O Cookies A Technologiích

Společnost Mattel a její partneři třetích stran nebo technologičtí partneři třetích stran mohou automaticky obdržet a uchovat určité údaje, když používáte služby společnosti Mattel. Toto může zahrnovat automatické shromažďování údajů a údaje o zařízeních. Tyto údaje nám dovolí spočítat celkový počet kliků na stránky společnosti Mattel nebo například instalací a frekvenci používání na našich aplikacích.

Shromažďujeme určité údaje použitím technologie, jako jsou cookies a pixelové tagy. Můžeme také použít lokální zachované objekty („LSO“) při zapojení s Flashem nebo hry HTML5 nebo jiného obsahu na uchování hry nebo postupu aktivity nebo na uchování informace šířky pásma údajů za účelem výkonu obsahu.

Technologičtí partneři třetích stran také používají cookies, webové majáky, pixelové tagy, transparentní GIF a jiné technologie na shromažďování určitých údajů souvisejících s automatickým využitím služeb společnosti Mattel. Reklamní sítě můžou používat tyto údaje, aby vám doručily cílené reklamy na výrobky a služby, které odpovídají vašim aktivitám a pravděpodobně jsou součástí vašich zájmů („reklamy na bázi zájmů“). My nebo naši technologičtí partneři třetí strany mohou používat tyto údaje k poskytování zosobněného obsahu na dodání reklam.

Ostatní partneři třetích stran jako stránky sociálních sítí, také mohou používat cookies a podobnou technologii na shromažďování určitých údajů týkajících se vašeho používání služeb společnosti Mattel skrze plug-in sociálních sítí. Můžete poskytovat údaje o vstupování na sociální sítě na zapojení na služby společnosti Mattel nebo jejich stránky. Pokud je tomu tak, sociální síť může odkazovat vaši činnost na službách společnosti Mattel k vašim přihlašovacím údajům na sociálních sítích.

Pro více informací o technologiích, které používáme, jaké údaje se shromažďují a jak se s nimi nakládá, pokračujte v četbě této níže uvedené sekce. Pro seznam našich hlavních technologických partnerů a volby, které nabízejí ohledně shromažďování a použití údajů si přečtěte SEZNAM TECHNOLOGIE TŘETÍ STRANY STRANY a SEZNAM MOBILNÍ TECHNOLOGIE TŘETÍ STRANY. Uvědomte si, že technologie a obchodní relace jsou v evoluci, tento seznam nemusí být kompletním shrnutí technologií, které se mohou používat ve službách společnosti Mattel. Volby jsou specifické pro prohlížeč a prostředky. Jestli vymažete cookies z vašeho prohlížeče nebo jakéhokoli z vašich prostředků (počítač, tablet nebo smartphone atd.), vaše volby na odvolání souhlasu budou muset být resetovány. Měli byste si zjistit, jak to můžete provést na vašem zařízení a operačních systémech.

Cookies

„Cookie“ je malý soubor, který je uchován na vašem počítači nebo mobilním zařízení. Cookies vám pomáhají zlepšit uživatelskou zkušenost and usnadní nám analyzovat služby společnosti Mattel, spravovat naše reklamy a pomáhají tím, že slouží jako reklamy na bázi Internetu, které se vztahují na služby společnosti Mattel pro dospělé a dospívající.

Naše cookies vám pomůžou získat rychlejší přístup na stránky, které jste již navštívil(a); usnadní zosobnění našich stránek a přizpůsobení našich nabídek; a zrovna tak účast na některých aktivitách nebo akcích prostřednictvím služeb společnosti Mattel. Například, můžeme nabídnout scavengerské lovy nebo honby za pokladem, a proto potřebujeme používat cookies na sledování vašeho pokroku. V tomto případě, pokud odcházíte ze služeb společnosti Mattel a pak se vracíte, cookies nám řeknou, jaké věci jste již shromáždili, a tak jste nemuseli začínat zase znovu. Cookies nám pomohou také sledovat položky vašeho nákupního košíku a listiny přání v našich online obchodech a mohou být znovu použity, aby nám pomohli provést jiné akce jako je porovnávání nákupů.

Cookies také používáme, abychom se dověděli, kolik lidí navštíví služby společnosti Mattel, z kterých webových stránek přichází a jak dlouho tam zůstávají. Tyto údaje nám pomůžou pochopit, které webové funkce jsou úspěchem a které služby společnosti Mattel by se měly zlepšit.

Shromažďujeme IP adresy pro administrativní účely. IP adresa nám dovolí sečíst celkový počet „úhozů“ na služby společnosti Mattel. Vaše IP adresa a cookies nejsou spojeny s žádnými osobními kontaktními údaji, pokud se nepřihlásíte ke službám společnosti Mattel nebo neprovedete objednávky v našich online obchodech; nicméně, jestli se zapíšete, veškeré shromážděné údaje se budou týkat vašeho zákaznického souboru.

Některé služby společnosti Mattel mohou používat technologie, např. naše vlastní cookie, na poskytování vám online zobrazení reklam přizpůsobených tomu, co vás zajímá ohledně našich produktů, když navštěvujete ostatní stránky nebo oblasti internetu.

Můžete nastavit váš počítač, aby vás pokaždé upozornil, že se zasílá cookie nebo že cookies se vypínají (s výjimkou cookies LSO - viz níže uvedené) přes váš internetový prohlížeč (např., Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Opera). Na pochopení zkontrolujte nabídku nápovědy vašeho prohlížeče nebo zabudovaného nastavení na mobilním zařízení. Některé mobilní zařízení uchovávají cookies nejenom v oblastech propojených s prohlížečem, ale i také v oblastech, kde jsou konkrétní aplikace, aby tyto cookies nemohly být ovládány nastavením prohlížeče. Zkontrolujte konfigurační možnosti nastavení vašeho mobilního zařízeni, abyste pochopili, jak spravovat nebo vymazat cookies, které se mohou ukládat v těchto ostatních oblastech.

Berte na vědomí, že pokud neschválíte cookies, některé funkce nebo aktivity na službách společnosti Mattel by nemusely být pro vás dostupné.

Lokální sdílené objekty (LSO), HTML5 a Flash cookies

LSO jsou vybudované na použití HTML5, Adobe® Flash® Player a jiného obsahu. LSO fungují zrovna tak jak cookies, když ukládají údaje, aby se vám poskytovala lepší uživatelská zkušenost, ale LSO mohou ukládat komplexní data, které cookies nemohou, a LSO nebudou vymazány nebo zamítnuty, když nastavíte váš prohlížeč na vymazávání nebo odmítání cookies. Údaje zachované v jakýchkoli LSO a zobrazené na našich stránkách nejsou používány k tomu, aby vás profilovaly nebo sledovaly online. I když vám nastavení prohlížeče nedovolí spravovat LSO, můžete být schopni je spravovat jinými způsoby. Poučte se více jak spravovat nebo vymazat LSO a navštivte https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

Webové majáky, pixelové tagy nebo transparentní gify

Naše společnost nebo technologičtí partneři třetích stran mohou také používat ostatní technologie, jako jsou webové majáky, pixelové tagy nebo transparentní gify; aby nám poskytovali jiné důležité údaje, jako např. když je otevřen email nebo pro vyvíjení statistik týkajících se efektivity reklam na našich stránkách. V některých případech pracujeme s partnery třetích stran, údaje se používají na zasíláni reklam na naše produkty na bázi vašich zájmů.

Aplikace

Když stáhnete aplikaci společnosti Mattel (nebo když používáte naši aplikaci, která souvisí s online funkcemi přes vaší mobilní platformu), provozovatel aplikace bude shromažďovat určité údaje související s mobilním zařízením a aplikací. Mattel nekontroluje shromažďování údajů nebo postupy o ochraně osobních údajů v obchodech s aplikacemi. Měli byste zrevidovat zásady o ochraně osobních údajů a podmínky použití jakéhokoliv obchodu s aplikacemi před stáhnutím nebo použitím jakékoliv aplikace a zrevidovat a použít dostupná ovládání a nastavení vašeho zařízení na odrážení vašich preferencí.

Lokalizační údaje

Pro některé služby společnosti Mattel, naše společnost a naši technologičtí partneři třetích stran mohou shromažďovat lokalizační údaje, včetně lokalizačních údajů poskytovaných buď mobilním zařízením, které interaguje s jednou z našich aplikací, anebo je spojené s vaší IP adresou nebo bezdrátovou sítí. Tyto funkce vám mohou usnadnit vaše podílení se na akcích jako je například nalezení blízkého obchodu, hraní určitých her nebo zapojení produktu možností internetu do bezdrátové sítě. Všeobecně můžete omezit nebo zakázat shromažďování lokalizačních údajů použitím zabudovaných nastavení na vašem mobilním zařízení. Zkontrolujte pokyny ohledně údajů v online návodu nebo na ČKD na vašem mobilním zařízení. Zpravidla vás upozorníme, jestli aplikace nebo služby společnosti Mattel shromažďují lokalizační údaje a bude vám dána možnost k souhlasu. Nedovolíme shromažďování přesných lokalizačních údajů (o současném bydlišti) na mobilním zařízení bez vašeho souhlasu. Aplikace určené pro děti neshromažďují přesné lokalizační údaje (např. o bydlišti).

Analytika

Naše společnost nebo naši zástupci a servisní partneři mohou používat cookies, webové majáky a ostatní technologie na analýzu výkonu služeb společnosti Mattel. Toto normálně zahrnuje shromažďování vaší IP adresy nebo UDID a údajů o vaší činnosti, jako jsou návštěvy na stránkách společnosti Mattel nebo frekvence používání aplikace. Usilujeme o spolupráci s dodavateli, kteří se řídí platnými auto regulačními standardy. Můžete odvolat souhlas se shromažďováním a používáním údajů některými společnostmi třetích stran zabývající se analytikami, které pracují pro nás.

Cílené reklamy

Společnost Mattel může pracovat s třetími stranami online přes mobilní síť provozovatelů reklam, kteří používají cookies, pixely, transparentní gifové soubory nebo jinou technologii, která nemá cookies, aby nám pomohli s provozem reklam na stránkách společnosti Mattel nebo s aplikacemi a měřením jejich výkonnosti. Toto zahrnuje shromažďování údajů na stránkách společnosti Mattel a online obchodech nebo na službách společnosti Mattel, určených pro dospělé nebo dospívající. Tyto technologie usnadní sítím reklam třetích stran rozpoznat jedinečnou cookie na vašem počítači, tabletu nebo mobilním zařízení a mohou být umístěné námi, naší reklamní firmou (firmami) nebo jiným provozovatelem reklam, který pracuje s provozovatelem (provozovateli) naší třetí strany. Tyto údaje, které jsou v tomto duchu shromážděné a sdílené, neobsahují vaše jméno, bydliště, telefonní číslo či emailovou adresu. Nicméně je na odkazováno na identifikátor zařízení, které používáte na sledování všech stránek, které jste navštívili a které se vztahují na síť reklam. Tyto údaje se mohou používat za účelem cílených reklam na službách společnosti Mattel a stránkách a službách třetích stran na bázi vašich zájmů a pro zjištění, které reklamy přivádí uživatele ke službám společnosti Mattel. Nezapomeňte prosím, že náš webový prohlížeč vám nemusí dovolit blokovat použití technologií bez cookies a nastavení webového prohlížeče, který blokuje cookies nemusí mít vliv na technologie, které nepoužívají cookies.

Podporujeme mezioborový autoregulační program pro online behaviorální reklamy řízený aliancí Digital Advertising Alliance (DAA) jakož i Autoregulační program řízený aliancí Network Advertising Initiative (NAI). Jako součást této služby jsou naše online reklamy a webové stránky vybaveny ikonami, které usnadňují lidem porozumět, jak se s jejich údaji nakládá a poskytují zákazníkům, kteří chtějí mít větší kontrolu, možnosti výběru. Pro více informací o provozovatelích reklam naší sítě, včetně informací o výběru, který se může nabízet ohledně odvolání souhlasu ovládání technologií, následujte prosím pokyny na ikonu Výběr reklamy v mezích jakéhokoli zájmu nebo behaviorální reklamy. Služby určené pro dospělé a dospívající, které jsou spojené s reklamami na bázi internetu mohou také obsahovat ikon Výběru reklamy na domovské stránce. Webové stránky provozované NETWORK ADVERTISING INITIATIVE (NAI) a DIGITAL ADVERTISING ALLIANCE (DAA) v USA; a EUROPEAN DIGITAL ADVERTISING ALLIANCE (pro Evropský hospodářský prostor (EHP) nabízí volbu na odvolání souhlasu pro ty, kteří se zúčastní těchto programů. Zúčastnění provozovatelé reklam budou na seznamu těchto stránek. Některé třetí strany mohou nabízet nástroje k odvolání na svých vlastních webových stránkách. Více podrobností můžete projednat v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Odvolání souhlasu znamená, že ještě uvidíte reklamy, ale ty nemusí být na míru vašim specifickým zájmům.

Platformy sociálních sítí a Plugins

Pokud jste členem sociální sítě, jako Facebook, může být odeslána cookie do této sítě, když vstupujete na stránku služeb společnosti Mattel, která vás bude odkazovat na jejich stránky prostřednictvím plugin (jako jsou tlačítka „Líbí se mi to“ na Facebooku nebo „+1“na Google), přihlaste se nebo vstupujte do svého účtu na těchto platformách nebo použijte uživatelské jméno a heslo vaší sociální sítě k přihlášení se do služeb společnosti Mattel tam, kde existuje taková možnost. To usnadní jim a nám propojit vaši aktivitu s přihlašovacími osobními údaji na jejich stránkách a může to zahrnovat upozornění vašim přátelům nebo spojením o vašich aktivitách na službách společnosti Mattel, a pomocí sledovacích technologií monitorovat vaše online aktivity, aby sloužily cíleným reklamám. Zásady o ochraně osobních údajů na sociálních sítích a podmínky se vztahují na vaše používání těchto platforem. Váš prohlížeč nebo zařízení vám mohou dovolit blokovat tyto technologie, ale měli byste navštívit stránky třetí strany a zrevidovat jejich zásady o ochraně osobních údajů a váš registrační profil nebo účet, abyste se dověděli o vašich možnostech.

Služby společnosti Mattel používají technologie, jako jsou cookies a webové majáky, na obdržení a zachování určitých údajů, včetně správy registrací nebo přistupování na určité funkce, zachování vašeho nastavování a preferencí, řízení věkového screeningu, nabízení zosobněného obsahu, nákupu nám pomáhají porozumět, které funkce jsou přitažlivé pro návštěvníky, správy reklam atd.

  • Také pracujeme s technologickými partnery třetích stran, kteří nabízejí analytiky nebo dodávání cílených reklam online nebo přes aplikace. Používají technologii a shromažďují identifikátory zařízení, jakož jsou IP adresy nebo mobilní UDID a údaje týkající se vašich aktivit atd. Můžete odvolat souhlas na obdržování cílených reklam na službách společnosti Mattel. I nadále uvidíte reklamy, ačkoliv mohou být méně relevantní pro vás.
  • Některé webové stránky společnosti Mattel mohou umístit své cookies na vašem prostředku k cíleným reklamám na své výrobky a služby společnosti Mattel, když navštívíte ostatní stránky.

Nástroje jsou dostupné na kontrolu některých těchto technologií uvedených na SEZNAMU TECHNOLOGICKÝCH TŘETÍCH STRAN a na MOBILNÍM SEZNAMU TECHNOLOGICKÝCH TŘETÍCH STRAN.

© 2018 Mattel. Všechna práva vyhrazena.