Všeobecné Online Vyhlásenie O Ochrane Súkromia Mattela

Aktualizované 22. mája 2018

Vaše súkromie je pre nás v rodine spoločností Mattel dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia uvádza ktoré informácie od vás Mattel zhromažďuje, prostredníctvom našich interakcií s vami a prostredníctvom našich Služieb Mattel, a ako tieto informácie používame. Uvádza tiež aké informácie od vás zhromažďujú tretie strany, a ako my a oni tieto informácie používajú. Kľúčové pojmy sú v kurzíve a podčiarknuté (takto) a je možné ich nájsť v časti DEFINÍCIE. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje príklady údajov, ktoré zhromažďujeme, ako ich používame, a možnosti ktoré môžeme uplatniť; tieto príklady nemusia byť vyčerpávajúce alebo exkluzívne.

Toto vyhlásenie platí pre Služby Mattel, vrátane Stránok Mattela, aplikácií, mobilných aplikácií, online služieb a súvisiacich produktov. Stránky Mattela podliehajú tiež ZMLUVNÝM PODMIENKAM MATTELA. Uplatňované môžu byť ostatné podmienky, licenčných zmlúv koncových používateľov, alebo dodatočné pravidlá. Zakaždým keď používate Služby Mattel, súhlasíte s týmto vyhlásením. Ak s podmienkami tohto vyhlásenia o ochrane súkromia nesúhlasíte, prosím nepoužívajte Služby Mattel.


DEFINÍCIE

Dieťa/deti. Osoby, ktorý nemajú zákonný vek pre vyslovenie súhlasu zo zhromažďovaním a spracovaním ich osobných informácií. Pre väčšinu oblastí vo svete, sú tieto osoby mladšie ako 13. V Európskej Ekonomickej Oblasti (EEA), sú to osoby mladšie ako 16. Dodržiavame miestne definície "detí" pre Služby Mattel, nachádzajúce sa v jurisdikciách, kde je vek odlišný.

Informácie. Údaje ktoré zhromažďujeme. Obsahujú, v abecednom poradí: 

 • Automaticky zhromažďované informácie
 • Informácie o platbe
 • Informácie o polohe
 • Informácie o prieskume
 • Informácie o prihlásení
 • Informácie o zariadení
 • Informácie poskytnuté treťou stranou
 • Obsah vytvorený užívateľom
 • Osobné informácie
 • Osobné kontaktné informácie
 • Ostatné informácie
 • Sociálne prihlasovacie informácie
 • Záujmové alebo demografické informácie

Reklama založená na záujmoch Cielená reklama pre produkty a služby ktorá, založená na vašich aktivitách, bude pre vás zaujímavá.

Rodina spoločností Mattel Keď sa v tomto vyhlásení odvolávame na rodinu spoločností Mattel, máme na mysli:

 • Mattel, Inc.,
 • Fisher-Price, Inc.,
 • American Girl Brands, LLC,
 • HIT Entertainment Limited, and
 • Mega Brands Inc.
 • MATTEL G.m.b.H., Hauptstraße 82, A-2384 Breitenfurt bei Wien, Austria
 • Mattel NV/SA, De Kleetlaan 4, 1831 Machelen, Belgium
 • Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum, Václavské nám. 19, 110 00, Prague 1, Czech Republic
 • Mattel Northern Europe A/S, Langebrogade 5, 1411 Copenhagen, Denmark
 • Mattel France S.A., 3 allée des Fleurs, Parc de la Cerisaie, 94260 Fresnes, France
 • Mattel GmbH, Solmstrasse 4 83, D-60486 Frankfurt, Germany
 • Mattel AEBE, 1, Ethnarchou Makariou Av., 175 61 Palaio Faliro, Greece
 • Mattel Toys Hungary KFT., 2161 Csomád, Levente utca 14/A, Cégjgyzékszám
 • Mattel Srl., Via Filippo Turati, 4, Italia 20122 Milano (MI) Italy
 • Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, The Netherlands
 • Mattel Poland Sp. z o.o., Prosta 67, 00-838 Warsaw, Poland
 • Mattel Portugal Lda, Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 17 3A 1070-313 Lisboa, Portugal
 • Mattel España S.A., Aribau, 200, 8th Floor, 08036 Barcelona, Spain
 • Mattel UK Ltd, 3rd Floor The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, SL1 1FQ United Kingdom

Stránky Mattel. Webové stránky ponúkané rodinou spoločností Mattel. Pozrite si Služby Mattel.

Služby Mattel. Všetky online služby ponúkané rodinou spoločností Mattel, vrátane webových stránok (Stránok Mattel), aplikácií a súvisiacich produktov. Prečítajte si viac o SLUŽBÁCH MATTEL.

Tretia strana. Spoločnosť nesúvisiaca s rodinou spoločností Mattel, vrátane stránok tretej strany na ktoré máme odkazy, alebo tretie strany ktoré prevádzkujú online obchody alebo obchody mobilných aplikácií. Prečítajte si viac o PARTNEROCH TRETÍCH STRÁN A TECHNOLÓGIÍ PARTNEROV TRETÍCH STRÁN.

 • Partner tretej strany alebo poskytovateľ služieb tretej strany
 • Technológie partnerov tretej strany

SLUŽBY MATTEL

Služby Mattel sú online služby používané rodinou spoločností Mattel, vrátane:

 • Stránok Mattel,
 • Online obchodov,
 • Rozšírených Služieb Mattel
 • Aplikácií, a
 • Súvisiacich produktov. Overte si špecifické súvisiace produkty v NAJČASTEJŠIE KLADENÝCH OTÁZKACH pre informácie o funkciách, kto je zodpovedný za ochranu súkromia, a aké informácie sú zhromažďované.

Pre vykonanie nákupu, stiahnutie aplikácie, alebo pre použitie súvisiaceho produktu budete možno musieť byť prepojený s treťou stranov. 

Môžete mať príležitosť pripojiť aplikáciu, alebo súvisiaci produkt prostredníctvom bezdrôtovej služby.

Mattel Services are online services offered by the Mattel family of companies, including: Mattel Sites, Online Stores, Enhanced Mattel Services, apps, and connected products. You may have to interface with a third party to make a purchase, download an app, use a connected product or log into additional services, which may be governed by a separate privacy policy. You may have the opportunity to connect an app or connected product through a wireless service.

Stránky Mattel

Ponúkame Stránky Mattel ktoré obsahujú hry, informácie, nakupovanie a iné interaktívne a statické aktivity od rodiny spoločnosti Mattel.

 • Niektoré Stránky Mattel alebo časti stránok sú určené pre deti, a niektoré sú určené pre dospelých. Získajte viac informácií o stránkach pre deti a ich špecifických praktikách v našom
 • Pri používaní väčšiny Stránok Mattel nemusíte zdieľať žiadne osobné kontaktné informácie, ale väčšina Stránok Mattel, pre členov ktorý sa zaregistrujú, pre dospelých a mladistvých, obsahuje špeciálne časti a práva.

Online obchody

Ponúkame príležitosti na nákup produktov v našich online obchodoch, aplikáciách, alebo cez ďalšie médiá alebo obchodných partnerov. Online obchody sú často súčasťou väčšej Stránky Mattel.

 • Pre nákum musia mať zákazníci viac ako 18 rokov s platným spôsobom platby. 
 • Keď zákazník zadá objednávku online, zašleme mu potvrdzujúcu správu emailom. 

Rozšírené služby Mattelu

 • Rozšírené Služby Mattela vám a v zastúpení vášho dieťaťa môžu byť k dispozícií za mesačný alebo iný poplatok s niektorými Službami Mattela. 

Aplikácie 

Ponúkame množstvo zábavných a pútavých aplikácií obsahujúcich naše značky. V niektorých prípadoch, aplikácie môžu byť dostupné cez Mattel online obchod, ale najčastejšie keď si stiahnete alebo zakúpite aplikáciu, alebo ak vykonáte nákup v aplikácie, učiníte tak prostredníctvom mobilnej aplikácie online obchodu tretej strany. Pre viac informácií navštívte ODKAZY A TRETIE STRANY.

Vezmite prosím na vedomie: Používanie aplikácií môže byť predmetom licenčnej zmluvy koncového používateľa (EULA), dodatočne k našim ZMLUVNÝM PODMIENKAM MATTELA.

Súvisiace produkty

Mattel ponúka rodičom a deťom širokú paletu produktov ktoré sa pripájajú na internet. Aby sme mohli ponúknuť súvisiace produkty, niekedy spolupracujeme s partnermi tretích strán.

 • Niektoré súvisiace produkty, ako súvisiace detské monitory, sú výlučne len pre použitie rodičov. 
 • Používanie súvisiacich produktov si zvyčajne vyžaduje stiahnutie asociovanej aplikácie. 
 • Praktiky ochrany súkromia pre niektoré súvisiace produkty sú zodpovednosťou tretej strany. 
 • Poskytujeme NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY a iné informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť špecifické funkcie súvisiacich produktov (napríklad, či už zhromažďujú hlasové alebo vizuálne údaje), kto je zodpovedný za ochranu súkromia, a aké informácie zhromažďujeme. 

Bezdrôtové služby

Môžeme s vami komunikovať pomocou vášho mobilného zariadenia. Mať príatupné Služby Mattel, pomocou bezdrôtového spojenia, musia návštevníci vysloviť svoj súhlas a potvrdiť ich porozumenie s tým, že ich prevádzkovateľ im bude účtovať za prijaté a odosielané správy podľa ich príslušného plánu služieb. Takúto dohodu môžete byť požiadaný opätovne potvrdiť. 

 • Ak nie je uvedené inak, budú platiť štandardné sadzby správ; ak sa uplatňujú poplatky za prémium, návštevníci budú informovaní pred registráciou. 
 • Mattel nenesie zodpovednosť za bezdrôtové servisné poplatky, ako sú poplatky za správy, spojené s prístupom alebo pripojením sa na Služby Mattel.

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

 • Informácie zhromažďujeme, aby ste sa mohli zaregistrovať pre používanie Služieb Mattel. Prihlasovacie informácie sú zvyčajne všetko čo potrebujeme, aby sme vás mohli zaregistrovať.
 • Zhromažďujeme osobné kontaktné informácie.
 • Zhromažďujeme o vás ostatné osobné informácie, ako sú informácie o záujmoch a demografií, atď.
 • Zhromažďujeme obsah vytvorený používateľmi kde vám Služby Mattel túto možnosť poskytnú.
 • Zhromažďujeme informácie o zariadení, automaticky zhromažďované informácie, a informácie, ktoré vám umožňujú prístup k Službám Mattel (ako sú informácie o prihlásení, meno Wi-Fi siete, atď.).

Zhromažďujeme informácie od vás a o vás, aby sme vám mohli poskytovať Služby Mattel. Informácie, ktoré zhromažďujeme, závisia od zainteresovaných špecifických Služieb Mattel.

Môžeme od vás zhromažďovať:

 • Informácie o prihlásení.
 • Osobné kontaktné informácie.
 • Automaticky zhromažďované informácie.
 • Sociálne prihlasovacie informácie.
 • Informácie o objednávke.
 • Informácie o platbe.
 • Dodacie meno a adresu keď vykonáte nákup a požiadate nás aby sme ho zaslali vám alebo niekomu inému.
 • Informácie o polohe.
 • Emailové adresy, užívateľské mená, alebo iné informácie o priateľoch ktorým chcete poslať e-kartu alebo pozvánku na účasť na ponuke Služieb Mattel.
 • Informácie o vašom dieťati (ako sú osobné informácie vášho dieťaťa a osobné kontaktné informácie, vrátane záujmov alebo demografických informácií).
 • Informácie ktoré nám umožňujú potvrdiť, že ste rodičom alebo zákonným zástupcom vášho dieťaťa, vrátane vášho veku.
 • Obsah vytvorený užívateľom.
 • Názov Wi-Fi siete.
 • Informácie o prieskume.

KEDY ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE?

Zhromažďujeme informácie: 

 • ktoré dobrovoľne zdieľate;
 • pre vykonanie transakcie; a
 • automaticky. 

Pre viac informácií o technológiách používaných na automatické zhromažďovanie vašich informácií prosím navštívte O COOKIES A TECHNOLÓGIÁCH.

Zhromažďujeme informácie ktoré zdieľate dobrovoľne

Množstvo našich Služieb Mattel môžete používať bez zdieľania akýchkoľvek osobných kontaktných informácií. Ak si zvolíte, budete s nami môcť zdieľať osobné kontaktné informácie, osobné informácie, informácie o prihlásení, záujmové alebo demografické informácie, alebo informácie o prieskume o vás alebo, o vašom dieťati keď sa:

 • Zaregistrujete u Služby Mattel.
 • Budete hrať hru.
 • Budete robiť interaktívnu aktivitu.
 • Nakúpte v jednom z našich online obchodov (pozrite si ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE O OBJEDNÁVKE).
 • Objednajte si katalóg.
 • Zúčastnite sa losovania alebo súťaže.
 • Prihláste sa aby ste mohli dostávať informácie a ponuky.
 • Uchádzajte sa o prácu. 
 • Odpovedajte na prieskum alebo dotazník.
 • Zverejnite obsah vytvorený užívateľom. Platia osobitné pravidlá, viac si môžete prečítať v OBSAHU VYTVORENOM UŽÍVATEĽOM.

Zhromažďujeme informácie o objednávke

Keď zákazník vloží položku do nákupného košíka, objedná si alebo vyžiada online katalóg, zhromažďujeme informácie o objednávke týkajúce sa transakcie. Toto môže zahŕňať osobné informácie o vašom dieťati.

Zákazníci sa môžu zaregistrovať, keď zadajú objednávku, pre pohodlné dokončenie objednávky a zadanie budúcich objednávok. Po registrácií môžu zákazníci, ktorý sa vrátia na stránku, zadať dodatočné objednávky, môžu sa identifikovať pomocou svojich prihlasovacích informácií.

Informácie zhromažďujeme automaticky, keď sa pripojíte na služby Mattel

Zhromažďujeme niektoré automaticky zhromažďované informácie, vrátane informácí o zariadení, aby sme vám mohli poskytnúť príslušné Služby Mattel alebo Stránky Mattela (napríklad, vo vašom jazyku) keď ich budete používať alebo keď ich navštívite.

PREČO ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE?

Informácie od vás zhromažďujeme, aby sme mohli uspokojiť vaše potreby, spravovať náš obsah a reklamu, efektívne riadiťba zlepšovať Služby Mattel a produkty.

 • Zhromažďujeme informácie, aby sme mohli vykonávať to, o čo nás požiadate.
 • Zhromažďujeme informácie, aby sme vám mohli poskytnúť informácie o Službách Mattela a produktoch o ktoré by ste vy alebo vaše dieťa mohli zaujímať.
 • Zhromažďujeme informácie na podporu Služieb Mattel a prevádzky.
 • Zhromažďujeme informácie na zlepšenie Služieb Mattel.
 • Zhromažďujeme informácie na zlepšenie našich produktov.
 • Zhromažďujeme informácie aby sme vám mohli ponúknuť obsah.
 • Zhromažďujeme informácie pre vám určenú reklamu.
 • Zhromažďujeme informácie pre udržiavanie bezpečnosti.
 • Zhromažďujeme informácie pre ochranu našich zákonných práv a zákonných práv iných.

Zhromažďujeme informácie:

 • Aby sme vám mohli poskytnúť Služby Mattel. 
 • Aby sme mohli odpovedať na vaše požiadavky.
 • Pre overenie vášho veku, alebo veku vášho dieťaťa.
 • Pre dokončenie transakcie.
 • Pre naplnenie transakcie.
 • Pre potvrdenie vašej objednávky.
 • Aby sme vám mihli posielať aktualizácie o stave vašej objednávky.
 • Pre naplnenie vašich bezplatných alebo platených predplatných.
 • Pre oznámenie víťazov v súťažiach a lotériách.
 • Aby sme vám mohli posielať odporúčania o Službách Mattel ktoré môžu byť pre vás, alebo pre vaše deti zaujímavé.
 • Aby sme vám mohli posielať odporúčania o produktoch, ktoré môžu byť pre vás alebo, pre vaše deti zaujímavé.
 • Aby sme vám mohli posielať marketingové správy.
 • Aby sme vám mohli posielať katalógy.
 • Aby sme mohli ponúkať reklamu založenú na záujmoch.
 • Pre analýzu a hodnotenie efektivity našej reklamy.
 • Pre podporu Služieb Mattel.
 • Pre pochopenie našich návštevníkov.
 • Pre zlepšenie našich výrobkov.
 • Pre zlepšenie Služieb Mattel.
 • Pre vývoj nových produktov. 
 • Pre vývoj nových Služieb Mattel.
 • Pre udržiavanie bezpečnosti, integrity, a kvality našich produktov a Služieb Mattel. 
 • Pre ochranu duševného vlastníctva.
 • Pre ochranu našich zákonných práv.
 • Pre ochranu zákonných práv ostatných.

Môžeme spolupracovať s partnermi tretej strany, vrátane technológií partnerov tretej strany, pre niektoré, alebo všetky tieto účely. O niektorých týchto tretích stranách sa môžete dozvedieť viac, ak navštívite O COOKIES A TECHNOLÓGIÁCH.

Pre lepšie pochopenie vašich potrieb, zlepšenie Služieb Mattel a prevádzky, spravovanie obsahu a propagácie, posielať vám ponuky a informácie, a lepšie vám slúžiť, môžeme kombinovať všetky informácie, ktoré sme zhromaždili.

Ak podľa zákonov vášho regiónu musíme získať váš súhlas na zhromažďovanie informácií z osobitného dôvodu, učiníme tak v čase, keď informácie budeme zhromažďovať.

INFORMÁCIE Z INÝCH ZDROJOV

Niekedy o vás získavame informácie poskytnuté treťou stranou a kombinujeme ich s ostatnými osobnými informáciami ktoré sme zhromaždili.

Môžeme zhromažďovať overovacie informácie.

Zhromažďujeme informácie z iných zdrojov

Môžeme o vás získať informácie poskytnuté treťou stranou z komerčných zdrojov. Tieto informácie môžeme kombinovať s inými osobnými informáciami o vás, ktoré sme zhromaždili.

Môžeme tiež zhromažďovať overovacie informácie (napríklad, pre overenie toho, že ste autorizovaným držiteľom kreditnej karty).

ZDIEĽANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Informácie môžeme zdieľať nasledovne:

 • Informácie ktoré získame zdieľame s rodinou spoločností Mattel, a s našimi partnermi tretích strán.
 • Za účelom marketingu, s vaším súhlasom, zdieľame niektoré osobné kontaktné informácie s tretími stranami.
 • Ako je obvyklé pri spoločnostiach s katalógom, zdieľame poštové adresy (ale nie e-mailové adresy) s inými katalógovými spoločnosťami, ktorých produkty a služby vás môžu zaujímať. V prípade potreby najprv získame váš súhlas. Poskytneme vám príležitosť nezúčastniť sa.
 • Ak poskytnete sociálne prístupové informácie, Mattel bude zdieľať informácie s vašou sociálnou sieťou.
 • Zdieľame informácie o používaní a záujmoch ktoré získame pomocou cookies a technológií s technológiami partnerov tretích strán, a získame súhlas ak si to príslušné zákony vyžadujú. Prečítajte si viac vo VAŠICH VOĽBÁCH A KONTROLE.
 • Zdieľame akékoľvek informácie (vrátane osobných informácií) ktoré získame ak je to nevyhnutné pre uspokojenie právnych požiadaviek alebo súdnych nariadení, pre ochranu vlastníctva alebo pre osobnú ochranu, keď je spoločnosť Mattel kupovaná alebo predávaná, alebo ak je to inak dovolené alebo vyžadované si zákonom. 

Informácie ktoré získame zdieľame s rodinou spoločností Mattel, a s našimi partnermi tretích strán aby mohli splniť svoje úlohy našom mene. 

S výnimkou toho, čo je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia, nezdieľame osobné kontaktné informácie ktoré získame online od alebo o deťoch s inými spoločnosťami mimo rodiny spoločnosti Mattel za účelom ich priameho marketing. 

Zdieľanie s našimi partnermi tretej strany

My môžeme vaše informácie zdieľať s rôznymi partnermi tretích strán. Oni:

 • Poskytujú údržbu a bezpečnosť databáz a serverov.
 • Pomáhajú nám spravovať transakcie.
 • Pomáhajú nám spracovávať a plniť objednávky alebo požiadavky.
 • Pomáhajú nám analyzovať naše ponuky.

Poskytujú tiež ďalšie podobné služby rodine spoločností Mattel. Od partnerov tretích strán, ktorý majú k informáciám prístup, tieto informáciechrániť.

Zdieľanie s tretími stranami za účelom marketingu

 • Zdieľame určité mená a poštové adresy príjemcov katalógov s tretími stranami ktorých katalógy môžu byť pre vás zaujímavé. V prípade potreby najprv získame váš súhlas. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť. 
 • S vaším súhlasom, Mattel zdieľa osobné kontaktné informácie s vonkajšími spoločnosťami ktoré ponúkajú výrobky alebo služby ktoré by vás mohli zaujímať. 
 • Ak nás budete kontaktovať vaše meno vymažeme zo zoznamu ktorý poskytujeme vonkajším spoločnostiam. Prosím navštívte

Zdieľanie zo sociálnymi sieťami

Ak nám poskytnete sociálne prihlasovacie informácie pre prihlásenie sa do Služieb Mattel alebo na Stránku Mattel, také informácie sú zdieľané s vašou sociálnou sieťou, ako že ste sa prihlásili na Službu Mattel alebo na Stránku Mattel, alebo vaša aktivita na Službe Mattel alebo na Stránke Mattel. Môžeme s vami komunikovať zaslaním správ cez sociálu sieť.

Zdieľanie s technológiami partnerov tretej strany

Zdieľame informácie o používaní a záujmoch ktoré získame pomocou cookies a technológií s technológiami partnerov tretích strán, a získame súhlas ak si to príslušné zákony vyžadujú. Prečítajte si viac vo VAŠICH VOĽBÁCH A KONTROLE.

Zdieľanie pre ochranu zákonných práv a plnenia právnych záväzkov

Ak Mattel verí že, ak správanie kohokoľvek pri ktorýchkoľvek Službách Mattel nás môže poškodiť, Služby Mattel, alebo ktorákoľvek osoba alebo vlastníctvo, budeme môcť zverejniť osobné informácie aby sa takémuto poškodeniu predišlo. V tomto prípade, budeme môcť identifikovať páchateľa, kontaktovať ich, alebo proti nim poskytnúť právne kroky. 

Budeme môcť zverejniť osobné informácie ak veríme že takéto odhalenie je vyžadované alebo povolené zákonom, alebo v reakcií na zákonnú požiadavku alebo predvolanie.


ODKAZY A TRETIE STRANY

 • Služby Mattel môžu odkazovať alebo použiť iný obsah z internetu. My nekontrolujeme praktiky zhromažďovania údajov alebo podmienky používania akýchkoľvek stránok tretej strany. Zásady ochrany súkromia tretej strany a podmienky používania sa vzťahujú na tieto stránky. 
 • Nastavenia vášho počítača alebo mobilného zariadenia vám môžu umožniť zablokovať alebo čiastočne zablokovať ostatný obsah, ale tie nastavenie nemusia byť efektívne vo všetkých prípadoch.
 • Bude možne, že sa budete môcť zaregistrovať prostredníctvom predajcu tretej strany. Zásady ochrany súkromia tretej strany a podmienky služieb sa vzťahujú na aktivity vykonávané s predajcom tretej strany.
 • Spolupracujeme s partnermi tretích strán aby sme mohli ponúknuť Služby Mattel.

Ostatné stránky na ktoré máme odkazy

Služby Mattel sa môžu spojiť s iným obsahom z internetu ktorý nekontrolujeme. 

 • Môžeme prepojiť stránky sociálnych médií alebo stránky, ktoré predávajú naše produkty.
 • Môžeme prepojiť iné stránky tretej strany alebo služby, o ktorých si myslíme že budú pre vás zaujímavé.
 • Odporúčame vám, aby ste dôkladne preskúmali zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania poskytovateľov tretích strán, pretože sa na ne nevzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a spoločnosť Mattel nie je za ne zodpovedná.
 • Budete môcť zmeniť nastavenia na vašom prehliadači, zariadení, alebo inom software pre blokovanie týchto tretích strán. Niekedy tieto nastavenia nemusia byť efektívne.

Predajcovia tretích strán

Pri zadávaní objednávky alebo registrácií v Službe Mattel kde sú transakcie spravované predajcom tretej strany (napríklad, PayPal), tieto transakcie sú vykonávané cez webovú stránku predajcu. 

 • Pred zaslaním akýchkoľvek osobných informácií alebo pred vykonaním akýchkoľvek transakcií prostredníctvom stránok tretích strán by ste si mali skontrolovať zmluvné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov tretej strany. 
 • Mattel nenesie zodpovednosť za akékoľvek transakcie vykonané tretími stranami, alebo za ich obsah, zmluvné podmienky, alebo zásady ochrany súkromia.

Partneri tretích strán a Technológie partnerov tretích strán

 • Spolupracujeme s partnermi tretích strán aby sme mohli ponúkať Služby Mattel. Vyžadujeme od nich aby s informáciami ktoré im zveríme zaobchádzali opatrne.
 • Spolupracujeme tiež s technológiami partnerov tretích strán pre poskytnutie obsahu, pochopenie našich používateľov, a pre poskytovanie reklamy na našich Stránkach Mattel a na stránkach tretej strany. Prečítajte si viac informácií na

Obchody mobilných aplikácií

 • Možno sa budete musieť zaregistrovať a prihlásiť do mobilnej aplikácie tretej strany, predtým ako si budete môcť stiahnuť alebo zakúpiť Mattel aplikáciu alebo pred uskutočnením nákupu v aplikácií za použitia aplikácie Mattel. 
 • Pri sťahovaní aplikácie Mattel, alebo pri používaní aplikácie Mattel s online funkciami za použitia vašej mobilnej platformy, poskytovateľ aplikácie si typicky zhromaždí určité informácie týkajúce sa zariadenie alebo aplikácie. Mattel nekontroluje požiadavky alebo pravidlá obchodov s aplikáciami, mali by ste pred stiahnutím alebo použitím akejkoľvek aplikácie skontrolovať pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky používania mobilných aplikácií a skontrolovať nastavenia zariadenia pre možnosti kontroly. 


VAŠE VOĽBY A KONTROLA

Vaše voľby

Vaše voľby týkajúce sa dostávania našich reklamných ponúk a aktualizácií rešpektujeme. To, aké správy od nás budete dostávať môžete zmeniť v PREFERENCIÁCH KOMUNIKÁCIE S MATTELOM alebo v PREFERENCIÁCH KOMUNIKÁCIE S AMERICAN GIRL.

Môžete si vybrať osobné informácie ktoré má Mattel na PORTÁLI VOĽBY GDPR PRE MATTEL (okrem American Girl) alebo na PORTÁLI VOĽBY GDPR PRE AMERICAN GIRL (iba pre American Girl). Rodičia môžu mať prístup k osobným informáciám svojich detí a rozhodovať o voľbách týkajúcich sa nich pomocou RODIČOVSKÝ PRÍSTUPOVÝ FORMULÁR.

Ovládacie prvky aplikácie

Vaše zariadenie vám môže umožniť blokovať alebo spravovať tlačové správy, informácie o polohe, nákupy v aplikáciách alebo možnosť prístupu na web.

Vaše voľby týkajúce sa komunikácie

Ak chcete kedykoľvek prestať dostávať reklamné aktualizácie alebo informácie o produktoch, môžete zmeniť svoje KOMUNIKAČNÉ PREFERENCIE S MATTELOM alebo vaše KOMUNIKAČNÉ PREFERENCIE S AMERICAN GIRL. Naše správy a e-mail tiež budú zahŕňať informácie o tom ako sa odhlásiť. Žiadosti o zrušenie e-mailu budú spracované do 10 pracovných dní. Žiadosti o zrušenie pošty môžu trvať dlhšie.

Vaše voľby a kontrola vašich osobných informácií

Ak chcete prístup, aktualizovanie, alebo vymazanie vašich osobných informácií; zrušiť váš súhlas s našim zhromažďovaním alebo používaním vašich osobných informácií; namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných informácií; alebo požiadať o prenosnú kópiu vašich osobných informácií, môžete tak učiniť na PORTÁLI VOĽBY GDPR PRE MATTEL (okrem pre American Girl) alebo PORTÁL VOĽBY GDPR PRE AMERICAN GIRL (iba pre American Girl). Tieto portály môžete použiť na voľbu informácií, ktoré o vás Mattel má.

Rodičovský dohľad

Rodičia môžu mať prístup k údajom svojich detí a môžu zvoliť to, ako Mattel tieto údaje používa, vrátane aktualizácie alebo vymazania údajov, použitím RODIČOVSKÉHO PRÍSTUPOVÉHO FORMULÁRU.

Ovládacie prvky aplikácie

S aplikáciami, budete môcť:

 • Používať vaše vstavané nastavenia mobilného zariadenia a ovládače na:
 • Blokovať navigáciu a webe vypnutím prístupu na sieť na zariadení alebo vypnutím prehliadača.

Prístup k alebo dostupnosť ovládačov sa môže líšiť v závislosti na vašom zariadení.

 • SÚKROMIE DETÍ

 • Táto časť sumarizuje naše VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA DETÍ, ktoré si môžete pre úplné detaily skontrolovať.

 • Osobitná poznámka pre rodičov a zákonných zástupcov

  Ako je to definované v tomto vyhlásení o ochrane súkromia, podnikáme špeciálne kroky na ochranu detí. Prosím pomôžte nám chrániť súkromie vašich detítým, že ich naučíte nikdy neposkytovať osobné informácie bez vášho dovolenia.

 • Ochrana súkromia detí

  • Naše Služby Mattel nezhromažďujú osobné kontaktné informácie od detí určené pre detibez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu, okrem limitovaných okolností autorizovaných zákonom.
  • Niektoré informáciezhromažďujeme automaticky (ako IP adresa, UDID mobilné zariadenie, operačný systém, atď.) a používame technológie ako cookies pre poskytovanie funkčnosti a podporu našich operácií. V prípade potreby získame súhlas.
  • Nepožadujeme viac osobných informácií než je nutné pre to, aby sa dieťa mohlo podieľať na aktivite.
  • Podnikáme kroky aby sme zabránili deťom uverejňovať alebo verejne odhaľovať osobné informácie.
  • Používame monitorovacie a filtrovacie technológie v snahe zabrániť deťom uverejňovať osobné informácie bez súhlasu rodičov na Službách Mattel zameraných na deti.
  • Pred prístupom k Službe Mattel alebo poskytnutím osobných informácií môžeme požiadať návštevníkov, aby nám poskytli dátum narodenia alebo geografické informácie o polohe.
 • Rodičia majú prístup k a môžu nás požiadať o aktualizáciu alebo vymazanie informácií týkajúcich sa ich detípoužitím RODIČOVSKÉHO PRÍSTUPOVÉHO FORMULÁRA.

 • Pre viac informácií o súkromí detí, si prosím pozrite naše kompletné VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA DETÍ


OBSAH VYTVORENÝ UŽÍVATEĽOM

Budete môcť uverejňovať alebo nahrávať obsah vytvorený užívateľom na Služby Mattel. 

Niektoré Služby Mattel vám môžu ponúknuť možnosť nahrania obsahu vytvoreného užívateľom. 

 • Nie všetky Služby Mattel vám umožnia uverejňovať obsah vytvorený užívateľom.
  • Sociálne zdieľanie v Službách Mattel zamerané na deti e štruktúrované tak, aby neboli žiadne osobné kontaktné informácie detí’zdieľané medzi návštevníkmi pokiaľ nebol udelený súhlas rodiča. 
  • Bez vašeho súhlasu nemáme prístup do vášho zariadenia, fotoaparátu, mikrofónu, zoznamu kontaktov, fotiek, videí, alebo do audio súborov. 
  • Niektoré z našich súvisiacich produktov nebudú plne funkčné ak nepovolíte fotoaparát alebo mikrofón. 
 • Registrácia používateľa, alebo rodiča v zastúpení dieťaťa pre Služby Mattelzamerané na dieťa, si môžu vyžadovať aktiváciu Služby Mattel alebo prístup ku všetkým funkciám. 
 • Osobitné pravidlá sa môžu vzťahovať na aktivity sociálnych sietí. Uistite sa že si pozorne prečítate akékoľvek dodatočné uverejnené pravidlá, ako aj naše ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE MATTEL.

BEZPEČNOSŤ

Snažíme sa zachovať bezpečnosť informácií ale nemôžeme zaručiť, že bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií nezlyhajú.

Snažíme sa chrániť informácie ktoré nám poskytnete keď budete používať naše Služby Mattel prostredníctvom komerčne primeraných prostriedkov.

 • My a naši agenti a pobočky používame kódovanie alebo iné bezpečnostné opatrenia na ochranu platobných informácií počas transakcií a adaptujeme vnútorné postupy pre ochranu týchto informácií v našich systémoch. 
 • Od našich partnerov tretích strán vyžadujeme, aby dodržiavali postupy akceptované v priemysle pre zabezpečenie osobných kontaktných informácií a iných informácií s ktorými zaobchádzajú. 
 • Prosím, buďte si vedomí, že zatiaľ čo my tvrdo pracujeme na ochrane vašich informácií, žiadna metóda nie je 100% bezpečná. 
 • Nemôžeme zaručiť bezpečnostné postupy tretích strán.
 • Odporúčame, aby ste sa dozvedeli viac o ako používať nástroje, návyky a praktiky na ochranu bezpečnosti vás a vašej rodiny. Napríklad, odporúčame aby ste používali jedinečné heslá ktoré sú ťažko kopírované inými alebo uhádnuteľné.

MEDZINÁRODNÉ PRENOSY ÚDAJOV

 • Služby Mattel a servery sú riadené zákonmi USA, ktoré môžu mať odlišné požiadavky na ochranu súkromia vašich informácií od toho kde žijete.
 • Naše servery sú v Spojených Štátoch a v Spojenom Kráľovstve. Môžeme tiež využívať služby cloud.
 • Používame štandardné zmluvné doložky pre prevod osobných informácií z Európskej Ekonomickej Oblasti (EEA) alebo Švajčiarska do krajín ktoré nepatria do EEA.
 • Vaše používanie Služieb Mattel je predmetom zhromažďovania, prevodu, spracovania, a používania údajov v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane súkromia.
 • Nepoužívajte Služby Mattel ak nesúhlasíte s týmto Vyhlásením o ochrane súkromia. 

Služby Mattel, servery, ktoré umožňujú že sú Služby Mattel k dispozícií, a databázy kde uchovávame informácie môžu byť umiestnené v krajinách ktoré môžu mať zákony o ochrane súkromia odlišné od tých kde žijete. 

 • Servery pre Služby Mattel sú umiestnené v Spojených Štátoch s Spojenom Kráľovstve. Môžeme používať služby cloud ktorých servery môžu byť kdekoľvek na svete.
 • Pre používateľov, ktorých používanie Služieb Mattel vyústi do prevodu osobných informácií z Európskej Ekonomickej Oblasti (EEA) alebo Švajčiarska do krajín, ktoré nepatria do EEA, spoliehame sa na štandardné zmluvné doložky.
 • Používaním Služieb Mattel, sa prevod, zhromažďovanie, spracovanie a používanie údajov stane tak, ako je to špecifikované v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia, v našich
 • Ak nesúhlasíte s prevodom, zhromažďovaním, spracovaním, alebo používaním týchto údajov podľa týchto podmienok, služby nepoužívajte.

AKTUALIZÁCIE TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE SÚKROMIA

 • Toto vyhlásenie o ochrane súkromia budeme z času na čas aktualizovať jeho zverejnením tu.
 • Nebudeme meniť to, ako narábame s informáciami ktoré sme už zhromaždili bez predchádzajúceho upozornenia. Ak je to vhodné, získame tiež váš súhlas.

Naše vyhlásenie o ochrane súkromia môžeme z času na čas aktualizovať. Keď sa tak stane, upozorníme vás na nové ustanovenia ich zverejnením na Stránkach Mattel. 

 • Nebudeme vykonávať materiálne zmeny o tom ako narábať z osobnými informáciami zhromaždenými v minulosti bez upozornenia a, ak to bude potrebné, bez súhlasu.


VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA V KALIFORNII

Ak ste rezidentom Kalifornie, máte určité práva.

Podľa občianskeho zákonníka v Kalifornii § 1798.83, majú obyvatelia Kalifornie právo raz ročne prijímať informácie o tretích stranách, s ktorými sme o vás zdieľali informácie za účelom marketingu počas predchádzajúceho kalendárneho roka a opis kategórií zdieľaných osobných informácií zdieľaných. Ak chcete takúto požiadavku splniť, prosím vyplňte a zašlite nám FORMULÁR ŽIADOSTI O OCHRANU SÚKROMIA. Po obdržaní takejto požiadavky vám odpovieme do 30 dní od jej obdržania.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA V EURÓPE

Ak ste občanom členského štátu Európskej Ekonomickej Oblasti (EEA) a máte otázky týkajúce sa praktík ochrany súkromia Mattelu, môžete kontaktovať orgány dohľadu v EEA aby ste sa podelili o svoje obavy.

Ak ste občanom členského štátu Európskej Ekonomickej Oblasti (EEA), môžete uplatňovať svoje práva podľa Všeobecného nariadenia o ochrane súkromia (GDPR) navštívením PORTÁLU VOĽBY GDPR PRE MATTEL alebo PORTÁLU VOĽBY GDPR PRE AMERICAN GIRL. Môžete tiež kontaktovať orgány dohľadu v EEA, vrátane vo vašom členskom štáte, o obavách ktoré sú spojené s praktikami ochrany súkromia v spoločnosti Mattel. Vedúci orgán dohľadu pre Služby Mattel možný v EEA je Holandský orgán pre ochranu údajov, Autoriteit Persoonsgegevens.

NESLEDOVAŤ

Nepodnikáme žiadne kroky na to, aby sme reagovali na nesledovanie signálov dostupných v niektorých prehliadačoch.

Niektoré webové prehliadače môžu vysielať „nesledovať“ signály. Webové prehliadače môžu zahŕňať alebo aktivovať tieto funkcie odlišne, čím nie je jasné, či ich používatelia vedome neaktivovali. Ako výsledok, v súčastnosti nepodnikáme kroky na odpoveď na takéto signály. Používaním vlastných nastavení prehliadača môžete spravovať cookie preferencie pre prijatie alebo zablokovanie niektorých alebo všetkých cookies alebo obdržíte správu aby ste mohli súhlasiť s cookies. Ak zablokujete všetky cookies niektoré funkcie Stránok Mattel môžu byť pre vás nedostupné.

CERTIFIKÁCIE

Služby Mattel ktoré obsahujú nasledovné pečate sú certifikované príslušnými organizáciami: 

 • Certifikovaný program o ochrane súkromia, týkajúci sa hodnotenia zábavného softvéru
 • Program certifikovanej pečate kidSAFE

Certifikovaný program o ochrane súkromia ESRB

Mattel je platným držiteľom licencie, a plnoprávnym členom s dobrým postavením v CERTIFIKOVANOM PROGRAME OCHRANY SÚKROMIA HODNOTENIA SPRÁVNEJ RADY ZÁBAVNÉHO SOFTVÉRU (“Certifikovanom ESRB o ochrane súkromia”). Pečať certifikácie ESRB o ochrane súkromia sa objavuje pri Službách Mattel ktoré sa podieľajú na programe. Program certifikácie ESRB o ochrane súkromia je určený na to, aby zabezpečil že naše praktiky sprístupnenia informácií sú zodpovedné a vhodné. 

Aby sme pomáhali chrániť vaše súkromie, dobrovoľne sme podstúpili túto iniciatívu o ochrane súkromia a zhodnotili sme Služby Mattel kde je uverejnená pečať certifikácie ESRB o ochrane súkromia a kde spĺňame požiadavky certifikácie ESRB o ochrane súkromia stanovené praktikami zhromažďovania, používania a sprístupnenia online informácií. Ako držiteľ licencie tohto programu o ochrane súkromia, podliehame auditom služieb a iným donucovacím a povinným mechanizmom nezávisle spravovaným ESRB.

Ak veríte že sme na vašu žiadosť, týkajúcu sa ochrany súkromia pri Službách Mattel alebo Stránke Mattel ktoré nesú pečať certifikácie ESRB o ochrane súkromia neodpovedali alebo ak vaša otázka týkajúca sa Služieb Mattel alebo Stránky Mattelnebola zodpovedaná dostatočne, prosím kontaktujte ESRB na http://www.esrb.org/privacy/contact.aspx alebo: 

ESRB 

Do rúk.: Privacy Certified Program

420 Lexington Avenue, Suite 2240 

New York, NY 10170

privacy@esrb.org

ESRB nie je prepojené zo spoločnosťou Mattel a nemôže vám pomôcť s problémami, ktoré sa netýkajú ochrany súkromia.

KidSAFE program s pečiatkou

Niektoré súvisiace produkty majú kidSAFE pečiatku. To znamená, že tie výrobky a Služby Mattel ktoré majú pečiatku kidSAFE boli nezávislo preverené, certifikované, alebo uvedené pod kidSAFE pre splnenie určitých štandardov online bezpečnosti alebo ochrany súkromia, a to že Mattel akékoľvek technológie partnerov s ktorými sa spojil sú neautorizované pre zobrazením kidSAFE pečiatky čo sa týka tohto produktu.

Ak máte otázky týkajúce sa Služieb Mattel alebo produktu ktorý nesie pečať kidSAFE, prosím kontaktujte kidSAFE na https://www.proprofs.com/survey/t/?title=xs7un.


KONTAKTUJTE NÁS S NAŠIMI OTÁZKAMI

Snažíme sa byť tvorenými a jasnými čo sa týka našich metód. Ak máte nejaké otázky prosím kontaktujte nás. 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať! Ak ste rodič a želáte si mať prístup k informáciám vášho dieťaťa, prosím vyplňte RODIČOVSKÝ PRÍSTUPOVÝ FORMULÁR. Ak si želáte aktualizovať alebo zmeniť vaše preferencie týkajúce sa dostávania našich marketinogvých správ, prosím navštívte PREFERENCIE KOMUNIKÁCIE S MATTELOM (okrem American Girl) alebo PREFERENCIE KOMUNIKÁCIE S AMERICAN GIRL (iba pre American Girl). Ak chcete zistiť aké má o vás Mattel informácie, alebo chcete o nich rozhodovať, použite PORTÁL VOĽBY GDPR PRE MATTEL (okrem American Girl) alebo PORTÁL VOĽBY GDPR PRE AMERICAN GIRL (iba pre American Girl).

Pre Mattel, Fisher-Price, Fuhu/Nabi Brands, HIT Entertainment, a MEGA Brands:

 • Mattel

  Consumer Services
  636 Girard Avenue
  East Aurora, NY 14052
  V USA alebo v Kanade: 800-524-TOYS (800-524-8697)

  e-mail: Mattel Global Consumer Support

  Ak sa nachádzate mimo USA alebo Kanady, prosím kontaktujte nás TU.

Pre American Girl:

 • American Girl

  P.O. Box 620497
  Middleton, WI 53562–0497
  Telefón: 800-845-0005
  Fax: 608-836-0761

  email: service@americangirl.com