Prohlášení O Ochraně Osobních Údajů Dětí Společnosti Mattel

Co dělá společnost Mattel pro ochranu osobních údajů dětí?

Můžeme brát zvláštní opatření na ochranu soukromí dětí ve službách společnosti Mattel, určených pro děti. Některé webové stránky společnosti Mattel nebo části stránek společnosti Mattel s obsahem pro děti mohou být v doméně nebo subdoméně identifikovány jako „děti“ nebo „hra“. Obsah určený pro dospělé může být k dispozici na takových stránkách společnosti Mattel, přístupný s odkazem pro „rodiče“. Máte-li otázky zda-lij nějaká specifická služba společnosti Mattel je určená pro děti, použijte prosím prosím FORMULÁŘ O ŽÁDOST NA WEBOVÉ STRÁNCE URČENÉ PRO DĚTI.

 • Neshromažďujeme osobní údaje od dětí prostřednictvím služeb společnosti Mattel, určených pro děti, bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce, s výjimkou omezených níže uvedených podmínek. 
 • Nežádáme o více osobních údajů, než je nutné, aby se dítě se zúčastnilo akcí. 
 • Podnikáme kroky použitím technologie v oblasti monitorování nebo sledování nebo filtrace, abychom zabránili dětem publikovat nebo zveřejňovat jejich osobní údaje bez souhlasu rodičů. 

Jaké údaje shromažďuje společnost Mattel od dětí a jak s nimi nakládá?

Můžeme požádat vaše dítě o registraci, aby se zúčastnilo zvláštních aktivit jako scavengerské lovy, zosobněné stránky, hrách nebo klubech. Mohou tak učinit anonymně jen buď poskytováním jména nebo uživatelského jména a hesla. Když vás žádáme o jméno dítěte, vybízíme vás, abyste používali „krycí jméno“ (ne skutečné jméno), které zná pouze ono. Někdy požádáme vaše dítě o vytvoření zvláštního hesla, aby pouze ono mohlo vidět své přizpůsobené oblasti ve službách společnosti Mattel. Používáme technologii, jako jsou cookies, na rozpoznání návštěvníků podle jejich uživatelského jména, když používají nebo znovu navštěvují služby společnosti Mattel, aby nám poskytli důležité údaje, které nám pomohou pochopit funkce a oblasti největšího zájmu. Můžeme také použít tyto technologie pro sledování věku. Můžeme také používat technologii s podobným zaměřením na našich aplikacích.

Někdy můžeme potřebovat email dítěte, váš email nebo oba dva. Můžeme požádat dítě o váš email, a tak vás můžeme uvědomit ohledně zájmů vašeho dítěte ve službách společnosti Mattel. V omezených případech, kdy můžeme shromažďovat email vašeho dítěte bez předchozího podání vašeho souhlasu (viz dole), pokud potřebujeme více než jméno dítěte (nebo krycí jméno) a email vašeho dítěte, aby se zúčastnilo určitých služeb společnosti Mattel, požádáme vaše dítě o váš email nebo poštovní adresu abychom vás mohli upozornit na žádost vašeho dítěte a obdržet vaše povolení. Když vás žádáme o vaše povolení, řekneme vám, co uděláme s údaji, které nám vy nebo vaše dítě poskytujete, a jak můžete zrevidovat údaje vašeho dítěte a požádat nás na odstranění těchto údajů. S vašim svolením, můžeme shromažďovat ostatní osobní údaje vašeho dítěte jako je příjmení nebo adresa bydliště, kdy údaje jsou nutné pro určité aktivity.

Nezachováváme váš email nebo email vašeho dítěte, pokud nám neřeknete, že je to správné. Pokud jsou příležitosti spojení přes sociální sítě dostupné prostřednictvím služeb společnosti Mattel určených pro děti, je to strukturováno tak aby žádné osobní údaje dětí nebyly sdíleny s návštěvníky jen s výjimkou, kdyby to bylo povoleno rodiči.

Společnost Mattel by mohla shromažďovat email, jméno (nebo krycí jméno) od vašeho dítěte bez vašeho povolení, pouze jen v následujících zvláštních případech:

 • Pokud nám dítě zašle žádost, zachováme jeho email po dobu dostatečně dlouhou na odpověď. Společnost Mattel odstraňuje tyto údaje ze svého systému po zodpovězení. V případě odesílání emailů přátelům vás nepožádáme o emailovou adresu vašeho dítěte a použijeme pouze emailové adresy přátel, abychom poslali zprávu a poté tyto e-mailové adresy vymažeme.
 • Pokud se dítě přihlásí o emailový newsletter nebo jinou aktivitu, která vyžaduje mnohočetné kontakty s dítětem po Internetu, zeptáme se dítěte také na emailovou adresu rodiče nebo zákonného zástupce, abychom jsme vám podali oznámení a dali vám tak možnost odvolat souhlas.
 • Společnost Mattel má někdy zvláštní akce nebo nabídky, jako jsou loterie nebo soutěže, které jsou otevřené pro děti. Požadujeme vaše dítě o emailovou adresu, abychom mu mohli sdělit, že se zaregistrovalo na akci nebo na služby. Pokud potřebujeme více než emailovou adresu a jméno (nebo krycí jméno) na zapsání vašeho dítěte do akce, cenové odměny nebo nabídky služby, oznámíme a vysvětlíme vám jaké údaje potřebujeme, jakož i jejich účel a zpravidla vás požádáme (ne vaše dítě) o jejich poskytnutí. Například ohledně zaslání jakékoliv ceny, pokud by vaše dítě vyhrálo, bychom vás požádali o vaši poštovní adresu nebo o telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat. Jakékoli údaje, které obdržíme od vás nebo od vašeho dítěte při předešlých zvláštních podmínkách budou vymazány z naší databáze, když skončí propagace, program nebo aktivita a jakmile vyprší jakákoli doba stanovená zákonem na zachování takových údajů.

Je možné, že budeme nabízet zlepšené služby společnosti Mattel, včetně služeb společnosti Mattel na bázi zápisu, kde se vyžaduje, aby rodič zaregistroval nebo stanovil vhodnou úroveň povolení pro dítě. Obsah a dostupné aktivity mohou záviset na službě. Rodičům budou poskytnuty údaje týkající se typu obsahu a aktivit, na které dítě může mít přístup během své registrace a budou vždy zodpovědní za účet svého dítěte. Poplatky za registraci se mohou vztahovat na některé služby.

Můžeme vás požádat o určitou informaci, která není osobně identifikovatelná jako je město, měsíc narození a den, pohlaví, koníčky atd., která nám pomůže porozumět našim návštěvníkům a zlepšit naše výrobky a služby společnosti Mattel.

Naše společnost také používá technologii a pracuje s partnery třetích stran, aby hraní her bylo snadnější, na rozpoznávání vracejících se návštěvníků, pro výzkum a ostatní účely, včetně sledování nezletilých návštěvníků u určitých funkcí nebo oblastí zaměřených na starší návštěvníky, a automatické obdržení určitých automaticky shromažďovaných údajů. Požádáme naši partnerskou reklamní agenturu, aby splnila naše autoregulační zásady na cílené reklamy. Poučte se o cookies a technologiích a našich technologických partnerech třetí strany v sekci O COOKIES A TECHNOLOGIÍCH.

Může mít moje dítě přístup na internet prostřednictvím služeb společnosti Mattel? 

Vaše dítě se může normálně přesměrovat na internet přes většinu služeb společnosti Mattel. Webové stránky, online služby nebo aplikace, na které se může vstupovat přes služby Mattel jsou regulované postupy o zásadách ochrany osobních údajů třetích stran, a ne tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám zkontrolovat platné prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky použití pokaždé, když vstupujete na jakoukoliv webovou stránku, online službu nebo aplikaci, a abyste tak pochopili jak a kým budou vaše osobní údaje a vašeho dítěte shromážděné a použité.

Aplikace se musí normálně stáhnout z obchodu s aplikacemi. Váš počítač nebo mobilní zařízení vám usnadní omezit schopnost návštěvy vašeho dítěte jiných částí internetu a provádět online nákupy pomocí aplikací. Pro informaci rodičů o tom, jak se produkty napojí na internet, poskytujeme informace o dostupných funkcích přes propojené produkty, určené pro děti, a pokud dítě má přístup na internetový obsah, který nepatří společnosti Mattel; a pokud je tomu tak, jak se může kontrolovat schopnost přístup dítěte na obsah a online služby, které nepodléhají společnosti Mattel.

Obchody s aplikacemi normálně vyžadují registraci dospělého majitele mobilního zařízení na stahování a na nakupování. Některé aplikace mohou nabídnout možnosti k navštěvování online obchodu za účelem nákupu produktů.

Vybízíme vás, abyste strávili čas se svými dětmi, když jsou na internetu nebo používají jakékoli mobilní zařízení nebo propojené produkty, a tak jste porozuměli dostupným funkcím služeb a aktivit, a osvojili si ovládací prvky dostupné na mobilu a prohlížeči, které odráží vaše preference týkajících se schopnosti dítěte na přístup na internet nebo na online nákupy.

Můžu mít přístup, aktualizovat nebo zkontrolovat údaje, které máte o mém dítěti?

Pokud si nadále nepřejete, aby se vaše dítě zúčastnilo na emailovém newsletteru, klikněte pouze na poskytovaném odkazu na jeho odstranění nebo kontaktujte nás na service@mattel.com pro společnosti Mattel, Fisher-Price, Fuhu/Nabi Brands, HIT Entertainment, a MEGA Brands, nebo na service@americangirl.com pro American Girl. 

Po patřičné identifikaci, rodič nebo zákonný zástupce mohou mít přístup na osobní údaje, které jsme shromáždili o jejich dítěti; jejich kontrolu, aktualizaci kontaktních údajů dítěte, požádání o vymazání nebo odmítnutí dalšího shromažďování nebo používání údajů. Používejte FORMULÁŘ PRO PŘÍSTUP RODIČŮ, určeného na přístup, aktualizaci nebo vymazání údajů vašich dětí.

Uvědomte si prosím, že když nás požádáte o vymazání údajů vašeho dítěte, vaše dítě by nemuselo mít možnost zúčastnit se některých služeb společnosti Mattel.

Zvláštní upozornění pro rodiče a zákonné zástupce:

Podnikáme zvláštní kroky pro ochranu osobních údajů, obdržených od dětí, tak jak je stanoveno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pomozte nám prosím chránit osobní údaje vašich dětí poučením je, aby nikdy neposkytovaly osobní údaje bez vašeho dovolení.

Zvláštní upozornění pro děti:

Děti mají získat dovolení svých rodičů nebo zákonných zástupců než odevzdají své osobní kontaktní údaje nebo jakékoliv jiné osobní údaje společnosti Mattel nebo komukoliv jinému. 

Prohlášení o ochraně osobních údajů dětí ve službách a na stránkách společnosti Mattel

 • U služeb společnosti Mattel, určených pro děti neshromažďujeme osobní údaje od dětí, bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce, s výjimkou pro omezené právní podmínky povolené zákonem.
 • Shromažďujeme některé údaje automaticky (jako jsou IP adresy, UDID mobilního zařízení, operační systém, atd.) a používáme technologii jako cookies na poskytování funkčnosti a podpory našich operací.
 • Nežádáme o více osobních údajů než je nutné, aby se dítě zúčastnilo akcí.
 • Přijímáme opatření aby se děti vyvarovaly zveřejňování nebo veřejného odhalování svých osobních údajů..
 • Rodiče mohou mít přístup a požádat nás o aktualizaci nebo odstranění údajů svých dětí.
 • Použitím monitorovací a filtrační technologie usilujeme o ochranu dětí před publikováním a zveřejněním jejich osobních údajů bez souhlasu rodičů ve službách společnosti Mattel určených pro děti.