TĪMEKĻA VIETŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā stāšanās datums: 2013. GADA 14. FEBRUĀRIS

Tīmekļa vietni (kas norādīta turpmāk) nodrošina Mattel, Inc. un tā filiāles, ieskaitot, bet ne tikai, Fisher-Price, Inc. un American Girl Brands, LLC (kopā saukti "Mattel", "mēs", "mūsu", vai "mūs"). Šie „Tīmekļa vietnes izmantošanas noteikumi (šis „Līgums par tīmekļa vietnes izmantošanu”) regulē to, kā Jūs izmantojat Tīmekļa vietni neatkarīgi no tā, kā Jūs tai piekļūstat vai to izmantojat. „Tīmekļa vietne” mūsu izpratnē ir tīmekļa domēna adrese, kurā ir publicēts šis Līgums par tīmekļa vietnes izmantošanu un visas mūsu pārvaldītās funkcijas, lietotnes, saturs un lejupielādes un kas pieejamas ar minētā starpniecību vai mijiedarbības rezultātā, un/ vai publicētās saites uz šo Līgumu par tīmekļa vietnes izmantošanu.

JA JŪS VĒL NEESAT SASNIEGUŠI PILNGADĪBU (t.i., 18 gadu vecumu vairumā valstu), Jūsu vecāki vai aizbildnis var būt atbildīgi par dažām vai vairākām Jūsu veiktajām darbībām Tīmekļa vietnē. Šī iemesla dēļ un tādēļ, ka Jūsu veikto darbību pārzināšana, ieskaitot Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes, ir apdomīga Jūsu vecāku vai aizbildņu rīcība, Jums vajadzētu brīdināt savus vecākus vai aizbildņus par to, ka Jūs izmantojat attiecīgo Tīmekļa vietni, jo šis Līgums par tīmekļa vietnes izmantošanu un Tīmekļa vietnes izmantošana ietekmē to likumā noteiktās tiesības un pienākumus.


JA JŪS VĒLATIES IZMANTOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI, rūpīgi izlasiet šo Līgumu par tīmekļa vietnes izmantošanu, jo tas kalpo kā rakstveida vienošanās starp Jums un Mattel un ietekmē Jūsu likumā noteiktās tiesības un pienākumus.

 • Ik reizi, kad Jūs piekļūstat attiecīgajai Tīmekļa vietnei vai to izmantojat (kas nenozīmē vienkārši izlasīt šo Līgumu par tīmekļa vietnes izmantošanu), Jūs apņematies ievērot un izpildīt visus šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumus un jebkurus citus Papildu noteikumus (kā norādīts turpmāk). Tādēļ, lūdzu, neizmantojiet Tīmekļa vietni, ja Jūs nepiekrītat visiem šī Līguma par Tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumiem un jebkuriem Papildu noteikumiem!
 • Uzņēmējdarbības sfērā faktiskie apstākļi saistībā ar Tīmekļa vietnes darbību ir tādi, ka bez šajā Līgumā par tīmekļa vietnes izmantošanu atrunātajiem ierobežojumiem, piemēram, Jūsu piekrišanas un atteikšanās no tiesībām, mūsu atbildības ierobežošanas, mums pienākošās garantijas pret zaudējumiem un noteiktu strīdu risināšanas ar šķīrējtiesas palīdzību no mūsu puses, Mattel Jums nenodrošina piekļuvi attiecīgajai Tīmekļa vietnei.

Galveno noteikumu kopsavilkums

 • Ir svarīgi, lai Jūs izlasītu visu šo Līgumu par tīmekļa vietnes izmantošanu, taču šeit tiek norādīti vissvarīgākie noteikumi, uz kuriem mēs vēlētos vērst Jūsu uzmanību.
 • Ik reizi, kad Jūs izmantojat Tīmekļa vietni, Jums saistošs ir šis Līgums par tīmekļa vietnes izmantošanu. Jebkuri tā aktualizējumi ir Jums saistoši, tādēļ mēs Jums iesakām tos pārbaudīt pēc iespējas biežāk.
 • Jūs drīkstat izmantot Tīmekļa vietnes saturu vienīgi saistībā ar aktivitātēm, kuras Jūs esat atļāvuši Tīmekļa vietnē, bet ne ārlīnijas vidē vai kādā citā tīmekļa vietnē. (Skat turpmāk minēto 1(C), 2(B), 3(A) un 3(B) punktu!) Jūs nedrīkstat izmantot Tīmekļa vietni komerciāliem, politiskiem vai neatbilstošiem mērķiem. (Skat. turpmāk minēto 1(C), 2(B) un 3(A) punktu!)
 • Izmantojot Tīmekļa vietni, Jūs nesaņemat nekādas īpašumtiesības, intelektuālo īpašumu vai jebkādas citas vietnes daļas, vai arī jebkādas faktiskas vai cita veida vienības, kas var tikt izmantotas saistībā ar minēto. (Skat. turpmāk minēto 1(B), 1(C) un 9. punktu!)
 • Ja vien Konfidencialitātes atrunā, kas ir saistoša attiecībā uz Tīmekļa vietni, nav noteikts citādi, Jums ar Mattel nav nekādas konfidenciāla vai fiduciāra rakstura vai jebkāda cita īpaša veida attiecības attiecībā uz Tīmekļa vietnes izmantošanu vai saziņu ar Mattel saistībā ar Tīmekļa vietni. (Skat. turpmāk minēto 2(A)(ii) un 7. punktu!)
 • Noteikta tipa domstarpības, kas var rasties saistībā ar to, kā Jūs piekļūstat un izmantojat Tīmekļa vietni, iespējams risināt vienīgi šķīrējtiesā, kas ietver sevī arī atteikšanos no tiesībām iesniegt prasību zvērināto tiesā. (Skat. turpmāk minēto 13. punktu!)
 • Mattel nodrošina Jums piekļuvi Tīmekļa vietnei pēc „faktiskuma” principa bez jebkādām garantijām, un Mattel atbildība pret Jums saistībā ar to, kā Jūs izmantojat Tīmekļa vietni, ir ļoti ierobežota. (Skat. turpmāk minēto 14. un 15. punktu!) Uz Tīmekļa vietnes izmantošanu attiecas daudzi citi ierobežojumi un atrunas. (Skat. turpmāk minēto13(D) un 16. punktu!)
 • Dažos gadījumos attiecībā uz Tīmekļa vietni, kāda Tīmekļa vietnē piedāvātā pakalpojuma vai produkta izmantošanu var būt saistošs gan šis Līgums par tīmekļa vietnes izmantošanu, gan atsevišķas vadlīnijas, nosacījumi pakalpojuma vai tirdzniecības noteikumi, kas regulē papildu vai atšķirīgus noteikumus un/ vai nosacījumus (katrā atsevišķā gadījumā kopā sauktiem „Papildu noteikumi”). Ciktāl starp šo Līgumu par tīmekļa vietnes izmantošanu un jebkuriem Papildu noteikumiem tiek konstatētas pretrunas, Papildu noteikumiem ir izšķirošā nozīme, ja vien tajos skaidri nav noteikts citādi. Lūdzu, izlasiet arī Tīmekļa vietnes Konfidencialitātes atrunu!

Saturs

 1. Tīmekļa vietnes saturs, īpašumtiesības, ierobežotā licence un citu personu tiesības.
 2. Jūsu iesniegtais saturs un interešu grupu sadaļas izmantošanas noteikumi.
 3. Tīmekļa vietnes un satura izmantošanas ierobežojumi.
 4. Klientu apkalpošana.
 5. Autortiesību pārkāpuma pierādīšanas kārtība.
 6. Cita intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma pierādīšanas kārtība.
 7. Labprātīgi ierosinātas idejas un aizliegtie materiāli; Attiecības ar Mattel, kurām nav konfidenciāla vai īpaša rakstura
 8. Kontu atvēršana un slēgšana.
 9. Piekļuve Tīmekļa vietnei; Maksas; Reģistrācija; Lietošanas abonementi; Virtuālās preces un pakalpojumi; Nemonetāra vērtība vai īpašuma daļa; Neatļauta nodošana.
 10. Jūsu saites uz Tīmekļa vietni.
 11. Sasaistītās Tīmekļa vietnes; Reklāmas; Attiecības ar trešajām personām.
 12. Bezvadu pakalpojumi.
 13. STRĪDU IZŠĶIRŠANA.
 14. Apgalvojumu un garantiju atruna.
 15. Mattel pušu atbildības ierobežojumi.
 16. Atteikšanās no tiesiskās aizsardzības vai līdzīgiem līdzekļiem.
 17. Vispārējie noteikumi.


1. Tīmekļa vietnes saturs, īpašumtiesības, ierobežotā licence un citu personu tiesības.

A. Saturs. Tīmekļa vietnē ir ietverts turpmāk minētais: (i) dažādi materiāli un citas lietas saistībā ar Mattel un tā produktiem un pakalpojumiem, kā arī līdzīgas mūsu licencētāju un pārējo trešo personu lietas, ieskaitot visu izkārtojumu, informāciju, tekstu, datus, datnes, attēlus, skriptus, dizainus, grafikas, pogu ikonas, norādījumus, skaņas klipus, mūziku, skaņas, fotogrāfijas, video, reklāmu kopijas, URL, tehnoloģiju, programmatūru, interaktīvās funkcijas, Tīmekļa vietnes „tēlu un izjūtu”, kā arī materiālu apkopojumu, komplektu un izvietojumu Tīmekļa vietnē un jebkuru citu ar autortiesībām aizsargātu materiālu (ieskaitot avota un objekta kodu); (ii) dažādu personu, ieskaitot Mattel, preču zīmes, logo, tirdzniecības nosaukumi un tirdzniecības identitāte (kopā saukti „Preču zīmes”). un (iii) citas intelektuālā īpašuma formas (visam iepriekšminētajam kopā tiekot sauktam „Saturs”).

B. Saturs

. Tīmekļa vietne (ieskaitot tās iepriekšējās, pašreizējās un turpmākās versijas) un Saturs pieder vai to kontrolē Mattel un mūsu licencētāji, kā arī noteiktas trešās personas.Visas ar Tīmekļa vietnes starpniecību pieejamā Satura tiesības, īpašumtiesības un daļa ir Mattel, mūsu licencētāju vai noteiktu trešo personu īpašums, kuru aizsargā ASV un starptautiskās tiesības saistībā ar autortiesībām, preču zīmēm, patentiem un intelektuālo īpašumu, kā arī attiecīgajiem tiesību aktiem to visplašākajā nozīmē. Mattel pieder autortiesības attiecībā uz Tīmekļa vietnes Satura izvēli, apkopojumu, kopumu, izkārtojumu un uzlabošanu.

C. Ierobežota licence. Jums apņemoties stingri ievērot šo Līgumu par tīmekļa vietnes izmantošanu un Papildu noteikumus, Mattel piešķir Jums ierobežotu, neekskluzīvu, atsaucamu, necedējamu, personisku un tālāk nenododamu licenci (i) lejupielādēt (vienīgi īslaicīgai uzglabāšanai), attēlot, aplūkot, izmantot, spēlēt un/ vai izdrukāt Saturu (izņemot avota un objektkodu oriģinālā veidā vai kā citādi, kas nav pieejams un izmantojams attēlošanai ar standarta tīmekļa pārlūkprogrammas starpniecību) personālajā datorā, mobilajā tālrunī vai kādā citā bezvadu ierīcē vai ierīcē ar iespējotu internetu (atsevišķi sauktai “Tīmekļa ierīce”) Jūsu personīgai izmantošanai, nevis komerciāliem mērķiem, kā arī (ii) izmantot noteiktu Saturu, ko mēs tieši Jums ik pa laikam varam nodrošināt Tīmekļa vietnē, lai to izmantotu kā daļu no Jūsu lietotāja radītā satura (atrunāts turpmāk norādītajā 2(A)(i) punktā) („Mattel licencētos elementus”), taču vienīgi īpaši noteiktiem mērķiem laikā, kad Mattel licencētie elementi ir pieejami Tīmekļa vietnē, taču mēs, mūsu licencētāji un atkarībā no gadījuma - noteiktas trešās personas patur īpašumtiesības pār minētajiem Mattel licencētajiem elementiem. Ar iepriekšminēto ierobežoto licenci (i) Jūs nesaņemat nekādas īpašumtiesības vai kādas citas intelektuālā īpašuma daļas attiecībā uz jebkuru Saturu un (ii) šo licenci iespējams nekavējoties pārtraukt vai izbeigt jebkāda iemesla dēļ pēc Mattel ieskatiem un bez iepriekšēja paziņojuma vai atbildības. Atsevišķos gadījumos mēs varam nodrošināt Jums plašāku piekļuvi Saturam un/ vai Mattel licencētajiem elementiem un ļaut minēto izmantot, Jums ievērojot noteiktus Papildu noteikumus.

D. Citu personu tiesības. Izmantojot Tīmekļa vietni, Jums jāievēro intelektuālā īpašuma un pārējās Mattel un citu personu tiesības. Ja Jūs bez atļaujas izmantojat Saturu, tādējādi var tikt pārkāpti ar autortiesībām, preču zīmēm, privātumu, publicitāti, saziņu un citiem aspektiem saistīti tiesību akti, kā rezultātā var iestāties Jūsu personīgā atbildība, ieskaitot iespējamu kriminālatbildību. Mattel ievēro citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja Jūs uzskatāt, ka attiecībā uz Jūsu darbu ir ticis izdarīts pārkāpums neatbilstošas publicēšanas vai izplatīšanas rezultātā ar Tīmekļa vietnes starpniecību, lūdzu, skatiet turpmāk minēto 5. punktu!

 


2. Jūsu iesniegtais Saturs un interešu grupu sadaļas izmantošanas noteikumi.

A. Lietotāja radītais saturs.

i. Vispārīga informācija. Mattel pašlaik vai turpmāk var piedāvāt Tīmekļa vietnes apmeklētājiem iespēju paziņot, augšupielādēt, attēlot, publicēt, izplatīt, izziņot, pārraidīt vai kā citādi ar Tīmekļa vietnes starpniecību padarīt pieejamu vai iesniegt (iepriekšminētajam kopā tiekot sauktam „iesniegt”) ziņojumus, tekstu, ilustrācijas, datnes, attēlus, grafikas, fotogrāfijas, komentārus, skaņas, mūziku, video, informāciju, saturu, vērtējumus, recenzijas, datus, jautājumus, ieteikumus, informāciju, ar kuras palīdzību iespējams noskaidrot to personību, vai arī jebkuru citu informāciju vai materiālus un idejas, kas ietvertas minētajā (kopā tiekot sauktam „Lietotāja radītais saturs”, bet izņemot minētajā iekļautos Mattel licencētos elementus). Mattel veic iepriekšminēto ar forumu, emuāru, ziņojumu dēļu, sociālo tīklu vides, sociālo interešu grupu, e-pastu un citu saziņas veidu palīdzību. Atbilstoši tiesībām un licencei, kuru Jūs piešķirat šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu ietvaros, Jūs saglabājat jebkuras likumīgi atzīstamas tiesības, īpašumtiesības vai daļu attiecībā uz savu Lietotāja radīto saturu.

ii. Jūsu Lietotāja radītā satura nekonfidenciālais raksturs. Ja vien Tīmekļa vietnē publicētajā Konfidencialitātes atrunā vai jebkuros Papildu noteikumos nav noteikts citādi, Jūs piekrītat tam, ka (a) Jūsu Lietotāja radītais saturs tiks izmantots kā nekonfidenciāla rakstura un ar autortiesībām neaizsargāts saturs un netiks Jums atgriezts un (b) Mattel neuzņemas nekāda veida saistības pret Jums vai kādu trešo personu saistībā ar Jūsu Lietotāja radīto saturu. Jūs pēc Mattel pieprasījuma iesniedzat mums jebkurus dokumentus, kas nepieciešami, lai pamatotu šīs tiesības un pārbaudītu, vai Jūs ievērojat šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumus vai jebkurus Papildu noteikumus. Jūs apzināties to, ka tīmeklī var tikt veikti pārkāpumi saistībā ar informācijas drošību un atzīstat, ka Jums ir zināms tas, ka iesniegtais Lietotāja radītais saturs var nebūt drošs un ka Jūs minēto apsvērsiet pirms jebkāda Lietotāja radītā satura iesniegšanas.

iii. Mattel piešķirtā licence saistībā ar Jūsu Lietotāja radīto saturu. Ja vien jebkuros Papildu noteikumos (piemēram, kāda konkursa oficiālajos noteikumos), kas regulē Jūsu Lietotāja radītā satura iesniegšanu, nav noteikts citādi, Jūs ar šo piešķirat un piekrītat piešķirt Mattel neekskluzīvas, neierobežotas, beznosacījumu, bezierobežojumu, starptautiska mēroga, neatsaucamas, pastāvīgas un bezmaksas tiesības un licenci izmantot, pavairot, ierakstīt, izplatīt, atveidot, izpaust, pārdot, tālākpārdot, izsniegt apakšlicences (dažādos līmeņos), attēlot, publiski izpildīt, pārraidīt, publicēt, izziņot, tulkot, atvasināt un kā citādi jebkādā veidā izmantot visu Jūsu Lietotāja radīto saturu vai tā daļu (un jebkurus minētā atvasinājumus) jebkuram mērķim, jebkādos formātos un jebkuros līdzekļos, programmatūrās, formulās vai vēl nezināmos vai turpmāk izstrādātos līdzekļos vai ar minētā starpniecību, vai arī, izmantojot jebkuru pašlaik zināmo vai turpmāk izstrādājamo tehnoloģiju vai ierīces, kā arī reklamēt, tirgot un sekmēt iepriekšminēto. Piešķirtās tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem ietver sevī tiesības: (a) konfigurēt, vadīt, indeksēt, uzkrāt, arhivēt, uzglabāt, digitalizēt, kompaktēt, optimizēt, mainīt, reformatēt, rediģēt, pielāgot, publicēt meklējamā formātā un izņemt šādu Lietotāja radīto saturu un to apvienot ar citiem materiāliem, kā arī (b) izmantot jebkuras Lietotāja radītajā saturā ietvertās idejas, koncepcijas, tehnoloģiskās zināšanas vai tehnikas jebkuriem mērķiem, ieskaitot produktu un/ vai pakalpojumu izstrādi, ražošanu un tirdzniecību. Lai turpmāk īstenotu tiesības un licenci, kuru Jūs piešķirat Mattel attiecībā uz savu Lietotāja radīto saturu, Jūs ar šo arī piešķirat un piekrītat piešķirt Mattel beznosacījuma, pastāvīgas un neatsaucamas tiesības izmantot un lietot Jūsu vārdu, identitāti un līdzīgus aspektus saistībā ar jebkuru Lietotāja radīto saturu bez jebkādiem pienākumiem vai kompensācijām attiecībā pret Jums. Ja vien tas nav aizliegts likuma kārtībā, ar šo Jūs atsakāties un piekrītat atteikties no jebkurām personiskajām tiesībām (ieskaitot piedēvējumu un integritāti), kas Jums var būt saistībā ar jebkuru Lietotāja radīto saturu – pat tad, ja tas ir ticis grozīts vai mainīts Jums nepieņemamā veidā. Ja no šīm tiesībām tomēr nav iespējams atteikties, Jūs neatsaucami apņematies neizlietot šādas tiesības (ja tādas ir), veidā, kas traucē jebkuru citu piešķirto tiesību izpildi. Jūs apzināties, ka Jūs nesaņemsiet nekādas nodevas, naudas summas, atlīdzību vai kompensācijas par šī 2(A)(iii) punkta izpratnē piešķirtajām tiesībām.

iv. Mattel ekskluzīvās tiesības pārvaldīt visu Lietotāja radīto saturu. Mattel drīkst, taču tam nav pienākuma, pārskatīt, kontrolēt, attēlot, publicēt, uzglabāt, uzturēt, pieņemt vai kā citādi izmantot jebkuru Jūsu Lietotāja radīto saturu, kā arī pēc saviem ieskatiem dzēst, pārvietot, reformatēt, izņemot vai atteikties publicēt vai kā citādi izmantot Lietotāja radīto saturu bez iepriekšēja brīdinājuma vai jebkādām saistībām pret Jums vai jebkurām trešajām personām. Mattel patur tiesības izmantot Tīmekļa vietnē Lietotāja radīto saturu kā saturu, kas uzglabāts atbilstoši lietotāju norādījumiem, ko Mattel nekontrolē, izņemot tāda satura bloķēšanu vai izņemšanu, kas ir piesaistījis Mattel uzmanību un ir aizvainojošs, neķītrs, netikls, izvirtīgs, piedauzīgs, vardarbīgs, aizskarošs, iebiedējošs, ļaunprātīgs, pretlikumīgs vai kā citādi Mattel nepieņemams, vai arī izlietot trešo personu tiesības vai satura ierobežojumus, kas atrunāti turpmāk minētajos noteikumos (turpmāk minētais 2(B) punkts), kad Mattel ir tapis zināms to pārkāpums. Taču mums Tīmekļa vietnē nav jāuztur šāds Jūsu vai citu personu iesniegtais Lietotāja radītais saturs nekādu noteiktu laika periodu, un Jums nebūs tiesību Tīmekļa vietnē piekļūt šim Lietotāja radītajam saturam, to arhivēt, uzturēt vai kā citādi izmantot pēc tam, kad tas ir ticis iesniegts.

v. Apgalvojumi un garantijas saistībā ar Jūsu Lietotāja radīto saturu. Ik reizi, kad Jūs iesniedzat jebkādu Lietotāja radītu saturu, Jūs apgalvojat un garantējat, ka Jūs esat sasnieguši pilngadību valstī, kurā Jūs dzīvojat, un esat kāds no vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem, vai ka Jums ir visas atbilstošās atļaujas no attiecīgā, jebkurā Jūsu iesniegtajā Lietotāja radītajā saturā aprakstītā vai saturu iesniedzošā nepilngadīgā vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem un ka (a) Jūs esat vienīgais Lietotāja radītā satura autors un intelektuālā īpašuma un citu tiesību īpašnieks vai ka Jums ir tiesības iesniegt Lietotāja radīto saturu un piešķirt Mattel tiesības pār to šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu un pārējo Papildu noteikumu ietvaros, Mattel neuzņemoties nekādu pienākumu saņemt piekrišanu no jebkuras trešās personas un neradot nekādus pienākumus vai saistības Mattel; (b) Lietotāja radītais saturs ir precīzs; (d) ar Lietotāja radīto saturu netiek un attiecībā uz šajā Līgumā par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikto Mattel atļauto izmantošanu un lietošanu netiks pārkāptas nevienas trešās personas intelektuālā īpašuma vai citas tiesības; un ka (e) ar Lietotāja radīto saturu netiks pārkāpti šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumi (ieskaitot Noteikumus) vai jebkuri Papildu noteikumi un netiks radīts nekāds kaitējums nevienai trešajai personai.

vi. Izpildīšana. Mattel nav nekāda pienākuma uzraudzīt vai izpildīt Jūsu intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Jūsu Lietotāja radīto saturu, taču Jūs piešķirat mums tiesības aizsargāt un izpildīt mūsu tiesības pār Jūsu Lietotāja radīto saturu, ieskaitot prasību iesniegšanu un kontrolēšanu Jūsu vārdā un Jūsu labā (par Mattel izdevumiem un izmaksām, par ko Jūs ar šo piekrītat un neatsaucami izraugāties Mattel par Jūsu pilnvaroto pārstāvi ar pārstāvības un deleģēšanas pilnvarām, šādai izraudzīšanai esot saistītai ar attiecīgajām interesēm).

B. Interešu grupu sadaļas izmantošanas noteikumi. Jums kā Tīmekļa vietnes lietotājam šie Interešu grupu sadaļas izmantošanas noteikumi („Noteikumi”) palīdzēs izprast to, kāda ir tiešsaistes interešu grupu („Interešu grupu”) vēlamā uzvedība tīmekļa vietnē.

i. Noteikumu būtība

. Jūsu dalību Interešu grupās regulē visi šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumi, ieskaitot šos Noteikumus.
 • Jūsu Lietotāja radītais saturs. Neizmantojiet nevienu Lietotāja radīto saturu, kas pieder kādai citai personai, un neuzdodiet to par savu! Tas attiecas uz jebkuru saturu, ko Jūs varat atrast jebkur citur tīmeklī. Piemēram, Jūsu Lietotāja radītajā saturā nevajadzētu iekļaut nevienu redzamu logo, frāzes vai preču zīmes, kas pieder trešajām personām. Ja kāda persona sekmē Jūsu Lietotāja radīto saturu vai tai ir jebkādas tiesības attiecībā uz Jūsu Lietotāja radīto saturu, vai ja kāda persona tajā tiek norādīta, arī Jums nepieciešams saņemt šo personu atļauju iesniegt attiecīgo Lietotāja radīto saturu Mattel. (Piemēram, ja kāda persona ir uzņēmusi fotogrāfiju, kurā esat redzams Jūs un kāds Jūsu draugs, un Jūs iesniedzat šo fotogrāfiju Mattel kā savu Lietotāja radīto saturu, Jums nepieciešams saņemt gan Jūsu drauga, gan fotogrāfiju uzņēmušās personas atļauju.)
 • Par fotogrāfijām: Neiesniedziet nevienu citu fotogrāfiju, video vai attēlus, kā vien tos, kuros esat redzami Jūs, Jūsu draugi un ģimene!. Ja Jūs izlemjat iesniegt fotogrāfijas tīmekļa vietnei, norādīt saiti uz iegultajiem video vai ietvert reālu personu attēlus, pārliecinieties par to, ka tajos esat redzami Jūs vai Jūs kopā ar kādu Jums pazīstamu personu – un vienīgi tad, ja Jūs esat saņēmuši šo personu atļauju iesniegt fotogrāfijas. Turklāt, ja attiecīgajā fotogrāfijā, video vai attēlā redzama kāda nepilngadīga persona, Jums jābūt vai nu kādam no bērna vecākiem, vai arī tā aizbildnim, vai jāsaņem atļauja no bērna vecākiem vai aizbildņiem, pirms fotogrāfija tiek iesniegta.
 • Atbilstoša rīcība. Respektējiet pārējo personu viedokļus un komentārus tā, lai mēs varētu turpināt veidot Interešu grupas, kuras varēs izmantot ikviens! Ja Jūs uzskatāt, ka ar Jūsu Lietotāja radīto saturu kāda persona varētu tikt aizvainota vai apkaunota, šis saturs visticamāk tāds arī būs, un tādējādi Tīmekļa vietnei nav piemērots. Lamuvārdu lietošana, uzmākšanās, vajāšana, aizvainojošu komentāru publicēšana, personīgi uzbrukumi, tenkošana un līdzīga rakstura rīcība ir aizliegta. Ar Jūsu Lietotāja radīto saturu nevienai personai nav atļauts draudēt, to aizvainot vai tai nodarīt jebkādu kaitējumu, un saturā nav ietverami negatīvi komentāri, kas saistīti ar attiecīgās personas rasi, izcelsmi, dzimumu, seksuālo orientāciju vai invaliditāti. Jūsu Lietotāja radītais saturs nedrīkst būt apmelojošs, neslavu ceļošs, nepiedienīgs, piedauzīgs, pornogrāfisks vai izteikti seksuāla rakstura.
 • Neizmantojiet saturu komerciāliem vai politiskiem mērķiem! Ar Jūsu Lietotāja radīto saturu nedrīkst tikt reklamēts vai sekmēts neviens produkts, pakalpojums vai kāda cita komerciāla rakstura darbība, vai arī kāds politiķis, valsts ierēdnis vai likums. Ja Jūs iesniedzat Lietotāja radīto saturu, ar kuru atbilstoši pamatotiem Mattel uzskatiem tiek pārkāpts šis punkts, mēs pēc saviem ieskatiem varam veikt jebkuru tiesisku darbību, kas mums var šķist atbilstoša.
 • Neizmantojiet saturu neatbilstošiem mērķiem! Ar Jūsu Lietotāja radīto saturu nedrīkst tikt sekmēta neviena darbība, ar kuru tiek pārkāpts kāds likums, kas ir prettiesiska vai līdzīgā ziņā neatbilstoša. Ja Jūs iesniedzat Lietotāja radīto saturu, ar kuru atbilstoši pamatotiem Mattel uzskatiem tiek pārkāpts šis punkts, mēs pēc saviem ieskatiem varam veikt jebkuru tiesisku darbību, kas mums var šķist atbilstoša.
 • Esiet godīgi un nepārprotiet ne sevi, ne Jūsu Lietotāja radīto saturu! Neizliecieties par kādu citu personu, lietotāju vai uzņēmumu un neiesniedziet Lietotāja radīto saturu, kas pēc Jūsu domām var būt nepareizs, krāpniecisks, maldinošs, neprecīzs vai maldīgs vai ar kuru neatbilstoši tiek identificēta Jūsu personība vai saistība ar kādu personu vai uzņēmumu.
 • Jebkurš var redzēt saturu. Mēs ceram, ka Jūs izmantosiet Interešu grupu sadaļu, lai dalītos informācijā un saturā un diskutētu ar pārējiem dalībniekiem. Tomēr, lūdzu, atcerieties to, ka Interešu grupu sadaļa ir publisks forums, un Lietotāja radītajam saturam, kuru Jūs iesniedzat Tīmekļa vietnē kādas Interešu grupas ietvaros, varēs piekļūt un to aplūkot arī citi lietotāji! Nenorādiet informāciju, ar kuras palīdzību iespējams noskaidrot Jūsu personību (piemēram, vārdu un uzvārdu kopā, paroli, tālruņa numuru, adresi, kredītkartes numuru, medicīniska rakstura informāciju, e-pasta adresi vai citu līdzīgu informāciju vai kontaktinformāciju) Interešu grupu sadaļās un ievērojiet piesardzību, izpaužot šāda veida informāciju citiem!
 • Neizpaudiet citu personu personīgo informāciju! Ar Jūsu Lietotāja radīto saturu nedrīkst tikt atklāta kādas citas personas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, sociālās apdrošināšanas numurs, kredītkartes numurs, medicīniska vai finansiāla rakstura informācija vai jebkāda cita informācija, kas var tikt izmantota, lai izsekotu kādu personu, ar to sazinātos vai par to izliktos, ja vien Mattel to īpaši nepieprasa atbilstošā veidā.
 • Nenodariet bojājumus Tīmekļa vietnei vai kādas citas personas datoram vai citām Tīmekļa ierīcēm! Ar Jūsu Lietotāja radīto saturu nedrīkst tikt ievadīti nekādi vīrusi, Trojas zirgi, spiegprogrammatūras vai jebkādas citas tehnoloģijas vai ļaunprātīga nolūka kodi, kas varētu ietekmēt Tīmekļa vietnes, jebkura datora vai jebkuras citas Tīmekļa ierīces darbību.

o    Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī mums pieņemamā veidā pieprasīt iepriekšminēto atļauju pierādījumus. Šādu pierādījumu nesniegšanas gadījumā cita starpā attiecīgais Lietotāja radītais saturs var tikt izņemts no Tīmekļa vietnes.

ii.Jūsu mijiedarbība ar pārējiem lietotājiem; Strīdi. Jūs esat individuāli atbildīgi par Jūsu mijiedarbību ar pārējiem Tīmekļa vietnes lietotājiem neatkarīgi no tā, vai Jūs atrodaties tiešsaistē vai ārlīnijā. Mēs neesam atbildīgi par neviena lietotāja rīcību vai saturu. Mēs paturam tiesības, taču mums nav pienākuma, pārraudzīt starp Jums un pārējiem lietotājiem esošos strīdus vai tajos iesaistīties. Rīkojieties ar veselo saprātu un pēc Jūsu vislabākajiem ieskatiem attiecībā pret pārējām personām (piemēram, kad Jūs norādāt jebkādu personīgu vai cita veida informāciju) un pārējām Jūsu veiktajām darbībām tiešsaistē.

 


3. Tīmekļa vietnes un Satura izmantošanas ierobežojumi.

A. Tīmekļa vietnes izmantošanas ierobežojumi. Jūs apņematies: (a) neizmantot Tīmekļa vietni komerciāliem vai politiskiem mērķiem (ieskaitot reklāmas, naudas līdzekļu lūgšanu, produktu cenu apkopošanu un produktu pārdošanu); (b) neizmantot nekādus meta tagus vai jebkuru citu „slēptu tekstu”, izmantojot jebkuru Mattel preču zīmi vai tirdzniecības nosaukumu;(c) neiesaistīties nekādās aktivitātēs ar Tīmekļa vietnes starpniecību vai saistībā ar to, lai censtos kaitēt vai kaitētu kādai individuālai personai vai iestādei, vai veiktu prettiesiskais, aizvainojošas, neķītras, netiklas, izvirtīgas, piedauzīgas, vardarbīgas, iebiedējošas, aizskarošas vai ļaunprātīgas darbības vai tādas darbības, ar kurām tiek pārkāptas kādas trešās personas tiesības vai pret kurām kā citādi iebilst Mattel; (d) nedekonstruēt, nedekompilēt, neizjaukt, nedemontēt un nemainīt nevienu Tīmekļa vietnes avotu vai objektkodu, nevienu programmatūru vai citus produktus, pakalpojumus vai procesus, kas pieejami kādā Tīmekļa vietnes daļā; (e) neiesaistīties nevienā darbībā, kas apgrūtina lietotāju piekļuvi Tīmekļa vietnei vai atbilstošu tās darbību, vai kā rezultātā kā citādi tiek nodarīts kaitējums Tīmekļa vietnei, Mattel vai pārējiem Tīmekļa vietnes lietotājiem. (f) netraucēt un neapiet nevienu Tīmekļa vietnes drošības vai kādu citu funkciju, ar kuru tiek ierobežota Tīmekļa vietnes, Satura vai Lietotāja radītā satura lietošana vai piekļuve minētajam, vai arī noteikta ierobežojumu ievērošana attiecībā uz minēto; un (g) nekā citādi nepārkāpt šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumus vai jebkurus Papildu noteikumus.

B. Satura izmantošanas ierobežojumi. Jūs, izmantojot Saturu (kas nav Jūsu Lietotāja radītais saturs un nesatur nevienu Mattel licencēto elementu), apņematies: (a) Tīmekļa vietnē nepārraudzīt, neapkopot, nekopēt un neizplatīt šādu Saturu (izņemot gadījumus, kad minētais noticis standarta meklētājprogrammas vai standarta tīmekļa pārlūkprogrammas darbības vai izmantošanas rezultātā), izmantojot jebkuru robotu, roveri (rover), „robotprogrammatūru”, zirnekli (spider), „tīmekļa grābēju” (scraper), rāpuļprogrammu (crawler), spiegošanas programmatūru, programmu, ierīci, programmatūru, „izvilkšanas” rīku vai kādu citu automātisku ierīci, pakalpojumu vai jebkāda veida manuālo procesu; (b) neveikt kadrēšanu un neizmantot kadrēšanas tehnikas, lai ietvertu šādu Saturu (ieskaitot attēlus, tekstu vai lapas izkārtojumu); (c) atstāt neskartas visus šādā Saturā iekļautos paziņojumus par preču zīmēm, autortiesībām un citu intelektuālo īpašumu; (d) neizmantot šādu Saturu veidā, kas liecina par neatļautu saistību ar kādu no mūsu vai mūsu licencētāju produktiem, pakalpojumiem vai zīmoliem; (e) neveikt nekādas izmaiņas šajā Saturā (ciktāl Jums attiecīgajā gadījumā atļauts izmantot Mattel licencētos elementus); (f) nemainīt, neatveidot, nearhivēt, nepārdot, neiznomāt, neizīrēt, neapmainīt, neradīt atvasinājumus, nepublicēt cietā kopijā vai ar elektronisku līdzekļu palīdzību, publiski neīstenot, neattēlot, neizplatīt, neizziņot, nepārraidīt, nepaziņot, nenodot nevienai trešai personai vai kādas trešās personas tīmekļa vietnei un nekā citādi neizmantot un nelietot šādu Saturu nekādiem citiem mērķiem, kā vien tiem, kas īpaši atrunāti šajā Līgumā par tīmekļa vietnes izmantošanu un jebkuros Papildu noteikumos, vai ar iepriekšēju kāda Mattel pārstāvja piekrišanu vai licencētāja satura gadījumā – ar Satura īpašnieka piekrišanu; un (g) neievietot nekādu kodu vai produktu, tādējādi izmantojot Saturu veidā, kas negatīvi ietekmē jebkura lietotāja pieredzi.

C. Tīmekļa vietnes un tās Satura pieejamība. Mattel pēc saviem ieskatiem jebkāda iemesla dēļ nekavējoties drīkst pārtraukt vai izbeigt pieeju Tīmekļa vietnei un tās Saturam (un jebkuriem minētā elementiem un funkcijām) bez nepieciešamības par to iepriekš paziņot un, neuzņemoties nekādu atbildību (izņemot 9. punktā vai jebkuros Papildu noteikumos minēto).

D. Visu nepiešķirto tiesību paturēšana attiecībā uz Saturu un Tīmekļa vietni. Šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu un jebkuru Papildu noteikumu ietvaros tiek piešķirtas vienīgi šaura mēroga un ierobežotas tiesības uz Saturu un Tīmekļa vietnes izmantošanu un piekļuvi. Nevienas tiesības vai licence nevienas tiesību teorijas ietvaros nedrīkst tikt izsniegta jebkādas implikācijas, tiesību īstenošanas aizlieguma, attiecīgās rūpniecības nozares tradīciju rezultātā vai kā citādi. Visas Jums netieši piešķirtās tiesības patur Mattel, tā licencētāji un pārējās trešās personas.Satura vai Tīmekļa vietnes neatļauta izmantošana jebkādiem mērķiem ir aizliegta .

 


4. Klientu apkalpošana.
5. Autortiesību pārkāpuma pierādīšanas kārtība.

A. Paziņojums par DMCA pārkāpumu. Mattel atbilstoši sniegs atbildi uz paziņojumiem par kādu iespējamu autortiesību pārkāpumu atbilstoši ASV Digitālās tūkstošgades autortiesību likumam („ DMCA ”), kā norādīts turpmāk. Ja Jums pieder autortiesības pār kādu darbu (vai Jūs pārstāvat šādu autortiesību īpašnieku) un uzskatāt, ka Jūsu (vai šī īpašnieka) autortiesības uz attiecīgo darbu ir tikušas pārkāptas neatbilstošas darba publicēšanas vai izplatīšanas rezultātā Tīmekļa vietnē, Jūs drīkstat nosūtīt mums rakstveida paziņojumu, kurā ietverts turpmāk minētais:

i. uzraksts vai tēmas sadaļa, kurā norādīts: „Paziņojums par DMCA autortiesību pārkāpumu”;

ii. pēc Jūsu domām pārkāptā, ar autortiesībām aizsargātā darba apraksts vai gadījumā, ja uz vairākiem ar autortiesībām aizsargātiem darbiem attiecināms viens paziņojums – šo darbu saraksts;

iii. apraksts, kurā norādīts, kur atrodas materiāls, ar kuru pēc Jūsu apgalvotā ir tiek veikts pārkāpums vai ar pārkāpumu saistīta darbība, šim aprakstam esot pietiekami pamatotam, lai ļautu mums atrast attiecīgo materiālu (lūdzu, norādiet Tīmekļa vietnes URL, kurā redzams materiāls);

iv. pilns Jūsu vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

v. Jūsu apgalvojums par to, ka Jūs pēc vislabākās sirdsapziņas uzskatāt, ka attiecīgā materiāla izmantošanu ir aizliedzis autortiesību īpašnieks, tā starpnieks vai arī tas aizliegts likuma kārtībā;

vi. Jūsu apgalvojums, apzinoties sodu nepareiza apgalvojuma gadījumā, par to, ka visa Jums zināmā informācija ir precīza un ka Jūs esat autortiesību īpašnieks (vai, ja Jūs neesat autortiesību īpašnieks, Jūsu apgalvojumā jābūt norādītam, ka Jūs esat pilnvaroti rīkoties šķietami pārkāpto ekskluzīvo tiesību īpašnieka vārdā); un

vii. Jūsu personiskais paraksts vai e-pasta gadījumā (kas nav e-pastam pievienots fizisks vai digitāls dokuments) – Jūsu vārds un uzvārds, pēc kura tiek norādīts „//paraksts//”, kas kalpos kā Jūsu elektroniskais paraksts.

o    Mattel atbildēs vienīgi uz Paziņojumiem par DMCA autortiesību pārkāpumu, kas saņemti pa pastu, e-pastu vai faksimilu uz turpmāk norādīto adresi:

Pa pastu:

Mattel, Inc. 
333 Continental Boulevard 
El Segundo, California 90245-5012 
Uzmanību: Viceprezidents, intelektuālais īpašums

Pa E-pastu: InfringementNotice@Mattel.com

Pa faksimilu: 310.252.2567

o    Bieži vien rodas grūtības noteikt, vai Jūsu autortiesības ir tikušas pārkāptas. Mattel drīkst izvēlēties neatbildēt uz Paziņojumiem par DMCA autortiesību pārkāpumu, kas pamatā neatbilst iepriekšminētajām prasībām, un izņemt materiālu, uz kuru attiecināmās tiesības šķietami tikušas pārkāptas un tikusi vērsta Mattel uzmanība, saņemot paziņojumus, kas pamatā neatbilst DMCA likumam.

o    Lūdzu, ņemiet vērā to, ka DMCA nosaka, ka jebkura persona, kas apzināti nopietni nepamatoti apgalvo, ka ar kādu materiālu vai darbību tiek veikts pārkāpums, var tikt saukta pie atbildības.

o    Mēs drīkstam nosūtīt Jūsu paziņojumā sniegto informāciju personai, kura iesniedza darbu, ar kuru šķietami tiek pārkāptas autortiesības. Šī persona drīkst izvēlēties nosūtīt mums atbildi uz Paziņojumu par DMCA autortiesību pārkāpumu.

o    Neierobežojot Mattel pārējās tiesības, Mattel atbilstošos apstākļos drīkst liegt autortiesību pārkāpēja piekļuvi Tīmekļa vietnei un jebkurai citai Mattel uzturētai tīmekļa vietnei.


 B. Atbilde uz Paziņojumu par DMCA autortiesību pārkāpumu. Ja piekļuve Mattel iesniegtajam darbam Tīmekļa vietnē ir tikusi liegta vai darbs ticis izņemts Paziņojuma par DMCA autortiesību pārkāpumu rezultātā un ja Jūs uzskatāt, ka piekļuve ir tikusi liegta vai saturs ir ticis izņemts kļūmes vai pārpratuma dēļ, Jūs drīkstat nosūtīt mums atbildi uz Paziņojumu par DMCA autortiesību pārkāpumu. Jūsu atbildē uz Paziņojumu par DMCA pārkāpumu norādāma turpmāk minētā informācija:

                       .        uzraksts vai tēmas sadaļa, kurā norādīts: „Atbilde uz Paziņojumu par DMCA autortiesību pārkāpumu”;

                      i.        tā materiāla apraksts, kas ir ticis izņemts vai attiecībā uz kuru tikusi liegta piekļuve, un atrašanās vieta, kurā materiāls parādījās, pirms tas tika izņemts vai piekļuve tam tika liegta (lūdzu, norādiet Tīmekļa vietnes URL, no kuras materiāls tika izņemts vai kurā tika liegta piekļuve šim materiālam);

                     ii.        Jūsu apgalvojums, apzinoties sodu nepareiza apgalvojuma gadījumā, par to, ka Jūs pēc vislabākās sirdsapziņas uzskatāt, ka materiāls tika izņemts vai tika liegta piekļuve šim materiālam kādas kļūmes vai pārpratuma dēļ;

                    iii.        pilns Jūsu vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese un Jūsu konta lietotājvārds;

                    iv.        apgalvojums par to, ka Jūs piekrītat Federālās Apgabaltiesas jurisdikcijai tiesu apgabalā, kurā reģistrēta Jūsu adrese (vai, ja adrese reģistrēta ārpus ASV – Amerikas Savienoto Valstu Kalifornijas centrālā apgabala Apgabaltiesas jurisdikcijai), un ka Jūs akceptējat tiesas dokumentu izsniegšanu no personas, kas mums iesniegusi Paziņojumu par DMCA autortiesību pārkāpumu, vai tās pārstāvja; un

                     v.        Jūsu personiskais paraksts vai e-pasta gadījumā (kas nav e-pastam pievienots fizisks vai digitāls dokuments) – Jūsu vārds un uzvārds, pēc kura tiek norādīts „//paraksts//”, kas kalpos kā Jūsu elektroniskais paraksts.

    o     Lūdzu, ņemiet vērā to, ka DMCA nosaka, ka jebkura persona, kas apzināti nopietni nepamatoti apgalvo, ka kāds materiāls tika izņemts vai darbība atspējota kļūmes vai pārpratuma dēļ, var tikt saukta pie atbildības. o Ja mēs saņemam atbildi uz Paziņojumu par DMCA autortiesību pārkāpumu, mēs drīkstam aizvietot izņemto materiālu (vai atspējot piekļuvi šim materiālam) vismaz 10 dienu laikā, taču ne ilgāk, kā 14 darba dienu laikā pēc tam, kad tikusi saņemta atbilde uz Paziņojumu par DMCA autortiesību pārkāpumu. Taču mēs šādi nerīkosimies, ja mēs vispirms iepriekšminētajā adresē saņemsim paziņojumu par to, ka persona, kura mums ir nosūtījusi Paziņojumu par DMCA autortiesību pārkāpumu, ir ierosinājusi prasību, lūdzot tiesu izsniegt rīkojumu, ar kuru materiālu iesniegušajai personai tiek liegts turpināt īstenot darbības, ar kurām tiek pārkāptas autortiesības, saistībā ar materiālu Tīmekļa vietnē. Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka mēs drīkstam pārsūtīt atbildi uz Paziņojumu par DMCA autortiesību pārkāpumu personai, kura mums ir nosūtījusi Paziņojumu par DMCA autortiesību pārkāpumu!

 


6. Cita intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma pierādīšanas kārtība.

 • Ja Jums pieder intelektuālais īpašums, kas nav autortiesības, un Jūs uzskatāt, ka Jūsu intelektuālā īpašuma tiesības ir tikušas pārkāptas neatbilstošas publicēšanas vai izplatīšanas rezultātā ar Tīmekļa vietnes starpniecību, Jūs drīkstat nosūtīt mums rakstveida paziņojumu uz kādu no 5. punktā minētajām adresēm, kurā norādāms turpmāk minētais:

a.     uzraksts vai tēmas sadaļa, kurā norādīts: „Paziņojums par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu”;

b.    tā intelektuālā īpašuma apraksts, uz kuru attiecināmās tiesības ir tikušas pārkāptas;

c.     apraksts, kurā norādīts, kur atrodas materiāls, ar kuru pēc Jūsu apgalvotā ir tiek veikts pārkāpums vai ar pārkāpumu saistīta darbība, šim aprakstam esot pietiekami pamatotam, lai ļautu mums atrast attiecīgo materiālu (lūdzu, norādiet Tīmekļa vietnes URL, kurā redzams materiāls);

d.    pilns Jūsu vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

e.    Jūsu apgalvojums par to, ka Jūs pēc vislabākās sirdsapziņas uzskatāt, ka attiecīgā materiāla izmantošanu norādītajā veidā ir aizliedzis intelektuālā īpašuma īpašnieks, tā starpnieks vai arī tas aizliegts likuma kārtībā;

f.     Jūsu apgalvojums, apzinoties sodu nepareiza apgalvojuma gadījumā, par to, ka visa Jums zināmā informācija ir precīza un ka Jūs esat intelektuālā īpašuma īpašnieks (vai, ja Jūs neesat īpašnieks, Jūsu apgalvojumā jābūt norādītam, ka Jūs esat pilnvaroti rīkoties šķietami pārkāpto intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieka vārdā); un

g.    Jūsu personiskais paraksts vai e-pasta gadījumā (kas nav e-pastam pievienots fizisks vai digitāls dokuments) – Jūsu vārds un uzvārds, pēc kura tiek norādīts „//paraksts//”, kas kalpos kā Jūsu elektroniskais paraksts.

 • Mēs šos paziņojumus izskatīsim pēc saviem ieskatiem. Ja kāds Tīmekļa vietnes lietotājs neatbild Mattel pieņemamā veidā saistībā ar jebkuru šādu paziņojumu, tā dalība tiek pārtraukta vai izbeigta. Mēs drīkstam nosūtīt Jūsu paziņojumā sniegto informāciju personai, kura ir iesniegusi materiālu, uz kuru attiecināmās tiesības šķietami tikušas pārkāptas.

 


7. Labprātīgi ierosinātas idejas un aizliegtie materiāli; Attiecības ar Mattel, kurām nav konfidenciāla vai īpaša rakstura.

 • Mattel kā lielākais rotaļlietu ražotājs pasaulē nodarbina daudzus dizainerus, kas izstrādā jaunas idejas, un ik gadu lūdz un saņem tūkstošiem produktu ideju no profesionāliem izgudrotājiem, ar kuriem tas ir nodibinājis biznesa attiecības.
 • Šī iemesla dēļ, sazinoties ar Mattel, lūdzu, ņemiet vērā to, ka Mattel neakceptē un neapsver nekādas labprātīgi ierosinātas idejas vai materiālus attiecībā uz produktiem vai pakalpojumiem, vai par produktu vai pakalpojumu uzlabojumus, piemēram, rotaļlietu, spēļu, videospēļu, grāmatu, manuskriptu, kinoscenāriju, kinofilmu, televīzijas šovu, teātra uzvedumu vai tīmekļa seriālu (kopā sauktu „Labprātīgi ierosinātas idejas un materiāli”) idejas, koncepcijas, izgudrojumus vai dizainus! Tādēļ, lūdzu, nekādā veidā un ne ar kādu līdzekļu starpniecību nesūtiet Mattel (pat ne ar Jūsu Lietotāja radīto saturu, ko mēs pieprasām) nekādas Labprātīgi ierosinātas idejas un materiālus! Jebkuras Labprātīgi ierosinātas idejas un materiāli, ko Jūs publicējat vai mums nosūtat ar Tīmekļa vietnes starpniecību, uzskatāmi par Lietotāja radīto saturu, pār kuru mums ir licence, kā norādīts iepriekš.
 • Ja vien Tīmekļa vietnes Konfidencialitātes atrunā vai jebkuros Papildu noteikumos nav norādīts citādi, Jūsu attiecībām ar Mattel nav konfidenciāla, fiduciāra vai cita īpaša rakstura, turklāt Jūsu Labprātīgi ierosinātās idejas un materiāli, kā arī jebkas cits, ko Jūs iesniedzat (piemēram, jebkuri jautājumi, komentāri, atbildes, sarakste, publicējumi u.tml.), uzskatāms par nekonfidenciāla rakstura un ar autortiesībām neaizsargātu Lietotāja radīto saturu – neatkarīgi no tā, vai Jūs to norādāt kā „konfidenciālu”, „aizsargātu ar autortiesībām” u.tml. Mattel neuzņemas nekādu atbildību, pienākumus vai saistības par minētā saņemšanu vai nesaņemšanu. Tādēļ, Jums nolemjot iesniegt Mattel jebkādas Labprātīgi ierosinātas idejas vai materiālus, Mattel nenonāk situācijā, kas atšķiras no situācijas, kurā atrodas pārējie sabiedrības locekļi attiecībā uz Jūsu Labprātīgi ierosinātajām idejām un materiāliem.
 • Mattel uzskata, ka daudz no saņemtā, ieskatot profesionālo izgudrotāju iesniegto, jau ir publiski pieejams; vai ir identisks vai ļoti līdzīgs mūsu pašu personāla izstrādātajiem vai izstrādājamajiem produktiem; vai daudzu citu iemeslu dēļ nav nekas jauns vai unikāls. Tādēļ, ja Jūs iesūtāt mums jebkādas Labprātīgi ierosinātas idejas un materiālus, neskatoties uz to, ka mēs Jūs esam lūguši to nedarīt, Jūsu iesūtītais visdrīzāk ir identisks vai ļoti līdzīgs idejām, koncepcijām un materiāliem, ko mūsu personāls jau ir izstrādājis iepriekš vai ko citi jau mums iepriekš ir iesnieguši. Tāpat turpmāk mēs, neatsaucoties uz Jūsu Labprātīgi ierosinātajām idejām un materiāliem, drīkstam izstrādāt vai saņemt no citām personām idejas, koncepcijas un materiālus, kas ir identiski vai ļoti līdzīgi Jūsu Labprātīgi ierosinātajām idejām un materiāliem.
 • Ar faktu, ka Mattel ir saņēmis Jūsu Labprātīgi ierosinātās idejas un materiālus, Mattel neatzīst to, ka tie ir kas jauns, prioritārs vai oriģināls, turklāt netiek ietekmētas Mattel tiesības apstrīdēt pašreizējās vai turpmākās intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar Jūsu Labprātīgi iesniegtajām idejām un materiāliem.

 


8. Kontu atvēršana un slēgšana.

 • Lai piekļūtu kādām noteiktām (vai, iespējams, visām) Tīmekļa vietnes funkcijām vai tās izmantotu, Jums var nākties kļūt par Tīmekļa vietnes (vai kādas tās daļas) reģistrēto lietotāju. Atkarībā no Jūsu vecuma reģistrācijas veikšanai var būt nepieciešama Jūsu vecāku atļauja. Tīmekļa vietnes prakse attiecībā uz jebkādu Jūsu personīgās informācijas apkopošanu un izmantošanu, ir izklāstīta tās Konfidencialitātes atrunā. Jūs šo informāciju sniedzat pilnībā brīvprātīgi un pēc Jūsu izvēles, taču, ja Jūs izlemjat to nesniegt, Jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt noteiktam Saturam vai Interešu grupu sadaļai, vai arī īstenot noteiktas Tīmekļa vietnes funkcijas.
 • Ja Jūs reģistrējaties kādai funkcijai, attiecībā uz kuru nepieciešama parole un/ vai lietotājvārds, Jūs savu paroli izvēlēsieties reģistrācijas brīdī (vai arī mēs Jums e-pastā varam nosūtīt pēc nejaušības principa radītu sākotnējo paroli), un Jūs apņematies veikt turpmāk minēto.

  a. Jūs apņematies neizmantot lietotājvārdu (vai e-pasta adresi), kuru jau izmanto kāda cita persona, ar kura palīdzību Jūs izliekaties par citu personu, kas pieder kādai citai personai, ar kuru tiek pārkāptas kādas personas vai iestādes intelektuālā īpašuma vai citas tiesības vai kas ir aizvainojošs. Mēs pēc saviem ieskatiem drīkstam noraidīt jebkuru Jūsu paroli, lietotājvārdu vai e-pasta adresi jebkāda iemesla dēļ.

  b. Jūs apņematies sniegt precīzu, aktuālu un pilnīgu reģistrācijai nepieciešamo informāciju par sevi saistībā ar reģistrācijas procesu un, ja tas atļauts, pastāvīgi to pārvaldīt, aktualizēt un uzturēt precīzu, aktuālu un pilnīgu, kamēr vien Jūs izmantojat attiecīgās funkcijas, kurām Jūs esat reģistrējušies.

  c. Jūs esat pilnībā atbildīgi par visām darbībām, kas noris Jūsu kontā, kā arī Jūsu paroli un lietotājvārdu neatkarīgi no tā, vai Jūs esat atļāvuši veikt attiecīgo darbību (ciktāl šīs darbības nenoris tādēļ, ka kāda persona jebkāda veidā ir piekļuvusi mūsu sistēmai, neizmantojot Jūsu identifikatorus un paroli).

  d. Jūs esat pilnībā atbildīgi par to, lai Jūsu parole tiktu turēta slepenībā un tiktu ierobežota piekļuve Jūsu Tīmekļa ierīcei, lai citas personas nevarētu piekļūt kādai ar paroli aizsargātai Tīmekļa vietnes daļai, izmantojot Jūsu vārdu, lietotājvārdu vai paroli. Jūs apņematies nekavējoties mūs informēt, ja Jūsu konts, parole vai lietotājvārds tiek izmantots bez Jūsu atļaujas vai ja kā citādi tiek izdarīts kāds drošības pārkāpums. (Skat. iepriekšminēto 4. punktu!) Jūs apņematies nepārdot, nenodot un necedēt Jūsu kontu vai jebkuras uz to attiecināmās tiesības.

 • Mēs neesam atbildīgi par nekādiem (jebkāda veida un jebkurā tiesību teorijā) Jūsu vai kādas trešās personas zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no tā, ka Jūs kāda iemesla dēļ neesat spējuši izpildīt vai neesat izpildījuši kādu no iepriekšminētajiem noteikumiem.
 • Ja jebkura Jūsu sniegtā informācija ir nepareiza, neprecīza, neaktuāla vai nepilnīga, vai ar to tiek pārkāpti šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumi, jebkuri Papildu noteikumi vai jebkuras likumā atrunātās prasības, vai ja mums ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šī informācija tāda ir, mēs drīkstam pārtraukt vai izbeigt Jūsu konta darbību. Mēs arī paturam vispārīgākas un izvērstākas tiesības pēc mūsu ieskatiem jebkāda iemesla dēļ un bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām izbeigt Jūsu konta darbību, to pārtraukt vai kā citādi liegt Jums piekļuvi tam vai tā priekšrocībām (ja vien 9. punktā vai Papildu noteikumos nav noteikts citādi).

 


9. Piekļuve tīmekļa vietnei; Maksas; Reģistrācija; Lietošanas abonementi; Virtuālās preces un pakalpojumi; Nemonetāra vērtība vai īpašuma daļa; Neatļauta nodošana.

A. Tiesības pieprasīt maksu vai reģistrāciju; Piekļuve Jūsu Tīmekļa ierīcei un ar to saistītās nodevas. Mattel, atbilstoši par to paziņojot, patur tiesības: (i) pieprasīt maksu par piekļuvi dažām vai visām Tīmekļa vietnēm, visaugstākās kvalitātes funkcionalitāti vai Saturu dažās vai visās Tīmekļa vietnēs vai lūgt Jūs veikt bezmaksas abonēšanu vai konta reģistrēšanu dažās vai visās Tīmekļa vietnēs („Lietošanas abonementus”); (ii) mainīt Tīmekļa vietnes vai kādas tās daļas noteikumus; un (iii) pilnībā vai daļēji ierobežot piekļuvi Tīmekļa vietnei vai kādai tās daļai, balstoties uz jebkurām likumā noteiktām atbilstības prasībām, kuras Mattel var izlemt piemērot (piemēram, ģeogrāfiska vai demogrāfiska rakstura ierobežojumus). Jūs, uzņemoties attiecīgās izmaksas, esat atbildīgi par visu Tīmekļa ierīču, pārējā aprīkojuma un programmatūras iegūšanu un uzturēšanu, kā arī visiem tīmekļa, mobilajiem un cita veida pakalpojumiem, lai piekļūtu Tīmekļa vietnei un to izmantotu.

B. Lietošanas abonementi; Virtuālās preces un pakalpojumi.

i. Tiesības mainīt, pārvērtēt vai bez maksas nodrošināt Lietošanas abonementus. Mattel pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām drīkst mainīt, pārvērtēt vai bez maksas nodrošināt Lietošanas abonementus. Ja vien jebkuros Papildu noteikumos nav noteikts citādi, gadījumā, ja Mattel izbeidz vai maina Tīmekļa vietni, kādu tās daļu vai arī saturu vai funkcionalitāti saistībā ar Lietošanas abonementu tā, ka tā rezultātā ievērojami samazinās Jūsu Lietošanas abonementa vērtība, Mattel pēc saviem ieskatiem sniegs Jums kādu no šiem risinājumiem: (a) proporcionālu atlīdzību par Jūsu neizlietoto Lietošanas abonementu atbilstoši izbeigtās vai mainītās Tīmekļa vietnes samazināto funkciju vai tās daļas vērtībai; vai (b) tiešsaistes kredītu, lai turpmāk iztērētu salīdzinošo vērtību, kas atbilst izbeigtās vai mainītās Tīmekļa vietnes samazināto funkciju vai tās daļas vērtībai. Proporcionālās atlīdzības vai kredīta vērtība tiek noteikta pēc vislabākās Mattel sirdsapziņas, šim lēmumam esot galīgam. Šāda piešķirtā proporcionālā atlīdzība vai kredīts ir vienīgais un ekskluzīvais aizsardzības līdzeklis gadījumā, kad Mattel izbeidz vai maina Tīmekļa vietni tā, ka tā rezultātā būtiski tiek samazināta Jūsu Lietošanas abonementa vērtība.

ii. Tiesības mainīt, pārvērtēt vai bez maksas nodrošināt virtuālās preces un pakalpojumus; Iegādāto Virtuālo piedāvājumu drīkst izpirkt vispirms. Mattel drīkst piedāvāt Jums iespēju iegādāties vai izmantot virtuālu valūtu, kredītus, punktus, virtuālus pakalpojumus vai virtuālas funkcijas („ Virtuālās preces un pakalpojumus ”). Mattel drīkst mainīt, pārvērtēt vai bez maksas nodrošināt Virtuālās preces un pakalpojumus, un šādu izmaiņu rezultātā Virtuālās preces un pakalpojumi var kļūt vairāk vai mazāk izplatīti, vērtīgi, efektīvi vai funkcionāli. Jūsu kontā par reālu naudu iegādātos virtuālos punktus, kredītus vai valūtu („ Virtuālo piedāvājumu ”) iespējams izpirkt pirms Virtuālā piedāvājuma Jūsu kontā, kas nav ticis iegādāts (t.i., tika nopelnīts pieredzes bagātas spēlēšanas rezultātā) neatkarīgi no tā, kad Virtuālais pirkums tika iegūts.

a. Ja Jums ir atbilstošais Lietošanas abonements. Ja Jums ir atbilstošais Lietošanas abonements, Virtuālo preču un pakalpojumu izmantošana aprobežojas ar Jūsu atbilstošā Lietošanas abonementa termiņu atbilstoši iepriekš veiktām Tīmekļa vietnes, Jūsu konta vai Jūsu Lietošanas abonementa izmaiņām vai minētā izbeigšanai saskaņā ar 8. un 9. punkta noteikumiem.

b. Ja Jums nav atbilstošā Lietošanas abonementa. Ja Jums nav atbilstošā Lietošanas abonementa, mēs Jums iesakām izmantot Jūsu Virtuālās preces un pakalpojumus pēc iespējas ātrāk, jo Mattel negarantē to pastāvīgu pieejamību. Šādas Virtuālās preces un pakalpojumi ir pieejami atbilstoši Mattel tiesībām izbeigt Tīmekļa vietnes vai Jūsu konta darbību, kā norādīts 8. un 9. punktā, neizmaksājot Jums nekādu atlīdzību par neizmantotajām vai neizpirktajām Virtuālajām precēm un pakalpojumiem.

iii. Lietošanas abonementu un Virtuālo preču un pakalpojumu darbības izbeigšana vai izmaiņas. Ja vien jebkuros Papildu noteikumos (piemēram, jebkuros noteikumos par atlīdzības izmaksu, kas var attiekties uz kādu abonējamu pakalpojumu) vai iepriekšminētajā 9(B)(i) punktā saistībā ar Lietošanas abonementiem nav noteikts citādi, gadījumā, ja Mattel maina, pārtrauc vai izbeidz jebkuru Lietošanas abonementa vai Virtuālo preču un pakalpojumu darbību, Jūs zaudējat šo mainīto, pārtraukto vai izbeigto Lietošanas abonementu vai Virtuālās preces un pakalpojumus. Tāpat, ja vien 9(B)(i) punktā, jebkuros Papildu noteikumos vai piemērojamajos tiesību aktos nav noteikts citādi, Mattel nav atbildīgs par Jūsu Lietošanas abonementa vai Virtuālo preču un pakalpojumu atjaunošanu vai aizvietošanu vai jebkāda kredīta, atlīdzības vai kādas citas summas izsniegšanu turpmāk minētajos gadījumos: (a) ja Mattel maina, pārtrauc vai izbeidz jebkuru Lietošanas abonementu vai Virtuālo preču un pakalpojumu darbību; vai (b) par zaudējumiem vai kaitējumu kādas Tīmekļa vietnes kļūmes vai kāda cita iemesla dēļ. Mattel saskaņā ar tā tiesībām slēgt kontus atbilstoši iepriekšminētā 8. punkta noteikumiem patur tiesības pēc saviem ieskatiem nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām izbeigt Lietošanas abonementu un Virtuālo preču un pakalpojumu darbību. Šādā gadījumā Jūs neesat tiesīgi saņemt proporcionālu atlīdzību vai kredītu.

C. Nemonetārā vērtība; Ierobežotas lietošanas tiesības; Neviena daļa īpašuma, ekonomiskajā vai īpašumtiesību ziņā. Ja vien jebkuros Papildu noteikumos vai iepriekšminētajā 9(B)(i) punktā attiecībā uz Lietošanas abonementiem nav noteikts citādi, Lietošanas abonementu un Virtuālo preču un pakalpojumu iegāde ir galīga, neatmaksājama un bez monetārās vērtības (t.i., minētais nav naudas konts vai kas tamlīdzīgs), turklāt uz šādiem pirkumiem attiecas vienīgi ierobežota, neekskluzīva, atsaucama, necedējama, personīga un nenododama izmantošanas licence – pat tad, ja uz minēto attiecas kāds noteikts termiņš (piemēram, mēneša abonements). Neskatoties uz to, ka Mattel noteiktos gadījumos apņemas nodrošināt proporcionālu atlīdzību vai kredītu, Jums īpašuma, ar autortiesībām aizsargātā īpašuma, intelektuālā īpašuma, īpašumtiesību, ekonomiskajā vai monetārajā ziņā nepieder nekādas daļas attiecībā uz Jūsu Lietošanas abonementu vai Virtuālajām precēm un pakalpojumiem, kas paliek kā ekskluzīvs Mattel īpašums (atbilstoši vienīgi iepriekšminētajā 1(C) punktā, šajā Līgumā par tīmekļa vietnes izmantošanu un jebkuros Papildu noteikumos minētajai licencei). Ja vien šajā 9. punktā nav noteikts citādi, Mattel pēc saviem ieskatiem jebkāda iemesla dēļ nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām drīkst pārtraukt vai izbeigt šīs licences darbību.

D. Neatļauta nodošana. Mattel neatzīst Lietošanas abonementu vai Virtuālo preču un pakalpojumu nodošanu (arī tad, ja tas veikts par „reālu” naudu vai par jebkādu citu atlīdzību vai vērtīgām lietām Tīmekļa vietnē vai ārpus tās). Attiecīgi, izņemot Mattel izsniegtās dāvanu kartes, uz kurām attiecināmi Papildu noteikumi, Jūs nedrīkstat iegādāties, pārdot, apmainīt, dāvināt vai tirgot Lietošanas abonementus vai Virtuālās preces un pakalpojumus, vai arī piedāvāt iegādāties, pārdot, apmainīt, dāvināt vai tirgot minēto. Neviena šāda veida nodošana nav spēkā.

 


10. Jūsu saites uz Tīmekļa vietni.

Mēs Jums piešķiram ierobežotu, neekskluzīvu, atsaucamu, necedējamu, personīgu un nenododamu licenci veidot hipersaites uz Tīmekļa vietni, ja vien: (a) saitēs ietverts vienīgi teksts un ja Jūs neizmantojat nevienas Mattel piederošas vai licencētas preču zīmes grafikas; (b) saites un saturs Jūsu tīmekļa vietnē neliecina par nekādu saistību ar Mattel un nerada maldīgus pieņēmumus; un (c) saites un saturs Jūsu tīmekļa vietnē neattēlo Mattel vai tā produktus vai pakalpojumus neatbilstošā, maldīgā, noniecinošā vai kā citādi aizvainojošā veidā, neietver saturu, kurā norādīts, ka minētais ir pretlikumīgs, aizvainojošs, neķītrs, netikls, izvirtīgs, piedauzīgs, vardarbīgs, iebiedējošs, aizskarošs vai ļaunprātīgs, un minētais netiek norādīts veidā, ar kuru netiek pārkāptas nevienas trešās personas tiesības vai kas kā citādi Mattel ir nepieņemams. Mattel pēc saviem ieskatiem jebkāda iemesla dēļ un bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām pret Jums vai jebkuru trešo personu patur tiesības aizkavēt vai liegt veidot saites uz Tīmekļa vietni.

 


11. Sasaistītās Tīmekļa vietnes; Reklāmas; Attiecības ar trešajām personām.

A. Ar saiti saistītās Tīmekļa vietnes; Reklāmas. Tīmekļa vietnē kā daļa no trešo personu reklāmām var tikt ietvertas saites Tīmekļa vietnē vai kā citādi uz vai no trešo personu tīmekļu vietnēm („Ar saiti saistītās Tīmekļa vietnes”), ieskaitot tīmekļa vietnes, kuras izmanto reklamētāji, licencētāji, licenču saņēmēji un citas noteiktas trešās personas, kam var būt darījumu attiecības ar Mattel. Mattel, iespējams, nevar kontrolēt saturu, darbības, politiku, noteikumus vai citus Ar saiti saistītās tīmekļa vietnes elementus, un Mattel neuzņemas pienākumu pārskatīt jebkuras šādas Ar saiti saistītās tīmekļa vietnes. Mattel neindosē, neapstiprina un nesponsorē nevienu Ar saiti saistīto tīmekļa vietni vai jebkuras trešās personas saturu, reklāmas, informāciju, materiālus, produktus, pakalpojumus vai citas lietas. Mattel atsakās no jebkurām saistībām attiecībā uz iepriekšminēto. Attiecībā uz jebkurām darbībām, kurās Jūs iesaistāties saistībā ar jebko no minētā, ievērojama konfidencialitātes un cita veida politika, izmantošanas noteikumi un Ar saiti saistīto tīmekļa vietņu uzturētāju izstrādātie nosacījumi. Mattel atsakās no jebkurām saistībām attiecībā uz iepriekšminēto.

B. Attiecības ar trešajām personām. Jebkura mijiedarbība, sarakste, darījumi un citas darbības, ko Jūs īstenojat ar jebkurām Tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību iepazītām trešajām personām (arī Ar saiti saistītajās tīmekļa vietnēs un ar to starpniecību vai reklāmu palīdzību), ir vienīgi starp Jums un šo trešo personu (ieskaitot ar trešās personas reklāmām, maksājumiem, preču piegādi (tostarp produktu garantijām), privātumu un datu drošību u.tml. saistītās problēmas). Mattel atsakās no jebkurām saistībām attiecībā uz iepriekšminēto.

 


12. Bezvadu pakalpojumi.

A. Bezvadu funkcijas. Tīmekļa vietnē var tikt piedāvātas noteiktas funkcijas un pakalpojumi, kas Jums pieejami, izmantojot savu bezvadu Tīmekļa ierīci. Šīs funkcijas un pakalpojumi var ietvert sevī iespēju piekļūt Tīmekļa vietnes funkcijām un augšupielādēt saturu Tīmekļa vietnē, saņemt ziņojumus no Tīmekļa vietnes un lejupielādēt lietotnes savā bezvadu Tīmekļa ierīcē (kopā sauktus „Bezvadu funkcijas”). Jūsu tīmekļa pakalpojumu sniedzējs var iekasēt nodevas par standarta ziņojumu sūtīšanu, datiem u.tml., lai Jūs varētu izmantot Bezvadu funkcijas. Nodevas un maksas var tikt norādītas Jūsu rēķinā par bezvadu pakalpojumiem vai atskaitītas no Jūsu iepriekš apmaksātās summas. Jūsu tīmekļa pakalpojumu sniedzējs var aizliegt vai ierobežot noteiktas Bezvadu funkcijas, savukārt noteiktas Bezvadu funkcijas var būt nesavietojamas ar Jūsu tīmekļa pakalpojumu sniedzēju vai bezvadu Tīmekļa ierīci. Lūdzu, vērsieties pie sava tīmekļa pakalpojumu sniedzēja, lai noskaidrotu, kādi plāni ir pieejami un cik tie maksā! Sazinieties ar savu tīmekļa pakalpojumu sniedzēju, lai rastu atbildes uz šāda veida jautājumiem!

B. Bezvadu funkciju noteikumi. Jūs piekrītat tam, ka mēs attiecībā uz Bezvadu funkcijām, kurām Jūs esat reģistrējušies, drīkstam nosūtīt uz Jūsu Tīmekļa ierīci ziņojumus saistībā ar mums vai citām personām, ja vien Jūs neatceļat savu reģistrāciju vai neatsakāties saskaņā ar jebkuru mūsu vai likumā noteikto procedūru. Turklāt, mēs drīkstam apkopot informāciju par to, kā Jūs izmantojat Bezvadu funkcijas. Ja Jūs ar Tīmekļa vietnes starpniecību esat reģistrējušies Bezvadu funkcijām, Jūs apņematies informēt Mattel par jebkurām izmaiņām saistībā ar Jūsu bezvadu numuru (tostarp tālruņa numuru) un aktualizēt savus kontus Tīmekļa vietnē, tādējādi norādot uz izmaiņām, vai mūs informēt gadījumā, ja Jūs vēlaties izbeigt savu reģistrāciju. (Skat. iepriekšminēto 4. punktu!)
13. Strīdu izšķiršanas kārtība.


Noteiktas šī 13. punkta daļas uzskatāmas par „rakstveida piekrišanu strīda izšķiršanai šķīrējtiesā” saskaņā ar Federālo Šķīrējtiesu likumu. Jūs un Mattel piekrītat tam, ka mēs uzskatām, ka šis 13. punkts atbilst Federālā Šķīrējtiesu likuma „rakstveida” prasībai.

A. Pirmkārt – cenšanās izšķirt strīdus un nepieļaujamos strīdus . Ja no Tīmekļa vietnes, tās Satura, Jūsu Lietotāja radītā satura, Jūsu Labprātīgi ierosinātajām idejām un materiāliem, šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu vai jebkuriem Papildu noteikumiem izriet jebkādas pretrunas, apgalvojumi vai sūdzības (kopā saukti „Strīds”) saistībā ar minēto, vai arī saistībā ar jebkurām Mattel faktiskajām vai iespējamajām intelektuālā īpašuma tiesībām („Nepieļaujamais strīds”, kas ietver 13(D) punktā minētās darbības), Jūs un mēs apņemamies nosūtīt viens otram rakstveida paziņojumu, ietverot tajā atbilstošu Strīda vai Nepieļaujamā strīda aprakstu, kā arī tā iespējamo risinājumu. Mēs nosūtīsim Jums savu ziņojumu, balstoties uz visaktuālāko kontaktinformāciju, kuru Jūs mums esat snieguši. Taču, ja šāda informācija nav tikusi sniegta vai nav precīza, mums šī 13(A) punkta ietvaros nav nekādu pienākumu. Jūsu ziņojums mums nosūtāms uz adresi: Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El Segundo, California, 90245, U.S.A., Attention: General Counsel. 60 dienu laikā pēc dienas, kad no otras puses ir ticis saņemts paziņojums, Mattel un Jūs iesaistīsieties dialogā, lai censtos izšķirt Strīdu vai Nepieļaujamo strīdu, taču nekas nebūs par pamatu tam, lai Jūs vai Mattel izšķirtu kādu Strīdu vai Nepieļaujamo strīdu atbilstoši noteikumiem, kas Jums vai Mattel pēc katras puses ieskatiem nav pieņemami.

B. Alternatīvas strīdu izšķiršanas vieta.

i. Šķīrējtiesa.

 • Ja mēs nespējam izšķirt Strīdu iepriekšminētā 13(A) punkta kārtībā 60 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, Jūs vai mēs varam vērsties ar šo Strīdu formālā šķīrējtiesā atbilstoši 13(B) punktam. Ja mēs nespējam izšķirt Nepieļaujamo strīdu iepriekšminētā 13(A) punkta kārtībā 60 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, Jūs vai mēs varam vērsties ar šo Nepieļaujamo strīdu formālā šķīrējtiesā vienīgi tad, ja Jūs ar Mattel, Jums un Mattel, Inc. vadošajam juristam parakstot rakstveida dokumentu, piekrītat tam, ka Nepieļaujamais strīds izšķirams šķīrējtiesā. Šādā gadījumā (un vienīgi šādā gadījumā) šis Nepieļaujamais strīds uzskatāms par „Strīdu” visa 13(B) punkta izpratnē.
 • Izbeidzoties 60 dienu periodam un, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Strīds izšķirams vienīgi abām pusēm saistošā šķīrējtiesas procesā saskaņā ar aktuālajiem Amerikas Šķīrējtiesu asociācijas („AAA”) Komerciālo šķīrējtiesu noteikumiem.

  Ja attiecīgā Strīda ietvaros pieprasītā vērtība nepārsniedz $250,000, šķīrējtiesas procesu vada un lēmumu pieņem viens neitrāls šķīrējtiesnesis, kurš ir kāds pensionēts tiesnesis vai advokāts ar vismaz 15 gadu pieredzi kā praktizējošam advokātu asociācijas biedram Strīda izšķiršanas jomā un kurš vada tiesvedības procesu saskaņā ar AAA Papildu procedūrām saistībā ar patērētāju strīdiem. Ja attiecīgā Strīda ietvaros pieprasītā vērtība pārsniedz $250,000 vai Mattel izlemj pēc saviem ieskatiem uzņemties šķīrējtiesas procesa izmaksas, kas pārsniedz viena neitrāla šķīrējtiesneša vadīta tiesvedības procesa rezultātā radušās izmaksas, šķīrējtiesas process norit, un lēmums tiek pieņemts trīs locekļu grupā, katrai pusei izvēloties pa vienam loceklim, bet trešo (kas ir palātas priekšsēdētājs) – izvēloties abu pušu izraudzītajiem locekļiem vai AAA atbilstoši Komerciālo šķīrējtiesu noteikumiem. Šķīrējtiesnesis vai attiecīgajā gadījumā šķīrējtiesnešu grupa piemēro attiecīgos tiesību aktus, šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumus un jebkurus Papildu noteikumus, izšķir jebkuru Strīdu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un faktiem, balstoties uz ierakstiem, bet nevienu citu pamatojumu, un pieņem pamatotu lēmumu. Ja Jūs un Mattel nepiekrītat Nepieļaujamā strīda izšķiršanai šķīrējtiesā, kā norādīts daļā pirms šī 13(B)(i) punkta, šī un atlikusī šī 13(B) punkta daļa nav piemērojama attiecībā uz Nepieļaujamo strīdu.
 • Ja kāda puse atbilstoši ar Strīdu vēršas AAA formāla šķīrējtiesas procesa uzsākšanai, taču AAA nevēlas vai nespēj noteikt sēdes datumu 60 dienu laikā pēc „prasības par Strīda izskatīšanu šķīrējtiesā” iesniegšanas, jebkura no pusēm šķīrējtiesas procesa vadīšanai drīkst izvēlēties piesaistīt Judicial Arbitration and Mediation Services Inc. („JAMS”), izmantojot JAMS modernizētos šķīrējtiesu noteikumus un procedūras, vai arī jebkuru citu pakalpojumu saistībā ar šķīrējtiesas procesa vadīšanu, par kuru Jūs un Mattel jurists vienojaties rakstveidā. Atbilstošās prakses prasības attiecībā uz šķīrējtiesnesi un $250,000 robežu attiecībā uz Strīda risināšanai piesaistīto šķīrējtiesnešu skaitu saistībā ar AAA šķīrējtiesas procesu, kā norādīts iepriekš, attiecas arī uz jebkuru šādu šķīrējtiesas procesu JAMS vai kāda cita šķīrējtiesas pakalpojuma ietvaros.
 • Informāciju par AAA un JAMS procedūrām, noteikumiem un nodevām iespējams iegūt:

AAA:

800.778.7879 
http://www.adr.org/

JAMS:

949.224.1810 
http://www.jamsadr.com

ii. Alternatīvās strīdu izšķiršanas raksturs, ierobežojumi un vieta. Šķīrējtiesā, tāpat, kā tiesā, šķīrējtiesnesis ievēro šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumus (un jebkurus Papildu noteikumus) un var noteikt uzvarējušajai pusei atlīdzību un citus atvieglojumus (ieskaitot advokāta pakalpojumu izmaksas). Tomēr ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESĀ (A) NAV TIESNEŠA VAI ZVĒRINĀTO, (B) UZ ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESU UN IZNĀKUMU ATTIECINĀMI NOTEIKTI KONFIDENCIALITĀTES NOTEIKUMI UN (C) ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESA IZNĀKUMA PĀRSKATĪŠANA TIESĀ IR IEROBEŽOTA. Visas šķīrējtiesas procesa puses ir tiesīgas par savām izmaksām pārstāvībai piesaistīt aizstāvi vai citu to izvēlētu advokātu. Ja kādā šķīrējtiesas procesā nepieciešama personīga klātbūtne, tiesas sēde tiek noturēta „lielpilsētas statistikas teritorijā” (ko nosaka ASV Statistikas birojs), kurā Jūs dzīvojat brīdī, kad Strīds ir ticis iesniegts šķīrējtiesā. Jūs un mēs maksājam administratīvās un šķīrējtiesas procesa izmaksas un pārējos izdevumus saskaņā ar piemērojamajiem šķīrējtiesu noteikumiem, taču, ja piemērojamo šķīrējtiesu noteikumu vai tiesību aktu kārtībā Mattel nākas maksāt lielāku apjomu vai visas izmaksas un izdevumus, lai būtu īstenojami šī 13. punkta noteikumi, Mattel ir tiesīgs izvēlēties maksāt izmaksas un izdevumus un turpināt šķīrējtiesas procesu. Konstatācija pieļaujama saskaņā ar piemērojamajiem šķīrējtiesu noteikumiem. Šķīrējtiesneša lēmumu veido rakstveida ziņojums, kurā norādīts katras Strīda prasības raksturs, kā arī pamata konstatējumi un secinājumi, kas ir lēmuma un jebkura sprieduma (ja tāds tiek noteikts) pamatā. Spriedumu attiecībā uz šķīrējtiesas lēmumu vai spriedumu (ja tāds noteikts), iespējams iesniegt jebkurā tiesā, un to var veikt jebkura tiesa, kuras jurisdikcijā iesaistītās puses atrodas, saskaņā ar Federālā Šķīrējtiesu likuma 9. pantu.

C. Ierobežots prasību iesniegšanas termiņš. CIKTĀL TAS ATĻAUTS PIEMĒROJAMAJOS TIESĪBU AKTOS, JA JŪS VAI MĒS VĒLAMIES IZŠĶIRT KĀDU STRĪDU (BET NE NEPIEĻAUJAMO STRĪDU) PRET OTRU PUSI, ŠĀDĀ GADĪJUMĀ JUMS VAI MUMS JĀUZSĀK PROCESS (NOSŪTOT RAKSTVEIDA PAZIŅOJUMU, KĀ NORĀDĪTS IEPRIEKŠMINĒTAJĀ 13(A) PUNKTĀ) 1 GADA LAIKĀ PĒC STRĪDA RAŠANĀS – PRETĒJĀ GADĪJUMĀ ATTIECĪBĀ UZ STRĪDU IESTĀSIES NOILGUMS.

D. Pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Šī 13. punkta iepriekšminētie noteikumi neattiecas uz nevienu tiesisku darbību, kuru Mattel veic, lai lūgtu pagaidu tiesiskās aizsardzības vai līdzīgus līdzekļus saistībā ar jebkuriem zaudējumiem, izmaksām vai kaitējumu (vai jebkuru potenciālo zaudējumu, izmaksām vai kaitējumu) attiecībā uz Tīmekļa vietni, jebkuru Saturu, Jūsu Lietotāja radīto saturu vai Labprātīgi ierosinātajām idejām un materiāliem un/ vai Mattel intelektuālā īpašuma tiesībām (ieskaitot to, ko Mattel drīkst pieprasīt un attiecībā uz ko izcēlies strīds), Mattel darbībām, un/ vai Mattel produktiem un pakalpojumiem.

E. Maza apmēra prasības nav nepieciešams izskatīt šķīrējtiesā. Neskatoties uz iepriekšminēto, neviens no mums nedrīkst vērsties ar atbilstošu Strīda prasību (bet ne ar Nepieļaujamajiem strīdiem) maza apmēra prasību tiesā.

F. Nekolektīvu prasību lietas. Strīdi tiek izšķirti vienīgi individuāli un netiks apvienoti ar jebkuriem citiem šķīrējtiesas vai tiesvedības procesiem attiecībā uz kādas citas personas prasību vai pretrunu. Taču, ja kāda iemesla dēļ kāda 13(B)(i) punkta ietvaros izvēlēta kompetentās jurisdikcijas tiesa vai šķīrējtiesnesis uzskata, ka šis ierobežojums ir pārmērīgs vai neizpildāms, mūsu vienošanās iepriekšminētā 13(B) punkta ietvaros par šķīrējtiesas procesa uzsākšanu nav piemērojama, un Strīds nododams vienīgi attiecīgajā tiesā saskaņā ar turpmāk minēto 13(G) pantu.

G. Losandželosas Federālās un Štata tiesa. Ciktāl šķīrējtiesas process nepieciešams iepriekšminētā 13(B) punkta ietvaros, un, ja vien nav nepieciešama kāda šķīrējtiesas nolēmuma vai piešķīruma izpilde, jebkuru prasību vai tiesvedības procesu saistībā ar jebkuru Strīdu vai Nepieļaujamo strīdu iespējams skatīt vienīgi Losandželosas apgabala Štata vai Federālajā tiesā, Kalifornijā. Attiecīgi Jūs un Mattel piekrītat ekskluzīvai personīgai jurisdikcijai un šādam tiesu apgabalam attiecībā uz šāda veida lietām.

 


14. APGALVOJUMU UN GARANTIJU ATRUNA.

 •  JŪS PIEKĻŪSTAT TĪMEKĻA VIETNEI UN TO IZMANTOJAT, PAŠI PAR TO UZŅEMOTIES RISKU.
 • TĪMEKĻA VIETNE TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA TĀ IR „FAKTISKI”, „PIEEJAMA” UN „AR VISIEM DEFEKTIEM”. Tādēļ, ciktāl to pieļauj attiecīgie tiesību akti, Mattel Inc., tā filiāles un ikviens no to attiecīgajiem darbiniekiem, direktoriem, locekļiem, vadītajiem, akcionāriem, starpniekiem, tirgotājiem, licencētājiem, licenču saņēmējiem, darbuzņēmējiem, klientiem, tiesību pārņēmējiem un tiesību pēctečiem (kopā sauktiem „Mattel puses”) ar šo noliedz un nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apgalvojumus, garantijas, apstiprinājumus vai solījumus attiecībā uz:

  a. Tīmekļa vietni (ieskaitot Saturu un Lietotāja radīto saturu);

  b. funkcijām, iespējām vai jebkuriem citiem elementiem Tīmekļa vietnē, vai kas pieejami ar Tīmekļa vietnes starpniecību;

  c. jebkuriem produktiem, pakalpojumiem vai norādījumiem, kas tiek piedāvāti, norādīti vai sasaistīti ar Tīmekļa vietnes starpniecību (izņemot kādas īpašas garantijas, kas tiek sniegtas papildu noteikumos, kurus sniedz Mattel puses, kas arī ir produktu ražotājs, un kas tiek ietvertas kopā ar produktu, kuru Jūs no mums esat iegādājušies);

  d. drošību attiecībā uz Jūsu Lietotāja radītā satura, kas nodots Mattel vai ar Tīmekļa vietnes starpniecību, pārraidīšanu;

  e. to, vai Tīmekļa vietne vai serveri, ar kuru starpniecību tiek nodrošināta piekļuve Tīmekļa vietnei, nesatur nekādus kaitīgus elementus (ieskaitot vīrusus, Trojas zirgus un citas tehnoloģijas, kas negatīvi varētu ietekmēt Jūsu Tīmekļa ierīci);

  f. to vai informācija (ieskaitot jebkurus norādījumus) Tīmekļa vietnē ir precīza, pilnīga, adekvāta, derīga, aktuāla vai ticama;

  g. to, vai jebkuri Tīmekļa vietnes defekti tiks novērsti; un

  h. to, vai Tīmekļa vietnes izmantošana ir likumīga jebkurā atsevišķā jurisdikcijā.

 • JA VIEN JŪSU IEGĀDĀTAJAM PRODUKTAM PIEVIENOTAJOS PAPILDU NOTEIKUMOS, KURUS SNIEDZIS MATTEL, KAS ARĪ IR PRODUKTU RAŽOTĀJS, NAV ATRUNĀTAS KĀDAS ĪPAŠAS GARANTIJAS, MATTEL PUSES AR ŠO IZSLĒDZ JEBKURAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, TREŠO PERSONU INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU NEAIZSKARŠANU UN NEPIESAVINĀŠANOS, ĪPAŠUMTIESĪBĀM, PARAŽĀM, TIRDZNIECĪBU, NETRAUCĒTU LIETOŠANU, SISTĒMAS INTEGRĀCIJU UN DATORVĪRUSU NEESAMĪBU.
 • Dažas jurisdikcijas ierobežo vai nepieļauj tiešo vai cita veida garantiju atrunas, tādēļ iepriekšminētās atrunas var netikt piemērotas, ciktāl ir spēkā attiecīgie šādas jurisdikcijas tiesību akti.
15. MATTEL PUŠU ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI.

 • MATTEL PUSES NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGAS PAR NEKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, ieskaitot personu ievainojumus vai nāvi, vai arī jebkādus tiešus, netiešus, ekonomiskus, tipveida, īpašus, soda, netīšus vai secīgus zaudējumus vai kaitējumu, kas tieši vai netieši ir saistīti ar:

  a. Tīmekļa vietni (ieskaitot Saturu un Lietotāja radīto saturu);

  b. Tīmekļa vietnes izmantošanu, nespēju to izmantot, vai arī Tīmekļa vietnes veiktspēju;

  c. jebkuru darbību, kas tiek veikta saistībā ar Mattel pušu vai tiesībsargājošo iestāžu veiktu izmeklēšanu saistībā ar Jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnei vai tās izmantošanu;

  d. jebkuru darbību, kas tiek veikta saistībā ar autortiesību, intelektuālā īpašuma vai citu tiesību īpašniekiem;

  e. jebkurām kļūmēm vai bezdarbību saistībā ar Tīmekļa vietnes tehnisko darbību; vai

  f. jebkādu kaitējumu jebkura lietotāja datoram, aparatūrai, programmatūrai, modemam vai kādam citam aprīkojumam vai tehnoloģijai, ieskaitot kaitējumu kāda drošības pārkāpuma vai vīrusa, programmēšanas kļūdu, izmaiņu, krāpšanas, kļūmes, bezdarbības, pārtraukšanas, defekta, novēlotas darbības vai pārraides, datora līnijas, tīkla kļūmes vai jebkura tehniska vai cita rakstura defekta rezultātā, ieskaitot zaudējumus vai kaitējumu zaudētas peļņas, firmas prestiža un datu, kā arī darba pārtraukuma, rezultātu precizitātes vai arī aprīkojuma defekta vai kļūmes veidā.

 • Iepriekšminētie atbildības ierobežojumi ir piemērojami pat tad, ja kāds no iepriekšminētajiem gadījumiem vai apstākļiem ir bijis paredzams un ja Mattel puses tika informētas vai tām būtu vajadzējis zināt par šādu zaudējumu vai kaitējuma iespējamību neatkarīgi no tā, vai Jūs iesniedzat prasību saistībā ar līgumu, nevērīgu rīcību, stingru atbildību vai civiltiesību pārkāpumu (ieskaitot to, vai tas pilnībā vai daļēji radies nevērīgas rīcības, nepārvaramas varas vai Tīmekļa vietnes iznīcināšanas rezultātā).
 • Dažās jurisdikcijās nav pieļaujama iepriekšminēto netiešo vai secīgo zaudējumu izslēgšana vai ierobežošana, tādēļ iepriekšminētie ierobežojumi uz Jums, iespējams, var neattiekties.
 • CIKTĀL JEBKUROS PAPILDU NOTEIKUMOS NAV NOTEIKTS CITĀDI UN TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, MATTEL PUŠU KOPĒJĀ ATBILDĪBA PRET JUMS PAR VISU IESPĒJAMO KAITĒJUMU, ZAUDĒJUMIEM UN IEMESLIEM SAISTĪBĀ AR JŪSU PIEKĻUVI TĪMEKĻA VIETNEI, TĀS IZMANTOŠANU UN JŪSU TIESĪBĀM ŠĪ LĪGUMA PAR TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANU IETVAROS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEPĀRSNIEDZ APJOMU, KAS LĪDZVĒRTĪGS APJOMAM, KURU JŪS ESAT SAMAKSĀJUŠI MATTEL SAISTĪBĀ AR DARĪJUMU (-IEM), KAS IR PRASĪBAS (-U) PAMATĀ; TOMĒR, VĒRĀ ŅEMAMS TAS, KA ŠIS NOTEIKUMS NAV ATTIECINĀMS, JA ATTIECĪGĀS JURISDIKCIJAS TRIBUNĀLS TO UZSKATA PAR PĀRMĒRĪGU. LAI IZVAIRĪTOS NO PĀRPRATUMIEM, IEPRIEKŠĒJĀ TEIKUMA IZPRATNĒ NETIEK IZVĒRSTA VAI IEROBEŽOTA NEVIENA PRODUKTU GARANTIJA, KURU SNIEDZ KĀDA FIZISKA PRODUKTA RAŽOTĀJS.
 • Attiecībā uz jebkuru elektronisku komerciālu pakalpojumu Mattel Tīmekļa vietnē, Kalifornijas iedzīvotāji ir tiesīgi saņemt šādu noteiktu informāciju par patērētāju tiesībām: ja Jums ir jebkāda sūdzība, Jūs varat vērsties Patērētāju lietu departamenta Patērētāju pakalpojumu nodaļas Atbalsta vienībā, nosūtot sūdzību uz adresi: 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, vai pa tālruni: 916.445.1254. Skatīt arī:http://www.dca.ca.gov.

 


16. Atteikšanās no tiesiskās aizsardzības vai līdzīga veida līdzekļiem.

JA JŪS APGALVOJAT, KA JUMS IR RADUŠIES JEBKĀDI ZAUDĒJUMI, NODARĪTS KĀDS KAITĒJUMS VAI TIKUŠI GŪTI IEVAINOJUMI TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANAS REZULTĀTĀ, ŠĀDI ZAUDĒJUMI, KAITĒJUMS UN IEVAINOJUMI NAV ATLĪDZINĀMI VAI UZSKATĀMI PAR PIETIEKAMIEM, LAI JŪS VARĒTU LŪGT JEBKĀDUS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS VAI LĪDZĪGA VEIDA LĪDZEKĻUS. TAS NOZĪMĒ TO, KA JŪS SAISTĪBĀ AR SAVU PRASĪBU APŅEMATIES NEVĒRSTIES UN JUMS NETIKS ATĻAUTS VĒRSTIES NEVIENĀ TIESĀ VAI VEIKT KĀDU DARBĪBU, KĀ REZULTĀTĀ VAR TIKT TRAUCĒTA VAI KAVĒTA KĀDAS TĪMEKĻA VIETNES, SATURA, LIETOTĀJA RADĪTĀ SATURA, LABPRĀTĪGI IEROSINĀTO IDEJU UN MATERIĀLU, PRODUKTU, PAKALPOJUMU VAI CITA MATTEL VAI MATTEL LICENCĒTĀJIEM PIEDEROŠĀ, TO LICENCĒTĀ VAI KONTROLĒTĀ INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA (IESKAITOT JŪSU LICENCĒTO LIETOTĀJA RADĪTO SATURU) IZSTRĀDE VAI IZMANTOŠANA.

 


17. Vispārējie noteikumi.

A. Līguma par tīmekļa vietnes aktualizējumi. Mattel patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas šajā Līgumā par tīmekļa vietnes izmantošanu un jebkuros Papildu noteikumos („Aktualizētie noteikumi”). Jūs piekrītat tam, ka mēs drīkstam informēt Jūs ar Aktualizētajiem noteikumiem, tos publicējot Tīmekļa vietnē, lai tie šādi būtu pieejami ar kādas saites uz Tīmekļa vietni starpniecību, un ka, Jums izmantojot Tīmekļa vietni pēc tam, kad mēs esam publicējuši Aktualizētos noteikumus (vai veicat kādu citu darbību, kuru mēs pamatoti varam identificēt), uzskatāms, ka Jūs piekrītat Aktualizētajiem noteikumiem. Tādēļ mēs lūdzam Jūs regulāri un pēc iespējas biežāk pārskatīt šo Līgumu par tīmekļa vietnes izmantošanu un jebkurus Papildu noteikumus. Aktualizētie noteikumi būs spēkā, sākot no brīža, kad Mattel tos ir publicējis Tīmekļa vietnes mājas lapā, vai vēlāk atbilstoši tam, kā Mattel to ir noteicis.

B. Mattel piekrišana vai apstiprinājums. Attiecībā uz jebkuru šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumu vai jebkuriem Papildu noteikumiem, ar kuriem Mattel tiek piešķirtas piekrišanas vai apstiprinājuma tiesības vai atļauts izlietot tiesības „pēc tā ieskatiem”, Mattel drīkst izlietot šīs tiesības brīvi pēc tā ieskatiem. Netiek uzskatīts, ka Mattel būtu devis savu piekrišanu vai apstiprinājumu, ja tas nav ticis veikts rakstveidā un to nav parakstījis kāds Mattel pārstāvis.

C. Piemērojamie tiesību akti. Šis Līgums par tīmekļa vietnes izmantošanu un jebkuri Papildu noteikumi ir pakļauti Ņujorkas tiesību aktiem, turklāt minētais arī sagatavojams, un jebkurš Strīds un Nepieļaujamais strīds risināms saskaņā ar minēto neatkarīgi no tā pretrunām likumu noteikumiem.

D. Aizsardzība. Ar šo Jūs apņematies aizstāvēt, aizsargāt un nodrošināt Mattel puses pret jebkurām prasībām, kaitējumu, zaudējumiem, izmaksām, izmeklēšanām, saistībām, spriedumiem, soda naudām, naudas sodiem, izlīgumiem, soda procentiem un izdevumiem (ieskaitot advokāta pakalpojumu izmaksas), kas tieši vai netieši izriet no jebkuras prasības, lūguma, rīcības, sūdzības vai procesa pret jebkuru Mattel pusi, vai ir ar minēto saistīti, vai arī rodas kādas izmeklēšanas, aizstāvības vai izlīguma rezultātā, izrietot no turpmāk minētā vai esot saistītam ar turpmāk minēto: (i) Jūsu Lietotāja radīto saturu; (ii) to, kā Jūs izmantojat Tīmekļa vietni un Jūsu veiktajām darbībām saistībā ar Tīmekļa vietni; (iii) šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu vai jebkuru Papildu noteikumu pārkāpumu, ko Jūs veicat vai esat veikuši iepriekš; (iv) jebkuru valsts vai līdzīgu iestāžu tiesību aktu, noteikumu, nosacījumu, kodeksu, statūtu, regulu vai rīkojumu pārkāpumu, kuru Jūs veicat vai esat iepriekš veikuši saistībā ar Tīmekļa vietnes izmantošanu vai Jūsu darbībām saistībā ar Tīmekļa vietni; (v) ar Jūsu Tīmekļa ierīces palīdzību pārraidīto informāciju vai materiāliem, pat tad, ja Jūs minēto neesat iesnieguši, kā rezultātā tiek aizskartas, pārkāptas vai piesavinātas jebkuras autortiesības, preču zīmes, profesionālais noslēpums, produkta tēls, privātums vai jebkura citas kādas personas vai iestādes tiesības; (vi) jebkuru Jūsu radīto pārpratumu; (vii) faktu, ka Mattel puses izmanto Jūsu iesniegto informāciju (ieskaitot Jūsu Lietotāja radīto saturu); (viii) Jūsu attiecīgās „īpašumtiesības” pār jebkuriem Lietošanas abonementiem vai virtuālām funkcijām; un (ix) Lietošanas abonementu vai virtuālo funkciju „vērtības” palielināšanos vai samazināšanos vai minētā zaudēšanu, ja Mattel dzēš, izbeidz vai maina minēto (visam iepriekšminētajam tiekot sauktam „Prasības un zaudējumi”). Jūs pēc Mattel pušu lūguma sadarbosieties saistībā ar jebkuru Prasības vai zaudējumu aizstāvību. Neņemot vērā iepriekšminēto, Mattel puses patur ekskluzīvas tiesības nokārtot visas Prasības un zaudējumus, panākt kompromisu un jebkādu samaksu attiecībā uz minēto. Mattel puses patur tiesības uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un kontroli pār jebkurām Prasībām un zaudējumiem. Jūs necentīsieties nokārtot nekādas Prasības un zaudējumus bez iepriekšējas Mattel pārstāvja rakstveida piekrišanas katrā atsevišķā gadījumā.

E. Tīmekļa vietnes darbība; Produktu un pakalpojumu pieejamība; Starptautiska mēroga aspekti. Mattel kontrolē un uztur Tīmekļa vietni no tā ASV esošajiem birojiem. Mattel negarantē, ka Tīmekļa vietne ir piemērota vai pieejama izmantošanai ārpus ASV. Ja Jūs izmantojat Tīmekļa vietni citās vietās, Jūs šādi rīkojaties pēc savas iniciatīvas, un Jūs esat atbildīgi par attiecīgo piemērojamo tiesību aktu ievērošanu saistībā ar Jūsu rīcību tiešsaistē un pieņemamo saturu, ja un ciktāl šie attiecīgie tiesību akti ir piemērojami. Atbilstoši šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumiem mēs paturam tiesības jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem ierobežot piekļuvi Tīmekļa vietnei, kā arī pārtraukt Tīmekļa vietnes un/ vai jebkura satura, programmas, produkta, pakalpojuma vai kādas citas funkcijas darbību, kas aprakstīta vai pieejama Tīmekļa vietnē jebkurai personai, iestādei, ģeogrāfiskajā zonā vai jurisdikcijā, kā arī ierobežot jebkura satura, programmas, produkta, pakalpojuma vai kādas citas mūsu nodrošinātās funkcijas apmēru. Atsevišķs saturs, programmas, pakalpojumi vai funkcijas šajā Tīmekļa vietnē var būt pieejamas vienīgi tad, ja Jūs minēto abonējat vai maksājat noteiktu maksu. Jūs un mēs piekrītam tam, ka uz šo Līgumu par tīmekļa vietnes izmantošanu netiek piemērota Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem pirkuma – pārdevuma līgumiem.

F. Eksportēšanas kontrole. Attiecībā uz programmatūru, kas saistīta ar Tīmekļa vietni vai pieejama ar Tīmekļa vietnes starpniecību, iespējams, nepieciešams veikt ASV eksportēšanas kontroli. Neviena Tīmekļa vietnes programmatūra nedrīkst tikt lejupielādēta, eksportēta vai reeksportēta (i) nevienā valstī vai citā jurisdikcijā (vai kādam minētā pilsonim vai iedzīvotājam), attiecībā uz ko ASV ir aizliedzis kādas noteiktas preces, programmatūru, tehnoloģiju vai pakalpojumus (kas šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noslēgšanas dienā attiecas uz Kubu, Ziemeļkoreju, Irānu, Sudānu un Sīriju), vai (ii) nevienai personai, kas ietverta ASV Valsts kases departamenta Īpaši nozīmēto valsts piederīgo sarakstā vai ASV Tirdzniecības ministrijas Aizliegumu rīkojumu tabulā, vai (iii) jebkurai personai, kas norādīta ASV Tirdzniecības ministrijas Rūpniecības un drošības biroja iestāžu sarakstā, kas publicēts Eksporta pārvaldes noteikumos (ieskaitot iestādes, kas nodarbojas ar masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu dažādās valstīs, un personas un iestādes, kas tiek turētas aizdomās par ASV izcelsmes preču novirzīšanu uz valstīm, attiecībā uz kurām noteikts aizliegums, vai teroristu vajadzībām). Lejupielādējot jebkuru programmatūru saistībā ar Tīmekļa vietni, Jūs apgalvojat un garantējat, ka Jūs neatrodaties nevienā no minētajām valstīm vai sarakstiem un ka Jūs neesat nevienas šādas valsts pilsonis vai iedzīvotājs.

G. Noteikumu atdalāmība; Noteikumu interpretācija. Ja kāda tiesa vai kompetentās jurisdikcijas šķīrējtiesnesis kādu no šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumiem vai jebkuru Papildu noteikumu kāda iemesla dēļ uzskata par spēkā neesošu, pretlikumīgu, atceltu vai neizpildāmu, šis noteikums uzskatāms par atdalāmu no šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu vai Papildu noteikumiem, turklāt šī noteikuma spēkā neesamība neietekmē pārējo Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumu vai Papildu noteikumu spēkā esamību vai izpildāmību (t.i., tie paliek pilnā spēkā). Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Jūs apņematies atteikties un ar šo atsakāties no jebkura piemērojamā likumā noteiktajām un vispārīgajām tiesībām, ar kurām var tikt pieļauta līguma interpretēšana pret tā sagatavotāju. Visos gadījumos, kad šajā Līgumā par tīmekļa vietnes izmantošanu vai jebkuros Papildu noteikumos tiek izmantots vārds „ieskaitot”, tas nozīmē „ieskaitot, bet ne tikai”.

H. Saziņa. Jums sazinoties ar mums elektroniski, piemēram, ar e-pasta vai teksta ziņojumu palīdzību, Jūs piekrītat saņemt informāciju no mums elektroniski. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka, ja vien iepriekšminētajā 5. punktā nav noteikts citādi, mums nav pienākuma atbildēt uz saņemtajiem jautājumiem! Jūs piekrītat tam, ka visas vienošanās, paziņojumi, ziņojumi un cita veida informācija, kuru mēs Jums nosūtām elektroniski, atbilst jebkurai likumā noteiktai prasībai par to, ka minētajam jābūt sagatavotam rakstveidā.

I. Izmeklēšana00110}Sadarbība ar tiesībsargājošajām iestādēmLīguma izbeigšana; Līguma palikšana spēkā arī pēc tā izbeigšanas. Mattel patur tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem: jebkurā brīdī, bez iepriekšēja brīdinājuma, jebkāda iemesla dēļ un bez jebkādiem pienākumiem pret Jums vai kādu trešo personu (i) izmeklēt jebkuru aizdomīgu pārkāpumu saistībā ar tā Tīmekļa vietnes drošību, informācijas tehnoloģiju vai citām sistēmām vai tīkliem, (ii) izmeklēt jebkuru aizdomīgu pārkāpumu saistībā ar šo Līgumu par tīmekļa vietnes izmantošanu vai jebkuriem Papildu noteikumiem, (iii) izmeklēt jebkuru informāciju, kuru Mattel ir saņēmis saistībā ar tiesībsargājošo iestāžu datu bāžu pārskatīšanu vai atbilstību krimināllikumam, (iv) iesaistīties un sadarboties ar tiesībsargājošajām iestādēm, izmeklējot jebkuru no minētajām lietām, (v) saukt pie atbildības šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu un jebkuru Papildu noteikumu pārkāpēju un (vi) pārtraukt Tīmekļa vietnes darbību pilnībā vai daļēji, vai arī, ja vien jebkuros Papildu noteikumos nav noteikts citādi, pārtraukt vai izbeigt Jūsu piekļuvi minētajam pilnībā vai daļēji, ieskaitot jebkurus lietotāju kontus vai reģistrāciju. Šādas minētā pārtraukšanas vai izbeigšanas gadījumā netiek ietekmēti Jūsu pienākumi pret Mattel šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu vai jebkuru Papildu noteikumu ietvaros. Pārtraucot vai izbeidzot Jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnei vai saņemot paziņojumu no Mattel, visas tiesības, kas Jums tikušas piešķirtas šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu vai jebkuru Papildu noteikumu ietvaros, nepārtraukti zaudē spēku, un Jūs apņematies nekavējoties pārtraukt Tīmekļa vietnes izmantošanu. Šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu noteikumi un jebkuri Papildu noteikumi, kuriem, balstoties uz to raksturu, būtu jāpaliek spēkā arī pēc minētās piekļuves pārtraukšanas vai izbeigšanas, paliek spēkā, ieskaitot tiesības un licences, kuras Jūs piešķirat Mattel šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu ietvaros, kā arī jebkura garantija, atļauja, atruna, ierobežojumi saistībā ar atbildību un noteikumi par jurisdikciju, likuma normu izvēli, nekolektīvu prasību un obligāto šķīrējtiesas procesu.

J. Cesija. Mattel jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma drīkst pilnībā vai daļēji cedēt tā tiesības un pienākumus šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu un jebkuru Papildu noteikumu ietvaros jebkurai personai. Jūs nedrīkstat cedēt šo Līgumu par tīmekļa vietnes izmantošanu vai jebkurus Papildu noteikumus, vai nodot tajos atrunātos pienākumus, ja no Mattel iepriekš nav tikusi saņemta rakstveida atļauja.

K. Neatteikšanās no tiesībām. Ja vien šajā Līgumā par tīmekļa vietnes izmantošanu vai jebkuros Papildu noteikumos nav noteikts citādi, gadījumā, ja (i) Jūs vai Mattel savlaicīgi vai vispār neizlietojat jebkādas tiesības, pilnvaras vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tas nenozīmē atteikšanos no minētā, un (ii) neviena atteikšanās no kāda šī Līguma par tīmekļa vietnes izmantošanu vai kāda Papildu noteikuma vai minētā izmaiņas nav spēkā, ja vien tas netiek veikts rakstveidā un to nav parakstījusi puse, pret kuru īstenojama minētā atteikšanās vai izmaiņas.

Pēdējo reizi aktualizēts: 2013. gada 14. FEBRUĀRĪ