Mattels Personvernserklæring For Barn


Hva er Mattels personvernspraksis for barn?

Vi tar mange spesielle forholdsregler for å beskytte barns personvern i tjenester fra Mattel som er rettet mot barn. Noen nettsider fra Mattel, eller områder av nettsider fra Mattel, med innhold for barn kan identifiseres ved "kids" eller "play" i domenet eller subdomenet. Innhold ment for voksne kan være tilgjengelig på slike nettsider fra Mattel, tilgjengelig gjennom en "foreldre"-link. Dersom du har spørsmål om hvorvidt en spesiell tjeneste fra Mattel er rettet mot barn, vennligst bruk FORESPØRSELSSKJEMA FOR NETTSIDER RETTET MOT BARN.

 • Vi innhenter ikke personlig informasjon fra barn gjennom tjenester fra Mattel som er rettet mot barn uten samtykke fra en forelder eller juridisk verge, unntatt i spesielle, begrensede tilfeller beskrevet nedenfor. 
 • Vi ber ikke om mer personlig informasjon enn det som er nødvendig for at et barn skal kunne delta i aktiviteten. 
 • Vi tar forholdsregler for å forhindre barn i å poste eller offentlig dele personlig informasjon uten samtykke fra foreldre, slik som overvåking eller undersøkelser og bruk av filtreringsteknologi. 

Hvilken informasjon innhenter Mattel fra barn, og hvordan brukes den?

For å delta i spesielle aktiviteter, slik som skattejakter, skreddersydde sider, spill eller klubber, kan vi be ditt barn om å registrere seg. De kan ofte gjøre det anonymt ved å kun oppgi et fornavn eller brukernavn, og et passord. Når vi ber om ditt barns fornavn oppmuntrer vi dem til å bruke et "skjermnavn" (ikke deres virkelige navn) som kun de vet om. Noen ganger vil vi be barnet ditt om å lage et spesielt passord slik at bare de kan se de skreddersydde områdene av tjenester fra Mattel. Vi bruker teknologi, som informasjonskapsler, for å gjenkjenne besøkende via brukernavnet deres når de bruker eller besøker tjenester fra Mattel på nytt, og for å gi oss viktig informasjon som hjelper oss å forstå funksjoner og områder som er mest interessante. Vi kan også bruke disse teknologiene til å undersøke alder. Vi kan også bruke teknologi for lignende formål i appene våre.

Noen ganger trenger vi et barns e-postadresse, din e-postadresse, eller begge deler. Vi kan be et barn om din e-postadresse slik at vi kan varsle deg om ditt barns interesser i tjenester fra Mattel. I de begrensede tilfellene der vi kan innhente ditt barns e-postadresse uten å få ditt samtykke først (se mer nedenfor), dersom vi trenger mer enn bare ditt barns fornavn (eller skjermnavn) og e-postadresse for at barnet ditt skal kunne delta i en bestemt tjeneste fra Mattel, vil vi be barnet ditt om din e-post- eller postadresse slik at vi kan varsle deg om ditt barns forespørsel og få din tillatelse. Når vi ber om din tillatelse vil vi fortelle deg hva vil vil gjøre med den informasjonen du eller ditt barn gir oss, og hvordan du kan se gjennom ditt barns informasjon og be oss om å slette informasjonen. Med ditt samtykke kan vi innhente annen personlig informasjon fra ditt barn slik som et etternavn eller hjemmeadresse når informasjonen er nødvendig for en bestemt aktivitet. 

Vi beholder ikke din (eller ditt barns) e-postadresse hvis ikke du sier det er ok. Dersom muligheter for sosial nettverksbygging er tilgjengelig gjennom tjenester fra Mattel er de strukturert på en slik måte at ingenpersonlig informasjon deles mellom besøkende hvis ikke samtykke fra foreldre er innhentet.

Mattel kan innhente en e-postadresse og et fornavn (eller skjermnavn) fra ditt barn uten ditt samtykke, men kun i de følgende spesielle tilfellene:

 • Dersom et barn sender en henvendelse til oss beholder vi e-postadressen lenge nok til at vi kan svare dem. Mattel sletter denne informasjonen fra systemene våre etter vi har besvart henvendelsen deres. I tilfelle "send en venn"-e-poster ber vi ikke om ditt barns e-postadresse, og vi bruker kun vennens e-postadresse til å sende meldingen, hvorpå vi sletter vennenes e-postadresser.
 • Dersom et barn melder seg på et nyhetsbrev på e-post, eller en annen aktivitet som krever flere tilfeller av kontakt med barnet på nett, ber vi også barnet om en forelder eller juridisk verges e-postadresse, slik at vi kan gi deg beskjed og gi deg muligheten til å velge dette bort.
 • Mattel har av og til spesielle aktiviteter eller promoteringer, som loddtrekninger eller konkurranser, som er åpne for barn. Vi ber barnet ditt om å gi oss e-postadressen din slik at vi kan fortelle deg at de har registrert seg i en promotering eller for en tjeneste. Dersom vi trenger mer enn en e-postadresse og et fornavn (eller skjermnavn) for å melde på barnet ditt i promoteringen, for å dele ut en premie, eller for å tilby en tjeneste, vil vi varsle deg, forklare hvilken informasjon vi trenger og hvorfor, og vanligvis be deg om at du (og ikke barnet ditt) oppgir den. For eksempel kan vi kanskje be deg om postadressen din slik at vi kan sende til deg, for barnet ditt, eventuelle premier som barnet ditt vinner, eller om telefonnummeret ditt slik at vi kan kontakte deg dersom ditt barn har vunnet. All informasjon vi mottar fra deg eller ditt barn i de ovenfor nevnte spesielle tilfellene vil bli slettet fra databasen vår så snart promoteringen, programmet eller aktiviteten er avsluttet, og etter en eventuell juridisk påkrevd periode for å oppbevare slik informasjon er fullført.
 • Vi kan tilby utvidede tjenster fra Mattel, inkludert abonnementsbaserte tjenester fra Mattel, som krever at en forelder registrerer og etablerer det passende tillatelsesnivået for barnet. Tilgjengelig innhold og aktiviteter kan variere avhengig av tjenesten. Foreldre vil bli gitt informasjon om typen innhold og aktiviteter deres barn kan få tilgang til når de registrerer seg, og de bestemmer alltid over sitt barns konto. Abonnementsgebyrer kan påløpe for noen tjenester.
 • Vi kan be om utvalgt informasjon som ikke er personlig identifiserbar, slik som by eller delstat, fødselsmåned og dag, kjønn, hobbyer, etc., for å hjelpe oss å forstå våre besøkende og forbedre våre produkter og tjenester fra Mattel.
 • Vi bruker også teknologi og jobber med tredjeparts teknologipartnere for å tilrettelegge for muligheten til å spille spill, for å gjenkjenne returnerende besøkende, for forskning og for andre formål, inkludert for å skjerme mindreårige besøkende fra visse funksjoner eller områder som er ment for eldre besøkende, og for å få tak i en viss automatisk innhentet informasjon automatisk. Vi ber de reklamebyråpartnerne som har kontrakter med oss om å rette seg etter selvregulatoriske retningslinjer for målrettet markedsføring. Les mer om våre informasjonskapsler og teknologier, og våre tredjeparts teknologipartnere på OM INFORMASJONSKAPSLER OG TEKNOLOGIER.

Kan mitt barn få tilgang til nettet via tjenester fra Mattel? 

Barnet ditt kan navigere til det vanlige internettet gjennom de fleste av våre tjenester fra Mattel. Nettsider, nettbaserte tjenester eller apper som er tilgjengelige gjennom en tjeneste fra Mattel er styrt av tredjepartens personvernspraksis, og ikke denne personvernserklæringen. Vi anbefaler at du sjekker den gjeldende personvernserklæringen og vilkårene for bruk hver gang du bruker en nettside, nettbasert tjeneste eller app, slik at du forstår hvordan din og ditt barns personlige informasjon vil bli innhentet og brukt, og av hvem.

Apper må vanligvis lastes ned fra en app-butikk. Din datamaskin eller mobilenhet kan la deg begrense ditt barns mulighet til å besøke andre områder på internett og til å gjennomføre kjøp på nett eller via apper. Vi tilbyr informasjon om funksjoner som er tilgjengelige gjennom våre barne-rettede tilkoblede produkter for å informere foreldre om hvordan produktet kobler seg til internett, hvorvidt barnet kan få tilgang til innhold som ikke er Mattel-relatert på internett, og i så fall, hvordan man kan kontrollere et barns mulighet til å få tilgang til annet ikke Mattel-relatert innhold eller tjenester på nett.

App-butikker krever vanligvis at en voksen eier av en mobil enhet registrerer seg, for å laste ned eller gjennomføre kjøp. Noen apper kan tilby valg for å besøke en nettbutikk for å kjøpe et produkt.

Vi oppfordrer deg til å bruke tid sammen med barna dine når de er på nettet eller bruker en mobil enhet eller et tilkoblet produkt, slik at du forstår funksjonene i tjenesten og de aktivitetene de tillater, og for å ta i bruk tilgjengelige enhets- og nettleser-kontroller som reflekterer dine preferanser om ditt barns mulighet til å få tilgang til internett eller til å gjennomføre kjøp på nettet.

Kan jeg få tilgang til, oppdatere og se gjennom den informasjonen dere har om mitt barn?

Dersom du ikke lenger ønsker at barnet ditt skal motta et nyhetsbrev på e-post, klikker du bare på linken som oppgis for fjerning, eller kontakter oss på service@mattel.com for Mattel, Fisher-Price, Fuhu/Nabi Brands, HIT Entertainment, og MEGA Brands, eller service@americangirl.com for American Girl. 

Etter nødvendig identifisering kan en forelder eller juridisk verge få tilgang til og se gjennom den personlige informasjonen som vi har innhentet om deres barn, til å oppdatere sitt barns kontaktdetaljer, be om sletting, eller nekte å tillate videre innhenting eller bruk av informasjonen. Bruk SKJEMA FOR FORELDRETILGANG for å få tilgang til, for å oppdatere eller slette dine barns informasjon.

Merk imidlertid at dersom du ber oss om å slette ditt barns informasjon, vil barnet kanskje ikke være i stand til å delta i visse tjenester fra Mattel.

En spesiell merknad for foreldre og juridiske verger:

Vi er svært nøye med å beskytte personvernet for informasjon vi innhenter fra barn, slik det defineres i denne personvernserklæringen. Vennligst hjelp oss med å beskytte dine barns personvern ved å be dem om å aldri oppgi personlig informasjon uten din/deres tillatelse.

En spesiell merknad til barn:

Barn bør få tillatelse fra en forelder eller juridisk verge før de gir fra seg personlig kontaktinformasjon eller annen personlig informasjon til Mattel eller til noen som helst andre. 

Barns personvern i Mattels tjenester og nettsider

 • I tjenester fra Mattel som er rettet mot barn samler vi ikke inn personlig informasjon fra barn uten samtykke fra en forelder eller juridisk verge, unntatt i begrensede tilfeller der det tillates ved lov.
 • Vi innhenter noe informasjon (slik som IP-adresse, mobilenhets-UDID, operativsystem, etc.) automatisk, og bruker teknologi som informasjonskapsler for å tilby funksjonalitet og for å støtte driften vår.
 • Vi ber ikke om mer personlig informasjon enn det som er nødvendig for at et barn skal kunne delta i en aktivitet.
 • Vi tar forholdsregler for å forhindre barn i å poste eller offentlig avsløre personlig informasjon.
 • Foreldre kan få tilgang til, og be oss om å oppdatere eller slette, deres barns informasjon.
 • Vi bruker overvåkings- og filtreringsteknologi for å forhindre barn i å poste personlig informasjon uten samtykke fra foreldre i tjenester fra Mattel som er rettet mot barn.