Vyhlásenie O Ochrane Súkromia Detí Mattel

Aké sú praktiky ochrany súkromia detí Mattelu?

Môžeme podniknúť špeciálne opatrenia na ochranu súkromia detí v Službách Mattel zameraných na deti. Niektoré Stránky Mattel alebo časti Stránok Mattel s obsahom pre deti môžu byť identifikované ako “deti” alebo “hry” v doméne alebo subdoméne. Obsah určený pre dospelých môže byť dostupný na takých Stránkach Mattel, prístupných cez odkaz “rodičia”. Ak máte otázky o tom či sú príslušné Služby Mattelzamerané na deti, prosím použite FORMULÁR ŽIADOSTI O WEBOVÚ STRÁNKU ZAMERANÚ NA DETI.

 • Naše Služby Mattel nezhromažďujú osobné kontaktné informácie od detí určené pre detibez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu, okrem limitovaných okolností autorizovaných zákonom. 
 • Nepožadujeme viac osobných informácií než je nutné pre to, aby sa dieťa mohlo podieľať na aktivite. 
 • Môžeme používať monitorovacie a filtrovacie technológie v snahe zabrániť deťom uverejňovať osobné informácie bez súhlasu rodičov. 

Aké informácie Mattel zhromažďuje od detí ako sú používané?

Aby sa vaše dieťa mohlo účastniť na lovoch, personalizovaných stránkach, hrách alebo kluboch, môžeme o požiadať zaregistrovať sa. Môžu tak často učiniť anonymne poskytnutím prvého mena alebo užívateľského mena, a hesla. Môžeme vaše dieťapožiadať o prvé meno, snažíme sa ich primäť aby používali “vymyslené meno” (nie ich vlastné meno) ktoré vedia len oni. Niekedy vaše dieťa požiadame, aby si vytvorilo špeciálne heslo aby len oni mohli vidieť svoje prispôsobené časti Služieb Mattel. Používame technológiu, ako cookies, na rozoznanie návštevníkov pomocou ich používateľského mena keď používajú alebo opäť navštevujú Služby Mattel, a poskytujú ná, dôležité informácie, ktoré nám pomáhajú chápať funkcie a oblasti najväčšieho záujmu. Tieto technológie tiež môžeme používať na monitorovanie veku. Môžeme tiež používať technológie na podobné účely v našich aplikáciách.

Niekedy môžeme potrebovať e-mailovú adresu dieťaťa, vašu e-mailovú adresu, alebo oboje. Môžeme dieťa požiadať o vašu e-mailovú adresu, aby sme vás mohli upovedomiť o záujme vášho dieťaťa’o Služby Mattel. Za určitých okolností môžeme zhromažďovať e-mailovú adresu vášho dieťaťabez toho, aby sme najskôr získali váš súhlas (viac informácií je uvedených dole), ak budeme potrebovať viac ako prvé meno vášho dieťaťa (alebo jeho vymyslené meno) a e-mailovú adresu vášho dieťaťa pre účasť na určitej Službe Mattel, požiadame vaše dieťa o vašu e-mailovú adresu alebo poštovú adresu aby sme vás mohli informovať o žiadosti vášho dieťaťaa získať vaše povolenie. Keď si pýtame vaše povolenie, povieme vám čo s informáciou ktorú nám vy alebo vaše dieťa poskytnete urobíme, a ako môžete pozrieť informácie vášho dieťaťaa požiadať nás o vymazanie tejto informácie. S vaším dovolením, môžeme zhromažďovať iné osobné informácie týkajúce sa vášho dieťaťa ako sú priezvisko alebo domovú adresu, pokiaľ sú tieto informácie potrebné na určitú aktivitu. 

Neuschovávame vašu e-mailovú adresu (alebo vášho dieťaťa)pokiaľ nám nepoviete že je to v poriadku. Ak sú dostupné možnosti sociálnych sietí cez Služby Mattel, sú štruktúrované tak, aby sa návštevníci medzi sebou nemohli deliť o osobné informácie pokiaľ nebol získaný rodičovský súhlas.

Mattel môže zhromažďovať e-mailové adresa a prvé mená (alebo vymyslené mená) od vášho dieťaťa bez vášho súhlasu, ale iba v nasledovných špeciálnych prípadoch:

 • Ak nám dieťa pošle žiadosť, uchováme si ich e-mailovú adresu na tak dlho, aby sme im mohli odpovedať. Mattel tieto informácie vymaže zo systému po tom ako odpovieme sa ich otázku.. V prípade e-mailov “zaslať priateľovi”, nepýtame sa na e-mailovú adresu vášho dieťaťaa použijeme iba e-mailovú adresu priateľa pre zaslanie správy, po čom bude e-mailová adresa priateľa vymazaná.
 • Ak sa dieťa prihlási na odber letáku alebo na inú aktivitu, ktorá si vyžaduje viacnásobný kontakt s dieťaťome-mailom, požiadame vaše dieťa o e-mailovú adresu rodiča alebo zákonného zástupcu, aby sme vás mohli upovedomiť o možnosti zrušenia.
 • Príležitostne, má Mattel špeciálne aktivity alebo reklamy, ako losovanie alebo súťaž ktoré sú otvorené pre deti. Požiadame vaše dieťa, aby nám poskytlo vašu e-mailovú adresu aby sme vám mohli oznámiť, že sa zaregistrovali na propagácií alebo službe. Ak budeme potrebovať viac ako e-mailovú adresu a prvé meno (alebo vymyslené meno) pre začlenenie vášho dieťaťa do propagácie, ocenenia alebo ceny, alebo ponuky služby, upozorníme vás na to, vysvetlíme aké informácie budeme potrebovať a prečo, a vo všeobecnosti vás (nie vaše dieťa) požiadame ju poskytnúť. Napríklad, vás môžeme požiadať o vašu poštovú adresu, aby sme vám mohli poslať, pre vaše dieťa, akékoľvek ceny, ktoré vaše dieťa vyhrá, alebo o vaše telefónne číslo, aby sme vás mohli kontaktovať ak vaše dieťa vyhralo. Akékoľvek informácie, ktoré dostaneme od vás alebo od vášho dieťaťa za vyššie uvedených špeciálnych okolností budú vymazané z našej databáze po tom čo táto propagácia, program alebo aktivita skončila, a po tom čo skončí akákoľvek zákonná lehota týkajúca sa uschovania takýchto informácií.

Môžeme ponúknuť rozšírené Služby Mattel, vrátane Služieb Mattel založených na predplatnom, ktoré si vyžadujú aby sa zaregistroval rodič a určil vhodný stupeň povolení pre dieťa. Dostupný obsah a aktivity sa môžu líšiť v závislosti na službe. Rodičom budú poskytnuté informácie typu obsahu a aktivít na ktoré ich dieťa môže mať prístup v čase registrácie a majú vždy kontrolu nad účtom ich dieťaťa. Za niektoré služby sa vyžadujú poplatky predplatného.

Môžeme si vyžiadať určité informácie ktoré nie sú osobne identifikovateľné, ako mesto alebo štát, mesiac a deň narodenia, pohlavie, záujmy, atď., aby sme mohli pochopiť našich návštevníkov a zlepšiť tak naše produkty a Služby Mattel.

Používame tiež technológiu a spolupracujeme s technológiami partnerov tretích strán aby sme zabezpečili schopnosť hrania hier, rozoznania opätovných návštevníkov, pre výskum, a z iných dôvodov vrátane zabránenia prístupu neplnoletých návštevníkov k určitým funkciám alebo častiam určených pre starších návštevníkov, a pre automatické získanie automaticky zhromažďovaných informácií. Žiadame od našich zmluvných reklamných partnerov dodržiavať samo regulačné smernice týkajúce sa cielenej reklamy. Prečítajte si viac o cookies a technológiách a technológiách našich partnerov tretích strán na O COOKIES A TECHNOLÓGIÁCH.

Môže mať moje dieťa mať prístup na web cez služby Mattel? 

Vaše dieťa môže navigovať bežný internet cez väčšinu Služieb Mattel. Webové stránky, online služby, alebo aplikácie môžu byť dostupné cez Služby Mattel sú riadené praktikami o ochrane súkromia tretích strán, a nie týmto vyhlásením o ochrane súkromia. Odporúčame aby ste si overili príslušné vyhlásenie o ochrane súkromia a podmienky používania zakaždým, keď používate webovú stránku, online služby, alebo aplikácie aby ste pochopili ako sú zhromažďované osobné informácie o vás a vašich deťocha ako sú používané a kým.

Aplikácie musia byť zvyčajne stiahnuté v obchode s aplikáciami. Váš počítač alebo mobilné zariadenie vám umožnia obmedziť schopnosť vášho dieťaťa navštíviť iné časti internetu a online nákupy cez aplikácie. Poskytujeme informácieo funkciách dostupných prostredníctvom našich súvisiacich produktov zameraných na dieťa, aby sme informovali rodičov o tom, ako sa produkt pripája k internetu, či má dieťa Mattel obsah na internete, a ak áno, ako ovládať schopnosť dieťaťa získať prístup k iným obsahom nie Mattelu alebo online službám.

Obchody z aplikáciami zvyčajne vyžadujú aby sa dospelý vlastník mobilného zariadenia zaregistroval pre sťahovanie alebo nákupy. Niektoré aplikácie môžu ponúkať možnosti navštíviť online obchod a zakúpiť si produkt.

Odporúčame vám, aby ste s vašimi deťmi trávili čas, keď sú online alebo používajú akékoľvek mobilné zariadenie alebo pripojený produkt, aby ste pochopili funkcie služby a aktivity, ktoré umožňujú, a aby ste prijali dostupné ovládacie prvky zariadení a prehliadača odrážajú vaše voľby o schopnosti detí získať prístup na internet alebo nakupovať online.

Mám prístup, právo na aktualizáciu, a prezretie si informácií, ktoré o mojom dieťati máte?

Ak už nechcete, aby sa vaše dieťa zúčastňovalo na e-mailovom spravodajstve, stačí kliknúť na odkaz, ktorý je k dispozícii na odstránenie, alebo sa obráťte na service@mattel.com spoločnosť Mattel, Fisher-Price, Fuhu/Nabi Brands, HIT Entertainment, a MEGA Brands alebo service@americangirl.com pre American Girl. 

Po riadnej identifikácii môže mať rodič alebo zákonný zástupca prístup k osobným informáciám, ktoré sme zhromaždili o dieťati, a aktualizovať kontaktné údaje dieťaťa vymazanie alebo odmietnutie ďalšieho zhromažďovania alebo používania informácií. Použite RODIČOVSKÝ PRÍSTUPOVÝ FORMULÁR pre prístup, aktualizáciu, alebo vymazanie informácií o vašich deťoch.

Prosím, vezmite na vedomie, že ak nás požiadate o vymazanie informácií o vašom dieťati, vaše dieťa sa nebude môcť zúčastňovať na niektorých Službách Mattel.

Osobitná poznámka pre rodičov a zákonných zástupcov:

Podnikáme špeciálne kroky na ochranu súkromia informácií, ktoré získavame od detí, ako je to definovaní v tomto vyhlásení o ochrane súkromia. Prosím pomôžte nám chrániť súkromie vašich detítým, že ich naučíte nikdy neposkytovať osobné informácie bez vášho dovolenia.

Osobitná poznámka pre deti:

Deti by mali získať povolenie od rodičov alebo zákonných zástupcov predtým ako poskytnú svoje osobné kontaktné informácie alebo akékoľvek iné osobné informácie, Mattelu alebo komukoľvek inému. 

Ochrana súkromia detí u služieb a na stránkach Mattelu

 • Naše Služby Mattel zamerané na deti nezhromažďujú osobné kontaktné informácie od detí určené pre deti bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu, okrem limitovaných okolností sme autorizovanými zákonom.
 • Niektoré informáciezhromažďujeme automaticky (ako IP adresa, UDID mobilné zariadenie, operačný systém, atď.) a používame technológie ako cookies pre poskytovanie funkčnosti a podporu našich operácií.
 • Nepožadujeme viac osobných informácií než je nutné pre to, aby sa dieťa mohlo podieľať na aktivite.
 • Podnikáme kroky aby sme zabránili deťom uverejňovať alebo verejne odhaľovať osobné informácie.
 • Rodičia majú prístup k a môžu nás požiadať o aktualizáciu alebo vymazanie informácií týkajúcich sa ich detí.
 • Používame monitorovacie a filtrovacie technológie v snahe zabrániť deťom uverejňovať osobné informácie bez súhlasu rodičov na Službách Mattel zameraných na deti.

© 2018 Mattel. Všetky práva sú vyhradené.