Обща Онлайн Декларация За Поверителност На Mattel

Променени на 12 април 2018 г.

YВашата поверителност е важна за нас от семейството на Mattel. Тази декларация за поверителност описва информацията, която Mattel събира чрез обратната връзка с Вас и чрез услугите на Mattel, както и по какъв начин използваме тази информация. Посочва и каква информация събират за Вас трети страни и как тя се използва от нас и тях. Ключовите термини са подчертани и написани в курсив (ето така) и могат да се намерят в раздел ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Декларацията за поверителност посочва примери за данните, които събираме, как ги използваме, както и избори, които можете да направите; тези примери може да не са напълно изчерпателни.

Тази декларация се отнася за услугите на Mattel включително сайтовете на Mattel, приложения, мобилни приложения, онлайн услуги и свързани продукти. Сайтовете на Mattel също са обект на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА MATTEL. Възможно е да важат други условия, лицензионни споразумения с крайни потребители или други правила. Всеки път, когато използвате услугите на Mattel, Вие се съгласявате с тази декларация. Ако не сте съгласни с всички условия в тази Декларация за поверителност, моля, не използвайте услугите на Mattel.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дете/деца. Лица, които не са навършили задължителната минимална възраст и не могат да дадат съгласието си за обработване на личните им данни. В повечето части на света това са лица под 13 години. В Европейската икономическа зона (ЕИЗ) това са лица под 16 години. За услугите на Mattel, разположени в юрисдикции, където възрастта е различна, се придържаме към местното понятие за „деца“.

Информация. Данните, които събираме. По азбучен ред включват:

 • Автоматично събирана информация. Информация, събирана автоматично, когато използвате услуги на Mattel, включително информация, която улеснява Вашето преживяване и ни помага да разберем нашите посетители, като данни за Вашето устройство, за мрежата, която използвате за достъп до услуги на Mattel (като предпочитан език или онлайн сайтове или услуги, посетени, преди да посетите услуга на Mattel), както и съдържание (включително реклами), което гледате или върху което щраквате.
 • Друга информация. Информация, предоставена за закупуване на продукт или услуга на Mattel, включително данни, необходими за изпълняване на транзакция, като поръчани продукти, информация за плащане и лична информация за контакт.
 • Интереси или демографска информация. Информация за любимите на потребителя игри, цветове и герои на Mattel и подобни предпочитания; или информация за посетител или потребител, като например пол, възраст, образование, професия, занимание и др.
 • Информация за вписване от социална мрежа. Информация за вписване и други данни (като списък с приятели) от социална мрежа, която потребителят е избрал да сподели с Mattel за достъп до услуга на Mattel или сайт на Mattel.
 • Информация за вписване. Информация за идентифициране и потвърждаване на потребителя за позволяване на достъп до услуга на Mattel. За деца това обикновено е потребителско име и парола. За възрастни това обикновено е парола плюс лична информация за контакт, като имейл адрес.
 • Информация за местоположение. Информация, позволяваща да бъде определено точното Ви местоположение, като например чрез GPS координати на мобилно приложение.
 • Информация за плащане. Номера на кредитни карти или друга издадена от институция финансова информация, дадена за изпълняване на транзакция, включително (както е приложимо) лична информация за контакт.
 • Информация за устройството. Информация за устройството, браузъра или приложението, което използвате за достъп до услуга на Mattel, като например операционна система, информация за браузъра, IP адрес, универсален идентификатор на устройството (UDID) и друга подобна информация.
 • Информация от проучвания. Доброволно предоставени отговори на проучвания или въпросници.
 • Информация, дадена чрез трета страна. Данни, споделени с компании от семейството на Mattel чрез трета страна.
 • Лична информация за контакт. 
 • Лична информация. 
 • Съдържание, генерирано от потребителя. 

Реклама, базирана на интереса. Таргетирани реклами за продукти и услуги, които, на база на Вашата активност, е вероятно да Ви заинтересуват.

Компании от семейството на Mattel. Когато в тази декларация споменаваме компаниите от семейството на Mattel, ние имаме предвид:

 • Mattel, Inc.,
 • Fisher-Price, Inc.,
 • American Girl Brands, LLC,
 • HIT Entertainment Limited, and
 • Mega Brands Inc.
 • MATTEL G.m.b.H., Hauptstraße 82, A-2384 Breitenfurt bei Wien, Austria
 • Mattel NV/SA, De Kleetlaan 4, 1831 Machelen, Belgium
 • Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum, Václavské nám. 19, 110 00, Prague 1, Czech Republic
 • Mattel Northern Europe A/S, Langebrogade 5, 1411 Copenhagen, Denmark
 • Mattel France S.A., 3 allée des Fleurs, Parc de la Cerisaie, 94260 Fresnes, France
 • Mattel GmbH, Solmstrasse 4 83, D-60486 Frankfurt, Germany
 • Mattel AEBE, 1, Ethnarchou Makariou Av., 175 61 Palaio Faliro, Greece
 • Mattel Toys Hungary KFT., 2161 Csomád, Levente utca 14/A, Cégjgyzékszám
 • Mattel Srl., Via Filippo Turati, 4, Italia 20122 Milano (MI) Italy
 • Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, The Netherlands
 • Mattel Poland Sp. z o.o., Prosta 67, 00-838 Warsaw, Poland
 • Mattel Portugal Lda, Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 17 3A 1070-313 Lisboa, Portugal
 • Mattel España S.A., Aribau, 200, 8th Floor, 08036 Barcelona, Spain
 • Mattel UK Ltd, 3rd Floor The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, SL1 1FQ United Kingdom

Сайтовете на Mattel. Уебсайтове, предлагани от компании от семейството на Mattel. Вижте услуги на Mattel.

Услуги на Mattel. Всички онлайн услуги, предлагани от компании от семейството на Mattel, включително уебсайтове (сайтове на Mattel), приложения и свързани продукти. Прочетете повече на УСЛУГИ НА MATTEL.

Трета страна. Компания, която не е свързана със семейството на Mattel, включително други сайтове, с които се свързваме или трети страни, които управляват онлайн магазини или магазини за мобилни приложения. Прочетете повече на ПАРТНЬОРИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРТНЬОРИ ОТ ТРЕТА СТРАНА.

 • Партньор или доставчик на услуги от трета страна. 
 • Технологични партньори от трета страна. 

УСЛУГИ НА MATTEL

Услугите на Mattel са онлайн услуги, предлагани от компании от семейството на Mattel, включително:

 • сайтове на Mattel,
 • онлайн магазини,
 • разширени услуги на Mattel
 • приложения и
 • свързани продукти. Проверете ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ за специфичен свързан продукт за информация относно характеристики, кой отговаря за поверителността и каква информация се събира.

Може да се наложи да се свържете с трета страна, за да направите покупката, да изтеглите приложение или да използвате свързан продукт.

Може да имате възможност да свържете приложение или свързан продукт чрез безжична услуга.

Сайтове на Mattel

Предлагаме Сайтове на Mattel, които включват игри, информация, магазин и други интерактивни и статични дейности от компаниите от семейството на Mattel.

 • Някои от сайтовете на Mattel или части от тях са предназначение за деца, докато други са за възрастни. Научете повече за сайтовете за деца и някои определени практики за тях в нашата
 • Не е необходимо да споделяте никаква лична информация за контакт, за да използвате повечето сайтове на Mattel, но повечето сайтове Mattel за възрастни и тийнейджъри съдържат специални раздели и привилегии за регистрираните потребители.

Онлайн магазини

Предлагаме възможност за закупуване на продукти в нашите онлайн магазини, приложения или чрез друга медия или бизнес партньори. Онлайн магазините често са част от по-голям сайт на Mattel.

 • Клиентите трябва да са над 18 години и да разполагат с валиден метод за плащане, за да направят покупката. 
 • Когато клиент направи поръчка онлайн, ще изпратим имейл с потвърждение. 

Разширени услуги на Mattel

 • Разширените услуги на Mattel може да са достъпни за Вас или от името на Вашето дете срещу месечна или друга такса при някои услуги на Mattel. 

Приложения

Ние предлагаме много забавления и очарователни приложения с нашите марки. В някои случаи приложенията може да са достъпни чрез онлайн магазин на Mattel, но най-често, когато изтегляте или закупувате такова или правите покупка през приложение, това става през онлайн магазин на мобилно приложение от трета страна. Посетете ВРЪЗКИ И ТРЕТИ СТРАНИ за повече информация.

Моля, имайте предвид: Използването на приложения може да е обект на Лицензионно споразумение с краен потребител (ЛСКП) освен на нашите стандартни ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА MATTEL.

Свързани продукти

Mattel предлага на родителите и децата разнообразни продукти, които се свързват с интернет. Понякога работим с партньори от трета страна, за да предложим свързани продукти.

 • Някои свързани продукти, като свързани бебешки монитори, са само за ползване от родители. 
 • Използване на свързани продукти обикновено изисква изтегляне на съответно приложение. 
 • Практиките за поверителност за някои свързани продукти са отговорност на трета страна. 
 • Ние предоставяме раздел с ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ и друга информация, за да Ви помогнем да разберете определени функционалности на свързани продукти (например дали събират гласови или визуални данни), кой е отговорен за поверителността и каква информация събираме ние. 

Безжични услуги

Ние може да общуваме с Вас през Вашето мобилно устройство. За да получат услуги на Mattel чрез безжична връзка, посетителите трябва да предоставят съгласието си и да потвърдят, че разбират, че ще бъдат таксувани от техния доставчик за изпращане и получаване на съобщения според плана на текущия им договор. Възможно е да бъдете помолени да потвърдите това споразумение отново. 

 • Освен ако не е посочено друго, ще се приложат стандартните такси за текстово съобщение; ако се прилагат извънредни цени, посетителите ще бъдат уведомени преди регистрацията.  
 • Mattel не отговаря за цените на безжичните услуги, като такси за съобщения, отнасящи се за достъпа или свързването с услуги на Mattel.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

 • Ние събираме информация, за да Ви помогнем да се регистрирате за използване на услуга на Mattel. Информация за вписване често е всичко, което ни трябва да Ви регистрираме.
 • Ние събираме лична информация за контакт.
 • Събираме други лични данни за Вас, като интереси или демографска информация и др.
 • Събираме съдържание, генерирано от потребителя, където услугата на Mattel Ви дава тази опция.
 • Събираме информация за устройството, автоматично събирани данни и информация, която улеснява Вашия достъп до услуги на Mattel (като информация за вписване, име на Wi-Fi мрежа и др.).

Ние събираме информация от и за Вас, за да Ви предоставим услуги на Mattel. Информацията, която събираме, зависи от конкретните засегнати услуги на Mattel.

Възможно е да съберем от Вас:

 • Информация за вписване.
 • Лични данни за контакт.
 • Автоматично събирана информация.
 • Информация от социални мрежи.
 • Данни за поръчка.
 • Данни за плащане.
 • Име и адрес за доставка, когато правите покупка и искате да я доставим до Вас или друго лице.
 • Данни за местоположение.
 • Имейл адресите, потребителските имена или друга информация за приятели, на които искате да изпратите електронна картичка или да поканите да участват в предложение от услуги на Mattel.
 • Информация за Вашето дете (като личната информация на детето Ви и лични данни за контакт, включително интереси или демографски данни).
 • Информация, която ни позволява да потвърдим, че Вие сте родителят или законният настойник на Вашето дете, включително Вашата възраст.
 • Съдържание, генерирано от потребител.
 • Име на Wi-Fi мрежа.
 • Информация от проучвания.

КОГА СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ?

Ние събираме информация: 

 • която Вие споделяте доброволно;
 • за да изпълним транзакция; и
 • автоматично. 

Моля, посетете ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ за повече информация относно технологиите, използвани за автоматично събиране на Вашата информация.

Ние събираме информация, която споделяте доброволно

Можете да използвате много от нашите услуги на Mattel, без да споделяте каквато и да е лична информация за контакт. По Ваш избор можете да споделите с нас лична информация за контакт, лични данни, информация за вписване, интереси или демографска информация или информация от проучвания за Вас или Вашето дете, когато:

 • Се регистрирате за услуга на Mattel.
 • Играете игра.
 • Използвате интерактивна дейност.
 • Правите покупка в един от нашите онлайн магазини (вижте НИЕ СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКАТА).
 • Поръчвате каталог.
 • Участвате в томбола или състезание.
 • Се абонирате за получаване на информация и оферти.
 • Кандидатствате за работа онлайн.
 • Отговаряте на проучване или въпросник.
 • Публикувате съдържание, генерирано от потребител. Прилагат се специални правила; прочетете повече на

Ние събираме информация за поръчка

Когато клиент слага продукт в кошницата, извършва поръчка или прави заявка за каталог онлайн, ние събираме информация за поръчката, свързана с транзакцията. Това може да включва лична информация за Вашето дете.

Клиентите могат да се регистрират при поръчка за по-голямо удобство и бъдещи поръчки. Когато регистрирани потребители се връщат в сайта за следващи поръчки, те могат да се идентифицират със своята информация за вписване.

Когато ползвате услуга на Mattel, ние събираме информация за Вас автоматично

Ние събираме автоматично събирана информация, включително информация за устройството, за да Ви предоставим подходящи услуги на Mattel или сайтове на Mattel (например на Вашия език), когато ги използвате или посещавате.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ?

Събираме информация от Вас, за да отговорим на нуждите Ви, за да управляваме съдържанието и рекламите си, да оперираме ефективно и да подобряваме Mattel услугите и продуктите си.

 • Събираме информация, за да направим това, което искате от нас.
 • Събираме данни, за да Ви предоставим информация за услуги на Mattel и продукти, от които Вие или Вашето дете може да се заинтересувате.
 • Събираме информация, за да поддържаме работата и услугите на Mattel.
 • Събираме информация, за да подобряваме услугите на Mattel.
 • Събираме информация, за да подобрим нашите продукти.
 • Събираме информация, за да Ви предлагаме съдържание.
 • Събираме информация, за да Ви показваме реклами.
 • Събираме информация, за да поддържаме сигурността.
 • Събираме информация, за да пазим законните си права и тези на други лица.

Ние събираме информация:

 • За да Ви предоставяме услуги на Mattel.
 • За да отговаряме на Вашите запитвания.
 • За да потвърдим Вашата възраст или възрастта на Вашето дете.
 • За завършване на транзакция.
 • За изпълняване на транзакция.
 • За потвърждение на Вашата поръчка.
 • За да обновяваме състоянието на поръчката Ви.
 • За изпълняване на Вашите безплатни или платени абонаменти.
 • За да уведомяваме победителите в състезания или томболи.
 • За да Ви изпращаме препоръки за услуги на Mattel, които могат да заинтересуват Вас или Вашите деца.
 • За да Ви изпратим препоръки за продукти, които могат са от интерес от Вас или Вашите деца.
 • За да предоставяме маркетингови комуникации.
 • За да Ви изпращаме каталози.
 • За да предлагаме реклама, базирана на интересите.
 • За да анализираме и измерваме ефективността на рекламата си.
 • За да поддържаме услугите на Mattel.
 • За да разбираме посетителите си.
 • За да подобряваме продуктите си.
 • За да подобряваме услугите на Mattel.
 • За да разработваме нови продукти.
 • За да разработваме нови услуги на Mattel.
 • За да поддържаме сигурността, прецизността и качеството на нашите продукти и услуги на Mattel.
 • За да пазим интелектуалната собственост.
 • За да пазим законните си права.
 • За да пазим законните права на други лица.

Ние може да работим с партньори от трета страна, включително технологични партньори от трета страна, за някои или за всички тези цели. Можете да научите за някои от тези трети страни, като посетите ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ.

Може да комбинираме цялата информация, която сме събрали, за да разберем нуждите Ви по-добре, да подобрим работата и услугите на Mattel, да контролираме съдържанието и рекламите, да Ви изпращаме оферти и информация и да Ви обслужваме по-добре.

Ако по законите във Вашия регион трябва да вземем съгласието Ви, за да съберем информацията за конкретна цел, ще направим това в момента, в който събираме данните.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

Понякога вземаме информация за Вас, предоставена от трети страни и я комбинираме с други лични данни, които сме събрали.

Може да съберем информация за удостоверяване.

Събираме информация от други източници

Може да получим информация за Вас, предоставена от трети страни, например от търговски източници. Възможно е да комбинираме тази информация с други лични данни за Вас, които сме събрали.

Може също така да съберем информация за удостоверяване (например, за да потвърдим, че сте законен притежател на кредитна карта).

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Възможно е да споделяме информация, както следва:

 • Ние споделяме информация, която получаваме в рамките на компаниите от семейството на Mattel и с нашите партньори от трета страна.
 • С Ваше съгласие споделяме някои лични данни за контакт с трети страни с маркетингова цел.
 • Както е обичайно за каталожната търговия, споделяме пощенски адреси (но не имейл адреси) с други каталожни компании, чиито продукти и услуги могат да представляват интерес за Вас. Където е необходимо, вземаме Вашето съгласие преди това. Даваме Ви възможност да откажете.
 • Ако предоставите информация от социални мрежи, Mattel споделя информация с Вашата социална мрежа.
 • Ние споделяме събрана от нас чрез бисквитки и технологии информация относно интересите и потреблението с технологични партньори от трети страни, като получаваме съгласие, ако е изисквано от приложимия закон. Разберете повече за
 • Споделяме всякаква информация (включително лична информация), която получаваме, както е необходимо, по изискване на закона или призовка, за да предпазим собственост или лична безопасност, когато бизнес на Mattel е купуван или продаван, или по друг начин, разрешен или изискван от закона.

Споделяме информация, която получаваме, с компаниите от семейството на Mattel и с наши партньори от трети страни, за да могат да изпълнят задълженията си от наше име.

С изключение на описаното в тази Декларация за поверителност, ние не споделяме лична информация за контакт, която получаваме онлайн от или за деца с други компании извън семейството на Mattel за техния директен маркетинг.

Споделяне с нашите партньори от трета страна

Може да споделим Вашата информация с различни партньори от трета страна. Те:

 • Предоставят поддръжка и сигурност на сървърите и базите данни.
 • Ни помагат да управляваме транзакциите.
 • Ни помагат да обработваме и изпълняваме поръчки и заявки.
 • Ни помагат да анализираме нашите предложения.

Те също така предоставят други подобни услуги на компаниите от семейството на Mattel. Ние изискваме от партньорите от трета страна, които имат достъп до данни, да защитават информацията.

Споделяне с трети страни с маркетингова цел

 • Ние споделяме определени имена и пощенски адреси на получателите на каталози с трети страни, чиито каталози могат да Ви заинтересуват. Където е необходимо, вземаме Вашето съгласие преди това. Можете да откажете по всяко време.
 • С Ваше съгласие Mattel споделя лична информация за контакт с външни компании, които предлагат продукти или услуги, които могат да представляват интерес за Вас.
 • Ще премахнем името Ви от списъка, който предоставяме на външни компании, ако се свържете с нас. Моля, посетете

Споделяне със социални мрежи

Ако предоставите информация от социална мрежа за вписване в услуга или сайт на Mattel, се споделя информация с Вашата социална мрежа, като например фактът, че сте се вписали в услуга или сайт на Mattel или Вашата активност в услугата или сайта на Mattel. Може да изпращаме съобщения чрез социалната мрежа, за да общуваме с Вас.

Споделяне с технологични партньори от трети страни

Ние споделяме събрана от нас чрез бисквитки и технологии информация относно интересите и потреблението с технологични партньори от трети страни, като получаваме съгласие, ако е изисквано от приложимия закон. Разберете повече на ВАШИЯ ИЗБОР И КОНТРОЛ.

Споделяне с цел защита на законни права и изпълнение на задължения според закона

Ако Mattel вярва, че поведението на лице в която и да е услуга на Mattel може да навреди на нас, услугите на Mattel или което и да е лице или собственост, ние можем да разкрием лична информация, за да предотвратим вредата. В този случай може да се опитаме да идентифицираме нарушителя, да се свържем с него или да предприемем законови действия срещу него.

Може да разкрием лична информация, ако вярваме, че това е изискано или разрешено от закона или е по изискване на закона или призовка.

ВРЪЗКИ И ТРЕТИ СТРАНИ

 • Услугите на Mattel може да водят до или да използват съдържание от интернет. Ние не контролираме практиките за събиране на данни или условията за ползване на който и да е сайт на трета страна. За тези сайтове се прилагат правилата за поверителност и условията за ползване на третата страна.
 • Настройките на Вашия компютър или мобилно устройство могат да Ви позволят да блокирате изцяло или частично друго съдържание, но тези настройки е възможно да не действат във всички случаи.
 • Възможно е да можете да поръчате или да се регистрирате чрез търговец от трета страна. Правилата за поверителност и условията за ползване на третата страна се прилагат за активност, проведена с търговеца от трета страна.
 • Работим с партньори от трета страна, за да предлагаме услуги на Mattel.

Други сайтове, с които се свързваме

Услугите на Mattel могат да се свържат с друго съдържание от интернет, което не контролираме.

 • Възможно е да се свързваме със сайтове на социални медии или сайтове, които продават наши продукти.
 • Възможно е да се свързваме с други сайтове или услуги на трети страни, които смятаме, че ще са интересни за Вас.
 • Препоръчваме Ви внимателно да прегледате правилата за поверителност и условията за ползване на доставчиците от трета страна, тъй като те не се покриват в тази Декларация за поверителност и Mattel не отговаря за тях.
 • Може да се наложи да промените настройки на Вашия браузър, устройство или друг софтуер, за да блокирате тези трети страни. В някои случаи тези настройки може да не дадат резултат.

Търговци от трета страна

Когато правите поръчка или се регистрирате в услуга на Mattel, при която транзакциите се извършват от търговец от трета страна (например PayPal), тези транзакции се извършват чрез сайта на търговеца.

 • Препоръчително е да прегледате условията и правилата за поверителност на сайта на третата страна, преди да предоставите каквато и да е лична информация или да предприемете транзакция чрез сайта на третата страна.
 • Mattel не е отговорна за транзакции, извършени чрез трети страни, или за тяхното съдържание, правила, условия или декларация за поверителност.

Партньори или технологични партньори от трета страна

 • Работим с партньори от трета страна, за да предлагаме услуги на Mattel. Ние ги молим да боравят внимателно с поверената им информация.
 • • Работим също така с технологични партньори от трета страна, за да предоставим съдържание, да разберем потребителите си и да рекламираме на сайтовете на Mattel и на тези на трети страни. Прочетете повече на

Магазини за мобилни приложения

Може да се наложи да се регистрирате и впишете в магазин за мобилни приложения на трета страна, преди да можете да изтеглите или закупите приложение на Mattel или да направите покупка чрез използване на приложение на Mattel.

Когато изтегляте или използвате приложение на Mattel с онлайн характеристики чрез Вашата мобилна платформа, доставчикът на приложението обикновено също събира определена информация, свързана с устройството или приложението. Mattel не контролира изискванията или условията на магазините за приложения; трябва да прегледате декларацията за поверителност и условията за ползване на магазините за мобилни приложения, преди да изтеглите или използвате което и да е приложение, както и да проверите настройките и опциите за контрол на Вашето устройство.

ВАШИЯТ ИЗБОР И УПРАВЛЕНИЕ

Вашият избор

Ние уважаваме Вашия избор относно получаване на промоционални оферти и актуализации от нас. Можете да промените известията, които получавате от нас в ПРЕДПОЧИТАНИЯТА ЗА ИЗВЕСТИЯ НА MATTEL или в ПРЕДПОЧИТАНИЯТА ЗА ИЗВЕСТИЯ НА AMERICAN GIRL.

Можете да вземате решения за Вашата лична информация, която Mattel има в ПОРТАЛА ЗА ИЗБОРА НА ОРЗД НА MATTEL (с изключение на American Girl) или в ПОРТАЛА ЗА ИЗБОР НА ОРЗД НА AMERICAN GIRL (само за American Girl). Родителите имат право на достъп до личната информация на децата си и да вземат решения за нея чрез ФОРМУЛЯРА ЗА ДОСТЪП НА РОДИТЕЛИ.

Контрол на приложенията

Вашето устройство може да Ви позволи да блокирате или управлявате изскачащи известия, информация за местоположение, покупки чрез приложението или възможност за достъп до мрежата.

Вашият избор относно известията

Ако искате да спрете да получавате новини за промоции или информация за продукти в който и да е момент, можете да промените Вашите ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА ИЗВЕСТИЯ НА MATTEL или Вашите ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ НА AMERICAN GIRL. Нашите материали, изпратени по пощата, както и имейлите също ще включват информация за това как да се откажете. Заявките за отказ по имейли ще бъдат обработени в рамките на 10 работни дни. Обработването на заявките за отказ на материали, изпращани по пощата, може да отнеме по-дълго.

Вашият избор и контрол относно Вашата лична информация

Ако искате да достигнете до, да обновите или изтриете Вашата лична информация; да оттеглите съгласието си да събираме или използваме личната Ви информация; да възразите срещу обработването на личната Ви информация; или да заявите преносимо копие на личната Ви информация, можете да посетите ПОРТАЛА ЗА ИЗБОР НА ОРЗД НА MATTEL (с изключение на American Girl) или ПОРТАЛА ЗА ИЗБОР НА ОРЗД НА AMERICAN GIRL (само за American Girl). Можете да използвате тези портали, за да избирате информацията, която Mattel има за Вас.

Родителски контрол

Родителите могат да разглеждат данните на децата си, за да избират как Mattel използва информацията, включително да обновяват или изтриват данните чрез използване на ФОРМУЛЯРА ЗА ДОСТЪП НА РОДИТЕЛИ.

Контрол на приложенията

С приложенията е възможно да можете да:

 • Използвате вградените настройки на мобилното си устройство, за да:
 • Да блокирате навигацията към мрежата, като изключите достъпа до интернет на устройството или като изключите браузъра.

Достъпът до или наличието на управление може да варира в зависимост от устройството.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ДЕЦА

Този раздел обобщава нашата ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ДЕЦА, която можете да прегледате за пълни подробности.

Специално пояснение за родители и законни настойници

Ние предприемаме специални стъпки за предпазване на децата, както е обозначено в тази Декларация за поверителност. Моля, помогнете ни да предпазим поверителността на Вашите деца, като ги научите никога да не предоставят лична информация без Ваше разрешение.

Предпазване на поверителността на децата

 • Ние не събираме лична информация за контакт от деца за услуги на Mattel, предназначени за деца, без съгласието на родител или законен настойник, с изключение на особени обстоятелства, при които законът го разрешава.
 • Събираме информация (като IP адрес и универсален идентификационен номер на устройството, операционна система и т.н.) автоматично и използваме технология като бисквитки, за да осигурим функционалност и да поддържаме работата си. Вземаме съгласие, когато е необходимо.
 • Ние не искаме повече лична информация, отколкото е необходима за едно дете, за да участва в дейност.
 • Предприемаме стъпки да предотвратим децата да публикуват или да разкриват публично лична информация.
 • Използваме техниките мониторинг и филтриране в стремежа си да предотвратим децата да публикуват лична информация без съгласието на родителите в услуги на Mattel, предназначени за деца.
 • Може да изискаме посетителите да предоставят дата на раждане или информация за географско местоположение преди достъпа до услуга на Mattel или предоставянето на лична информация.

Родителите имат право на достъп, както и да ни помолят да актуализираме или изтрием информацията на техните деца, като използват ФОРМУЛЯРА ЗА ДОСТЪП НА РОДИТЕЛИ.

За повече информация относно поверителността при децата, моля да прегледате нашата пълна ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ДЕЦА.

СЪДЪРЖАНИЕ, ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Възможно е да можете да публикувате или качите съдържание, генерирано от потребителя в услуги на Mattel.

Някои услуги на Mattel може да Ви разрешат да качите съдържание, генерирано от потребителя.

 • Не всички услуги на Mattel позволяват да публикувате съдържание, генерирано от потребител.
 • За активиране на услуга на Mattel или достъп до всички функционалности може да се изиска регистрация на потребителя или на родител от страна на дете за услуги на Mattel, предназначени за деца.
 • За активности в социални мрежи може да важат специални правила. Внимателно прегледайте всички допълнителни публикувани правила, както и нашите

СИГУРНОСТ

Ние се стремим да запазим сигурността на информацията, но не можем да гарантираме, че мерките за запазване на данните работят безотказно.

Стремим се да защитим информацията, която ни предоставяте, когато използвате нашите услуги на Mattel чрез търговски оправдани средства.

 • Ние и нашите агенти и съдружници използваме криптиране или други средства за сигурност, за да защитаваме информацията за плащане по време на транзакцията и предприемаме вътрешни процедури да пазим тази информация в нашите системи.
 • Ние изискваме от нашите партньори от трета страна да следват тези възприети най-добри практики за защита на личната информация за контакт и други данни, които обработват
 • Моля, имайте предвид, че въпреки усилията ни да защитаваме Вашата информация, никой метод не е 100% сигурен.
 • Ние не можем да гарантираме за процедурите за безопасност на трети страни.
 • Препоръчваме Ви да се осведомите и да използвате инструменти, навици и практики за запазване на Вашата сигурност и тази на Вашето семейство. Например, препоръчваме Ви да използвате уникални пароли, които другите ще се затруднят да копират или отгатнат.

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР НА ДАННИ

 • Услугите на Mattel и сървърите се регулират от щатските закони, които е възможно да имат различни изисквания за поверителност относно Вашата информация от мястото, на което живеете.
 • Нашите сървъри се намират в Съединените американски щати и Обединеното кралство. Възможно е да използваме и облачни услуги.
 • Ние използваме стандартните договорни клаузи за трансфер на лични данни от Европейската икономическа зона (ЕИЗ) или Швейцария към държави извън ЕИЗ.
 • Вашето използване на услуги на Mattel е обект на събиране, трансфер, обработка и използване на данни в съответствие с тази Декларация за поверителност.
 • Не използвайте услуги на Mattel, ако не сте съгласни с тази Декларация за поверителност.

Услугите на Mattel, сървърите, които доставят услуги на Mattel и базите данни, където съхраняваме информация може да са разположени в държави, които е възможно да имат различни закони за поверителност от тези на мястото, където живеете.

 • Сървърите за услуги на Mattel се намират в САЩ и Обединеното кралство. Възможно е да използваме облачни услуги, чиито сървъри може да са навсякъде по света.
 • За потребители, чиято употреба на услуги на Mattel води до прехвърляне на лична информация от Европейската икономическа зона (ЕИЗ) или Швейцария към държави извън ЕИЗ, разчитаме на стандартните договорни клаузи.
 • С използването на услуги на Mattel, трансферът, събирането, обработването и използването на данни ще се извършват, както е посочено в тази Декларация за поверителност,
 • Ако не сте съгласни с прехвърлянето, събирането, обработването или използването на данните според тези условия, не използвайте услугите.

ОБНОВЯВАНЕ НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Периодично ще обновяваме тази Декларация за поверителност и ще я публикуваме тук.
 • Няма да променим начина, по който обработваме предварително събраната информация без предварително да Ви уведомим. Ако е възможно, ще вземем и Вашето съгласие за това.

Възможно е периодично да обновяваме нашата Декларация за поверителност. Когато това се случи, ще Ви уведомим за новостите, като ги публикуваме на нашите сайтове на Mattel.

 • Няма съществено да променим начина, по който обработваме предварително събрана лична информация без предварително да Ви уведомим и да поискаме съгласието Ви, ако се изисква.

ВАШИТЕ ПРАВА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В КАЛИФОРНИЯ

Ако сте жител на Калифорния, имате определени права.

Според Граждански кодекс § 1798.83 на Калифорния, жителите на този щат имат право веднъж годишно да получават информация за трети страни, с които сме споделили данни за Вас с цел маркетинг през изминалата календарна година, както и описание на категориите споделена лична информация. За да направите такава заявка, моля да попълните и изпратите до нас ФОРМУЛЯРА ЗА ЗАПИТВАНЕ ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА.

 Ние ще Ви отговорим в рамките на 30 дни от получаване на заявката.

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В ЕВРОПА

Ако сте жител на страна от Европейската икономическа зона (ЕИЗ) и имате въпроси относно практиките за поверителност на Mattel, можете да се свържете с надзорните органи на ЕИЗ, за да споделите въпросите си.

Ако сте жител на страна от ЕИЗ, можете да упражните правата си по силата на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), като посетите ПОРТАЛА ЗА ИЗБОРА НА ОРЗД НА MATTEL или ПОРТАЛА ЗА ИЗБОР НА ОРЗД НА AMERICAN GIRL.

Можете също така да се свържете с надзорните органи в рамките на ЕИЗ, включително във Вашата страна членка, относно въпроси, свързани с практиките за поверителност на Mattel. Ръководният надзорен орган за услугите на Mattel, предлагани в ЕИЗ е Холандската комисия за защита на данните, Autoriteit Persoonsgegevens.

НЕ ПРОСЛЕДЯВАЙ

Не предприемаме действия за отговаряне на сигнали „Не проследявай“, налични на някои браузъри.

Някои браузъри може да съдържат сигнали „не проследявай“. Уеб браузърите може да включват или активират тези функционалности по различен начин, като по този начин става неясно дали потребителите съзнателно са ги активирали. В резултат на това, в този момент не предприемаме действия да отговаряме на подобни сигнали. Можете да управлявате своите предпочитания за бисквитките, като използвате настройките на собствения си браузър, за да приемете или блокирате някои или всички бисквитки или да получавате известие, за да приемете бисквитките. Ако блокирате всички бисквитки, някои от функциите в сайтовете на Mattel може да са недостъпни за Вас.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ

Услугите на Mattel, на които има следните емблеми, са сертифицирани от съответните организации:

 • Програма, сертифицирана за поверителност от организацията Entertainment Software Rating Board
 • Програма kidSAFE Seal Program

Сертифицирана от ESRB програма за поверителност

Mattel е валиден лицензополучател и член с добра репутация на програмата за поверителност на развлекателен софтуер ENTERTAINMENT SOFTWARE RATING BOARD’S PRIVACY CERTIFIED PROGRAM („ESRB Privacy Certified“). Емблемите ESRB Privacy Certified могат да се видят на услугите на Mattel, участващи в програмата. Програмата ESRB’s Privacy Certified е създадена, за да гарантира, че нашите практики за разкриване на информация са отговорни и адекватни. 

За да Ви помогнем да защитите поверителността си, ние доброволно сме предприели тази инициатива за поверителност и сме имали услуги на Mattel, при които емблемата ESRB Privacy Certified е публикувана, прегледана и сертифицирана от ESRB, за да отговори на установени онлайн практики за събиране, използване и разкриване на информация. Като лицензополучател на тази програма за защита на личните данни ние подлежим на одити на услуги и други принудителни механизми

Ако вярвате, че не сме отговорили на Вашето запитване за сигурността относно услуга или сайт на Mattel с емблемата ESRB Privacy Certified или на Вашето запитване за услуга или сайт на Mattel не е обърнато нужното внимание, моля да се свържете с ESRB на http://www.esrb.org/privacy/contact.aspx или: 

ESRB

Attn: Privacy Certified Program

420 Lexington Avenue, Suite 2240

New York, NY 10170
privacy@esrb.org

ESRB не е свързана с Mattel и не може да Ви помогне с въпроси, които не са свързани с безопасността на данните. 

Програма Kidsafe Seal

Някои продукти, свързани с Mattel, носят емблемата kidSAFE Seal. Това означава, че продуктите и услугите на Mattel, върху които има емблема kidSAFE, са независимо прегледани, сертифицирани или регистрирани под знака kidSAFE, за да отговорят на определени стандарти за онлайн сигурност и поверителност, и че Mattel и всеки технологичен сътрудник, с когото са партнирали, е упълномощен да показва емблемата kidSAFE във връзка с този продукт.

Ако имате въпроси относно услуга на Mattel или продукт с емблемата kidSAFE, моля да се свържете с kidSAFE на https://www.proprofs.com/survey/t/?title=xs7un.

ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас! Ако сте родител и искате достъп до информацията на Вашето дете, моля да използвате ФОРМУЛЯРА ЗА ДОСТЪП НА РОДИТЕЛИ. Ако искате да обновите или промените предпочитанията си относно получаването на рекламни материали, моля да посетите ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА ИЗВЕСТИЯ НА MATTEL (с изключение на American Girl) или ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА ИЗВЕСТИЯ НА AMERICAN GIRL само за American Girl). Ако искате да разберете каква информация има Mattel за Вас или да направите избор относно нея, използвайте ПОРТАЛА ЗА ИЗБОР НА ОРЗД НА MATTEL  (с изключение на American Girl) или ПОРТАЛА ЗА ИЗБОР НА ОРЗД НА AMERICAN GIRL (само за American Girl).

За марките Mattel, Fisher-Price, Fuhu/Nabi Brands, HIT Entertainment, и MEGA

 • Mattel Consumer Services
  636 Giard Avenue
  East Aurora, NY 14052

В САЩ или Канада 800-524-TOYS (800-524-8697)

имейл: Mattel Global Consumer Support

Ако се намирате извън САЩ или Канада, моля да се свържете с нас ТУК.

За American Girl:

 • American Girl
  P.O. Box 620497
  Middleton, WI 53562-0497

Телефон: 800-845-0005 Факс: 608-836-0761

имейл: service@americangirl.com

© 2018 Mattel. Всички права запазени.