Matteli Laste Privaatsusavaldus

Milline on Matteli laste privaatsuspraktika?
Võtame mitmeid ettevaatusabinõusid, et kaitsta laste privaatsust lastele suunatud Matteli teenustes. Mõned Matteli veebisaidi või lastele mõeldud sisuga Matteli veebisaitide alad on domeeni või alamdomeeni abil tuvastatavad märksõnadega „lapsed” või „mäng”.

Täiskasvanutele mõeldud sisu võib olla saadaval sellistel Matteli veebisaitidel, mis on juurdepääsetavad lingi „vanemad” kaudu. Kui teil on küsimus selle kohta, kas konkreetne Matteli teenus on suunatud lastele, kasutage Lapsele suunatud veebisaidi taotlusvormi.

 • Me ei kogu lastelt isiklikku teavet neile suunatud Matteli teenuste kaudu ilma vanema või seadusliku hooldaja nõusolekuta, välja arvatud allpool kirjeldatud piiratud asjaoludel. 
 • Me ei nõua rohkem isiklikku teavet kui on vajalik lapse tegevuses osalemiseks. 
 • Võtame samme, et lapsed ei avaldaks ega avalikustaks isikuandmeid ilma vanemate nõusolekuta, näiteks seire ja sõelumine ning filtreerimistehnoloogia. 

Millist teavet Mattel lastelt kogub ja kuidas seda kasutatakse?

Eritegevuses, näiteks vihjemängudes osalemiseks, isikupärastatud lehtede külastamiseks, mängudes või klubides osalemiseks võime paluda teie lapsel registreeruda. Nad võivad tihti teha seda anonüümselt, sisestades lihtsalt eesnime või kasutajanime ja parooli. Kui me küsime teie lapse eesnime, soovitame neil kasutada pseudonüümi (mitte nende tegelikku nime), mida ainult nemad teavad. Mõnikord palume teie lapsel luua erilise parooli, et ainult nemad näeksid Matteli teenustes oma kohandatud alasid. Me kasutame tehnoloogiat, näiteks küpsiseid külastajate tuvastamiseks kasutajanime alusel, kui nad kasutavad või külastavad uuesti Matteli teenuseid, ja meile olulise teabe pakkumiseks, mis aitab meil mõista kõige huvipakkuvamaid funktsioone ja valdkondi. Samuti võime neid tehnoloogiaid kasutada vanuse kontrollimiseks. Võime oma rakendustes tehnoloogiaid kasutada sarnastel eesmärkidel.

Vahel võib vaja minna lapse e-posti aadressi, teie e-posti aadressi või mõlemat. Võime küsida lapselt teie e-posti aadressi, et saaksime teavitada teid või teie last huvist Matteli teenuste vastu. Piiratud asjaoludel, kus võime teie lapse e-posti aadressi hankida ilma teie eelneva nõusolekuta (vt allpool) ja kui vajame rohkem kui ainult teie lapse eesnime (või pseudonüümi) ja e-posti aadressi, et teie laps saaks osaleda konkreetses Matteli teenuses, küsime teie lapselt teie e-posti või postiaadressi, nii et saame teid teie lapse taotlusest  teavitada ja hankida teie loa. Kui küsime teie luba, ütleme teile, mida teeme teabega, mida teie ise või teie laps meile annab ja kuidas saate oma lapse teabe üle vaadata ja paluda meil see teave kustutada. Teie nõusolekul võime koguda teie lapselt muud isiklikku teavet, näiteks perekonnanimi või koduaadress, kui see teave on konkreetse tegevuse jaoks vajalik. 

Me ei säilita teie (või teie lapse e-posti aadressi, kui te ei ütle meile, et see teile sobib. Kui Matteli teenuste kaudu on kättesaadavad sotsiaalvõrgustike võimalused, on need struktureeritud nii, et külastajad ei jagaks isiklikku teavet, välja arvatud juhul, kui saadakse vanemate nõusolek.

Mattel võib küsida e-posti aadressi ja eesnime (või pseudonüümi) teie lapselt ilma teie nõusolekuta, kuid ainult järgmistel erijuhtudel:

 • kui laps saadab meile taotluse, säilitame nende e-posti aadressi piisavalt kaua, et neile vastata. Mattel kustutab selle teabe süsteemist pärast seda, kui oleme nende küsimusele vastanud. „Saada sõbrale” e-kirjade puhul ei küsi me teie lapse e-posti aadressi ja kasutame sõnumi saatmiseks ainult sõprade e-posti aadresse, misjärel sõprade e-posti aadressid kustutatakse;
 • kui laps registreerub e-posti uudiskirja või muu tegevuse jaoks, mis eeldab lapsega mitut veebipõhist kokkupuudet, küsime lapselt ka vanema või seadusliku hooldaja e-posti aadressi, et saaksime sellest teid teavitada ja anda teile võimaluse sellest loobuda;
 • mõnikord on Mattelil erilised tegevused või kampaaniad, näiteks kihlveod või võistlused, mis on lastele avatud. Palume teie lapsel anda meile teie e-posti aadressi, et saaksime teile öelda, et nad on kampaaniale või teenusele registreerunud. Kui meil on teie lapse kampaaniale registreerimiseks, auhinna üleandmiseks või teenuse pakkumiseks vaja rohkem kui e-posti aadressi ja eesnime, anname sellest teile teada ja selgitame, mis teavet vajame ja miks, ja üldiselt palume teil (mitte teie lapsel) see meile anda. Näiteks võime paluda teilt teie postiaadressi, nii et saaksime teile saata teie lapsele mõeldud ja teie lapse võidetud auhinnad, või teie telefoninumbrit, et saaksime võtta ühendust, kui teie laps on võitnud. Kogu teilt või teie lapselt  ülalnimetatud erilistel asjaoludel saadud teave kustutatakse meie andmebaasist pärast kampaania, programmi või tegevuse lõppu ja pärast mis tahes seaduslikult nõutava ajavahemiku lõppu sellise teabe säilitamiseks.

Saame pakkuda täiendatud Matteli teenuseid, sealhulgas tellimusepõhiseid Matteli teenuseid, kus lapsevanem peab registreeruma ja looma lapsele vastava loa taseme. Saadavalolev sisu ja tegevused võivad teenusest olenevalt erineda. Vanematele antakse teavet sisu ja tegevuste tüübi kohta, millele nende lapsel on registreerimise ajal juurdepääs ja neil on oma lapse konto üle alati kontroll. Mõnedel teenustel võib olla liitumistasu.

Võime küsida teavet, mis ei ole isiklikult tuvastatav (nt linn ja riik, sünniaeg ning päev, sugu, hobid jne), et aidata meil mõista meie külastajaid ja parandada meie tooteid ning Matteli teenuseid.

Kasutame ka tehnoloogiat ja teeme koostööd kolmanda poole tehnoloogiapartneritega, et hõlbustada mängude mängimist, tuvastada naasvaid külastajaid, teadusuuringuteks, ja muuks otstarbeks, sealhulgas alaealiste külastajate sõelumiseks teatud funktsioonidest või aladelt, mis on mõeldud vanematele külastajatele, ja teatud automaatselt kogutud teabe automaatseks hankimiseks. Me palume meie reklaamiagentuuri teeninduspartneritel, kellega meid lon leping, järgima suunatud reklaami eneseregulatsiooni suuniseid. Lugege lisateavet meie küpsiste ja tehnoloogiate ning meie kolmandate poolte tehnoloogiapartnerite kohta jaotisest KÜPSISTE JA TEHNOLOOGIATE KOHTA.

Kas mu laps saab Matteli teenuste kaudu juurdepääsu veebi? 

Teie laps saab liikuda üldveebi enamiku Matteli teenuste kaudu. Veebisaite, veebiteenuseid või rakendusi, millele saab juurdepääsu Matteli teenuse kaudu, reguleeritakse kolmanda poole privaatsustavadega, mitte selle privaatsusavaldusega. Soovitame teil iga veebisaidi, veebiteenuse või rakenduse kasutamisel kontrollida kohaldatavat privaatsusavaldust ja kasutustingimusi, et mõistaksite, kuidas teie ja teie laste isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning kelle poolt.

Rakendused tuleb tavaliselt rakenduste poest alla laadida. Teie arvuti või mobiilseade võib lubada piirata teie lapse võimalust külastada teisi internetis asuvaid veebisaite või teha veebis või rakendustes oste. Pakume teavet meie lastele suunatud ühendatud toodete funktsioonide kohta, et teavitada vanemaid sellest, kuidas toode internetiga ühendub, kas laps pääseb Matteli sisule internetis ligi ja kui nii on, siis kuidas kontrollida lapse võimalust pääseda juurde Matteliga mitteseotud sisule internetis või veebiteenustele.

Rakenduste poed nõuavad tavaliselt, et täiskasvanud mobiilseadme omanik allalaadimiseks või ostude sooritamiseks  registreeruks. Mõned rakendused võivad pakkuda toote ostmiseks veebipoe külastamise võimalust.

Soovitame teil oma lastega aega veeta, kui nad on veebis või kasutavad mõnda mobiilseadet või ühendatud toodet, et mõistaksite teenuse funktsioone ja nende lubatud tegevusi ning võtaksite kasutusele sobivad seadme ja brauseri kontrollvõimalused, mis peegeldavad teie eelistusi teie laste võimaluse kohta internetile ligi pääseda või veebis oste teha.

Kas ma pääsen juurde teabele, mis teil minu lapse kohta on, saan seda värskendada ja üle vaadata?

Kui te soovite oma lapse uudiskirja tellimuse lõpetada, klõpsake eemaldamiseks  lihtsalt selleks ette nähtud lingil või võtke meiega  Matteli, Fisher-Price'i, Fuhu/Nabi kaubamärkide, HIT Entertainmenti ja MEGA kaubamärkide puhul ühendust aadressil service@mattel.com, või  American Girli puhul service@americangirl.com. 

Identiteedi korrektse tuvastamise korral võib lapsevanem või seaduslik hooldaja juurde pääseda ja tutvuda isikliku teabega, mida oleme nende lapse kohta kogunud, uuendada nende lapse kontaktandmeid, taotleda nende kustutamist või keelduda teabe edasisest kogumisest või kasutamisest. Laste teabele juurdepääsuks, selle värskendamiseks või kustutamiseks kasutage VANEMLIKU JUURDEPÄÄSU VORMI.

Pange tähele, et kui palute meil kustutada oma lapse teave, ei pruugi teie lapse osalemine mõnes Matteli teenuses olla enam võimalik.

Erimärkus vanematele ja seaduslikele eestkostjatele:

Võtame erimeetmeid lastelt saadud teabe privaatsuse kaitsmiseks, nagu on selles privaatsusavalduses  määratletud. Aidake meil kaitsta teie lapse privaatsust, juhendades neid, et nad ei annaks kunagi isiklikku teavet ilma teie loata.

Erimärkus lastele:

Lapsed peavad enne isikliku kontaktteabe või muu isikliku teabe Mattelile või kellelegi teisele  andmist saama lapsevanema või seadusliku eestkostja loa.

Laste privaatsus Matteli teenustes ja veebisaitidel

 • Lastele suunatud Matteli teenustes ei kogu me lasteisiklikku teavet ilma vanema või seadusliku eestkostja nõusolekuta, välja arvatud seadusega lubatud piiratud juhtudel.
 • Kogume teavet (nt IP-aadress, mobiilseadme UDID, operatsioonisüsteem jne) automaatselt ja kasutame funktsionaalsuse tagamiseks ning meie toimingute toetamiseks tehnoloogiat, nagu küpsised.
 • Me ei küsi rohkem isiklikku teavet kui on vajalik lapse tegevuses osalemiseks.
 • Võtame samme, et takistada lapsi avaldamast või avalikustamast oma isikuandmeid.
 • Vanemad pääsevad juurde laste teabele ja saavad paluda meil seda värskendada või see kustutada.
 • Võime kasutada seire- ja filtreerimistehnoloogiat, et lapsed ei postitaks lastele suunatud Matteli teenustes isiklikku teavet ilma vanemate nõusolekuta.

© 2018 Mattel. Kõik õigused kaitstud.