O Cookies A Technológiách

Mattel a jeho partneri tretích strán, alebo technológie partnerov tretích strán, môžu dostávať a uschovávať určité informácieautomaticky keď používate Služby Mattel. Toto môže zahŕňať automaticky zhromažďované informácie a informácie o zariadení. Tieto informácie nám umožňujú počítať celkový počet „záznamov“ v našej Službe Mattel alebo inštaláciu a frekvenciu používania našich aplikácií, napríklad.

Určité informácie zhromažďujeme za použitia technológie, ako cookies a pixelové značky. Môžeme tiež použiť lokálne uložené objekty ("LSO") v súvislosti s hrami Flash alebo HTML5 alebo iným obsahom na ukladanie pokroku v hre a aktivite alebo na ukladanie informácie o šírke pásma pre výkon obsahu.

Technológie partnerov tretích strán tiež automaticky používajú súbory cookie, webové majáky, pixelové značky, jasné GIF a iné technológie na zhromažďovanie určitých informácií týkajúcich sa používania Služby Mattel automaticky. Reklamné siete môžu používať tieto informácie, aby vám poskytli cielené reklamy na produkty a služby, ktoré vás, na základe vašich aktivít pravdepodobne budú zaujímať ("reklama založená na záujmoch "), My alebo technológie partnerov tretích stránmôžu používať tieto informácie na poskytnutie personalizovaného obsahu alebo dodania reklamy. 

Iný partneri tretích strán, ako stránky sociálnych médií, môžu tiež používať cookies a podobné technológie na zhromažďovanie určitých informácií o vašom používaní Služieb Mattel cez plug-iny sociálnych médií. Na prístup k Službe Mattel alebo Stránkam Mattel môžete poskytnúť sociálne prihlasovacie informácie. Ak je to tak, sociálna sieť bude môcť prepojiť vaše aktivity v Službách Mattel s vašimi registračnými informáciami sociálnych médií.

Podrobnejšie informácie o technológiách, ktoré môžeme použiť, informácie zhromažďované, a spôsobe ich použitia, pokračujte v čítaní nižšie uvedenej časti. Zoznam najvýznamnejších technologických partnerov a možnosti, ktoré ponúkajú pri zhromažďovaní a používaní informácií, si prečítajte ZOZNAM TECHNOLÓGIÍ TRETEJ STRANY a ZOZNAM MOBILNEJ TECHNOLÓGIE TRETÍCH STRÁN. Upozorňujeme, že vzhľadom na to, že sa vyvíjajú technológie a obchodné vzťahy, zoznam nemusí byť úplným súhrnom technológií, ktoré by mohli byť použité v Službe Mattel. Voľby sú špecifické pre prehliadač a zariadenie. Ak vymažete súbory cookies z prehliadača na ktoromkoľvek z vašich zariadení (počítač, tablet, smartfón atď.), budete musieť znova nastaviť svoje možnosti zrušenia. Mali by ste skontrolovať, ako to urobiť na vašom zariadení(iach) a operačných systémoch.

Svokier

“Okience” je malý súbor ktorý je uložený na vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Súbory cookie pomáhajú zlepšiť vaše používateľské skúsenosti a umožňujú analyzovať Služby Mattel, spravovať našu inzerciu a pomáhať zasielaťReklamu založenú na záujmoch súvisiacu zo Službami Mattel pre dospelých a mladistvých.

Naše cookies vám pomôžu rýchlejšie pristupovať k stránkam, ktoré ste už navštívili. umožňujú vám prispôsobiť vaše stránky a my prispôsobiť naše ponuky; a pomáhajú vám zúčastňovať sa na niektorých aktivitách alebo udalostiach prostredníctvom Služby Mattel. Napríklad, môžeme ponúkať lov alebo lov za pokladom, a budeme musieť použiť cookies na sledovanie vášho pokroku. V takom prípade, ak opustíte Služby Mattel a potom sa vrátime, súbory cookie nám oznámia, čo ste už zhromaždili, aby ste nemuseli začať znova. Súbory cookies môžu tiež sledovať položky v nákupnom košíku a zoznam želaní v našich internetových obchodoch a môžu sa použiť na pomoc pri vykonávaní ďalších aktivít, ako napríklad porovnávacie nákupy. 

Používame tiež súbory cookies, ktoré nám pomôžu zistiť, koľko ľudí navštívilo Služby Mattel, na ktoré webové stránky pôjdu a ako dlho tam zostanú. Táto informácia nám pomáha zistiť, ktoré z našich webových funkcií sú úspešné a ktoré Služby Mattel môžu potrebovať vylepšiť. 

Z administratívnych dôvodov, zhromažďujeme IP adresy. IP adresy nám umožňujú počítať celkový počet „záznamov“ na Stránkach Mattel. Vaša IP adresa a cookies nie sú spojené zo žiadnymi osobnými kontaktnými informáciami pokiaľ sa nezaregistrujete zo Službou Mattel alebo pokiaľ si neobjednáte v našich online obchodoch; avšak, ak sa zaregistrujete, všetky informácie ktoré zhromaždíme budú spojené s vašou zákazníčkou zložkou.

Niektoré Služby Mattel môžu používať technológie, ako sú naše vlastné súbory cookies, aby vám poskytli prispôsobenú inzerciu na internete, ktorá je prispôsobená vašim záujmom v našich produktoch, keď navštívite iné webové stránky alebo oblasti internetu. 

Počítač môžete nastaviť tak, aby vás varoval pri každom odosielaní cookies alebo vypol všetky cookies (okrem LSO - viď nižšie) cez internetový prehliadač (napríklad, Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox, Safari, alebo Opera). Skontrolujte si pomocné menu vášho prehliadača alebo nastavenia vašeho vstavaného mobilného zariadenia aby ste sa dozvedeli ako. Niektoré mobilné zariadenia ukladajú súbory cookie nielen v oblastiach pripojených k prehliadaču, ale aj v oblastiach, ktoré sú špecifické pre jednotlivé aplikácie, takže tieto súbory cookie nemôžu byť riadené nastaveniami prehliadača. Ak chcete zistiť, ako spravovať alebo odstraňovať súbory cookie, ktoré môžu byť uložené v týchto iných oblastiach, skontrolujte možnosti mobilných zariadení na nastavenie aplikácie.

Upozorňujeme, že ak neakceptujete súbory cookies, niektoré funkcie alebo aktivity Služieb Mattel nemusia byť k dispozícii.

Lokálne zdieľané predmety, HTML5 a Flash Cookies

Lokálne zdieľané predmety (LSOs) sú vytvorené pre použitie s HTML5, Adobe® Flash® Player, a s iným obsahom. LSO sa správajú ako cookies v tom, že ukladajú informácie, aby vám poskytli viac prispôsobený zážitok, ale LSO môžu ukladať zložité dáta, ktoré súbory cookies nemôžu a LSO nie sú odstránené alebo odmietnuté, ak nastavíte prehliadač na odstránenie alebo odmietnutie cookies. Informácie uložené v ľubovoľnom LSO nasadenom našimi webovými stránkami sa nepoužívajú na to, aby vás mohli profilovať alebo sledovať online. Aj keď nastavenia prehliadača neumožňujú spravovať LSO, možno ich budete môcť spravovať inými spôsobmi. Ak chcete získať viac informácií o tom, ako spravovať alebo odstraňovať LSO, navštívte stránku https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

Webové majáky, pixelové značky alebo jasné gify

My alebo technológie partnerov tretích strán môžu použiť aj iné technológie, nazývané webové majáky, pixelové značky alebo jasné GIF, aby nám poskytli ďalšie dôležité informácie, alebo vytvoriť štatistiky o účinnosti reklamy na našich stránkach. V niektorých prípadoch, spolupracovať s partnermi tretích strán, informácie sú používané na odosielanie reklám pre naše produkty na základe vašich záujmov.

Aplikácie

Pri preberaní aplikácie (alebo použitím aplikácie, ktorá závisí od funkcií online sprístupnených prostredníctvom vašej mobilnej platformy) bude obchod s aplikácíami zhromažďovať určité informácie týkajúce sa zariadení a aplikácií. Mattel nekontroluje postupy zhromažďovania údajov ani zásady ochrany osobných údajov v obchodoch s aplikáciami. Skôr než začnete sťahovať alebo používať ľubovoľnú aplikáciu, mali by ste skontrolovať pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky používania akéhokoľvek obchodu s aplikáciami a skontrolovať a používať dostupné ovládacie prvky a nastavenia vo vašom zariadení tak, aby zodpovedali vašim preferenciám.

Informácie o polohe

Pri niektorých Službách Mattel môžeme my alebo naše technológie partnerov tretích strán zhromažďovať informácie o polohe vrátane informácie o polohe poskytnutej či už mobilným interaktívnym zariadením s niektorou z našich aplikácií alebo s vašou IP adresou alebo sieťou Wi-Fi. Tieto funkcie vám umožňujú vykonávať aktivity, ako napríklad nájsť okolitý obchod, prehrať určité hry alebo pripojiť produkt s internetovým pripojením k sieti Wi-Fi. Vo všeobecnosti môžete obmedziť alebo zakázať zhromažďovanie informácií o polohe použitím vstavaných nastavení v mobilnom zariadení. Ak chcete tak urobiť, pozrite si pokyny na zariadení alebo online príručku / najčastejšie otázky (FAQ) týkajúce sa informácie. Zvyčajne obdržíte notifikáciu ak aplikácia alebo Služby Mattel zhromaždia informácie o polohe a bude vám poskytnutá šanca na súhlas. Nepovoľujeme zhromažďovanie presných informácií o polohe (aktuálnu adresu) v mobilných aplikáciách bez vášho súhlasu. Aplikácie zamerané nadeti nezhromažďujú presné informácie o polohe (na úrovni ulice).

Analytika

My alebo naši agenti a servisní partneri môžu používať cookies, webové majáky a iné technológie na analýzu efektívnosti Služieb Mattel. Zvyčajne to zahŕňa zhromažďovanie vašej IP adresy alebo UDID a informácie o vašich aktivitách, ako sú navštívené Stránky Mattel alebo frekvencia používania aplikácie. Snažíme sa spolupracovať s poskytovateľmi, ktorí dodržiavajú platné samoregulačné štandardy. Je možné, že niektoré analytické spoločnosti tretích strán, ktoré s nami spolupracujú, sa môžu rozhodnúť zriecť zhromažďovania alebo použitia údajov. 

Cielená reklama

Spoločnosť Mattel môže spolupracovať s inzerentmi tretej strany online alebo mobilných sietí, ktorí používajú súbory cookie, pixely, priehľadné súbory GIF alebo inú technológiu bez cookies, ktorá nám pomôže spravovať reklamu na našich Stránkach Mattel alebo aplikáciách a merať jej efektívnosť. Toto zahŕňa našich zberateľov Stránok Mattel a online obchody, alebo Služby Mattel zamerané na dospelých a mladistvých. Tieto technológie umožňujú reklamným sieťam tretích strán rozpoznať jedinečné cookies vo vašom počítači, tablete alebo mobilnom zariadení a môžu byť umiestnené nami, v našej reklamnej firme(mách) v sieti alebo iným inzerentom, ktorý spolupracuje s inzerentom(ami) siete tretej strany. Informácie ktoré sú zhromažďované a zdieľané takýmto spôsobom neobsahujú vaše meno, adresu, telefónne číslo, alebo e-mailovú adresu. Súvisí to však s identifikátorom zariadeni, ktoré používate na sledovanie všetkých stránok, ktoré ste navštívili a ktoré sú priradené k reklamnej sieti. Tieto informácie môžu byť použité za účelom cielenej reklamy v Službách Mattel a na stránkach tretích strán alebo službách založených na takých záujmoch, a na zistenie, ktoré reklamy priťahujú návštevníkov k Službám Mattel. Majte na pamäti, že váš webový prehliadač vám nesmie dovoliť zablokovať používanie technológií bez cookies a nastavenia prehliadača, ktoré blokujú súbory cookie, nemusia mať vplyv na technológie bez cookies.

Podporujeme medzi odvetvový samoregulačný program pre online behaviorálnu reklamu, ktorý spravuje spoločnosť Digital Advertising Alliance (DAA), ako aj samoregulačný program iniciatívy Network Advertising Initiative (NAI). V rámci tejto služby sú naše internetové inzeráty a stránky niekedy dodávané s ikonami, ktoré pomáhajú spotrebiteľom pochopiť, ako sa používajú ich údaje, a poskytujú možnosti výberu spotrebiteľom, ktorí chcú väčšiu kontrolu. Ďalšie informácie o vašich sieťových inzerentoch vrátane informácií o možnostiach, ktoré vám môžu ponúknuť, aby ste sa rozhodli pre technológie, ktoré kontrolujú, nájdete v pokynoch na ikone služby AdChoices v rámci akéhokoľvek záujmu alebo reklama založená na záujmoch. Služby zamerané na dospelých a dospievajúcich, ktorí sa zaoberajú reklamou založenou na záujmoch, môžu tiež obsahovať ikonu AdChoices na domovskej stránke. Webové stránky prevádzkované prostredníctvom INICIATÍVY SIEŤOVEJ REKLAMY a ALIANCIE DIGITÁLNEJ REKLAMY (pre USA) a EURÓPSKEJ ALIANCIE PRE DIGITÁLNU REKLAMU (pre Európsku ekonomickú oblasť (EEA)) ponúkajú nástroje na odhlásenie pre tých, ktorí sa na týchto programoch zúčastňujú. Zúčastnení sieťoví inzerenti budú uvedený na týchto stránkach. Niektoré tretie strany môžu ponúkať nástroje na odhlásenie na ich vlastných stránkach. Pre viac detailov si pozrite ich vyhlásenie o ochrane súkromia. Odhlásenie znamená, že reklamy sa budú zobrazovať, ale nemusia byť prispôsobené vašim konkrétnym záujmom.

Platformy a plug-iny sociálnych médií

Ak ste členom siete sociálnych médií, napríklad Facebooku, môže sa do tejto siete odoslať súbor cookie, keď vstupujete na stránku Služieb Mattel, ktorá odkazuje na svoje webové stránky prostredníctvom plug-in (ako sú tlačidlá Facebooku „Páči sa mi to“ alebo Google „+1“), zaregistrujte sa alebo sa prihláste do svojho účtu na svojej platforme alebo použite svoje používateľské meno a heslo pre sociálne médiá a prihláste sa do Služby Mattel, kde máte túto možnosť. To im umožní prepojiť vaše aktivity s vašou osobnou registráciou informácie na ich stránkach a môže zahŕňať oznamovanie vašich priateľov alebo kontaktov týkajúcich sa vašich aktivít v Službe Mattel a pomocou technológií sledovania monitorujte svoje online aktivity, aby ste mohli zobrazovať cielené reklamy. Pravidlá a podmienky ochrany osobných sietí v sociálnych sieťach sa vzťahujú na používanie vašich platforiem. Váš prehliadač alebo zariadenie môže povoliť blokovanie týchto technológií, ale mali by ste navštíviť webové stránky tretích strán a preskúmať ich pravidlá ochrany osobných údajov a váš registračný profil alebo účet, aby ste zistili svoje možnosti.

Služby Mattel používajú technológie, ako sú cookies a webové majáky, na prijímanie a ukladanie určitých informácií vrátane spravovania registrácií alebo prístupu k určitým funkciám, uloženia nastavení a predvolieb, ponúkame vám personalizovaný obsah, nakupujte, pomôžte nám porozumieť funkciám, ktoré apelujú na návštevníkov a okrem iného spravovať reklamu.

  • Spolupracujeme tiež s technológiami partnerov tretích strán ktorý ponúkajú analýzu alebo poskytujú cielenú reklamu online cez aplikácie. Používajú technológiu a zhromažďujú informácie o zariadení, ako sú IP adresa alebo mobilné UDID, a informácie o vašich aktivitách, aby tak mohli učiniť. Budete sa môcť odhlásiť od dostávania cielenej reklamy na Službách Mattel. Stále budete vidieť reklamu, ale môže byť pre vás menej dôležitá.
  • Niektoré Stránky Mattel môžu na svojom zariadení umiestniť svoje vlastné súbory cookie, aby vám ponúkali cielené reklamy na naše produkty a Služby Mattel pri návšteve iných stránok.

Sú k dispozícii nástroje, aby vám pomohli ovládať niektoré tieto technológie na ZOZNAME TECHNOLÓGIÍ TRETEJ STRANY a na ZOZNAME MOBILNÝCH TECHNOLÓGIÍ TRETEJ STRANY.

 

© 2018 Mattel. Všetky práva sú vyhradené.