ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ДЕЦА

Какви са практиките на Mattel за поверителност за деца

Вземаме специални мерки за запазване на поверителността на децата във връзка с услуги на Mattel, предназначени за деца. Някои сайтове на Mattel или раздели от сайтове на Mattel със съдържание за деца могат да бъдат идентифицирани от „деца“ или да „изпълняват“ графично съдържание в домейна или под домейна. Съдържание, предназначено за възрастни, може да бъде налично в такива сайтове на Mattel и да бъде достъпно чрез връзки „за родители“. Ако имате въпрос дали определена услуга на Mattel е насочена към деца, моля да използвате ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА ЗА УЕБСАЙТ, НАСОЧЕН КЪМ ДЕЦА.

 • Не събираме лична информация от деца чрез услуги на Mattel, предназначени за деца без съгласието на родител или законен настойник, с изключение на специални, ограничени обстоятелства, описани по-долу.
 • Ние не изискваме повече от необходимата лична информация, нужна на дете, за да участва в занимание.
 • Предприемаме стъпки да предпазим децата от публикуване или публично разкриване на лична информация без съгласието на родител, като например мониторинг или скрининг и филтрираща технология.

Каква информация събира Mattel от децата и как я използва?

За да участвате в специални занимания, като събиране на предмети, персонализирани страници, игри и клубове, може да помолим Вашето дете да се регистрира. Децата често могат да направят това анонимно, като просто предоставят първо име или потребителско име и парола. Когато искаме първото име на Вашето дете, ние го окуражаваме да използва „екранно име“ (не истинското си име), което е познато само за него. В някои случаи молим Вашето дете да измисли специална парола, така че само то да може да вижда своите персонализирани раздели от услугите на Mattel. Използваме технология, като бисквитки, за да разпознаваме потребителите по тяхното потребителско име, когато използват или посещават отново услуга на Mattel, както и за да получим важна информация, която ще ни помогне да разберем функционалностите и разделите от най-голям интерес. Може да използваме тези технологии и за да проверяваме възрастта. Също е възможно да използваме технология за подобни цели в нашите приложения.

Понякога може да ни е необходим имейл адресът на детето, Вашият имейл или и двата. Възможно е да поискаме от детето Вашия имейл адрес, за да Ви уведомим за интересите на Вашето дете в услугите на Mattel. В ограничените случаи, когато може да вземем имейл адреса на Вашето дете без първо да получим съгласието Ви (прочетете повече по-долу), ако ни е нужно повече от първото име (или екранното име) на детето и имейла на детето за участието му в определенауслуга на Mattel, ще го помолим за Вашия имейл или пощенски адрес, за да Ви уведомим за заявката на Вашето дете и да получим разрешението Ви. Когато искаме разрешението Ви, ще Ви уведомим какво ще направим с информацията, предоставена ни от Вас или детето, и как можете да прегледате информацията на детето и да ни помолите да я изтрием. С Ваше съгласие може да съберем друга лична информация от Вашето дете, като фамилно име или домашен адрес, когато данните са необходими за определена дейност.

Не пазим Вашия имейл адрес (или този на детето Ви, ако не ни дадете съгласието си. Ако чрез услуги на Mattel има връзки към социални мрежи, те са структурирани така, че да не се споделя лична информация между посетителите без получаване на съгласие от родител.

Mattel може да събере имейл адрес и първо име (или екранно име) от Вашето дете без Ваше съгласие, но само в следните специални случаи:

 • Ако дете изпрати заявка до нас, ние ще запазим имейл адреса достатъчно дълго, за да успеем да отговорим. Mattel Изтрива тази информация от нашата система, след като сме отговорили на запитването им. В случай на имейли „изпрати до приятел“ ние не искаме имейла на детето Ви и използваме само имейла на приятеля, за да изпратим съобщението, след което имейл адресите на приятелите се изтриват.
 • Ако дете се абонира за онлайн бюлетин или друга дейност, която изисква множество онлайн контакти с детето, ние питаме за имейл адреса на родител или законен настойник, за да можем да Ви уведомим и да Ви дадем възможност да откажете.
 • Понякога Mattel има специални акции или промоции, като томболи или състезания, които са отворени за деца. Ние питаме Вашето дете за имейла Ви, за да можем да Ви съобщим, че то е регистрирано в промоция или услуга. Ако ни е необходимо повече от имейл адрес и първо име (или екранно име), за да регистрираме детето Ви в промоцията, да връчим награда или да предложим услуга, ще Ви уведомим, ще обясним какви данни ни трябват и защо, и ще помолим Вие (а не Вашето дете) да ни ги предоставите. Например, може да Ви помолим за пощенския адрес, за да Ви изпратим награда, която Вашето дете е спечелило, или за телефонния Ви номер, за да се свържем с Вас, в случай че детето Ви е спечелило. Всяка информация, която получим от Вас или Вашето дете в изброените специални обстоятелства, ще бъде изтрита от нашата база данни веднага след приключване на промоцията, програмата или дейността и след изтичане на законния период за запазване на тези данни.

Възможно е да предложим разширени услуги на Mattel, включително абонаментни услуги на Mattel, които изискват родител да се регистрира и определи определено ниво на достъп за детето. Съдържанието и дейностите могат да варират според услугата. Родителите ще получат информация относно типа съдържание и дейности, достъпни за детето в момента на регистрация, както и правото да управляват профила на детето. За някои услуги могат да се изискват абонаментни такси.

Възможно е да поискаме определена информация, която не е лична, като град и щат, ден и месец на раждане, пол, хобита и т.н., за да ни помогне да разберем посетителите си и да подобрим продуктите си и услугите на Mattel.

Използваме също технология и работим с технологични партньори от трета страна, за да улесним възможността за игри, за да разпознаваме посетители, които ни посещават отново, за проучвания и за други цели, включително, за да разпознаваме посетители, които нямат необходимата възраст за достъп до функции или раздели, предназначени за по-възрастни лица, както и за да получим автоматично определени данни, събирани автоматично. Ние изискваме от партньорските рекламни агенции, които имат договор с нас, да съблюдават указанията за саморъчно избрана таргетирана реклама. Прочетете повече относно нашите бисквитки и технологии и нашите технологични партньори от трета страна в ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ.

Има ли детето ми достъп до мрежата чрез услуга на Mattel?

Вашето дете може да навигира в интернет чрез повечето от услугите на Mattel. Уебсайтове, онлайн услуги или приложения могат да са достъпни чрез услуга на Mattel и се управляват от правилата за поверителност на третата страна, а не на тази Декларация за поверителност. Препоръчваме Ви да проверявате съответната декларация за поверителност и условия за ползване всеки път, когато използвате уебсайт, онлайн услуга или приложение, за да разберете как личната информация на Вашето дете ще бъде събирана и използвана и от кого.

Приложенията обикновено се изтеглят от магазин за приложения. Вашият компютър или мобилно устройство могат да Ви позволяват да ограничите възможността Вашето дете да посещава други раздели в интернет и да прави покупки онлайн или чрез приложения. Предоставяме информация за функционалности, достъпни чрез нашите свързани продукти, предназначени за деца, за да уведомим родителите накъде води продуктът в интернет, дали детето има достъп до съдържание в интернет извън Mattel и ако е така, как да контролира достъпа на детето до съдържание или услуги извън Mattel.

Магазините за приложения обикновено изискват мобилно устройство на възрастен за регистрация за изтегляне или извършване на покупка. Някои приложения може да предлагат възможност за посещаване на онлайн магазин за закупуване на продукт.

Препоръчваме Ви да прекарвате време с децата си, когато са онлайн или използват мобилно устройство или свързан продукт, за да разберете функционалностите на услугата и дейностите, които позволява, както и за да използвате наличните средства за контрол на устройството или браузъра, засягащи възможността Вашето дете да влезе в интернет или да прави онлайн поръчка.

Мога ли да достигам до, обновявам и преглеждам информацията, която имате за детето ми?

Ако вече не искате Вашето дете да получава електронен бюлетин, просто щракнете върху връзката, предоставена за премахване, или се свържете с нас на service@mattel.com за Mattel, Fisher-Price, Fuhu/Nabi Brands, HIT Entertainment и MEGA Brands, или на service@americangirl.com за American Girl. 

При подходяща идентификация родител или законен настойник може да достига до и да преглежда личната информация, която сме събрали за неговото дете, да обновява данните за контакт на детето, да изиска изтриване или да откаже бъдещо събиране и използване на информация. Използвайте ФОРМУЛЯРА ЗА ДОСТЪП НА РОДИТЕЛИ, за да достигнете до, да обновите или да изтриете информацията на детето си.

Моля да имате предвид, че ако ни помолите да изтрием данните на Вашето дете, е възможно то да не може да участва в някои от услугите на Mattel.

Специално пояснение за родители и законни настойници:

Ние предприемаме специални мерки за защита на информацията, която получаваме от деца, както е описано в тази Декларация за поверителност. Моля, помогнете ни да защитим поверителността на Вашите деца, като им обясните никога да не дават лична информация без Ваше разрешение.

Специално пояснение за деца:

Децата трябва да получат позволение от родител или законен настойник, преди да дадат лична информация за контакт или каквито и да са други лични данни, на Mattel или друг. 

Поверителност за деца в сайтовете и услугите на Mattel

 • При услугите на Mattel, предназначени за деца, ние не събираме лична информация от деца без съгласието на родител или законен настойник, с изключение на ограничени случаи, позволени от закона.
 • Събираме информация (като IP адрес и универсален идентификационен номер на устройството, операционна система и т.н.) автоматично и използваме технология като бисквитки, за да осигурим функционалност и да поддържаме работата си.
 • Ние не искаме повече лична информация, отколкото е необходима за едно дете, за да участва в дейност.
 • Предприемаме стъпки да предотвратим децата да публикуват или да разкриват публично лична информация.
 • Родителите имат право на достъп и могат да ни помолят да обновим или изтрием информацията на детето им.
 • Може да използваме технология за мониторинг и филтри, за да предотвратим децата да публикуват лична информация без съгласието на родител в услуги на Mattel, предназначени за деца.