskyrų sukūrimas ir panaikinimas

•         Norėdami gauti prieigą ar naudotis tam tikromis (galbūt visomis) Tinklalapio funkcijomis, Jūs turite tapti registruotu Tinklalapio (ar jo dalies) vartotoju. Priklausomai nuo Jūsų amžiaus, registracijai gali prireikti tėvų sutikimo. Tinklalapio tvarka, reglamentuojanti Jūsų asmeninės informacijos rinkimą ir naudojimą, yra nurodyta jo Privatumo dokumente. Jūsų sprendimas dėl šios informacijos pateikimo yra visiškai savanoriškas ir neprivalomas; tačiau, jei Jūs nuspręsite neteikti informacijos, galite negauti prieigos prie tam tikro Turinio ar Bendruomenių arba nedalyvauti tam tikrose Tinklalapio akcijose.

•         Jei registruojatės akcijai, kurioje reikia slaptažodžio ir/ar vartotojo vardo, Jūs turite įrašyti registracijos nurodytą slaptažodį (arba mes Jūsų elektroniniu paštu galime atsiųsti pranešimą su atsitiktinai sukurtu pirminiu slaptažodžiu) ir Jūs sutinkate, kad:

a. nenaudosite vartotojo vardo (ar elektroninio pašto adreso), naudojamo kito asmens ir priklausančio kitam, nes Jus gali palaikyti kitu asmeniu; tai pažeidžia bet kurio asmens ar subjekto intelektinės nuosavybės ar kitokias teises, arba yra įžeidžiantis veiksmas. Mes dėl atitinkamų priežasčių savo nuožiūra galime neleisti naudoti tam tikro slaptažodžio, vartotojo vardo ar elektroninio pašto adreso.

b. Jūs registruodamiesi pateiksite tikslią, galiojančią ir išsamią registracijos informaciją apie save ir, jei tai leidžiama, nuolat deramai ją prižiūrėsite ir prireikus skubiai atnaujinsite, kad informacija būtų tiksli, galiojanti ir išsami, kol Jūs naudojatės su registracija susijusiomis funkcijomis.

c. Jūs esate visiškai atsakingas už bet kokią su Jūsų paskyra, slaptažodžiu ir vartotojo vardu vykdomą veiklą, nepriklausomai nuo to, ar Jūs leidote ją vykdyti (išskyrus atvejus, jei tokia veikla yra vykdoma, nes kažkas gavo prieigą prie mūsų sistemos be Jūsų identifikacinių duomenų ir slaptažodžio).

d. Jūs esate visiškai atsakingas už Jūsų slaptažodžio konfidencialumo palaikymą ir prieigos prie Jūsų interneto prietaiso apribojimą, kad kiti asmenys negautų prieigos prie bet kurios slaptažodžiu apsaugotos Tinklalapio dalies, naudodamiesi Jūsų vardu, vartotojo vardu ar slaptažodžiu. Jūs nedelsiant pranešite mums apie bet kokį neleistiną naudojimąsi jūsų sąskaita, slaptažodžiu, vartotojo vardu ar kitokį saugumo pažeidimą. (Žiūrėti 4 skyrių.) Jūs neparduosite, neperleisite ir niekam nepriskirsite savo paskyros ir jos suteikiamų teisių.

•         Neatsižvelgiant į realius pasiteisinimus, mes nebūsime atsakingi už Jūsų ar trečiosios šalies patirtus nuostolius ar žalą, atsirandančius dėl Jūsų negalėjimo laikytis bet kurių iš aukščiau nurodytų įsipareigojimų ar jų nesilaikymo.

•         Jei bet kuri Jūsų pateikta informacija yra klaidinga, netiksli, pasenusi, neišsami, pažeidžia šią Vartotojo sutartį, Papildomas sąlygas, teisės reikalavimus ar įstatymą arba mes turime pagrindo įtarti, kad Jūsų pateikta informacija yra tokia, mes galime sustabdyti ar nutraukti Jūsų paskyros veikimą. Mes taip pat pasiliekame apibendrintą ir platesnę teisę sustabdyti ar nutraukti Jūsų paskyros veikimą ar kitaip nesuteikti Jums prieigos prie paskyros ar jos teikiamos naudos. Visa tai galime atlikti savo nuožiūra, dėl atitinkamų priežasčių, be išankstinio pranešimo ar atsakomybės (išskyrus, jei 9 skyriuje ar Papildomose sąlygose būtų nustatyta kitaip)

 


9. Prieiga prie Tinklalapio. Mokesčiai. Registracija. Naudojimosi prenumerata. Virtualios prekės ir paslaugos. Jokių piniginių ar turtinių reikalų. Draudžiami sandoriai.

A. Teisė į apmokestinimą ar registracijos reikalavimas. Prieiga ir mokesčiai, susiję su Jūsų interneto įrenginiu. Mattel pasilieka teisę, pateikus pagrįstą pranešimą: (i) apmokestinti prieigą prie Tinklalapio ar jo dalių, apmokestinti prieigą prie išskirtinių Tinklalapio ar jo dalių funkcijų, ar Turinio arba pareikalauti nemokamos paskyros registracijos, siekiant gauti prieigą prie Tinklalapio ar jo dalių (“Naudojimosi įmokos”); (ii) pakeisti Tinklalapio sąlygas ar jo dalis; ir (iii) visiškai ar iš dalies apriboti prieigą prie Tinklalapio ar jo dalių, remiantis atitinkamais teisėtais tinkamumo reikalavimais, kuriuos Mattel gali nuspręsti pritaikyti (pvz., geografinius ar demografinius apribojimus). Jūs esate atsakingas už visų interneto prietaisų, įrangos, programinės įrangos, visų interneto, mobiliųjų ir kitokių paslaugų, kurių Jums reikia prieigai prie Tinklalapio ir naudojimuisi juo, gavimą ir eksploataciją.

B. Naudojimosi įmokos. Virtualios prekės ir paslaugos.

 1. Teisė pakeisti, perkainoti naudojimosi įmokas, nemokamo naudojimosi suteikimas. Mattel gali savo nuožiūra pakeisti, perkainoti naudojimosi įmokas ar suteikti nemokamą naudojimąsi be išankstinio pranešimo ar atsakomybės. Jei Papildomose sąlygose nėra nurodyta kitaip ir jei Mattel nutraukia ar pakeičia naudojimąsi Tinklalapiu, jo dalimi, turiniu ar funkcijomis, susijusiomis su Naudojimosi įmokomis, iš esmės sumažindama Jūsų Naudojimosi įmokų vertę, Mattel savo nuožiūra suteiks Jums: (a) proporcingos Jūsų nepanaudotos Naudojimosi įmokos grąžinimą, atitinkantį sumažintų funkcijų vertę arba nutraukto ar pakeisto naudojimosi Tinklalapiu dalį; ar (b) internetinį kreditą būsimam panašios vertės grąžinimui, atitinkantį sumažintų funkcijų vertę arba nutraukto ar pakeisto naudojimosi Tinklalapiu dalį. Proporcingo grąžinimo ar kredito vertinimas bus atliekamas Mattel sąžiningos veiklos sprendimu. Šis sprendimas bus laikomas galutiniu. Proporcingo grąžinimo ar kredito suteikimas bus laikomas vienintele ir išskirtine Jūsų teisės gynimo išraiška dėl Mattel įvykdyto naudojimosi Tinklalapiu pakeitimo ar nutraukimo, kurie iš esmės sumažina Jūsų Naudojimosi įmokų vertę.

2. Teisė pakeisti, perkainoti virtualias prekes ir paslaugas ar padaryti jas nemokamomis. Įsigytas virtualus pasiūlymas gali būti padengiamas pirmiau.Mattel gali pasiūlyti Jums galimybę įsigyti ar naudoti virtualią valiutą, kreditus, taškus, virtualias paslaugas ar prekes(“Virtualios prekės ir paslaugos”). Mattel gali savo nuožiūra pakeisti, perkainoti Virtualias prekes ir paslaugas ar padaryti jas nemokamomis. Pakeitimai gali suteikti Virtualioms prekėms ar paslaugoms daugiau ar mažiau vertingumo, veiksmingumo ar funkcionalumo, veikti jų paplitimą. Virtualūs taškai, kreditai ar valiuta (“Virtualus pasiūlymas”)Jūsų paskyroje, kurie buvo įsigyti realiais pinigais, gali būti padengiami anksčiau nei neįsigytas Virtualus pasiūlymas Jūsų paskyroje (t. y., gautas per eksperimentinį žaidimą), nepriklausomai nuo to, kada šis Virtualus pasiūlymas buvo įgytas.

 1. Jei naudojate atitinkamą Naudojimosi įmoką. JJei naudojate atitinkamą Naudojimosi įmoką, naudojimasis Jūsų Virtualiomis prekėmis ir paslaugomis yra apribotas iki Jūsų atitinkamos Naudojimosi įmokos galiojimo laiko, priklausomai nuo ankstesnių Tinklalapio, Jūsų paskyros ar Jūsų Naudojimosi įmokos naudojimosi pakeitimų ar nutraukimų, kaip nustatyta 8 ir 9 skyriuose.
 2. Jei nenaudojate atitinkamos Naudojimosi įmokos. Jei nenaudojate atitinkamos Naudojimosi įmokos, mes raginame Jus kaip įmanoma greičiau pasinaudoti Virtualiomis prekėmis ir paslaugomis, kadangi Mattel nepateikia jokių garantijų dėl tolesnio šių Virtualių prekių ir paslaugų prieinamumo. Virtualių prekių ir paslaugų prieinamumui taikoma Mattel teisė nutraukti naudojimąsi Tinklalapiu ar Jūsų paskyra, kaip numatyta 8 ir 9 skyriuose, be nepanaudotų ar nepadengtų Virtualių prekių ir paslaugų grąžinimo.
 3. Naudojimosi įmokų ir Virtualių prekių ir paslaugų nutraukimas ar pakeitimas. Jei Papildomose sąlygose (pvz., užsakymo paslaugoms taikomoje grąžinimo politikoje) ar 9(B)(i) skyriuje dėl Naudojimosi įmokų nėra nurodyta kitaip ir jei Mattel pakeičia, sustabdo ar nutraukia atitinkamas Naudojimosi įmokas ar Virtualias prekes ir paslaugas, tuomet Jūs neteksite pakeistų, sustabdytų ar nutrauktų Naudojimosi įmokų ar Virtualių prekių ir paslaugų. Be to, jei 9(B)(i) skyriuje, Papildomose sąlygose nenurodyta, ar taikomais įstatymais nereikalaujama kitaip, Mattel nėra atsakinga už Jūsų Naudojimosi įmokos ar Virtualių prekių ir paslaugų grąžinimą ar pakeitimą, arba kitos sumos kredito ar grąžinimo suteikimą, jei: (a) Mattel įvykdo Naudojimosi įmokų ar Virtualių prekių ir paslaugų keitimą, sustabdymą ar nutraukimą; ar (b) netekimas ar žala įvyko dėl Tinklalapio klaidos ar bet kurios kitos priežasties. Atsižvelgiant į teisę nutraukti naudojimąsi paslaugomis pagal 8 skyrių, Mattel pasilieka teisę dėl šios priežasties, nedelsiant, savo nuožiūra ir be išankstinio pranešimo ar atsakomybės nutraukti Naudojimosi įmokas ir Virtualias prekės ir paslaugas. Tokiu atveju Jūs neturite teisės į proporcingo dydžio grąžinimą ar kreditą.

C. Jokios piniginės vertės. Ribota naudojimosi teisė. Jokio turtinio, ekonominio ar nuosavybės intereso. Jei Papildomose sąlygose ar 9(B)(i) skyriuje nėra nurodyta kitaip dėl Naudojimosi įmokų, jų ir Virtualių prekių bei paslaugų įsigijimas yra galutinis, negrąžinamas ir neturi jokios piniginės vertės (t. y., nėra laikomas grynaisiais pinigais ar jiems lygiaverte priemone). Taip įgyjama ribota, neišimtinė, atšaukiama, nepriskiriama, asmeninė ir neperleidžiama naudojimosi licencija, net jei yra nustatytas galiojimo laikotarpis (t. y., mėnesinis abonementas). Nepaisant susitarimų su Mattel dėl savo nuožiūra ir tam tikromis aplinkybėmis suteikiamo grąžinimo ar kredito, Jūs neturite jokio turtinio, privataus, intelektinės nuosavybės, turtinės nuosavybės, ekonominių ar piniginių interesų dėl savo Naudojimosi įmokų ar Virtualių prekių ir paslaugų. Jos išlieka išskirtine Mattel nuosavybe (kuriai gali būti taikoma tik 1(C) skyriuje nurodyta licencija, ši Vartotojo sutartis ir Papildomos sąlygos). Išskyrus atvejus, jei 9 skyriuje nėra nustatyta kitaip, Mattel savo nuožiūra gali nedelsiant, be išankstinio pranešimo ar atsakomybės, dėl atitinkamų priežasčių sustabdyti ar nutraukti licenciją.

D. Draudžiami sandoriai. Mattel nepripažins Naudojimosi įmokų ar Virtualių prekių ir paslaugų perleidimo (įskaitant perleidimą už “realius” pinigus, kitokį atlygį ar vertingus daiktus Tinklalapyje ar už jo ribų). Todėl, išskyrus pagal Papildomas sąlygas reglamentuojamas Mattel išduotas dovanų korteles, Jūs negalite įsigyti, parduoti, mainyti, dovanoti ar prekiauti Naudojimosi įmokomis ar Virtualiomis prekėmis ir paslaugomis. Jūs taip pat negalite siūlyti įsigyti, parduoti, mainyti, dovanoti ar prekiauti Naudojimosi įmokomis ar Virtualiomis prekėmis. Bet koks perleidimas yra negaliojantis.

 


10. Jūsų nuorodos į Tinklalapį.

 • Mes suteikiame jums ribotą, neišimtinę, atšaukiamą, nepriskiriamą, asmeninę ir neperleidžiamą licenciją sukurti hipernuorodas į Tinklalapį, jei: (a) nuorodose įrašytas tik tekstas ir jose nenaudojama Mattel valdoma ar licencijuojama prekių ženklų grafika, (b) Jūsų tinklalapio nuorodose ir turinyje nėra jokių užuominų į Mattel ir dėl to nekyla jokios painiavos, ir (c) Jūsų tinklalapio nuorodos ir turinys nepateikia Mattel, jos produktų ar paslaugų neteisingai, klaidingai, menkinamai ar įžeidžiamai, ir tinklalapyje nėra turinio, netinkamo vaikams, neteisėto, įžeidžiančio, nešvankaus, nepadoraus, gašlaus, bjauraus, smurtinio, grasinamo, užsipuolančio, užgaulaus, pažeidžiančio trečiosios šalies teises ar kitokiais būdais nepageidaujamo Mattel. Mattel pasilieka teisę savo nuožiūra dėl atitinkamų priežasčių be išankstinio pranešimo ar atsakomybės Jums ar bet kuriai trečiajai šaliai sustabdyti ar uždrausti nuorodas į Tinklalapį.


11. Tinklalapiai su nuorodomis. Reklaminiai skelbimai. Santykiai su trečiosiomis šalimis.

A. Tinklalapiai su nuorodomis. Reklama. Tinklalapyje gali būti nuorodų (trečiosios šalies reklamų) į trečiųjų šalių tinklalapius(“Tinklalapiai su nuorodomis”), įskaitant ir tinklalapius, kuriuos naudoja reklamuotojai, licencijų davėjai, licencijų gavėjai ir tam tikros trečiosios šalys, palaikančios verslo santykius su Mattel. Mattel gali nekontroliuoti Tinklalapių su nuorodomis turinio, veiklos, politikos, sąlygų ar kitokių elementų. Mattel neprisiima įsipareigojimų peržiūrėti visus Tinklalapius su nuorodomis. Mattel nepritaria, netvirtina ir neremia Tinklalapių su nuorodomis ar trečiųjų šalių turinio, reklamos, informacijos, medžiagų, produktų, paslaugų ar kitokių elementų. Mattel atsisako bet kokios su tuo susijusios atsakomybės. Su tuo susijusiai Jūsų vykdomai veiklai yra taikoma privatumo ar kitokia politika, naudojimosi sąlygos ir Tinklalapių su nuorodomis operatoriaus pateiktos taisyklės. Mattel atsisako bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

B. Santykiai su trečiosiomis šalimis. Bendravimas, susirašinėjimas, sandoriai ir kitokie Jūsų santykiai Tinklalapyje su trečiosiomis šalimis (įskaitant ir Tinklalapius su nuorodomis ar reklamą) plėtojami tik tarp Jūsų ir trečiosios šalies (įskaitant klausimus, susijusius su trečiųjų šalių reklamos turiniu, mokėjimo, prekių pristatymu, garantijomis (įskaitant produktų garantijas), privatumu, duomenų saugumu ir pan.). Mattel atsisako su tuo susijusios atsakomybės.

 


12. Bevielis internetas.

A. Bevielės funkcijos. Tinklalapyje gali būti siūlomos tam tikros funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis per savo bevielio interneto įrenginį. Šios funkcijos ir paslaugos gali apimti galimybę turėti prieigą prie Tinklalapio funkcijų ir įkelti turinį į Tinklalapį, gauti pranešimus iš Tinklalapio ir atsisiųsti programėles į savo bevielio interneto įrenginį (kartu, “Bevielės funkcijos”). Jūsų paslaugų teikėjas gali apmokestinti Bevielių funkcijų standartinius pranešimus, duomenis ir kitus mokesčius. Mokesčiai gali būti nurodomi Jūsų paslaugų sąskaitoje arba nuskaičiuojami nuo išankstinio mokėjimo likučio. Jūsų paslaugų teikėjas gali uždrausti ar apriboti naudojimąsi tam tikromis Bevielėmis funkcijomis ir tam tikros Bevielės funkcijos gali būti nesuderinamos su Jūsų paslaugų teikėju ar bevieliu interneto prietaisu. Paklauskite savo paslaugų teikėjo apie galimus paslaugų planus ir jų kainas. Atsakymus į šiuos klausimus gausite, susisiekę su savo paslaugų teikėju.

B. Bevielių funkcijų sąlygos. Jūs sutinkate, kad užsiregistravus dėl Bevielių funkcijų, mes galime siųsti pranešimus apie mus ar kitas šalis į Jūsų bevielio interneto prietaisą, išskyrus atvejus, jei Jūs panaikinate savo registraciją ar atsisakote jos mūsų ar įstatymų numatyta tvarka. Be to, mes galime rinkti informaciją, susijusią su Jūsų Bevielių funkcijų naudojimu. Jei užsiregistravote Tinklalapyje dėl Bevielių funkcijų, vadinasi, sutinkate pranešti Mattel apie Jūsų bevielio numerio (įskaitant ir telefono numerį) pasikeitimus ir atnaujinti savo paskyras Tinklalapyje arba pranešti mums apie registracijos nutraukimą. (Žiūrėti 4 skyrių).
13. Ginčų sprendimas.

   • Tam tikros šio 13 skyriaus dalys pagal Federalinį arbitražo įstatymą yra laikomos “rašytiniu susitarimu dėl arbitražo”. Jūs ir Mattel sutinkate su mūsų ketinimu, kad 13 skyrius tenkintų “rašytinį” Federalinio arbitražo įstatymo reikalavimą.

A. Pirma – stenkitės išspręsti ginčus ir Išskirtinius ginčus. Jei dėl šio Tinklalapio, Turinio, Jūsų Vartotojo sukurto turinio, Jūsų Nepageidaujamų idėjų ir medžiagos, šios Vartotojo sutarties ar Papildomų sąlygų, arba dėl Mattel faktinių ar galimų intelektinės nuosavybės teisių (“Išskirtinis ginčas”, apimantis 13(D) skyriuje nustatytus veiksmus) kyla nesutarimų, kaltinimų ar pretenzijų (kartu, “Ginčai”), Jūs ir mes sutinkame siųsti vienas kitam raštišką pranešimą – pagrįstą Ginčo ar Išskirtinio ginčo aprašymą ir siūlomą jo sprendimą. Mūsų pranešimas Jums bus siunčiamas remiantis naujausia Jūsų pateikta kontaktine informacija. Tačiau, jei tokios informacijos nėra arba ji nėra atnaujinta, mes neturime jokių įsipareigojimų pagal 13(A) skyrių. Siųskite savo pranešimą adresu: Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El Segundo, California, 90245, U.S.A., Kam: Generaliniam patarėjui. Per 60 dienų laikotarpį nuo kitos šalies pranešimo gavimo, Mattel ir Jūs pradėsite pokalbį dėl Ginčo ar Išskirtinio ginčo sprendimo. Niekas nereikalauja iš Jūsų ar iš Mattel spręsti Ginčą ar Išskirtinį ginčą tokiomis sąlygomis, kurios Jūsų ir Mattel netenkintų.

B. Teismai – ginčų sprendimo alternatyva.

 1. Arbitražas.

•  Jei mes negalime išspręsti ginčo,kaip nustatyta 13(A) skyriuje, per 60 dienų nuo pranešimo gavimo, Jūs arba mes galime pateikti ginčą oficialiam arbitražui pagal 13(B) skyrių. Jei mes negalime išspręsti Išskirtinio ginčo, kaip nustatyta 13(A) skyriuje, per 60 dienų nuo pranešimo gavimo, Jūs arba mes galime pateikti Išskirtinį ginčą oficialiam arbitražui tik tuo atveju, jei Jūs ir Mattel raštiškai sutinkate ir Jūs bei Mattel Inc. generalinis patarėjas pasirašote sutikimą, kad šis Išskirtinis ginčas būtų sprendžiamas arbitraže. Tik šiuo atveju, Išskirtinis ginčas likusioje 13(B) skyriaus dalyje bus vadinamas “Ginču”.

•  Pasibaigus taikomam 60-ties dienų laikotarpiui, kiek leidžiama taikomais įstatymais, Ginčą spręs privalomasis arbitražas pagal galiojančias Amerikos arbitražo asociacijos (“AAA””) Komercinio arbitražo taisykles. Jei Ginčo reikalaujama vertė nėra didesnė nei 250 000 JAV dolerių, arbitražo procesą vykdys ir sprendimą priims vienas neutralus arbitras, kuris yra nedirbantis teisėjas ar advokatas, turintis ne mažesnę nei 15 metų ginčų praktikos advokatūroje patirtį, ir administruos teisminį nagrinėjimą pagal AAA Vartotojų ginčų Papildomas procedūras. Jei Ginčo reikalaujama vertė yra didesnė nei 250 000 JAV dolerių arba jei Mattel savo nuožiūra nusprendžia apmokėti išlaidas arbitražui, viršijančias išlaidas, jei procesą nagrinėtų vienas arbitražas, arbitražo procesą vykdys ir sprendimą priims trijų narių kolegija. Kiekviena šalis turi paskirti po vieną kolegijos narį, o trečiąjį narį (kuris bus kolegijos pirmininkas) pagal Komercinio arbitražo taisykles išrinks du šalių paskirti nariai arba AAA. Arbitras ar arbitražo kolegija, priklausomai nuo situacijos, taikys galiojančius įstatymus, šios Vartotojo sutarties ir Papildomų sąlygų nuostatas, spręs Ginčą pagal taikomą teisę ir faktus, remdamiesi vien tik įrašais (jokių kitokių pagrindų), ir priims pagrįstą sprendimą. Jei Jūs ir Mattel nesutinkate dėl Išskirtinio ginčo arbitražo, kaip nurodyta ankstesniame 13(B)(i) skyriaus punkte, šis punktas ir likusi 13(B) skyriaus dalis nebus taikomi Išskirtiniam ginčui.

•  Jei šalis tinkamai pateikia Ginčą AAA formaliam arbitražui, o AAA negali nustatyti teismo posėdžio datos per 60 dienų nuo “arbitražo prašymo” pateikimo, bet kurį šalis gali nuspręsti, kad arbitražo procesą administruotų Judicial Arbitration and Mediation Services Inc. (“JAMS”), naudodama JAMS supaprastintas Arbitražo taisykles ir procedūras, ar bet kuri kita arbitražo proceso administravimo tarnyba, dėl kurios Jūs ir Mattel teisininkas sutariate raštu. JAMS ar kitai arbitražo tarnybai taip pat turi būti taikomi ir Ginčui spręsti paskirtų arbitrų skaičiui įtakos turintys esminiai praktikos reikalavimai arbitrui ir 250 000 JAV dolerių riba AAA arbitražui, nustatyti aukščiau esančiame punkte.

•  Informaciją apie AAA ir JAMS darbo tvarką, taisykles ir mokesčius galite gauti šiais būdais:

AAA:

800.778.7879 
http://www.adr.org/

JAMS:

949.224.1810 
http://www.jamsadr.com

ii. Alternatyvaus ginčo nagrinėjimo pobūdis, apribojimai ir vieta. Arbitražo teisėjas turi gerbti šios Vartotojo sutarties (ir Papildomų sąlygų) nuostatas ir gali priteisti laimėjusios šalies nuostolius ir kitus mokesčius (įskaitant mokesčius advokatui). Tačiau ARBITRAŽO PROCESE (A) NĖRA TEISĖJO AR TEISĖJŲ KOLEGIJOS, (B) ARBITRAŽO PROCESUI IR ARBITRAŽO SPRENDIMUI YRA TAIKOMOS TAM TIKROS KONFIDENCIALUMO TAISYKLĖS IR (C) TEISINĖ ARBITRAŽO SPRENDIMO PERŽIŪRA YRA RIBOTA. Visos arbitražo šalys turi teisę į advokato ar kito jų pasirinkto gynėjo atstovavimą šalies išlaidomis. Jei reikia asmeninio arbitražo posėdžio, jis vyks toje “didmiesčio statistinėje vietoje” (kaip nurodo JAV Gyventojų surašymo tarnyba), kurioje Jūs gyvenate Ginčo pateikimo arbitražui laikotarpiu. Jūs ir mes kartu apmokėsime administracinius ir arbitro mokesčius bei kitas išlaidas pagal taikomas arbitražo taisykles; tačiau, jei taikomos arbitražo taisyklės ar įstatymai reikalauja, kad Mattel apmokėtų didesnę dalį ar visus mokesčius ir išlaidas 13 skyriaus įvykdymo atveju, Mattel turi teisę nuspręsti dėl mokesčių ir išlaidų mokėjimo bei arbitražo pradžios. Dokumentai arbitražui turi būti pateikiami pagal taikomas arbitražo taisykles. Arbitro sprendimą turi sudaryti raštiškas pareiškimas, nurodant kiekvieną Ginčo reikalavimą. Jame taip pat turi būti nurodytas esminių nustatytų faktų ir išvadų išdėstymas, kuriuo remiantis priimamas sprendimas. Bet kuris teismas, turintis jurisdikciją šalims pagal Federalinio arbitražo įstatymo 9 straipsnį, gali priimti nuosprendį dėl arbitražo sprendimo.

C. Ribotas pretenzijos pateikimo laikas. JEI JŪS AR MES PLAČIAUSIA TAIKOMŲ ĮSTATYMŲ APIMTIMI NORIME PAREIKŠTI GINČĄ (NE IŠSKIRTINĮ GINČĄ) VIENAS KITAM, JŪS AR MES TURIME JĮ PRADĖTI (PATEIKUS RAŠTIŠKĄ PRANEŠIMĄ, KAIP NURODYTA 13(A) SKYRIUJE) PER 1 METUS NUO GINČO ATSIRADIMO. PRIEŠINGU ATVEJU, JIS BUS NUTRAUKTAS VISAM LAIKUI.

D. Paskirta pagalba. Aukščiau esančios 13 straipsnio nuostatos nebus taikomos Mattel teisiniams veiksmams dėl paskirtos ar kitokios teisinės pagalbos, susijusios su netekimu, išlaidomis ar žala (ar galimu netekimu, išlaidomis ar žala) Tinklalapiui, Turiniui, Jūsų Vartotojo sukurtam turiniui, Nepageidaujamoms idėjoms ir/ar Mattel intelektinės nuosavybės teisėms (įskaitant tas, kurias Mattel gali reikalauti įtraukti į ginčą), Mattel veiklai ir/ar Mattel produktams ar paslaugoms.

E. Arbitražo reikalavimas netaikomas ieškiniams dėl nedidelių sumų. Nepaisant to, kas išdėstyta, abi šalys gali pateikti kvalifikuotą reikalavimą dėl Ginčo (ne Išskirtinio ginčo) nedidelių sumų ieškinių teismui.

F. Ginčai nenagrinėjami grupinio ieškinio proceso būdu. Ginčai bus nagrinėjami tik individualiai ir nebus jungiami su kitais arbitražo ar kitokiais procesais, kuriuose nagrinėjamos bet kurios šalies pretenzijos ar ginčai. Tačiau, jei dėl kokios priežasties bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas ar bet kuris arbitras, išrinktas pagal 13(B)(i) skyrių, mano, kad šis apribojimas yra nepagrįstas ar neįgyvendinamas, tuomet mūsų susitarimas 13(B) skyriuje dėl arbitražo nebus taikomas ir Ginčas turi būti pateikiamas tik teismui pagal 13(G) skyrių.

G. Federaliniai ir valstijos teismai Los Andžele. Išskyrus atvejus, susijusius su 13(B) skyriuje arbitražui keliamais reikalavimais, ir išskyrus bet kurio arbitražo sprendimo įgyvendinimą, Ginčo ar Išskirtinio ginčo ieškinys ar procesas gali būti iškelti tik valstijos ar federaliniame teisme Los Andželo apygardoje, Kalifornijoje. Be to, Jūs ir Mattel sutinkate su išimtine šiuos klausimus nagrinėjančių teismų jurisdikcija ir posėdžio vieta.

 


14. ATSAKOMYBĖS DĖL PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ ATSISAKYMAS.

 • JŪSŲ PRIEIGA PRIE TINKLALAPIO IR NAUDOJIMASIS JUO – JŪSŲ RIZIKA.
 • TINKLALAPIS PATEIKIAMAS TOKS, "KOKS YRA", "KOKS PRIEINAMAS" IR "SU VISOMIS KLAIDOMIS”. Todėl, „plačiausia įstatymo leidžiama apimtimi“, Mattel, Inc. ir jos dukterinės įmonės bei atitinkami jų darbuotojai, direktoriai, nariai, vadovai, akcininkai, atstovai, pardavėjai, licencijų davėjai ir gavėjai, rangovai, klientai, įpėdiniai ir teisių perėmėjai (kartu, Mattel Šalys") atsisako bet kokios atsakomybės ir nepateikia jokių aiškių ar numanomų pareiškimų, garantijų, patvirtinimų ar pažadų dėl:

  a. Tinklalapio (įskaitant Turinį ir Vartotojo sukurtą turinį);

  b. Tinklalapyje esančių ar per jį pasiekiamų funkcijų, savybių ar kitokių elementų;

  c. Tinklalapyje siūlomų produktų, paslaugų ar nurodymų arba Tinklalapyje pateikiamų jų nuorodų (išskyrus bet kokias konkrečias garantijas, nurodytas Mattel Šalies (kuri yra iš mūsų įsigyto produkto gamintojas) pateiktose papildomose sąlygose);

  d. saugumo, susijusio su Jūsų Vartotojo sukurto turinio perdavimu Mattel arba per Tinklalapį;

  e. to, kad Tinklalapyje ar jo veikimą palaikančiuose serveriuose nėra jokių pavojingų komponentų (įskaitant virusus, „Trojos arklius“ ir kitokias technologijas, galinčias neigiamai paveikti Jūsų interneto įrenginį);

  f. to, ar informacija (įskaitant visus nurodymus) Tinklalapyje yra tiksli, išsami, teisinga, pakankama, naudinga, pateikta laiku ar patikima;

  g. to, kad įvairūs Tinklalapio gedimai bus sutvarkyti; ir

  h. to, ar Jūsų naudojimasis Tinklalapiu yra teisėtas konkrečios jurisdikcijos atžvilgiu.

 • IŠSKYRUS KONKREČIAS MATTEL ŠALIES (KURI YRA IR PRODUKTO GAMINTOJAS) GARANTIJAS, NURODYTAS PAPILDOMOSE SĄLYGOSE, PRIDĖTOSE PRIE ĮSIGYJAMO PRODUKTO, MATTEL ŠALYS TAIP PAT ATSISAKO BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL VISŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL PREKĖS BŪKLĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ NEPAŽEIDIMO AR PASISAVINIMO, PAVADINIMO, KLIENTŲ, PREKYBOS, TEISĖS NAUDOTIS NUOSAVYBE, SISTEMOS INTEGRACIJOS IR KOMPIUTERINIŲ VIRUSŲ NEBUVIMO.
 • Kai kurie įstatymai riboja ar draudžia atsakomybės dėl numanomų ar kitokių garantijų atsisakymą, todėl aukščiau nurodyti atsisakymai gali būti netaikomi atitinkamos jurisdikcijos galiojimo atvejais.
15. MATTEL ATSTOVŲ ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI.

 • MATTEL ŠALYS JOKIOMIS APLINKYBĖMIS NEBUS LAIKOMOS ATSAKINGOMIS UŽ NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, įskaitant asmens sužalojimą ar mirtį dėl tiesioginių, netiesioginių, ekonominių, išskirtinių, ypatingų, baudžiamųjų, atsitiktinių ar priežastinių nuostolių ar žalos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su:

  a. Tinklalapiu (įskaitant Turinį ir Vartotojo sukurtą turinį);

  b. Jūsų naudojimusi ar negalėjimu naudotis Tinklalapiu arba jo veikimu;

  c. veiksmais, kurių buvo imtasi dėl Mattel Šalių ar teisėsaugos institucijų tyrimo, susijusio su Jūsų prieiga prie Tinklalapio ar naudojimosi juo;

  d. veiksmais, kurių buvo imtasi dėl autorinių teisių, intelektinės nuosavybės ar kitokių teisių savininkų;

  e. bet kokiomis Tinklalapio techninio eksploatavimo klaidomis ar jo neveikimu; ar

  f. dėl žalos bet kurio vartotojo kompiuteriui, techninei, programinei įrangai, modemui, kitokiai įrangai ar technologijai, įskaitant žalą dėl saugumo pažeidimo, viruso, riktų, klastojimo, apgavystės, klaidų, neveikimo, sutrikdymo, defektų, veikimo ar perdavimo vėlavimo, kompiuterių linijų, tinklo, techninių ar kitokių gedimų, įskaitant nuostolius ar žalą dėl prarasto pelno, prarastos reputacijos, prarastų duomenų, dėl prastovų, rezultatų netikslumo, įrangos gedimo ar sutrikimo.

 • Išvardytieji atsakomybės apribojimai bus taikomi tik tuomet, jei nurodytą įvykį ar aplinkybę buvo galima numatyti ir jei Mattel Šalims net buvo pranešta ar jos turėjo žinoti apie nuostolių ar žalos tikimybę, nepriklausomai nuo to, ar Jūs pateikėte ieškinį dėl sutarties, aplaidumo, griežtos atsakomybės ar teisės pažeidimo (įskaitant visiško ar dalinio aplaidumo atvejus, stichines nelaimes, ryšių gedimus ar Tinklalapio sunaikinimą).
 • Kai kuriose teisinėse sistemose nėra leidžiama išskirti aukščiau nurodytų atsitiktinių ar priežastinių nuostolių apribojimo, todėl šis apribojimas ar išskyrimas Jums gali būti netaikomas.
 • IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI PAPILDOMOSE SĄLYGOSE NURODYTA KITAIP, BENDROJI MATTEL ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA TAIKOMŲ ĮSTATYMŲ APIMTIMI JUMS UŽ VISUS GALIMUS NUOSTOLIUS, ŽALĄ IR VEIKSMŲ PADARINIUS, SUSIJUSIUS SU JŪSŲ PRIEIGA PRIE TINKLALAPIO, NAUDOJIMUSI JUO IR JŪSŲ TEISĖMIS, PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ, JOKIU BŪDU NEGALI VIRŠYTI SUMOS, KURIĄ JŪS SUMOKĖJOTE MATTEL UŽ SANDORĮ(-IUS), KURIUO(-IAIS) GRINDŽIAMAS(-I) REIKALAVIMAS(-I); TAČIAU ŠI NUOSTATA NEBUS TAIKOMA, JEI TAIKOMOS JURISDIKCIJOS TEISĖJAS NUSPRENDŽIA, KAD JI YRA NEPAGRĮSTA. SIEKIANT AIŠKUMO, PABRĖŽIAMA, JOG ANKSTESNYSIS SAKINYS NEIŠPLEČIA AR NEAPRIBOJA JOKIOS PRODUKTO GAMINTOJO SUTEIKTOS FIZINIO PRODUKTO GARANTIJOS.
 • Atsižvelgiant į elektroninės komercijos paslaugas Mattel tinklalapyje, Kalifornijos gyventojai turi teisę į šią konkrečių vartotojų teisių informaciją: jei norite pateikti skundą, Jūs galite susisiekti su Vartotojų reikalų departamento Vartotojų paslaugų skyriaus Skundų pagalbos padaliniu paštu – 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814 arba telefono numeriu 916.445.1254. Taip pat apsilankykite: http://www.dca.ca.gov.

 


16. Paskirtos ar teisinės pagalbos atsisakymas.

  • JEI JŪS PAREIŠKIATE, KAD NAUDODAMIESI TINKLALAPIU PATYRĖTE NUOSTOLIŲ, ŽALĄ AR SUŽALOJIMŲ, TUOMET NUOSTOLIAI, ŽALA AR SUŽALOJIMAI NEBUS LAIKOMI NEATITAISOMAIS AR PAKANKAMAIS, KAD SUTEIKTŲ JUMS TEISĘ Į SKIRIAMĄ AR KITOKIĄ TEISINĘ APSAUGĄ. VADINASI, JŪS SUTINKATE, JOG DĖL SAVO PRETENZIJOS NESIEKSITE IR NEGAUSITE TEISĖS, KAD TEISMAS IMTŲSI VEIKSMŲ, GALINČIŲ SUKLIUDYTI BET KURIO TINKLALAPIO, TURINIO, VARTOTOJO SUKURTO TURINIO, NEPAGEIDAUJAMŲ IDĖJŲ IR MEDŽIAGOS, PRODUKTO, PASLAUGOS AR KITOKIOS MATTEL AR MATTEL LICENCIJOS DAVĖJO TURIMOS, LICENCIJUOJAMOS AR VALDOMOS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS PLĖTRAI AR EKSPLOATACIJAI (ĮSKAITANT LICENCIJUOTĄ JŪSŲ VARTOTOJO SUKURTĄ TURINĮ).

 


17. Bendrosios nuostatos.

A. Vartotojo sutarties pakeitimai. Mattel pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio pranešimo keisti šią Vartotojo sutartį ir bet kurias Papildomas sąlygas (“Pakeistos sąlygos”). Jūs sutinkate, kad mes galime pranešti Jums apie Pakeistas sąlygas, paskelbdami jas Tinklalapyje, kad jos būtų prieinamos per Tinklapio nuorodą, ir kad Jūsų naudojimasis Tinklalapiu po Pakeistų sąlygų paskelbimo (ar kitokios pagrįstai nurodytos veiklos vykdymo) reiškia Jūsų sutikimą su Pakeistomis sąlygomis. Todėl Jums derėtų nuolat ir dažnai peržiūrėti šią Vartotojo sutartį ir Papildomas sąlygas. Pakeistos sąlygos įsigalioja nuo to momento, kai Mattel paskelbia jas pagrindiniame Tinklalapio puslapyje arba nuo jose nurodytos vėlesnės datos.

B. Mattel sutikimas ar pritarimas. Atsižvelgdama į bet kurią šios Sutarties ar Papildomų sąlygų nuostatą, suteikiančią Mattel sutikimo ar pritarimo teisę ar leidžiančią Mattel įgyvendinti šią teisę “savo nuožiūra”, Mattel gali įgyvendinti šią teisę visiška savo nuožiūra. Nė vienas Mattel sutikimas ar pritarimas negali būti laikomas suteiktas Mattel įmonės, jei jis nėra parengtas raštu ir pasirašytas atsakingo Mattel darbuotojo.

C. Taikoma teisė. Ši Vartotojo sutartis ir Papildomos sąlygos bus reglamentuojamos ir aiškinamos, o bet kuris Ginčas ir Išskirtinis ginčas bus sprendžiami pagal Niujorko valstijos teisę, neatsižvelgiant į teisės nuostatų prieštaravimus.

D. Garantija. Jūs sutinkate saugoti, ginti ir laikyti Mattel Šalis nekaltomis dėl pretenzijų, nuostolių, žalos, kaštų, tyrimų, atsakomybės, sprendimų, baudų, sankcijų, susitarimų, interesų ir išlaidų (įskaitant mokesčius advokatui), kurių tiesiogiai ar netiesiogiai atsiranda ar jie yra susiję su Mattel Šaliai pareikšta pretenzija, byla, ieškiniu, reikalavimu ar teismo procesu, dėl tyrimo, gynybos ar susitarimo, atsirandančio dėl: (i) Jūsų Vartotojo sukurto turinio; (ii) Jūsų naudojimosi Tinklalapiu ir su Tinklalapiu susijusia veikla; (iii) Jūsų įvykdyto arba numatomo šios Vartotojo sutarties ar Papildomų sąlygų pažeidimo; (iv) Jūsų įvykdyto vyriausybinės ar kvazivyriausybinės institucijos įstatymų, taisyklių, reglamento, kodeksų, statutų, nutarimų ar įsakymų pažeidimo arba numatomo pažeidimo dėl Jūsų naudojimosi Tinklalapiu ar Jūsų veiklos, susijusios su tinklalapiais; (v) per Jūsų interneto įrenginį perduotos informacijos ar medžiagos (net jei perdavėte ne Jūs), kuri pažeidžia ar pasisavina vartotojo teisę, prekės ženklo, prekybos paslapties, prekybos stiliaus, patento, viešumo, privatumo arba kitokią bet kurio asmens ar subjekto teisę; (vi) Jūsų atlikto pasisavinimo; (vii) Mattel Šalių naudojamos Jūsų pateiktos informacijos (įskaitant Jūsų vartotojo sukurtą turinį); (viii) Jūsų tariamos naudojimosi ar virtualių prekių “nuosavybės”; ir (ix) naudojimosi ar virtualių prekių “vertės” padidėjimo, sumažėjimo ar netekimo, jei Mattel jas pašalina ar pakeičia, nutraukia paslaugų teikimą (visa, kas išdėstyta, “Pretenzijos ir nuostoliai”). Gindamiesi – pretenzijos dėl nuostolių – Jūs turite bendradarbiauti laikydamiesi Mattel Šalių nurodymų. Neatsižvelgiant į tas, kas išdėstyta, Mattel Šalys išsaugo išskirtinę teisę spręsti ar susitarti dėl pretenzijų ir nuostolių arba juos apmokėti. Mattel Šalys pasilieka teisę imtis išskirtinės pretenzijų ir nuostolių gynybos ir kontrolės. Jūs nespręsite pretenzijų ir nuostolių klausimų be išankstinio rašytinio atsakingo Mattel Šalies darbuotojo sutikimo.

E. Tinklalapio veikimas; Produktų ir paslaugų prieinamumas. Tarptautiniai klausimai. Mattel valdo ir eksploatuoja Tinklalapį savo biuruose JAV. Mattel neteikia jokių garantijų apie Tinklalapio tinkamumą ar galimumą naudoti už JAV ribų. Jei naudojatės Tinklalapiu kitose valstybėse, Jūs tai darote savo iniciatyva ir galiojančių vietos įstatymų atžvilgiu esate atsakingas už savo elgesį internete ir priimtiną turinį. Atsižvelgdami į šios Vartotojo sutarties sąlygas, mes pasiliekame teisę bet kada savo nuožiūra apriboti Tinklalapio prieinamumą, suvaržyti prieigą prie jo ar nutraukti naudojimąsi Tinklalapiu ir/ar jo turiniu, programa, produktu, paslauga ar kitokia Tinklalapyje aprašyta ar asmeniui, subjektui, geografinei vietovei ar jurisdikcijai prieinama funkcija; apriboti mūsų teikiamo turinio, programos, produkto, paslaugos ar kt. funkcijų kiekius. Tam tikras šio Tinklalapio turinys, programos, paslaugos ar funkcijos gali būti prieinamos tik jas užsisakius ar už jas sumokėjus. Jūs ir mes atsisakome šiai Vartotojo sutarčiai taikyti Jungtinių Tautų Konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių.

F. Eksporto kontrolė. Su Tinklalapiu susijusiai ar per jį prieinamai programinei įrangai gali būti taikoma JAV eksporto kontrolė. Jokia Tinklalapio programinė įranga negali būti siunčiama, eksportuojama ar reeksportuojama (i) į valstybę ar kitą jurisdikciją (jos piliečiui ar gyventojui), kur JAV uždraudusi gabenti prekes, programinę įrangą, technologiją ar paslaugas (šios Sutarties įsigaliojimo laikotarpiu tai yra Kuba, Šiaurės Korėja, Iranas, Sudanas ir Sirija), (ii) bet kuriam asmeniui, įtrauktam į JAV Iždo departamento Specialiai paskirtų asmenų sąrašą ar JAV Prekybos departamento Uždraustų užsakymų lentelę, ar (iii) bet kuriam asmeniui, įtrauktam į JAV Prekybos departamento Pramonės ir saugumo subjektų biuro sąrašą, kaip nurodyta Eksporto administracijos reglamente (įskaitant subjektus, užsiimančius masinio naikinimo ginklų platinimu įvairiose valstybėse ir asmenis bei subjektus, kurie yra įtariami JAV kilmės prekių tiekimu į uždraustas valstybes ar jų panaudojimu teroristiniams tikslams). Atsisiųsdami Tinklalapio programinę įrangą, Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad Jūs nesate įvardyto sąrašo valstybės pilietis ar gyventojas, nesate įsikūręs tokioje valstybėje ir nesate jos valdomas.

G. AtskyrimasAiškinimas. Jei teismas ar kompetentingos jurisdikcijos arbitras nustato, kad šios Vartotojo sutarties ar Papildomų sąlygų nuostata dėl tam tikrų priežasčių turi būti laikoma negaliojančia, neteisėta, niekine ar neįgyvendinama, tuomet ši nuostata turi būti laikoma atskirta nuo šios Vartotojo sutarties ar Papildomų sąlygų, o nuostatos negaliojimas neturės įtakos šios Vartotojo sutarties ar Papildomų sąlygų (kurios liks galioti visa apimtimi) galiojimui ar įgyvendinimui. Pagal taikomus galiojančius įstatymus Jūs sutinkate atsisakyti ir šiuo dokumentu atsisakote įstatymų taikomos paprotinės teisės, kuri nurodo, kad sutartis gali būti aiškinama jos rengėjo nenaudai. Jei šioje Vartotojo sutartyje ir Papildomose sąlygose yra naudojamas žodis “įskaitant”, jis turi reikšti “įskaitant be apribojimų”.

H. Pranešimai. Jei su mumis bendraujate elektroniniu būdu, pvz., elektroniniu paštu ar tekstiniais pranešimais, Jūs sutinkate gauti mūsų elektroninius pranešimus. Atkreipkite dėmesį, kad, jei 5 skyriuje nėra nurodyta kitaip, mes neprivalome atsakyti į gaunamas užklausas. Jūs sutinkate, kad visi susitarimai, pranešimai, atskleidimai ir kitokie mūsų elektroniniai ryšiai tenkina visus teisinius reikalavimus – taip pat, kaip ir rašytiniai.

I. Tyrimai. Bendradarbiavimas su teisėsauga. Nutraukimas. Galiojimo terminas. Mattel pasilieka teisę be jokių apribojimų: (i) ištirti visus įtariamus šio Tinklalapio, jo informacinės technologijos, kitų sistemų ar tinklų saugumo pažeidimus, (ii) ištirti visus įtariamus šios Vartotojo sutarties ir Papildomų sąlygų pažeidimus, (iii) ištirti Mattel gautą informaciją, susijusią su teisėsaugos duomenų bazių peržiūra ar baudžiamųjų įstatymų laikymusi, (iv) bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis, tiriant visus aukščiau nurodytus atvejus, (v) patraukti atsakomybėn šią Vartotojo sutartį ir Papildomas sąlygas pažeidusius asmenis, ir (vi) iš dalies ar visiškai nutraukti naudojimąsi Tinklalapiu ar, jei Papildomose sąlygose aiškiai nenurodyta kitaip, iš dalies ar visiškai bet kada, nepranešusi, dėl jai žinomų priežasčių ir be įsipareigojimo Jums ar bet kuriai trečiajai šaliai sustabdyti ar nutraukti Jūsų prieigą prie Tinklalapio, įskaitant visas vartotojo paskyras ar registraciją. Sustabdymas ar nutraukimas neturės įtakos Jūsų įsipareigojimams Mattel pagal šią Vartotojo sutartį ar Papildomas sąlygas. Sustabdžius ar nutraukus Jūsų prieigą prie Tinklalapio ar gavus Mattel pranešimą, visos šia Sutartimi ar Papildomomis sąlygomis Jums suteiktos teisės bus nedelsiant sustabdytos, o Jūs sutinkate, kad nedelsiant nutrauksite naudojimąsi Tinklalapiu. Šios Vartotojo sutarties ir Papildomų sąlygų nuostatos, kurios pagal savo pobūdį galioja ilgiau, nei sustabdžius ar nutraukus prieigą, turi išlikti galioti, įskaitant Jūsų šia Vartotojo sutartimi Mattel suteikiamas teises ir licencijas, garantiją, perdavimą, atsakomybės atsisakymą ir apribojimą bei nuostatas dėl jurisdikcijos, teisės pasirinkimo, negrupinio ieškinio ir privalomojo arbitražo.

J. Perdavimas. Mattel gali iš dalies ar visiškai bet kada nepranešusi perduoti savo teises ir pareigas pagal šią Vartotojo sutartį ir Papildomas sąlygas bet kuriai šaliai. Jūs negalite perduoti šios Vartotojo sutarties ir Papildomų sąlygų, taip pat negalite perleisti savo sutartinių pareigų be išankstinio rašytinio įgalioto Mattel darbuotojo sutikimo.

K. Neatsisakymo sąlyga. Jei šioje Vartotojo sutartyje ar Papildomose sąlygose nėra aiškiai nurodyta kitaip, (i) joks Jūsų ar Mattel teisių, pareigų ar teisės gynimo nevykdymas ar vėlavimas įvykdyti neturi būti laikomas teisės, pareigos ar teisės gynimo priemonių atsisakymu, ir (ii) bet koks šios Vartotojo sutarties ar Papildomų sąlygų nuostatos atsisakymas ar pakeitimas neturi būti laikomas galiojančiu, kol jis nėra parengtas raštu ir jo nėra pasirašiusi šalis, kurios atžvilgiu bus įvykdytas atsisakymas ar keitimas.

Paskutinis pakeitimas: 2013 m. vasario 14 d.

© 2021 Mattel, Inc. Visos teisės saugomos.