Mattels Databeskyttelseserklæring For Børn

Hvad er Mattels praksis for børns privatliv?
Vi tager mange særlige forholdsregler for at beskytte børns privatliv ved Mattels ydelser rettet mod børn. Nogle af Mattels websteder eller områder på Mattels websteder med indhold for børn kan identificeres ved ”børn” eller ”leg” i domænet eller underdomænet. Indhold, der er rettet mod voksne, kan være tilgængelige på sådanne Mattel websteder med adgang gennem et forældrelink. Hvis du er i tvivl, om en bestemt af Mattels ydelser er rettet mod børn, så benyt ANMODNINGSFORMULAREN FOR WEBSTEDER RETTET MOD BØRN

 • Vi indsamler ikke personlige oplysninger fra børn gennem Mattels ydelser rettet mod børn uden forældres eller en værges tilladelse undtagen i særligt begrænsede tilfælde, der er beskrevet nedenfor. 
 • Vi beder ikke om flere personlige oplysninger end nødvendigt for, at et barn kan deltage i aktiviteten. 
 • Vi gør tiltag for at forhindre børn i at skrive eller offentligt videregive personlige oplysninger uden forældrenes tilladelse, såsom overvågning eller udvælgelse eller brug af filtreringteknologi. 

Hvilke oplysninger indsamler Mattel fra børn, og hvordan bruges de?
For at deltage i særlige aktiviteter, fx skattejagt, personlige sider, spil eller klubber, kan vi bede dit barn om at tilmelde sig. Det kan de ofte gøre anonymt ved bare at give et fornavn eller brugernavn og en adgangskode. Når vi beder om dit barns fornavn, opfordrer vi dem til at bruge et ”skærmnavn” (ikke deres rigtige navn), som kun de kender. Nogle gange beder vi barnet om at hitte på en særlig adgangskode, så det kun er barnet, der kan se sit brugerdefinerede område i Mattels ydelser. Vi anvender teknologi, såsom cookies, til at genkende besøgende ved deres brugernavn, når de bruger det eller besøger Mattels ydelser igen, og til at give os vigtige oplysninger, der hjælper os med at forstå funktioner og interesseområder. Vi kan også bruge disse teknologier til udvælgelse baseret på alder. Vi kan også bruge teknologi til lignende formål i vores apps.

Nogle gange har vi brug for et barns e-mailadresse, din e-mailadresse eller begge dele. Vi kan bede et barn om din e-mailadresse, så vi kan sende dig en besked om dit barns interesse for Mattels ydelser. I de begrænsede omstændigheder, hvor vi eventuelt indsamler dit barns e-mailadresse uden først at få din godkendelse (læs mere nedenfor), hvis vi har brug for mere end bare dit barns fornavn (eller skærmnavn) og e-mailadressen for dit barn for at deltage i en bestemt af Mattels ydelser, spørger vi først dit barn om din e-mailadresse eller postadresse, således at vi kan give dig besked om dit barns anmodning og få din tilladelse. Når vi beder om din tilladelse, fortæller vi dig, hvad vi agter at gøre med oplysningerne, som du og dit barn giver til os, og hvordan du kan gennemgå dit barns oplysninger og bede os om at slette oplysningerne. Med din godkendelse kan vi indsamle personlige oplysninger fra dit barn, såsom efternavn og privatadresse, når oplysningerne er nødvendige til en bestemt aktivitet. 

Vi gemmer ikke din (eller dit barns) e-mailadresse, medmindre du fortæller os, at det er OK. Hvis der er muligheder for at opbygge et socialt netværk gennem Mattels ydelser, så er de struktureret sådan, at ingen personlige oplysninger deles mellem besøgende, medmindre der foreligger en forældregodkendelse.

Mattel kan indsamle en e-mailadresse og et fornavn (eller et skærmnavn) fra dit barn uden din godkendelse men kun i følgende særtilfælde:

 • Hvis et barn sender en anmodning til os, beholder vi e-mailadressen længe nok til at svare. Mattel sletter disse oplysninger fra vores systemer, når spørgsmålet er besvaret. I tilfælde af ”send e-mails til en ven” beder vi ikke om dit barns e-mailadresse, og vi bruger kun vennens e-mailadresse til at sende beskeden, hvorefter vennens e-mailadresse slettes.
 • Hvis et barn melder sig til et e-mailnyhedsbrev eller anden aktivitet, der kræver flere online kontakter med barnet, beder vi også barnet om forældrenes eller værgens e-mailadresse, så vi kan give dig besked og give dig mulighed for at melde fra.
 • Af og til har Mattel særlige aktiviteter eller reklamefremstød, såsom lotterier eller konkurrencer, der er åbne for børn. Vi beder dit barn om at give os din e-mailadresse, så vi kan fortælle dig, at det har meldt sig til et reklamefremstød eller en ydelse. Hvis vi har brug for mere end en e-mailadresse og fornavn (eller skærmnavn) for at føje dit barn til fremstødet, prisuddelingen eller tilbyde en ydelse, så giver vi dig besked, forklarer hvilke oplysninger, vi behøver og hvorfor, og generelt beder vi dig (ikke dit barn) om at give dem. Fx kan vi spørge om din postadresse, så vi kan sende dig priser til dit barn, som barnet vinder, eller om dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis dit barn har vundet. Alle oplysninger, vi modtager fra dig eller dit barn i ovenstående særlige tilfælde, bliver slettet fra vores database, så snart reklamen, programmet eller aktiviteten er afsluttet, og efter en lovkrævet periode for at opbevare sådanne oplysninger er forbi.

Vi kan tilbyde udvidede Mattel ydelser, inklusive abonnementsbaserede Mattel ydelser, hvilket kræver, at en forælder tilmeldes og fastlægger de passende tilladelsesniveauer for barnet. Tilgængeligt indhold og tilgængelige aktiviteter kan variere afhængigt af ydelsen. Ved tilmeldingen får forældrene oplysninger om hvilken type indhold og hvilke aktiviteter, deres barn kan få adgang til, og de styrer altid barnets konto. Der kan være abonnementsbetalinger for nogle ydelser.

Vi kan bede om visse oplysninger, der ikke er personligt identificerbare, såsom by og kommune, fødselsmåned og -dag, køn, hobbyer osv. for at hjælpe os med at forstå vores besøgende og forbedre vores produkter og Mattels ydelser.

Vi bruger også teknologi og arbejder med tredjepartsteknologipartnere for at lette evnen til at spille spil, at genkende tilbagevendende besøgende, til spørgeundersøgelser og til andre formål, inklusive at frasortere mindreårige besøgende fra visse områder, der er beregnet til ældre besøgende og til at skaffe visse automatisk indsamlede oplysninger. Vi beder vores reklamebureauservicepartnere, der er i kontraktforhold med os, om at overholde selvregulerende retningslinjer om målrettet reklame. Læs mere om vores cookies og teknologier og vores tredjepartsteknologipartnere på OM COOKIES OG TEKNOLOGIER.

Kan mit barn få adgang til internettet genne Mattels ydelser? 
Dit barn kan navigere til det generelle internet gennem de fleste af Mattels ydelser. Websteder, onlineydelser eller apps, der kan tilgås gennem en af Mattels ydelser, er underlagt tredjepartens praksis for privatlivspolitik og ikke denne databeskyttelseserklæring. Vi anbefaler, at du tjekker de relevante databeskyttelseserklæringer og betingelser for brug hver gang, du benytter et websted, onlineydelse eller app, så du forstår, hvordan dine og dine børns personlige oplysninger indsamles og bruges og af hvem.

Apps skal typisk downloades fra en appbutik. Din computer eller mobilenhed kan måske gøre det muligt for dig at begrænse dit barns evne til at gå til andre områder på internettet og foretage køb online gennem apps. Vi giver oplysninger om funktioner, der er tilgængelige gennem dit barns direkte tilsluttede produkter for at informere forældrene om, hvordan produktet forbinder til internettet, om barnet kan få adgang til indhold på internettet, der ikke er fra Mattel, og i så fald hvordan man skal kontrollere et barns evne til at få adgang til andet indhold eller online ydelser, der ikke er fra Mattel.

Normalt kræver appbutikker en voksen ejer af en mobilenhed for at registrere sig til at downloade eller købe. Nogle apps kan tilbyde muligheder for at besøge en onlinebutik for at købe et produkt.
Vi opfordrer dig til at bruge tid med dine børn når de er online eller bruger en mobilenhed eller tilknyttede produkter, så du kan forstå funktionerne af ydelsen og de aktiviteter, de tillader, og at benytte tilgængelige kontrolmuligheder for enheden og browseren, som passer med dine præferencer for dine børns evne til at få adgang til internettet eller foretage køb online.

Kan jeg få adgang til, opdatere og gennemse oplysninger, I har om mit barn?
Hvis du ikke længere vil have, at dit barn skal modtage et e-mailnyhedsbrev, så skal du bare klikke på på det link, der er givet til fjernelse, eller kontakt os på service@mattel.com for Mattel, Fisher-Price, Fuhu/Nabi Brands, HIT Entertainment og MEGA Brands eller service@americangirl.com for American Girl. 

Ved korrekt identifikation som forælder eller værge kan du få adgang til og gennemse de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dit barn, opdatere dit barns kontaktinformationer, anmode om sletning eller nægte yderligere indsamling eller brug af oplysningerne.

Brug FORÆLDREADGANGSFORMULAREN til at få adgang til, opdatere eller slette dine børns oplysninger.

Men du skal bemærke, at hvis du beder os om at slette dit barns oplysninger, kan dit barn sikkert ikke være i stand til at deltage nogle af Mattels ydelser.

En særlig bemærkning til forældre og værger:

Vi tager særlige skridt for at beskytte privatlivet for oplysninger, vi får fra børn, som defineret i denne databeskyttelseserklæring. Hjælp os med at beskytte dine børns privatliv ved at fortælle dem, at de aldrig må afgive personlige oplysninger uden din tilladelse.

En særlig bemærkning til børn:

Børn skal have deres forældres eller en værges tilladelse, inden de afgiver personlige kontaktoplysninger eller nogen anden form for personlige oplysninger til Mattel eller nogen andre. 

Børns privatliv på Mattels ydelser og websteder

 • Ved Mattels ydelser, der er rettet mod børn, indsamler vi ikke personlige oplysninger fra børn uden tilladelse fra en forælder eller værge undtagen i begrænsede tilfælde tilladt ved lov.
 • Vi indsamler automatisk nogle oplysninger (såsom IP-adresse, mobil-UDID, operativsystem osv.), og vi bruger cookies til at give funktionalitet og støtte til vores aktiviteter.
 • Vi beder ikke om flere personlige oplysninger end nødvendigt til at et barn kan deltage i en aktivitet.
 • Vi gør tiltag til at forhindre børn i at skrive eller offentligt videregive personlige oplysninger.
 • Forældre kan få adgang og bede os om at opdatere eller slette deres børns oplysninger.
 • Vi anvender overvågnings- og filtreringsteknologi for at forhindre børn i at slå personlige oplysninger op uden tilladelse fra forældre på Mattels ydelser rettet mod børn.