Mattel Bērnu Konfidencialitātes Paziņojums

Kā Mattel aizsargā bērnu konfidencialitāti?Mēs veicam dažādus īpašus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu bērnu privātumu bērniem paredzētajos Mattel pakalpojumos. Dažas Mattel vietnes vai Mattel vietņu daļas, kurās ir bērniem paredzēts saturs, ir iespējams identificēt pēc domēnā vai apakšdomēnā ietvertiem vārdiem “kids” vai “play”. Šādās Mattel vietnēs pieaugušajiem paredzētam saturam ir iespējams piekļūt caur “vecāku” saiti. Ja jums nav skaidrs, vai kāds konkrēts Mattel pakalpojums ir paredzēts tieši bērniem, lūdzu, izmantojiet BĒRNIEM PAREDZĒTĀS INTERNETA VIETNES PIEPRASĪJUMA FORMU.

 • Bērniem paredzētajos Mattel pakalpojumos mēs neievācam no bērniem personas informāciju bez vecāka vai likumīgā aizbildņa piekrišanas, izņemot tālāk norādītajos īpašajos un ierobežotajos gadījumos. 
 • Mēs nepieprasām sniegt vairāk personas informāciju, kā tas ir nepieciešams, lai bērns varētu piedalīties konkrētajā aktivitātē. 
 • Mēs veicam piesardzības pasākumus, piemēram, uzraugot vai caurskatot informāciju, kā arī izmantojot filtrēšanas tehnoloģiju, lai neļautu bērniem iesniegt vai publiski atklāt personas informāciju bez vecāku piekrišanas. 

Kādu informāciju Mattel ievāc no bērniem un kā tā tiek izmantota?Lai piedalītos dažādās īpašās aktivitātēs, piemēram, dārgumu meklējumos, piekļūtu personalizētām lapām, spēlēm vai klubiem, mēs varam lūgt jūsu bērnam reģistrēties. Bieži vien reģistrēties ir iespējams anonīmi, norādot tikai savu vārdu vai lietotājvārdu un paroli. Kad mēs lūdzam jūsu bērnu norādīt savu vārdu, mēs iesakām lietot “ekrāna vārdu” (nevis savu īsto vārdu), kuru zina tikai bērns pats. Dažkārt, lai varētu piekļūt noteiktām Mattel pakalpojumu daļām, kuras redz tikai jūsu bērns, mēs lūdzam jūsu bērnu izveidot īpašu paroli. Lai pēc lietotājvārda atpazītu apmeklētājus, kas lieto vai atkārtoti apmeklē Mattel pakalpojumus, kā arī lai iegūtu būtisku informāciju, kas ļauj mums noteikt populārākās pakalpojumu funkcijas un to daļas, mēs izmantojam dažāda veida tehnoloģijas, piemēram, sīkdatnes. Šīs tehnoloģijas var tikt arī izmantotas lietotāja vecuma filtrēšanai. Šādas tehnoloģijas, kas paredzētas līdzīgiem mērķiem, mēs varam izmantot arī savās lietojumprogrammās.Dažkārt mums ir nepieciešama bērna e-pasta adrese, jūsu e-pasta adrese vai abas. Mēs varam lūgt bērnu norādīt jūsu e-pasta adresi, lai mēs varētu jums paziņot par jūsu bērna ieinteresētību Mattel pakalpojumos. Ir iespējami atsevišķi ierobežoti gadījumi, kad mums ir iespēja ievākt jūsu bērna e-pasta adresi, nesaņemot no jums iepriekšēju piekrišanu (skat. informāciju tālāk). Šādos gadījumos, kad mums, lai jūsu bērns varētu piedalīties noteiktā Mattel pakalpojumā, ir nepieciešams vairāk informācijas, nekā tikai jūsu bērna vārds (vai ekrāna vārds) un e-pasta adrese, mēs lūgsim jūsu bērnu norādīt jūsu e-pasta adresi vai pasta adresi, lai informētu jūs par jūsu bērna veikto pieprasījumu un saņemtu jūsu atļauju. Lūdzot jūsu atļauju, mēs jūs informēsim par to, ko mēs darīsim ar šo informāciju, ko mums iesniedzat jūs vai jūsu bērns, kā arī informēsim par to, kā jūs varat pārskatīt sava bērna informāciju un pieprasīt mums šo informāciju dzēst. Saņemot jūsu piekrišanu, mēs varam ievākt arī citu jūsu bērna personas informāciju, piemēram, uzvārdu vai dzīvesvietas adresi, ja šī informācija ir nepieciešama konkrētas aktivitātes nodrošināšanai. Mēs nesaglabājam jūsu (vai jūsu bērna) e-pasta adresi, ja jūs mums to neatļaujat. Ja ar Mattel pakalpojumu starpniecību ir pieejamas sociālās tīklošanas funkcijas, tās ir strukturētas tā, lai apmeklētāju starpā netiktu izpausta personas informācija, ja tam nav saņemta vecāku piekrišana.Mattel var ievākt jūsu bērna e-pasta adresi un vārdu (vai ekrāna vārdu), nesaņemot jūsu piekrišanu, bet tas var tikt darīts tikai šādos īpašos gadījumos:

 • Ja bērns nosūta mums pieprasījumu, mēs saglabājam viņa e-pasta adresi tik ilgi, cik nepieciešams atbildes sniegšanai. Pēc atbildes sniegšanas Mattel šo informāciju dzēš no sistēmas. Attiecībā uz funkcijas “nosūtīt draugam” e-pasta adresēm, mēs nelūdzam norādīt jūsu bērna e-pasta adresi, bet ziņojuma nosūtīšanai izmantojam tikai draugu e-pasta adreses; pēc ziņojuma nosūtīšanas draugu adreses tiek dzēstas.
 • Ja bērns pierakstās e-pasta jaunumu saņemšanai vai cita veida aktivitātei, kuras rezultātā ar bērnu tiek nodibināts vairākkārtējs tiešsaistes kontakts, mēs lūdzam bērnu norādīt arī vecāka vai likumīgā aizbildņa e-pasta adresi, lai mēs jums par to varētu paziņot un piedāvāt atteikšanās iespēju.
 • Laiku pa laikam Mattel rīko īpašas aktivitātes vai veicināšanas pasākumus, piemēram, totalizatorus vai konkursus, kas ir pieejami bērniem. Mēs lūdzam bērnu norādīt jūsu e-pasta adresi, lai mēs varētu jums paziņot, ka bērns ir reģistrējies veicināšanas pasākumam vai pakalpojumam. Ja jūsu bērna reģistrēšanai veicināšanas pasākumam, balvas piešķiršanai vai pakalpojuma piedāvāšanai ir nepieciešams norādīt vairāk informācijas, nekā tikai e-pasta adresi un vārdu (vai ekrāna vārdu), mēs jums par to ziņosim, izskaidrojot kāda informācija mums ir nepieciešama un kāds ir tās ievākšanas mērķis, un lūgsim jūs (nevis jūsu bērnu) to norādīt. Piemēram, mēs varam lūgt jūs norādīt jūsu pasta adresi, lai mēs varētu jums nosūtīt jūsu bērna laimētās balvas, vai jūsu tālruņa numuru, lai mēs varētu sazināties ar jums gadījumā, ja jūsu bērns ir ieguvis balvu. Jebkāda informācija, ko mēs saņemam no jums vai jūsu bērna iepriekš norādītajos īpašajos gadījumos, tiek dzēsta no mūsu datubāzes, līdzko veicināšanas pasākums, programma vai aktivitāte ir noslēgusies un ir beidzies ar likumu noteiktais šādas informācijas uzglabāšanas periods.

Mēs varam piedāvāt paplašinātus Mattel pakalpojumus, tostarp abonēšanas sistēmā balstītus Mattel pakalpojumus. Lai tos saņemtu, pakalpojumā ir jāreģistrējas kādam no vecākiem, tādējādi nosakot bērnam atbilstošo atļaujas līmeni. Pieejamais saturs un aktivitātes ir atkarīgas no pakalpojuma. Vecākiem reģistrācijas brīdī tiek sniegta informācija par viņu bērnam pieejamā satura veidu un aktivitātēm, un vecāki vienmēr ir atbildīgi par sava bērna kontu. Dažiem pakalpojumiem var būt noteikta abonēšanas maksa.Lai labāk izprastu mūsu apmeklētājus, kā arī mūsu produktu un Mattel pakalpojumu pilnveidošanas nolūkā mēs varam lūgt norādīt noteikta veida informāciju, kas nav personu identificējoša informācija. Šāda informācija var būt dzīvesvietas pilsēta un valsts, dzimšanas diena un mēnesis, dzimums, hobiji u.tml.Lai atvieglotu spēļu spēlēšanu, atpazītu atkārtotus apmeklētājus, izpētes nolūkiem, kā arī citām vajadzībām, tostarp nepietiekama vecuma apmeklētāju ierobežošanai, neatļaujot piekļuvi noteiktām funkcijām vai piekļuvi vecākiem apmeklētājiem paredzētajām zonām, kā arī lai automātiski ievāktu noteikta veida automātiski ievācamu informāciju, mēs izmantojam arī dažādas tehnoloģijas un sadarbojamies ar trešo pušu tehnoloģiju partneriem. Mēs pieprasām mūsu reklāmas aģentūras pakalpojumu partneriem, ar kuriem esam noslēguši līgumus, ievērot pašregulējošās vadlīnijas attiecībā uz mērķorientētu reklāmu. Plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un tehnoloģijām, kā arī trešo pušu tehnoloģiju partneriem skatiet sadaļā PAR SĪKDATNĒM UN TEHNOLOĢIJĀM.Vai mans bērns, izmantojot Mattel pakalpojumus, var piekļūt tīmeklim? Jūsu bērns var piekļūt tīmeklim no vairuma Mattel pakalpojumu. Uz tīmekļa vietnēm, tiešsaistes pakalpojumiem vai lietotnēm, kurām iespējams piekļūt, izmantojot Mattel pakalpojumus, attiecas trešo pušu konfidencialitātes prakses, nevis šī Konfidencialitātes politika. Lietojot jebkādu tīmekļa vietni, tiešsaistes pakalpojumu vai lietotni, iesakām pārskatīt attiecīgo konfidencialitātes paziņojumu un lietošanas noteikumus, lai izprastu, kas un kā ievāc un izmanto jūsu un jūsu bērnu personas informāciju.Lietotnes parasti tiek lejupielādētas no lietotņu veikala. Jūsu datoram vai mobilajai ierīcei var būt pieejamas funkcijas, kas ierobežo jūsu bērna iespējas apmeklēt citas interneta daļas, kā arī neļauj veikt pirkumus tiešsaistē vai lietotnēs. Mēs sniedzam informāciju par funkcijām, kas ir pieejamas, izmantojot mūsu saistītos, bērniem paredzētos produktus, informējot vecākus par to, kā produkts savienojas ar internetu, vai bērnam ir iespējams piekļūt interneta saturam, kas nav Mattel saturs, kā arī sniedzam informāciju par to, kā kontrolēt bērna piekļuves iespējas citam ar Mattel nesaistītam saturam vai tiešsaistes pakalpojumiem.Lai varētu lejupielādēt vai iegādāties lietotnes lietotņu veikalos, tajos parasti nepieciešams reģistrēties pieaugušam mobilās ierīces īpašniekam. Dažas lietotnes var piedāvāt iespējas apmeklēt tiešsaistes veikalu, lai veiktu preču iegādi.Ja jūsu bērni atrodas tiešsaistē vai lieto mobile ierīci vai savienotu produktu, aicinām pavadīt šo laiku kopā ar bērnu, lai izprastu pakalpojuma funkcijas un pakalpojuma piedāvātās aktivitātes, kā arī lai iestatītu pieejamās ierīces un pārlūka funkcijas tā, lai tās būtu pielāgotas jūsu preferencēm attiecībā uz jūsu bērnu iespējām piekļūt internetam vai veikt pirkumus tiešsaistē.Vai es varu piekļūt informācijai, ko esat ievākuši par manu bērnu, un pārskatīt un atjaunināt to?Ja jūs vairs nevēlaties, lai jūsu bērns saņem e-pasta jaunumus, nospiediet uz atteikšanās saites vai sazinieties ar mums, rakstot uz service@mattel.com (Mattel, Fisher-Price, Fuhu/Nabi zīmoliem, HIT Entertainment un MEGA zīmoliem) vai uz service@americangirl.com (American Girl zīmolam). Atbilstoši identificējoties, vecāks vai likumīgais aizbildnis var piekļūt un pārskatīt mūsu ievākto personas informāciju par savu bērnu, atjaunināt sava bērna kontaktinformāciju, pieprasīt informācijas dzēšanu vai neatļaut turpmāku informācijas ievākšanu vai izmantošanu. Izmantojiet VECĀKU PIEKĻUVES VEIDLAPU, lai piekļūtu sava bērna informācijai vai atjauninātu vai dzēstu to.Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs lūdzat mums dzēst sava bērna informāciju, jūsu bērnam var nebūt iespējas piedalīties atsevišķos Mattel pakalpojumos.

Īpaša informācija vecākiem un likumīgajiem aizbildņiem:

Mēs veicam īpašus pasākumus, lai aizsargātu no bērniem iegūtas informācijas privātumu, tā, kā noteikts šajā Konfidencialitātes paziņojumā. Lūdzu, palīdziet mums aizsargāt jūsu bērnu privātumu, informējot viņus nekad nesniegt personas informāciju bez jūsu atļaujas.

Īpaša informācija bērniem:

Pirms jebkādas personas kontaktinformācijas vai jebkādas citas personas informācijas sniegšanas Mattel vai jebkādai citai trešajai pusei, bērniem vispirms jāsaņem vecāka vai likumīgā aizbildņa atļauja. 

Bērnu konfidencialitāte Mattel pakalpojumos un Mattel vietnēs

 • Bērniem paredzētajos Mattel pakalpojumos mēs neievācam personas informāciju no bērniem bez vecāka vai likumīgā aizbildņa piekrišanas, izņemot atsevišķos apstākļos, kad to pieļauj likums.
 • Mēs automātiski apkopojam noteiktu informāciju (piemēram, IP adresi, mobilās ierīces UDID, operētājsistēmas datus u. c.) un izmantojam tādas tehnoloģijas kā sīkfaili, lai nodrošinātu funkcionalitāti un sniegtu atbalstu mūsu darbībām.
 • Mēs nelūdzam personīgo informāciju lielākā apmērā nekā ir nepieciešams bērna dalībai aktivitātē.
 • Mēs veicam pasākumus, lai bērni neizvietotu vai publiski neizpaustu personīgo informāciju.
 • Vecāki var piekļūt savu bērnu informācijai un pieprasīt mums veikt tās atjaunināšanu vai dzēst to.
 • Lai neļautu bērniem bez vecāku piekrišanas iesniegt personas informāciju bērniem paredzētajos Mattel pakalpojumos, mēs varam izmantot uzraudzības un filtrēšanas tehnoloģijas. 

© 2018 Mattel. Visas tiesības paturētas.